Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cách phát âm /g/ và /k/ thế nào mới “chuẩn”?

Vì có cách phát âm gần giống nhau trong tiếng Anh nên /g/ và /k/ được xếp vào thành một cặp. Với bài viết dưới đây, Bác Sĩ IELTS mời các bạn điểm lại cách phát âm /g/ và /k/ trong tiếng Anh cũng như cách nhận biết chúng nhé!

Cách phát âm /g/ và /k/
Phát âm /g/ và /k/ như thế nào cho đúng

Làm thế nào để phát âm /g/ và /k/ trong tiếng Anh?

 • Phát âm /g/: Bạn hơi mở miệng, phần cuống lưỡi nâng lên chạm vào phần ngạc mềm ở trên, chặn luồng hơi đi ra. Sau đó, nhanh chóng hạ lưỡi xuống để luồng hơi thoát mạnh ra ngoài, đồng thời dây thanh rung lên tạo thành âm /g/. Bạn có thể xem video hướng dẫn ở đây.
 • Phát âm /k/: Bạn nâng phần cuống lưỡi để nó chạm đến ngạc mềm, sau đó bạn nhanh chóng hạ lưỡi xuống để luồng hơi thoát mạnh ra ngoài, thành âm /k/ (chú ý dây thanh sẽ không rung lên vì /k/ là âm vô thanh). Bạn có thể xem video hướng dẫn ở đây.
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Những từ với phát âm /g/

Trong tiếng Anh, ta có những chữ sau có phát âm là /g/: g/gg, ng, gue. Bạn luyện tập theo một vài ví dụ dưới đây:

 • Go /gəʊ /
 • Good /gʊd /
 • Great /greɪt /
 • Big /bɪg /
 • Bigger /ˈbɪgə /
 • Egg /ɛg /
 • Again /əˈgɛn /
 • Bring /brɪŋ /
 • Sing /sɪŋ /
 • Anger /ˈæŋgə/
 • League /liːg/
 • Dialogue /ˈdaɪəlɒg/
 • Argue /ˈɑːgjuː/
 • Guest /gɛst/
 • Guess /gɛs/

Những từ với phát âm /k/

Trong tiếng Anh, ta có những chữ sau có phát âm là /k/: k, ck, c (trừ trường hợp c đi cùng e hay i), ch, x, qu/que. Dưới đây là một số ví dụ, bạn có thể luyện tập đọc theo:

 • Kid /kɪd /
 • Kitten /ˈkɪtn/
 • Like /laɪk/
 • Sick /sɪk/
 • Truck /trʌk/
 • Black /blæk/
 • Cart /kɑːt/
 • Cup /kʌp/
 • Cat /kæt/
 • Fix /fɪks/ 
 • Fox /fɒks/
 • Chorus /ˈkɔːrəs/
 • Choir /ˈkwaɪə/
 • Quit /kwɪt/
 • Quiet /ˈkwaɪət/
 • Antique /ænˈtiːk/
 • Unique /juːˈniːk/

Xem thêm

Tuyệt chiêu học cách phát âm chữ G trong tiếng Anh dễ không tưởng

Không còn nhầm lẫn với cách phát âm sh và s trong tiếng Anh

 cách phát âm /g/ và /k/ trong tiếng Anh
Làm thế nào để phát âm /g/ và /k/ trong tiếng Anh?

Bài tập tổng hợp

Bạn luyện tập phát âm /g/ và /k/ với những câu sau:

 • Kick the big green ball.

/kɪk ðə bɪg griːn bɔːl./

 • The big cake cooled in the kitchen.

/ðə bɪg keɪk kuːld ɪn ðə ˈkɪʧɪn./

 • The school chorus will sing for the queen in England.

/ðə skuːl ˈkɔːrəs wɪl sɪŋ fɔː ðə kwiːn ɪn ˈɪŋglənd./

 • Get a clean fork from the sink.

/gɛt ə kliːn fɔːk frɒm ðə sɪŋk./

 • Please be quiet so I can ask you a quick question.

/pliːz biː ˈkwaɪət səʊ aɪ kæn ɑːsk juː ə kwɪk ˈkwɛsʧən./

 • I think I like to speak the English language.

/aɪ θɪŋk aɪ laɪk tuː spiːk ði ˈɪŋglɪʃ ˈlæŋgwɪʤ./

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo cách người bản xứ hướng dẫn phát âm /g/ và /k/ trong tiếng Anh ở đây.

Hy vọng qua bài tổng hợp thông tin hướng dẫn cách phát âm /g/ và /k/ trong tiếng Anh, đã có thể giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh. Bạn có thể tìm thêm kiến thức liên quan đến phát âm tại thư viện IELTS Speaking. Chúc các bạn học thật tốt và hẹn gặp các bạn ở những bài viết sau nhé!

Bình luận

Bình luận