Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Đại từ chỉ định trong tiếng Anh: Định nghĩa, cách dùng và bài tập

Đại từ chỉ định là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh, giúp người nói và người viết chỉ ra những người, vật, hoặc địa điểm cụ thể mà họ đang nói đến. Mục đích của bài viết này là giới thiệu về đại từ chỉ định trong tiếng Anh cũng như cách dùng và phân biệt với tính từ chỉ định để giúp bạn hiểu thêm về chủ đề này.

Đại từ chỉ định trong tiếng Anh
Đại từ chỉ định trong tiếng Anh

1. Đại từ chỉ định là gì?

Đại từ chỉ định là loại đại từ được sử dụng để xác định và chỉ ra người, vật, hoặc địa điểm cụ thể mà người nói hoặc viết đang muốn đề cập. Có hai loại đại từ chỉ định: “this” (này) và “that” (đó).

Ví dụ minh họa:

 1. This is my phone. (Đây là điện thoại của tôi.)
 2. That car over there is new. (Chiếc xe kia bên kia đó mới.)
 3. This book is interesting. (Cuốn sách này thú vị.)
 4. That restaurant serves great food. (Nhà hàng đó phục vụ đồ ăn ngon.)
 5. This is the house where I grew up. (Đây là căn nhà mà tôi lớn lên.)
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Vị trí của đại từ chỉ định trong câu

2.1. Vị trí của đại từ chỉ định trước danh từ

Đại từ chỉ định thường đứng trước danh từ để xác định đối tượng hoặc người được đề cập trong câu. Vị trí của đại từ chỉ định có thể nằm ở đầu câu hoặc giữa câu, nhưng thường được đặt trước danh từ.

Ví dụ:

 • This book is very interesting. (Cuốn sách này rất thú vị.)
 • The boy who is playing football is my brother. (Cậu bé đang chơi bóng đá là em trai tôi.)
 • That restaurant serves delicious food. (Nhà hàng đó phục vụ đồ ăn ngon.)

Ngoài ra, có một số trường hợp đặc biệt khi đại từ chỉ định có thể được đặt sau danh từ, ví dụ như trong câu hỏi “What book is this?” (Cuốn sách này là gì?). Tuy nhiên, trong trường hợp này, đại từ chỉ định “this” được sử dụng để hỏi về danh từ, chứ không phải để xác định đối tượng hoặc người được đề cập.

2.2. Vị trí của đại từ chỉ định sau danh từ

Đại từ chỉ định thường đứng trước danh từ để xác định đối tượng hoặc người được đề cập trong câu. Trong một số trường hợp đặc biệt, đại từ chỉ định có thể đứng sau danh từ, nhưng điều này thường không phổ biến và chỉ xuất hiện trong các trường hợp nhất định.

Ví dụ, trong câu “The winner of the contest was her”, đại từ chỉ định “her” đứng sau danh từ “winner”, nhưng vẫn có thể hiểu được rằng đại từ “her” đang xác định đối tượng được nhắc đến là ai.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, đại từ chỉ định thường đứng trước danh từ để giúp người đọc hoặc người nghe dễ dàng hiểu được ý nghĩa của câu.

3. Những đại từ chỉ định trong tiếng Anh và cách dùng

3.1. Các loại đại từ chỉ định trong tiếng Anh bao gồm:

 1. This (đây) – chỉ đối tượng gần với người nói hoặc được nhắc đến gần đây.
 2. That (đó) – chỉ đối tượng xa với người nói hoặc được nhắc đến lâu đến mức quên mất.
 3. These (những cái này) – chỉ những đối tượng gần với người nói hoặc được nhắc đến gần đây, có nhiều hơn một đối tượng.
 4. Those (những cái đó) – chỉ những đối tượng xa với người nói hoặc được nhắc đến lâu đến mức quên mất, có nhiều hơn một đối tượng.
Các loại đại từ chỉ định trong tiếng Anh
Các loại đại từ chỉ định trong tiếng Anh

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Đại từ bất định trong tiếng Anh

3.2. Cách dùng đại từ chỉ định trong tiếng Anh:

 • Đặt đại từ chỉ định trước danh từ để xác định đối tượng hoặc người được đề cập trong câu.

Ví dụ: This book is mine. (Cuốn sách này là của tôi.)

 • Đặt đại từ chỉ định trước động từ để xác định đối tượng hoặc người mà động từ ám chỉ.

Ví dụ: Those flowers smell wonderful. (Những bông hoa đó thơm ngát.)

Dùng “there” và đại từ chỉ định để chỉ đến đối tượng hoặc người được nhắc đến trước đó.

Ví dụ: There are many birds in the trees. Those birds are singing. 

(Có rất nhiều chim trên cây. Những con chim đó đang hót.)

4. Phân biệt đại từ chỉ định và tính từ chỉ định

Đại từ chỉ định và tính từ chỉ định đều được sử dụng để xác định đối tượng hoặc người được nhắc đến trong câu. Tuy nhiên, chúng có một số điểm khác nhau:

4.1. Đặc điểm của tính từ chỉ định:

Tính từ chỉ định thường đứng trước danh từ để chỉ rõ đối tượng hoặc người mà nó đang miêu tả.

Tính từ chỉ định bao gồm các từ “this”, “that”, “these” và “those”.

Tính từ chỉ định có thể được sử dụng để nói về một đối tượng hoặc người đã được đề cập trước đó trong văn bản.

4.2. So sánh giữa đại từ chỉ định và tính từ chỉ định:

Đại từ chỉ định được sử dụng để đề cập đến một đối tượng hoặc người cụ thể trong câu, nhưng không cần phải xác định đối tượng hoặc người đó trong câu trước đó.

Đại từ chỉ định bao gồm các từ “this”, “that”, “these” và “those”.

Đại từ chỉ định thường được sử dụng để đặt trước danh từ, và được sử dụng để chỉ ra đối tượng hoặc người cụ thể được nhắc đến.

Ví dụ minh họa:

Tính từ chỉ định: “That book is interesting.” (Cuốn sách đó thú vị.)

Đại từ chỉ định: “This is the book I was telling you about.” 

(Đây là cuốn sách mà tôi đã nói với bạn về.)

5. Bài tập đại từ chỉ định trong tiếng Anh

Các câu hỏi trắc nghiệm:

 1. Which of the following is a demonstrative pronoun?

a) That

b) Interesting

c) He

d) They

Answer: a) That

 1. What is the function of a demonstrative pronoun?

a) To describe an action

b) To show possession

c) To point out a specific person, place, or thing

d) To connect ideas in a sentence

Answer: c) To point out a specific person, place, or thing

 1. Which of the following sentences contains a demonstrative adjective?

a) This is my favorite movie.

b) These are my shoes.

c) That dog is barking loudly.

d) Those flowers are beautiful.

Answer: a) This is my favorite movie.

Bài tập về đại từ chỉ định
Bài tập về đại từ chỉ định

Câu hỏi tự luận:

Viết 5 câu sử dụng đại từ chỉ định để chỉ ra một đối tượng hoặc người cụ thể.

Example answers:

 1. That car is mine.
 2. These books belong to me.
 3. This is the dress I want to wear to the party.
 4. Those shoes are too big for me.
 5. That man over there is my neighbor.

Việc sử dụng đại từ chỉ định trong tiếng Anh rất quan trọng để giúp cho người nghe hoặc đọc hiểu rõ được đối tượng hoặc người mà người nói hoặc viết đang nhắc đến. Sử dụng đúng và linh hoạt các đại từ chỉ định sẽ giúp cho bản ngữ của bạn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn. Bác sĩ IELTS chúc bạn sẽ học tập tốt và sớm chinh phục chủ đề này.