Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Câu cầu khiến trong tiếng Anh: Cấu trúc, cách dùng, bài tập

Câu cầu khiến trong tiếng Anh được sử dụng khi bạn yêu cầu ai đó điều gì đó hoặc muốn hỏi điều gì đó. Dạng câu này được sử dụng khá thường xuyên nhưng lại có nhiều cấu trúc khác nhau khiến học sinh khó nhớ. Trong bài viết sau đây Bác sĩ IELTS sẽ tổng hợp các cấu trúc và cách sử dụng phổ biến nhất về câu cầu khiến trong tiếng Anh. Hãy theo dõi ngay!

Câu cầu khiến trong tiếng Anh
Câu cầu khiến trong tiếng Anh

1. Câu cầu khiến trong tiếng Anh là gì?

Câu cầu khiến trong tiếng Anh, còn được gọi là mệnh đề mệnh lệnh, là một dạng câu dùng để đưa ra mệnh lệnh, đề xuất hoặc yêu cầu của ai đó. Loại câu này thường được sử dụng để thuyết phục ai làm điều gì đó. Mệnh đề mệnh lệnh có thể được sử dụng cả chủ động và bị động.  

Các mệnh đề mệnh lệnh bằng tiếng Anh nói chung đều có cấu trúc bắt đầu bằng động từ. Chủ ngữ của câu thường bị ẩn hoặc được nhắc đến ở ngôi thứ hai: chủ ngữ thường là “you”.  

Ví dụ:

Close the door, please (Làm ơn đóng cửa)

Turn off the light before you go out (Hãy tắt đèn trước khi bạn ra khỏi phòng)

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc câu cầu khiến trong tiếng Anh

Câu cầu khiến tiếng Anh bao gồm 11 cấu trúc được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Các cấu trúc của câu cầu khiến tiếng Anh bao gồm:

 • Câu cầu khiến ở dạng khẳng định:

V inf + O

Ví dụ: Give me the pen in the table, please

 • Câu cầu khiến ở dạng phủ định

Don’t + V inf + O

Ví dụ: Don’t make the noise

 • Câu cầu khiến dùng để nhờ vả ai làm gì

Have + somebody + do + something

Get + somebody + to do + something

Ví dụ: 

I have chef cook the meal

I get chef to cook the meal

 • Câu cầu khiến ép buộc ai đó phải làm gì

S + make + someone + V (nguyên mẫu)

S + force + someone + to V

Câu cầu khiến trong tiếng Anh
Câu cầu khiến trong tiếng Anh

Ví dụ: 

The teacher makes her student finish their test

The teacher forces her student to finish their test

 • Câu cầu khiến cho phép ai đó làm gì

Let + somebody + do + something

The teacher lets her student make noise in class to discuss the lesson.

Allow/Permit + somebody + to do something

The teacher allows her student to make noise in class to discuss the lesson. 

 • Câu cầu khiến thể hiện ý muốn giúp đỡ ai đó làm gì

Help + somebody + do/to do + something

Ví dụ: I help the old person cross over the road

 • Câu cầu khiến dạng bị động có cái gì được làm bởi ai đó

Have/Get + something + V-ed/V3

Ví dụ: I have a cup of coffee made by his younger brother

 • Câu cầu khiến dạng bị động, khiến cho ai đó làm gì

Make + somebody + V-ed/V3

Ví dụ: She make the tailor sew her clothes

 • Câu cầu khiến dạng bị động, làm cho cái gì bị như thế nào

Cause + something + V-ed/V3

Ví dụ: The big thunder storm caused many waterfront houses damaged.

 • Câu cầu khiến muốn ai đó làm gì cho mình

Would like / prefer + something + V-ed/V3

Ví dụ: I would like my clock fixed

 • Câu cầu khiến muốn ai làm điều gì với ý nghĩa ra lệnh

Want/need + something + V-ed/V3

Ví dụ: I want my contract signed

Câu cầu khiến trong tiếng Anh
Câu cầu khiến trong tiếng Anh

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 0

3. Sử dụng câu cầu khiến trong tiếng Anh như thế nào?

Để đưa ra yêu cầu, yêu cầu hoặc thuyết phục ai đó làm điều gì đó, mệnh đề mệnh lệnh thường được sử dụng trong các trường hợp sau: 

– Đưa ra yêu cầu trực tiếp

Go out, proper now! (Ra ngoài ngay lập tức)

– Dùng để đưa ra một hướng dẫn

Keep your ebook at web page 25, please (Hãy mở sách ở trang 25).

Go instantly and flip left at the bookstore (Đi thẳng và rẽ trái ở cửa hàng sách)

– Diễn tả một lời mời trong tiếng Anh

Take in my wedding ceremony birthday birthday celebration weekend at 10 o’clock (Hãy đến tham gia tiệc cưới của tôi vào 10 giờ cuối tuần này)

Please are available in for dinner tonight (Hãy đến nhà tôi cho bữa tối hôm nay nhé)

– Câu cầu khiến được sử dụng như một thông báo

No smoking (Cấm hút thuốc)

No parking (Cấm đỗ xe)

– Sử dụng để đưa ra một lời khuyên thân mật 

Follow what your coronary heart say (Hãy nghe theo những gì trái tim bạn mách bảo)

Tell him the way you feel (Hãy nói cho anh ấy cảm xúc của bạn)

– Dùng động từ Do để bắt đầu một câu cầu khiến khẳng định trong tiếng anh trong trường hợp trang trọng hoặc thể hiện thái độ nghiêm trọng. 

Do keep the electric (Hãy tiết kiệm điện)

Do be quiet (Hãy giữ yên lặng)

Câu cầu khiến trong tiếng Anh
Câu cầu khiến trong tiếng Anh

4. Bài tập câu cầu khiến tiếng Anh

1. I’ll have the girls………….the photographs for our class.

A. draw       B. to draw      C. drew        D. drawing

2. They’re going to have a brand new school………………..

A. build         B. built         C. to build         D. building

3. Get those files………to her office, please.

A. to take       B. taking         C. take         D. taken

4. You ought to have your motorbike……….earlier than going.

A. to wash       B. washing        C. washed         D. wash

5. I’ll have a brand new toy……….for my nephew.

A. buying          B. bought           C. buying          D. to buy

6. The aged ought to have their health……….up regularly.

A. checked          B. to check          C. check          D. checking

7. Robbert was given the ceiling………2 days ago.

A. repair         B. repairing        C. repaired         D. to repair

8. We have simply had Microsoft Office……….in our computer.

A. to install       B. install         C. installing          D. installed

9. She goes to have her tooth……..subsequent week.

A. filling        B. filled         C. to fill          D. fill

10. By…the homework done, I actually have time to watch a movie.

A. having          B. to get          C. to have        D. have

Bài tập câu cầu khiến trong tiếng Anh
Bài tập câu cầu khiến trong tiếng Anh

Đáp án:

1. A; 2. B; 3. D; 4. C; 5. B; 6. A; 7. C; 8. D; 9. B; 10. A

Xem thêm:

Bài tập câu cảm thán tiếng Anh

Trên đây là tổng hợp lý thuyết và bài tập thực hành câu cầu khiến tiếng Anh. Hãy nghiên cứu kỹ các cấu trúc câu bắt buộc này và thực hành chúng thường xuyên để bạn có thể nắm vững bí quyết học tiếng Anh và tránh những sai lầm đáng tiếc. Bác sĩ IELTS chúc bạn học tập tốt.