Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Describe something that you are interested in learning or improving trong IELTS Speaking part 2

Describe something that you are interested in learning or improving thuộc nhóm chủ đề miêu tả một bộ môn hay lĩnh vực mà bạn quan tâm trong IELTS Speaking part 2. Và hôm nay với bài viết dưới đây, Bác Sĩ IELTS xin giới thiệu đến các bạn một số bài mẫu IELTS Speaking part 2 về chủ đề này.

Describe something that you are interested in learning or improving
Describe something that you are interested in learning or improving trong IELTS Speaking part 2

1. Bố cục tổng quan bài nói 

Với đề bài Describe something that you are interested in learning or improving, bạn có thể mô tả về bộ môn hay lĩnh vực bất kỳ mà bạn quan tâm, như nhạc họa, thể thao hay thậm chí là những lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp như marketing, thiết kế, etc.

Trong phần IELTS Speaking part 2 về chủ đề này, thông thường ta sẽ có bố cục bài nói như sau:

 • Bộ môn hay lĩnh vực đó là gì?
 • Vì sao bạn lại quan tâm đến nó?
 • Bạn làm gì để học hỏi và cải thiện kỹ năng bản thân trong bộ môn hay lĩnh vực này? Bạn sẽ học nó ở đâu?
 • Bạn cảm thấy thế nào khi học hỏi nó?

Có thể bạn sẽ cần:

Những đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho học sinh

Những đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Một số câu trả lời mẫu part 2

Describe something that you are interested in learning or improving
Một số câu trả lời mẫu part 2

Describe something that you are interested in learning or improving.

 • What it is
 • How you will learn or improve it
 • Why you are interested in it
 • And explain how you feel about learning it

Sample 1: 

I have a long desire to learn how to play the piano. Even after my passion, I have not been able to learn it yet. If I ever get the time and opportunity to learn it, I would grab the chance.

I am not sure exactly when this passion grew in me, but I can guess it was something that came to my mind after I saw a foreign movie where an actor played this instrument. The movie was related about a musician’s life and he mostly played the piano and sang songs.

In the movie, the actor played the piano 3-4 times and the quality of the music was really good. Possibly from that time, the passion started to grow in my mind. I work as a computer programmer and have no intention to do any serious type of music, but I want to learn to play the piano. If I get spare time and my schedule allows me, I will get admitted to a piano lesson in my town. Not many opportunities are there but I heard that there are 2/3 musicians who teach enthusiast people the piano for a high payment. I will probably get admitted to such a program and would keep learning.

I will need to save around $1000 to get admitted into the piano lesson and hopefully will have this amount at the end of next year. Then I will talk to the musicians who offer the lesson and would pick one to learn from. I should be available at least 2 days a week to participate in the lesson and I would practice for at least an hour daily. I know it takes a great determination, passion and talent to learn a creative thing like piano, but I believe, I will be able to achieve it.

Vocabulary:

 • Desire (n): mong muốn
 • Opportunity (n): cơ hội
 • To grab the chance (v): nắm bắt cơ hội
 • Intention (n): ý định
 • Spare time (n): thời gian rảnh
 • Enthusiast (adj):  nhiệt tình
 • Payment (n): phí
 • Determination (n): quyết tâm

Dịch: Tôi có mong muốn học chơi piano từ lâu. Ngay cả khi đam mê của tôi, tôi vẫn chưa thể học được nó. Nếu tôi có thời gian và cơ hội để học nó, tôi sẽ nắm lấy cơ hội.

Tôi không chắc chính xác niềm đam mê này lớn lên trong tôi từ khi nào, nhưng tôi có thể đoán đó là thứ nảy ra trong đầu tôi sau khi tôi xem một bộ phim nước ngoài có một diễn viên chơi nhạc cụ này. Bộ phim liên quan đến cuộc đời của một nhạc sĩ và anh ấy chủ yếu chơi piano và hát các bài hát.

Trong phim, nam diễn viên đã chơi piano 3-4 lần và chất lượng âm nhạc thực sự tốt. Có lẽ từ lúc đó, niềm đam mê bắt đầu lớn dần lên trong tâm trí tôi. Tôi làm việc như một lập trình viên máy tính và không có ý định làm bất kỳ thể loại âm nhạc nghiêm túc nào, nhưng tôi muốn học chơi piano. Nếu tôi có thời gian rảnh và lịch trình của tôi cho phép, tôi sẽ được nhận vào một lớp học piano ở thị trấn của tôi. Không có nhiều cơ hội nhưng tôi nghe nói rằng có 2/3 nhạc sĩ dạy đàn piano cho những người đam mê với mức lương cao. Tôi có thể sẽ được nhận vào một chương trình như vậy và sẽ tiếp tục học hỏi.

Tôi sẽ cần tiết kiệm khoảng $ 1000 để vào học piano và hy vọng sẽ có số tiền này vào cuối năm sau. Sau đó, tôi sẽ nói chuyện với những nhạc sĩ đưa ra bài học và sẽ chọn một người để học hỏi. Tôi nên có mặt ít nhất 2 ngày một tuần để tham gia bài học và tôi sẽ luyện tập ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi biết để học một thứ sáng tạo như piano cần phải có một quyết tâm rất lớn, niềm đam mê và tài năng, nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ có thể đạt được nó.

Xem thêm:

Chủ đề IELTS Speaking Health – câu hỏi và trả lời

Chủ đề IELTS Speaking Internet – câu hỏi và trả lời

Describe something that you are interested in learning or improving
Bài mẫu Describe something that you are interested in learning or improving

Sample 2: 

I would like to learn car repairing by myself. We need cars for our everyday use and we also use them for numerous purposes. So, when the car is in disorder, either we need to wait for the mechanic to come and repair it or we have to take the car to the nearest workshop for repair. Besides, the costs are also huge when the cars are taken to workshops. Thereby, the idea popped into my mind that I should learn it completely.

Though I have some knowledge of the repairing process, I am unable to diagnose the troubles as the experts do immediately and take the necessary steps to repair the car. Last week, I was on my way to the office in the morning and suddenly my car started unusual behaviour. It stopped all of a sudden. It was not moving ahead though it was filled with fuels. I could not reach the office in time, the car mechanic made me late to come and also I had to spend a notable amount of repairing fee. When I took the car to an automobile workshop, they changed even the unnecessary parts and charged me more than usual. But if I had the slightest knowledge about car repairing or automobile engineering, I could have prevented the extra charges imposed. I also believe that knowledge is the power and enabled us to help people to some extent. So, if I keep learning the car repairing, it would help me in future. I do not dream of using my knowledge for some professional purposes rather it would be my strength in distress.

Vocabulary:

 • Disorder (n): rối loạn, có rắc rối
 • To diagnose (v): xác định, chẩn đoán
 • Notable (adj): rõ ràng
 • Automobile (n): ô tô
 • To charge (v): tính phí
 • Slightest (adj): nhỏ nhất
 • Automobile engineering (n): kỹ thuật về ô tô
 • To impose (v): áp đặt
 • To some extent: đến một mức độ nào
 • Distress (n): phiền muộn, gặp vấn đề

Những bài viết nổi bật:

Thành thạo cách phát âm V trong tiếng Anh chỉ trong vài phút

Bí quyết học cách phát âm âm /ʌ/ và /əʊ/ trong tiếng Anh đơn giản nhất

Dịch: Tôi muốn tự học sửa chữa ô tô. Chúng ta cần ô tô để sử dụng hàng ngày và chúng tôi cũng sử dụng chúng cho nhiều mục đích. Vì vậy, khi xe gặp tình trạng lộn xộn, chúng ta cần đợi thợ đến sửa hoặc phải đưa xe đến xưởng gần nhất để sửa chữa. Bên cạnh đó, chi phí cũng rất lớn khi xe được đưa về xưởng. Qua đó, ý tưởng nảy ra trong đầu tôi rằng tôi nên học nó hoàn toàn.

Mặc dù tôi có một số kiến ​​thức về quy trình sửa chữa, nhưng tôi không thể chẩn đoán được những sự cố do các chuyên gia thực hiện ngay lập tức và thực hiện các bước cần thiết để sửa chữa xe. Tuần trước, tôi đang trên đường đến văn phòng vào buổi sáng và đột nhiên xe của tôi bắt đầu có hành vi bất thường. Nó đột ngột dừng lại. Nó đã không di chuyển về phía trước mặc dù nó đã được đổ đầy nhiên liệu. Tôi không thể đến văn phòng kịp, thợ sửa xe khiến cho tôi đến muộn và tôi cũng phải tốn một khoản phí sửa chữa đáng kể. Khi tôi đưa xe đến một xưởng ô tô, họ thay cả những bộ phận không cần thiết và tính tiền tôi nhiều hơn bình thường. Nhưng nếu tôi có một chút kiến ​​thức nhỏ nhất về sửa chữa ô tô hoặc kỹ thuật ô tô, tôi có thể tránh được các khoản phí bổ sung. Tôi cũng tin rằng kiến ​​thức là sức mạnh và cho phép chúng ta giúp đỡ mọi người ở một mức độ nào đó. Vì vậy, nếu tôi tiếp tục học sửa chữa ô tô, nó sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai. Tôi không nghĩ tới việc sử dụng kiến ​​thức của mình cho một số mục đích nghề nghiệp mà nó sẽ là giúp đỡ tôi khi gặp vấn đề.

Hy vọng qua bài viết về chủ đề Describe something that you are interested in learning or improving của IELTS Speaking Part 2, chúng mình đã giúp bạn học thêm được nhiều từ vựng mới và có thêm ý tưởng cho bài thi nói của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm tại thư viện IELTS Speaking. Chúc các bạn học thật tốt và hẹn các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Bình luận

Bình luận