Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Ôn Speaking topic Talk about travelling – Nói sao cho chuẩn nhất?

Bạn có thích đi du lịch không? Đây là câu hỏi cơ bản nhất của chủ đề Talk about travelling (Nói về việc đi du lịch) vô cùng thân thuộc với chúng ta. Dù gần gũi nhưng không dễ để trả lời chuẩn đâu nhé. Hãy cùng Bác sĩ IELTS theo dõi bài viết này để tủ ngay cho mình bí kíp “qua môn” này nhé. 

Talk about travelling
Ôn Speaking topic Talk about travelling – Nói sao cho chuẩn nhất?

Câu hỏi thường gặp và trả lời mẫu Part 1 – topic Talk about travelling

Câu hỏi 1 Part 1

Question: Do you like to travel? (Bạn có thích đi du lịch?)

Answer: Absolutely yes, I am really into exploring new places not only in Vietnam but also in many parts of the world. In other words, I am fond of globe-trotting which allows me to delve into various kinds of culture and wind down after working long hours.

 • Absolutely yes, I am really into…: Hoàn toàn có, tôi thực sự thích…
 • In other words,…: Nói cách khác,…
 • Be fond of/ keen on: thích

Bản dịch:

Hoàn toàn có, tôi thực sự thích khám phá những địa điểm mới không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Nói cách khác, tôi thích chạy nước kiệu trên toàn cầu, cho phép tôi tìm hiểu sâu hơn các loại văn hóa khác nhau và thư giãn sau nhiều giờ làm việc.

Xem thêm:

Tổng hợp những cách nói về sở thích bằng tiếng Anh thu hút nhất

100+ Những câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản thông dụng hàng ngày

Câu hỏi 2 Part 1

Question: Where do you like to travel to? (Bạn thích đi du lịch ở đâu?) 

Answer: Actually, there is no specific place to which I’d love to go. Instead, I usually travel on a whim with unplanned trips and with random people. This means that I always go on a trip to another place after 1 or 2 days of suddenly coming up with an idea, and I will go with a random friend or relative that I may think of.

 • Actually, there is no specific place to which I’d love to go: Trên thực tế, không có địa điểm cụ thể nào mà tôi muốn đến.
 • Instead,…: Thay vào đó,…
 • Unplanned trip: chuyến đi không có kế hoạch
 • Random people: người ngẫu nhiên

Bản dịch:

Trên thực tế, không có địa điểm cụ thể nào mà tôi muốn đến. Thay vào đó, tôi thường đi du lịch theo ý thích với những chuyến đi không có kế hoạch và với những người ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là tôi luôn đi du lịch đến một nơi khác sau 1 hoặc 2 ngày đột nhiên nảy ra một ý tưởng, và tôi sẽ đi với một người bạn hoặc người thân ngẫu nhiên mà tôi có thể nghĩ ra.

Câu hỏi 3 Part 1

Question: Do you prefer to travel alone or on a tour? (Bạn thích đi du lịch một mình hay theo tour?)

Answer: To tell the truth, traveling on a tour may help sort out all potential problems, but I prefer doing everything by myself. Thus, going somewhere alone is a better option by which I am free to go and stop at will or choose my own itinerary.

 • To tell the truth,…: Nói thật,…
 • Potential problem: vấn đề tiềm ẩn
 • Itinerary: hành trình

Bản dịch:

Nói thật, đi du lịch có thể giúp loại bỏ tất cả các vấn đề tiềm ẩn, nhưng tôi thích làm mọi thứ một mình hơn. Vì vậy, đi đâu đó một mình là một lựa chọn tốt hơn mà tôi có thể tự do đi và dừng lại theo ý muốn hoặc chọn hành trình của riêng mình.

Talk about travelling
Câu hỏi thường gặp và trả lời mẫu Part 1 – topic Talk about travelling

Có thể bạn quan tâm:

Tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề – Lưu ngay 23 chủ đề quen thuộc không nên bỏ qua

65 câu thành ngữ tiếng Anh thông dụng không thể bỏ qua

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đề bài và trả lời mẫu Part 2 – topic Talk about travelling

Đề: Describe a trip that you remember well (Mô tả một chuyến đi mà bạn nhớ rõ)

Bạn nên nói:

 • Where you went to (Bạn đã đi đâu)
 • Who you went with (Bạn đi với ai)
 • What you did during the trip (Bạn đã làm gì trong chuyến đi)
 • And why you remember it well (Và tại sao bạn nhớ nó tốt)

Answer: 5 years ago, when I was studying in Belgium, I had a chance to travel to a very small country which I had been dreaming of going to – Luxembourg.

It was just a whimsical decision when I was having some days off not going to school at all. Before that, I had heard about this tiny little nation which is located in the southern part of Belgium. It was rumored that this nation was marvelous in terms of landscapes, prosperity and hospitality. Then I booked a train ticket on an app and packed everything I needed to go there. At that time, I was so eager and a bit scared since that was the first time I traveled somewhere alone. 

It took me about 3 hours to get to Luxembourg and I stopped at the main gas station. After that, I just took a stroll around to see if things were different from Belgian cities. Since Belgium and Luxembourg are both European countries and are situated adjacent to each other, their architecture is very much alike, however, Luxembourg boasts wonderful sceneries of ancient castles. To tell the truth, I was stunned since I could witness the construction of castles almost everywhere, and they had been used to operate companies or abbies where people produced beer or other products. 

The main language used there was French and luckily I could speak a bit so it was quite a smooth experience. I used the language in communication to buy souvenirs and specialties there. And the reason why this trip really ingrains in my memory is that it was an eye-opening chance for me to undergo all procedures and steps in traveling across borders in European countries. If I have another chance of coming back here, I will definitely visit some museums there since I didn’t really have much time exploring them.

 • Have a chance to…: có cơ hội để…
 • Whimsical decision: quyết định bất chợt
 • Days off: ngày nghỉ
 • be located in: nằm ở (địa điểm)
 • Ingrain: ăn sâu
 • Eye-opening chance: cơ hội mở mang tầm mắt

Bản dịch: 

Cách đây 5 năm, khi tôi du học ở Bỉ, tôi có cơ hội đi du lịch đến một đất nước nhỏ bé mà tôi hằng mơ ước được đến – Luxembourg.

Đó chỉ là một quyết định bất chợt khi tôi đang có một số ngày nghỉ không đi học. Trước đó, tôi đã nghe nói về quốc gia nhỏ bé nằm ở phía nam của Bỉ này. Người ta đồn rằng quốc gia này rất tuyệt vời về cảnh quan, sự thịnh vượng và lòng hiếu khách. Sau đó, tôi đặt vé tàu trên một ứng dụng và đóng gói mọi thứ cần thiết để đến đó. Lúc đó, tôi rất háo hức và hơi sợ vì đó là lần đầu tiên tôi đi du lịch đâu đó một mình.

Tôi mất khoảng 3 giờ để đến Luxembourg và tôi dừng lại ở trạm xăng chính. Sau đó, tôi chỉ đi dạo một vòng để xem mọi thứ có gì khác so với các thành phố của Bỉ. Vì Bỉ và Luxembourg đều là các quốc gia châu Âu và nằm liền kề nhau nên kiến ​​trúc của hai quốc gia này rất giống nhau, tuy nhiên, Luxembourg tự hào với cảnh đẹp tuyệt vời của những lâu đài cổ. Thành thật mà nói, tôi đã rất ngạc nhiên vì tôi có thể chứng kiến ​​việc xây dựng các lâu đài hầu như ở khắp mọi nơi, và chúng được sử dụng để điều hành các công ty hoặc trụ sở nơi mọi người sản xuất bia hoặc các sản phẩm khác.

Ngôn ngữ chính được sử dụng ở đó là tiếng Pháp và may mắn là tôi có thể nói một chút nên trải nghiệm khá suôn sẻ. Tôi đã sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp để mua quà lưu niệm và đặc sản ở đó. Và lý do khiến chuyến đi này thực sự ăn sâu vào trí nhớ của tôi vì đây là cơ hội mở mang tầm mắt để tôi trải qua mọi thủ tục và bước đi xuyên biên giới ở các nước Châu Âu. Nếu có cơ hội quay lại đây, tôi chắc chắn sẽ ghé thăm một số bảo tàng ở đó vì tôi thực sự không có nhiều thời gian khám phá chúng.

Những bài viết được người đọc quan tâm nhất:

Tổng hợp các câu Tiếng Anh thông dụng nhất năm 2022

Bí kíp giới thiệu gia đình bằng tiếng Anh lưu loát chỉ trong tích tắc

Câu hỏi và trả lời mẫu chi tiết Part 3 – topic Talk about travelling

Talk about travelling
Câu hỏi và trả lời mẫu chi tiết Part 3 – topic Talk about travelling

Câu hỏi 1 Part 3

Question: Do you think that tourism is important for an economy? (Bạn có nghĩ rằng du lịch là quan trọng đối với một nền kinh tế?) 

Answer: Definitely yes. Nowadays, as globalization has brought the world together, the movement between countries has been facilitated. Therefore, I find it easy for anyone to travel to other countries, and this phenomenon has contributed a great deal to any economy by the money that tourists spend and the establishments of multinational companies. In other words, it is beneficial for an economy to have travelers from other countries come and spend on local products and services, and in some small countries like Singapore, the economy of the whole country really depends on tourism. 

 • Find something easy for someone to do something: thấy…cho ai để làm gì
 • It is beneficial for…: Nó có lợi cho…

Bản dịch:

Chắc chắn là có. Ngày nay, khi toàn cầu hóa đã mang thế giới lại gần nhau, sự di chuyển giữa các quốc gia đã được tạo điều kiện thuận lợi. Do đó, tôi thấy ai cũng có thể dễ dàng đi du lịch các nước khác, và hiện tượng này đã đóng góp rất nhiều cho bất kỳ nền kinh tế nào bằng số tiền mà khách du lịch bỏ ra và cơ sở của các công ty đa quốc gia. Nói cách khác, sẽ có lợi cho một nền kinh tế nếu du khách từ các quốc gia khác đến và chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ địa phương, và ở một số quốc gia nhỏ như Singapore, nền kinh tế của cả nước thực sự phụ thuộc vào du lịch.

Câu hỏi 2 Part 3

Question: What are some benefits of traveling? (Một số lợi ích của việc đi du lịch là gì?)

Answer: From my perspective, going to other places for any purpose such as relaxing, studying or working does wonders for the traveler. The first worth-mentioning benefit here is that this is a chance for us to explore a whole new culture, enriching our knowledge and experience. Indeed, the trip helps us actually immerse ourselves in the real life of local people and perceive things from our own eyes. Secondly, the more we travel, the more opportunities we may encounter. What I mean is that we would never know what kind of chance in business or in studying or even in our marriage that we would come across. To be more specific, meeting a new business partner or even our significant other is all possible during the trip.

 • From my perspective,…: Theo quan điểm của tôi,…
 • Worth-mentioning benefit: Lợi ích đáng nói
 • To be more specific,…:  Cụ thể hơn,…

Bản dịch: 

Theo quan điểm của tôi, đi đến những nơi khác với bất kỳ mục đích nào như thư giãn, học tập hay làm việc đều mang lại điều kỳ diệu cho du khách. Lợi ích đáng nói đầu tiên ở đây là đây là cơ hội để chúng ta khám phá một nền văn hóa hoàn toàn mới, làm giàu thêm kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình. Thật vậy, chuyến đi giúp chúng tôi thực sự hòa mình vào cuộc sống thực của người dân địa phương và cảm nhận mọi thứ từ chính con mắt của mình. Thứ hai, càng đi du lịch nhiều, chúng ta càng có nhiều cơ hội. Ý tôi là chúng ta sẽ không bao giờ biết được cơ hội nào trong kinh doanh, học hành hay thậm chí là trong hôn nhân mà chúng ta sẽ bắt gặp. Cụ thể hơn, việc gặp gỡ một đối tác kinh doanh mới hoặc thậm chí là đối tác quan trọng của chúng ta đều có thể thực hiện được trong suốt chuyến đi.

Câu hỏi 3 Part 3

Question: What are some disadvantages of traveling? (Một số bất lợi của việc đi du lịch là gì?) 

Answer: To my mind, not only does tourism bring benefits to a country, but it also poses a threat to the environment as well as the local culture. As for the former, a tremendous amount of trash is dumped each year after travelers have left a tourist attraction, polluting the local environment or even killing animals living here. Plastic items or single-use cups, to name a few, spoil the habitats of animals and pollute water and air. With regard to the culture, the influx of tourists to the place brings along their alien culture and behaviors, more or less influencing local people and gradually changing some traditions and customs of them.

 • To my mind,…: Theo suy nghĩ của tôi,…
 • Pose a threat to…: gây ra mối đe dọa đối với…
 • Tremendous: to lớn
 • With regard to…: Về…
 • Alien culture: nét văn hoá xa lạ

Bản dịch: 

Theo suy nghĩ của tôi, du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho một quốc gia mà còn gây ra mối đe dọa đối với môi trường cũng như văn hóa địa phương. Đối với trước đây, một lượng lớn rác được đổ đi mỗi năm sau khi du khách rời khỏi một điểm du lịch, gây ô nhiễm môi trường địa phương hoặc thậm chí giết chết động vật sống ở đây. Các vật dụng bằng nhựa hoặc cốc dùng một lần, có thể kể đến một số loại, làm hỏng môi trường sống của động vật và gây ô nhiễm nước và không khí. Về văn hóa, lượng khách du lịch đổ về nơi đây mang theo những nét văn hóa, ứng xử xa lạ, ít nhiều ảnh hưởng đến người dân địa phương và làm thay đổi dần một số phong tục tập quán của họ.

Vậy là hôm nay chúng ta đã thu thập thêm được một chủ đề nữa đó là Talk about travelling. Chúng mình mong rằng qua các phần trả lời mẫu chi tiết và các cấu trúc, từ vựng hữu ích phía trên, bạn có thể tự tin ôn tập thêm tại thư viện IELTS Speaking ngay tại nhà. Chúc bạn học tốt!

Bình luận

Bình luận