Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc be going to

Cách dùng cấu trúc be going to trong tiếng Anh

Cấu trúc be going to là điểm ngữ pháp được dùng phổ biến trong giao tiếp, cấu trúc này được sử dụng trong thì tương lai gần. Nếu bạn là người mới học hoặc đã học tiếng Anh thì phải biết đến cấu trúc này …

» Bác sĩ trả lời