Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Tổng hợp từ vựng và bài mẫu IELTS speaking history Part 1 hay nhất

Hệ thống từ vựng và bài mẫu IELTS speaking history sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc học và tiếp nhận kiến thức. Tham khảo ngay bài viết dưới đây cùng Bác sĩ IELTS để có thêm những từ vựng và bài mẫu IELTS hay nhất!

IELTS speaking history
Tổng hợp từ vựng và bài mẫu IELTS speaking history Part 1 hay nhất

Tips trả lời chủ đề History IELTS Speaking Part 1

Ở chủ đề này, chúng ta thường gặp 3 dạng câu hỏi chính. Cùng đến với lần lượt từng dạng dưới đây và tìm ra cách trả lời hay nhất nhé!

1. Do you like to learn about history?

(#1) To be honest, I don’t take a keen interest in history. I think most of the historical knowledge just go over my head, and I think I’m more of an art person.

 (Thành thật mà nói, tôi không quan tâm nhiều đến lịch sử. Tôi nghĩ rằng hầu hết kiến ​​thức lịch sử chỉ lướt qua đầu tôi và tôi nghĩ mình là một người làm nghệ thuật nhiều hơn.)

 • to take a keen interest in smth: (= really like smth) yêu thích cái gì
 • to go over one’s head: tuột khỏi đầu ai

(#2) Well I think history is an area of my interest. I love to learn about historical figures and historical events. So learning history can give me a better understanding of this.

 (Tôi nghĩ lịch sử là một lĩnh vực mà tôi quan tâm. Em rất thích tìm hiểu về các nhân vật lịch sử và các sự kiện lịch sử. Vì vậy, học lịch sử có thể cho tôi hiểu rõ hơn về điều này.)

 • historical figure (n) nhân vật lịch sử
 • historical event (n) sự kiện lịch sử

Nên xem bài viết nổi bật:

Phát âm không là nỗi sợ với cách tách âm trong tiếng Anh

2. What historical event do you find interesting?

Well, I think this question is really putting me on the spot because my recollections about historical events are pretty hazy. Having said that I think the first event that spring to mind is probably Independence Day, which is the biggest milestone in Vietnamese history. Because it marks the day when Vietnam has become a sovereign state. I mean Vietnam is totally free from French colonization.

(Chà, tôi nghĩ câu hỏi này thực sự đang đặt tôi vào chỗ khó hiểu vì hồi ức của tôi về các sự kiện lịch sử khá mơ hồ. Phải nói rằng tôi nghĩ sự kiện đầu tiên mà mùa xuân nhớ đến có lẽ là Tết Độc lập, đây là dấu mốc lịch sử lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Vì nó đánh dấu ngày Việt Nam trở thành một quốc gia có chủ quyền. Ý tôi là Việt Nam hoàn toàn không bị thực dân Pháp đô hộ.)

 • to put someone on the spot: khiến ai sững người
 • hazy (adj) mơ hồ
 • to spring to mind (=come to mind) nghĩ đến
 • Independence Day (n) Ngày Quốc khánh
 • sovereign (adj) có toàn quyền
 • colonization (n) sự đô hộ
 • milestone (n) dấu mốc, cột mốc
 • recollection (n) trí nhớ
 • patriotism (n) lòng yêu nước

3. Do you think history is important?

 IELTS speaking history
Do you think history is important?

Definitely. History is the backbone of any society. Because it helps instil in every citizen a sense of patriotism. And we can acquire a deeper understanding formidable feats of our forefathers. When Vietnam is at war with many powerful nations, we can know that against all the odds, the Vietnam army triumphed.

(Chắc chắn. Lịch sử là xương sống của bất kỳ xã hội nào. Vì nó giúp khơi dậy trong mỗi người dân ý thức yêu nước. Và chúng ta có thể hiểu sâu hơn về những kỳ công đáng gờm của tổ tiên chúng ta. Khi Việt Nam có chiến tranh với nhiều quốc gia hùng mạnh, chúng ta có thể biết rằng bất chấp mọi khó khăn, quân đội Việt Nam đã chiến thắng.)

 • backbone (= foundation/bedrock/cornerstone) (nghĩa bóng) nền tảng
 • to instil in sb: khắc sâu vào, in vào tâm trí ai
 • formidable (adj) dữ dội
 • against all odds: bất chấp mọi điều kiện nguy hiểm
 • to triumph: dành chiến thắng

Có thể nói, History là một chủ đề rất thường gặp trong bài thi IELTS Speaking. Chính vì vậy, bạn đọc cần học thật kỹ phần này để không còn bỡ ngỡ trong bài thi này nhé!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan tại:

Tự tin làm chủ trọn bộ quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Thành thạo quy tắc nối âm và nuốt âm trong tiếng Anh chỉ trong vài phút

Hy vọng với chủ đề chúng mình chia sẻ trên đây về IELTS speaking history sẽ là kiến thức bổ ích giúp bạn có thêm tài liệu về bài thi IELTS. Ngoài những kiến thức trên, bạn có thể tham khảo thêm tại thư viện IELTS Speaking để nâng cao trình độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Bình luận

Bình luận