Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Tổng hợp những kiến thức cần biết về chủ ngữ giả trong tiếng Anh 

Chủ ngữ giả trong tiếng Anh là một trong những kiến thức ngữ pháp khá quan trọng. Để có thể dùng chủ ngữ giả thành thạo ở các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, đòi hỏi người học phải tìm hiểu kỹ càng về các cấu trúc, cách sử dụng và những lưu ý đặc biệt để tránh mắc lỗi sai.

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chủ ngữ giả trong tiếng Anh, hãy cùng Bác sĩ IELTS khám phá cách sử dụng chủ ngữ giả chi tiết nhất qua bài viết sau đây.

Chủ ngữ giả trong tiếng Anh
Chủ ngữ giả trong tiếng Anh

1. Tìm hiểu về chủ ngữ giả trong tiếng Anh

1.1. Chủ ngữ giả là gì?

Chủ ngữ giả trong tiếng Anh được hiểu là những đại từ có vị trí đứng đầu câu dùng để thay thế cho chủ ngữ. Chủ ngữ giả được dùng khi chủ ngữ trong câu không thể xác định. Tuy nhiên, ở chủ ngữ giả thông thường sẽ không đề cập đến một đối tượng cụ thể mà nó chỉ phát huy chức năng về ngữ pháp là thành chủ ngữ của câu.

Chủ ngữ giả trong tiếng Anh bao gồm hai loại phổ biến là “it” và “there”.

Ex:

 • There are many durians on the tree.
  (Có rất nhiều sầu riêng trên cây.)
 • It is suggested that you should drink about 1.5 liters of water per day.
  (Được khuyên là cậu nên uống khoảng một lít rưỡi nước mỗi ngày.)

Trong 2 ví dụ trên chúng ta đều không xác định được chủ ngữ. Thay vào đó, từ “there” và “it” sẽ có vị trí đứng đầu câu để đóng vai trò như chủ ngữ. Mặc dù không hướng đến một đối tượng nào nhưng “it” và “there” có vai trò là chủ ngữ giả trong câu.

Chủ ngữ giả là gì?
Chủ ngữ giả là gì?

1.2. Tại sao cần dùng chủ ngữ giả trong tiếng Anh?

Đối với trong một câu văn thông thường sẽ tuân thủ theo các cấu trúc bao gồm: chủ ngữ, động từ, tân ngữ hoặc thêm những thành phần phụ khác như trạng từ chỉ địa điểm hoặc trạng ngữ chỉ về thời gian,…Tuy nhiên, trong vài trường hợp chủ ngữ thích hợp với động từ đứng ngay sau đó thì chúng ta nên sử dụng chủ ngữ giả, chủ ngữ thật sẽ ở vị trí khác.

Ex: My family has a new dog. It was sweet. 

Gia đình mình có một chú chó mới. Trông nó rất dễ thương.

=> Từ “It” ở trong câu “It was adorable” có vai trò như một đại từ nhân xưng (Personal Pronoun) dùng để thay thế cho “a new dog” được đề cập ở câu trước. Do đó, người đọc có thể thấy rằng từ “it” sẽ nói về một đối tượng cụ thể nào đó, còn “it” ở trường hợp này là chủ ngữ thật.

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách sử dụng và cấu trúc chủ ngữ giả trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc chủ ngữ giả trong tiếng Anh với IT

 • Cấu trúc 1: It + be + adjective + (for someone) to verb: Thật là … để cho ai đó…. làm điều gì đó.

Ex: It is hard for the elderly to learn a foreign language. (Thật khó cho người lớn tuổi khi họ học ngoại ngữ.)

 • Cấu trúc 2: It + be + adjective + that + subject + verb:  Việc … (mệnh đề ở sau that) thì/là …

Ex: It is important that the youngsters have a good command of English nowadays. (Việc người trẻ học giỏi tiếng Anh thì ngày càng quan trọng).

 • Cấu trúc 3: It + be + a + noun + that + S + V: Việc … (mệnh đề ở sau that) thì/là …

Ex: It is a good thing that you were hired by a reputable company.  (Việc bạn đã được nhận vào 1 công ty danh tiếng là một điều vô cùng tốt.)

Công thức chủ ngữ giả “It” và “There”

 • Cấu trúc 4:tại đây It được sử dụng dùng để diễn tả thời gian, thời tiết, nhiệt độ hoặc khoảng cách.

Ex: It’s 3 o’clock. (“It” ở đây sẽ dùng để chỉ thời gian)

It’s sunny at the moment. (“It” ở đây sẽ dùng để chỉ thời tiết)

It’s very cold here. (“It” ở đây sẽ dùng để nhiệt độ)

It’s 7 kilometers from my home to the university. (“It” ở đây dùng để chỉ khoảng cách)

2.2. Cấu trúc chủ ngữ giả trong tiếng Anh với THERE

Thông thường, “there” sẽ dùng để làm chủ ngữ giả với công thức “there + be +noun” (được phụ thuộc vào danh từ theo sau có số ít hoặc số nhiều thì sẽ được sử dụng). Tại đây, chúng nêu lên sự tồn tại của sự vật và con người thông qua hoàn cảnh, tình huống và những địa điểm cụ thể.

Ex: There are 3 apples on the table. (Có 3 quả táo trên bàn)

Chủ ngữ thật ở đây sẽ là “3 apples” nên phía câu trên có thể được viết lại thành “Three apples are on the table.” Tuy nhiên, khi câu nói có mang tính chất giới thiệu về sự tồn tại, nêu lên số lượng, cấu trúc chủ ngữ giả thì sẽ được dùng thay thế vì là chủ ngữ thật. 

Cấu trúc chủ ngữ giả trong tiếng Anh với THERE
Cấu trúc chủ ngữ giả trong tiếng Anh với THERE

3. Một số lưu ý khi sử dụng chủ ngữ giả

Ở những câu văn dùng chủ ngữ giả đôi khi sẽ truyền tải thông điệp nhanh hơn so với việc ám chỉ những đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, đối với chủ ngữ giả sẽ có ý nghĩa tương đối hạn chế nên chúng sẽ làm bài viết bạn kém hoặc hay hơn khi lạm dụng quá nhiều.

Ex:

 • It was a shame that you had to leave early.

Thật là tiếc khi bạn phải đi về sớm.

 • I can’t believe you had to leave early. What a shame!

Tôi không thể tin rằng bạn sẽ phải về sớm. Thật là đáng tiếc!

 • There are so many weeds in our backyard!

Có rất nhiều cỏ dại ở phía sân sau của chúng tôi!

 • Weeds are taking over our backyard!

Cỏ dại đang chiếm lấy phía sân sau của chúng tôi!

4. Bài tập chủ ngữ giả trong tiếng Anh

Bài tập điền chủ ngữ giả “It” hay “There” vào chỗ trống để cho phù hợp nhất:

1. ____ is not easy to give up a bad habit.

2. ____ used to be a small lake in front of my house.

3. ____ are five newcomers in our class. 

4. ____ took him more than 3 hours to go from Da Nang to Ha Noi. 

5. ____ is recommended that you should leave early to avoid traffic. 

Đáp án

1. It 

2. There

3. There

4. It

5. It

Bài tập chủ ngữ giả trong tiếng Anh
Bài tập chủ ngữ giả trong tiếng Anh

Bài viết trên Bác sĩ IELTS đã tổng hợp giúp bạn những kiến thức quan trọng về chủ ngữ giả trong tiếng Anh. Khi hệ thống lại các cấu trúc thường dùng với từ “it” hay “there” sẽ giúp bạn ứng dụng ngữ pháp một cách dễ dàng. Hi vọng rằng bạn sẽ thường xuyên tập luyện và củng cố kiến thức để áp dụng bài tập liên quan một cách chính xác nhất.