Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Công thức suggest: Giải thích ngữ và bài tập dễ hiểu nhất

Công thức suggest là cấu trúc được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Để có áp dụng thành thạo phần ngữ pháp này trong quá trình học tập cũng như giao tiếp. Bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

1. Câu Suggest là gì?

Câu suggest được sử dụng khi bạn muốn đề xuất một ý kiến gì đó. Bạn có thể sử dụng cấu trúc câu suggest để thể hiện ý kiến của bản thân hoặc truyền đạt gián tiếp lời của người khác.

Câu Suggest là gì?
Câu Suggest là gì?
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Các công thức Suggest trong tiếng Anh

Cũng giống như nhiều thành phần ngữ pháp khác của tiếng Anh, câu suggest có nhiều cách sử dụng với để biểu thị những trạng thái khác nhau.

2.1. Công thức 1: S + suggest + Ving/ danh động từ

Công thức suggest sử dụng Ving/ danh động từ được sử dụng để đề xuất ý kiến gì đó. Động từ trong mẫu câu này bắt buộc phải để dạng ở dạng Ving hoặc danh động từ, không được chia ở những thì khác.

Ví dụ:

– My friend suggests eating Chinese Dishes because she really loves this. 

(Bạn tôi đề xuất ăn món Trung Quốc bởi vì cô ấy rất thích).

– My mom suggests buying this TV.

(Mẹ tôi đề xuất mua chiếc TV này).

2.2. Công thức 2: S + suggest + danh từ/ cụm danh từ + to somebody

Đối với cấu trúc suggest này, bạn sẽ dùng để gợi ý, đề xuất với một cá nhân cụ thể.

Ví dụ:

– My friend is trying to learn Chinese. She asked me to suggest the best way to learn effectively to her.

(Bạn tôi đang cố gắng học tiếng Trung Quốc. Cô ấy đã hỏi tôi để gợi ý những cách học hiệu quả nhất).

– The manager suggested an appointment at the office to meet a client.

(Quản lý đề xuất một cuộc họp ở văn phòng để gặp mặt khách hàng).

Công thức Suggest trong tiếng Anh
Công thức Suggest trong tiếng Anh

Xem thêm:

Cấu trúc Unless

Cấu trúc As well as

Cấu trúc câu giả định

2.3. Công thức 3: S + suggest + that + a clause (mệnh đề)

Cấu trúc này được sử dụng để đề xuất ai đó nên làm gì đó. Trong đó, động từ của mệnh đề được giữ ở dạng nguyên thể. Tuy nhiên, nếu suggest được chia ở quá khứ đơn, thì động từ phía sau cần thêm “should”.

Ví dụ:

– Teachers suggest that we finish homework as soon as possible.

(Giáo viên đề nghị chúng tôi hoàn thành bài tập về nhà càng sớm càng tốt).

– My brother suggested that my family should travel this month.

(Anh trai tôi đã đề xuất gia đình tôi nên đi du lịch trong tháng này).

2.4. Công thức 4: S + suggest + Wh question

Với công thức câu suggest này được sử dụng khi muốn gợi ý làm điều gì đó như thế nào, làm ở đâu. Wh question bao gồm where, what, when, who, how.

Ví dụ:

– Could you suggest what I should buy for his birthday?

(Bạn có thể gợi ý tôi nên mua gì vào dịp sinh nhật của anh ấy được không?)

– Could you suggest where I should travel this summer?

(Bạn có thể gợi ý tôi nên đi du lịch ở đâu vào mùa hè này được không?)

3. Cách dùng cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, cấu trúc suggest được sử dụng đa dạng với nhiều mục đích khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

3.1. Cấu trúc Suggest + gerund 

Cấu trúc câu suggest này được sử dụng để nói chung chung, không chỉ đích danh một cá nhân cụ thể nào. Mẫu câu này được sử dụng trong các tình huống trang trọng. Do đó chúng thường được sử dụng trong văn viết.

Ví dụ:

– She suggests planning ahead.

(Cô ấy đề nghị nên lập kế hoạch trước).

3.2. Cấu trúc Suggest that S + V

Với cấu trúc này được sử dụng để khuyên cụ thể một người hoặc một nhóm người nào đó.

Ví dụ:

– My mother suggest that I should go to sleep early.

(Mẹ đề nghị tôi nên đi ngủ sớm).

Cách dùng cấu trúc Suggest

4. Bài tập cấu trúc Suggest

Để có thể sử dụng thành thạo cấu trúc ngữ pháp câu suggest, bạn hãy cùng làm thử những bài tập dưới đây nhé!

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam.

A. studies

B. study

C. studying

2. Her leader suggested _____ on time.

A. being

B. be

C. is

3. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

A. have

B. has

C. having

4. We have suggested _____ to London for this winter vacation.

A. going

B. go

C. should go

5. We suggest _____ a postcard to our grandmother.

A. send

B. sending

C. sent

Bài 2: Chia động từ

1. I suggest (collect) new books and notebooks.

2. I suggest that you (work) __________harder on your skill.

3. I suggest (collect) __________unused books.

4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the internet or on TV.

5. I suggest (organize) __________a show to raise money.

6. I suggest (help) __________poor families with their chores.

7. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.

8. I suggest (give) __________lessons to poor children.

9. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.

10. She suggests (help) _________ street children.

Bài 3: Viết lại câu

1. Why don’t you ask her yourself?

>> I suggest ___

2. “Why don’t you put a better lock on the door, Barry?” said John

>> John suggested ___

3. “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.

>> He suggested ___

4. Why don’t you meet Mr. Lewis to discuss the pay offer?

>> I suggest ___

Đáp án:

Đáp án bài 1:

1B

2A

3A

4A

5B

Đáp án bài 2:

1. collecting 

2. work

3. collecting

4. listen

5. organizing 

6. helping 

7. join

8. giving 

9. have 

10. helping

Đáp án bài 3:

1. I suggest you (should) ask her yourself.

2. John suggested (that) Barry put a better lock on the door.

3. He suggested I put my luggage under the seat.

4. I suggest you meet Mr. Lewis to discuss the pay offer.

Bài tập cấu trúc Suggest

Trên đây là toàn bộ kiến thức của công thức câu suggest trong tiếng Anh. Bác sĩ IELTS hy vọng bài viết trên đã giúp ích được cho bạn trong quá trình học tập. Chúc bạn luôn học tập tốt!