Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Bí mật vượt ải IELTS Speaking Part 3 Advertising

IELTS Speaking Part 3 Advertising sẽ không khó nếu bạn nắm kỹ những từ vựng, cũng như câu hỏi và câu trả lời mẫu trong bài viết dưới đây. Hãy cùng bacsiielts tìm hiểu về một trong những chủ đề phổ biến trong phần thi IELTS Speaking – Advertising ngay bây giờ bạn nhé!

IELTS Speaking Part 3 Advertising
Vượt ải IELTS Speaking Part 3 Advertising vượt ải IELTS Speaking Part 3 Advertising

1. Một số từ vựng thường gặp trong chủ đề Advertisement

  • Be bombarded with: to be attacked (with too much information, criticism…) = bị tấn công;
  • Stay abreast of: keep up-to-date = cập nhật thông tin mới nhất;
  • Pique someone’s interest: to arouse interest; to arouse curiosity = kích thích sự tò mò;
  • Pay a visit to: visit somewhere = ghé thăm ai đó;
  • What one’s gig is (informal): what is special, interesting… about something = một cái gì đó đặc biệt, thú vị;
  • Tech-savvy (a): well informed about or proficient in the use of modern technology = nắm rõ việc sử dụng công nghệ hiện đại;
  • Food for thought: issues to be considered = vấn đề cần được cân nhắc;
  • Vibe (n): a mood or an atmosphere produced by a particular person, thing or place = một trạng thái hoặc một bầu không khí được tạo ra bởi một người, một thứ hay một nơi nào đó đặc biệt;
  • Tech disruptions: newest innovations in technology = phát minh về công nghệ mới nhất.

Những bài viết được quan tâm nhiều nhất:

Tuyệt chiêu thành thạo cách phát âm v và f trong tiếng Anh

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Một số câu hỏi thường gặp trong chủ đề Advertisement

ELTS Speaking Part 3 Advertising
Một số câu hỏi thường gặp trong chủ đề Advertisement

Câu hỏi 1:

Do you think advertising influences what people buy? (Bạn có nghĩ quảng cáo ảnh hưởng đến những thứ con người mua không?)

Yeah sure. If there are no ads and you go to a store, then you will only buy what you want based on what other people have told you, what the product looks like, or what it says on the label. Advertising helps build a brand, and people then believe a certain thing because they have seen it on television or elsewhere.

Also, there is a lot of advertising around that affects us. You can’t get rid of it because it is constantly included in our daily lives, not only in magazines, radio and television, but also on billboards, on TVs installed on trains and airplanes, even at schools and universities. So surely advertising influences what we buy.

Bài dịch: (Vâng chắc chắn rồi. Nếu không có quảng cáo và bạn đến một cửa hàng, sau đó bạn sẽ chỉ mua duy nhất cái bạn cần dựa trên những gì người khác nói với bạn, chẳng hạn như sản phẩm đó trông thế nào, hoặc thông tin trên nhãn hiệu nói gì. Quảng cáo giúp tạo nên thương hiệu và sau đó niềm tin của con người sẽ được củng cố hơn bởi họ đã thấy sản phẩm đó trên TV hoặc nơi nào khác.

Có rất nhiều quảng cáo xung quanh ảnh hưởng chúng ta. Bạn không thể thoát khỏi chúng hoàn toàn bởi chúng là một phần trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ tạp chí, đài và TV mà còn trên cả các biển quảng cáo, trên TV được đặt trên tàu hoặc máy bay, thậm chí ở các trường học. Vì thế chắc chắn quảng cáo ảnh hưởng đến những thứ chúng ta mua.)

Câu hỏi 2:

Do advertisements give correct information, or do they encourage people to buy things that they may not need? (Có phải quảng cáo đưa những thông tin chính xác, hoặc chúng khuyến khích người ta mua những thứ họ không cần không?)

I think some do and some don’t, but it’s difficult to know which is giving us the correct information. For example, with skin whitening products, I don’t believe these products work but we see them everywhere in Asian countries.

However, the advertisements tell us they are necessary because they will improve our lives and we will become more accepted and successful. This is an example of advertising encouraging people to buy something they don’t need.

I think nowadays most countries have checks in place to make sure that the ads are providing accurate information and not misleading people, but I think it’s still easy for advertisers to exaggerate or mislead. This without violating the regulations.

Bài dịch: Tôi nghĩ một vài quảng cáo có và một vài lại không, nhưng thật khó để biết cái nào đang đưa chúng ta những thông tin đúng sự thật. Ví dụ với sản phẩm làm trắng da, tôi không thể tin vào công dụng của chúng nhưng chúng ta thấy chúng ở mọi nơi trong các quốc gia châu Á.

Tuy nhiên, những quảng cáo nói cho chúng ta rằng sản phẩm của chúng là cần thiết bởi chúng sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống và chúng ta sẽ trở nên cởi mở và thành công hơn. Đây là một ví dụ của quảng cáo thúc đẩy con người mua những thứ họ không cần.

Tôi nghĩ hiện nay hầu hết các quốc gia đều kiểm tra để chắc chắn rằng quảng cáo đang cung cấp thông tin chính xác và không lừa gạt con người, nhưng tôi nghĩ hiện nay vẫn có nhiều lỗ hỏng cho những quảng cáo phóng đại sản phẩm của họ và làm mọi người mê muội. Những quảng cáo này lại không vi phạm các nguyên tắc.)

Có thể bạn quan tâm:

Sự thật chưa biết về cách phát âm W trong tiếng Anh

Cách phát âm z trong tiếng Anh “chuẩn không cần chỉnh”

ELTS Speaking Part 3 Advertising
Do advertisements give correct information, or do they encourage people to buy things that they may not need?

Câu hỏi 3:

Is advertising really necessary in modern society? (Quảng cáo có thật sự cần thiết trong xã hội hiện đại không?)

It can be seen that this is necessary in terms of the fact that, as I mentioned before, there are so many choices that we need someone to guide us on what to buy or give us some additional information about the product. Without this, it would be difficult to know where to start.

That said, though, I’m not sure how I would consider it necessary. Overall, I think it could do more harm than good. As I said above, advertising encourages people to buy things they may not need.

We live in a consumer society and many people are in debt because we are encouraged to buy and buy and I am sure that advertising plays an important role in this. There are no ads, we can only do our own research and find what we really need. So I would say that advertising is necessary in modern society.

Bài dịch: Ta có thể thấy rằng quảng cáo là thứ cần thiết trong cuộc sống hiện nay, như tôi đã đề cập ở trên, có rất nhiều sự lựa chọn mua hàng, khiến con người phải cần đến hướng dẫn để chỉ họ nên mua thứ gì bằng cách đưa ra một vài thông tin về sản phẩm. Không có thứ này, chúng ta sẽ rất khó để biết nên chọn mua thứ gì.

Mặc dù vậy tôi không chắc liệu rằng chúng ta có nên xem chúng là cần thiết hay không. Nhìn tổng thể, tôi nghĩ nó có thể gây hại nhiều hơn lợi ích mang lại. Như đã nói ở trên, quảng cáo khuyến khích người ta mua những thứ họ không cần.

Chúng ta sống trong một xã hội thị trường hóa và nhiều người mắc nợ bởi vì chúng ta luôn được khuyến khích mua và mua, tôi chắc rằng quảng cáo góp một phần rất lớn trong việc này. Không có quảng cáo, chúng ta chỉ tự đi tìm kiếm và nghiên cứu những gì cần thiết với bản thân. Vì thế tôi muốn nói rằng quảng cáo là cần thiết trong xã hội hiện đại.)

IELTS Speaking Part 3 Advertising sẽ không quá khó khăn nếu bạn học thuộc những từ vựng và nắm kỹ những ý trong các câu trả lời mẫu phía trên bài viết. Ngoài những câu phía trên, bacsiielts cũng khuyến khích bạn nên tự khám phá thêm những nguồn kiến thức mới mẻ tại thư viện kiến thức IELTS Speaking nhé!

Bình luận

Bình luận