Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Phát âm /n/ và /ŋ/ trong tiếng Anh

Việc phát âm /n/ và /ŋ/ đối với một số bạn khi học tiếng Anh vẫn còn là một “thử thách” vì chúng đều là âm mũi (nasal consonant) và được phát âm khá giống nhau nên sẽ dễ gây nhầm lẫn. Với bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn phân biệt cách phát âm /n/ và /ŋ/ trong tiếng Anh nhé!

Phát âm /n/ và /ŋ/ trong tiếng Anh
Phát âm /n/ và /ŋ/ trong tiếng Anh

1. Cách phát âm /n/ trong tiếng Anh

/n/ trong tiếng Anh là một âm hữu thanh. Để phát âm này, bạn lưu ý như sau:

 • Đặt đầu lưỡi của bạn chạm vòm miệng trên và cạnh lưỡi chạm vào sau răng cửa, tiếp xúc răng hàm trên. Đẩy hơi ra đường mũi để phát âm.
 • Phát âm giống như khi ta phát âm chữ “n” trong tiếng Việt.
 • Dây thanh quản của bạn sẽ rung khi phát âm.

Bạn luyện tập theo một vài ví dụ dưới đây:

Night /naɪt/Sunny /ˈsʌni/Pan /pæn/
Nut /nʌt/Nine /naɪn/Fan /fæn/
None /nʌn/Hand /hænd/Sun /sʌn/
Nap /næp/Peanut /ˈpiːnʌt/Phone /fəʊn/

Lưu ý:

 • Những từ có chứa N được phát âm là /n/.

E.g.: Nap /næp/, sun /sʌn/, fan /fæn/, bunny /ˈbʌni/, winner /ˈwɪnər/ etc.

 • Từ có chứa chữ KN phát âm là /n/ khi nó đứng đầu từ, khi đó K là âm câm nên ta sẽ không đọc.

E.g.: Know /nəʊ/, knot /nɒt/, knife /naɪf/, etc. 

 • Khi chữ N đứng sau M và ở cuối từ thì N sẽ thành âm câm.

E.g.: Column /ˈkɑːləm/, etc. 

Xem thêm bài viết khác:

Làm chủ cách đọc nguyên âm và phụ âm trong tiếng anh

Nắm chắc các quy tắc đánh trọng âm hiệu quả chỉ trong 5 phút
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách phát âm /ŋ/ trong tiếng Anh

/ŋ/ trong tiếng Anh cũng là một âm hữu thanh. Để phát âm này, bạn lưu ý như sau:

 • Cuống lưỡi nâng lên, chạm vào ngạc mềm. Đẩy hơi ra đường mũi để phát âm.
 • Đầu lưỡi hướng xuống, về phía trước và có thể nằm sau răng cửa hàm dưới.
 • Phát âm giống như khi ta phát âm chữ “ng” trong tiếng Việt.
 • Dây thanh quản của bạn sẽ rung khi phát âm.

Bạn luyện tập theo một vài ví dụ dưới đây:

Brings [bɹɪŋz] Uncle /ˈʌŋkl/Thing [θeɪŋ]
King /kɪŋ/Monkey /ˈmʌŋki/Length [lɛŋkθ]
Singer /ˈsɪŋə(r)/ Something [səmθɪŋ]Things [θɪŋs]
Strong /strɒŋ/Painting [peɪntɪŋ]Meaningful /ˈminɪŋfʊl/

Lưu ý:

 • Ta có chữ NG hoặc chữ N (đứng trước âm /k/ hoặc /g/) được phát âm là /ŋ/

E.g.: Painting [peɪntɪŋ], think /θɪŋk/, etc. 

 • Trong một số trường hợp với NG, chữ N vẫn phát âm là /n/ khi G ghép với nguyên âm phía sau để tạo nên một âm khác và được phát âm là /dʒ/.

E.g.: Challenge /ˈtʃælɪndʒ/, strange /streɪndʒ/, etc. 

Xem thêm:

Cách phát âm chữ O trong tiếng Anh chính xác nhất

Tự tin làm chủ trọn bộ quy tắc nối âm trong tiếng Anh

3. Luyện tập phân biệt /n/ và /ŋ/

Mời bạn luyện tập cách phát âm /n/ và /ŋ/ với những từ và đoạn văn sau:

 • Thin | thing
 • Band | banged
 • Sin | sing
 • Win | wing
 • Fan | fang
 • Gone | gong
 • Ton | tongue
 • Banned | banged
 • Clan | clang
 • Stun | stung

  Young Nina wore a pretty pink dress that morning. She was visiting her uncle in the countryside. She was looking forward to seeing his donkey and his monkey. Her uncle had many animals! Nina liked to watch the donkey drink water and she had fun playing with the monkey under the sprinklers. She made sounds with the animals and pretended they were singers. In the evening, her uncle would make her a nice dinner. He was a very kind man, with a lot of wrinkles and an injured ankle.

  /jʌŋ ˈniːnə wɔːr ə ˈprɪti pɪŋk drɛs ðæt ˈmɔːnɪŋ. ʃiː wɒz ˈvɪzɪtɪŋ hɜːr ˈʌŋkl ɪn ðə ˈkʌntrɪˌsaɪd. ʃiː wɒz ˈlʊkɪŋ ˈfɔːwəd tuː ˈsiːɪŋ hɪz ˈdɒŋki ænd hɪz ˈmʌŋki. hɜːr ˈʌŋkl hæd ˈmɛni ˈænɪməlz! ˈniːnə laɪkt tuː wɒʧ ðə ˈdɒŋki drɪŋk ˈwɔːtər ænd ʃiː hæd fʌn ˈpleɪɪŋ wɪð ðə ˈmʌŋki ˈʌndə ðə ˈsprɪŋkləz. ʃiː meɪd saʊndz wɪð ði ˈænɪməlz ænd prɪˈtɛndɪd ðeɪ wɜː ˈsɪŋəz. ɪn ði ˈiːvnɪŋ, hɜːr ˈʌŋkl wʊd meɪk hɜːr ə naɪs ˈdɪnə. hiː wɒz ə ˈvɛri kaɪnd mæn, wɪð ə lɒt ɒv ˈrɪŋklz ænd ən ˈɪnʤəd ˈæŋkl./

Ngoài ra, bạn có thể xem video hướng dẫn cách phát âm n/ và /ŋ/ của người bản xứ ở đây.

Với bài viết tổng hợp hướng dẫn cách phát âm /n/ và /ŋ/ trong tiếng Anh. Bác Sĩ IELTS hy vọng đã đem đến cho các bạn những kiến thức bổ ích giúp cải thiện kỹ năng phát âm của mình, các bạn hãy nhớ nắm rõ lý thuyết và luyện tập hàng ngày để đạt kết quả tốt nhất. Ngoài những kiến thức trên các bạn có thể tham khảo thêm tại thư viện IELTS Speaking để nâng cao trình độ nhé!

Bình luận

Bình luận