Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Bài tập câu cảm thán tiếng Anh có đáp án chi tiết nhất

Những câu cảm thán trong tiếng Anh thường được dùng trong giao tiếp để bày tỏ tình cảm hay thái độ. Có nhiều loại câu cảm thán khác nhau cho mọi ngữ cảnh và mục đích. Trong bài viết này, Bác sĩ IELTS sẽ điểm lại kiến thức về câu cảm thán, đồng thời cung cấp và giải thích về bài tập câu cảm thán tiếng Anh một cách chi tiết nhất.

Bài tập câu cảm thán tiếng Anh
Bài tập câu cảm thán tiếng Anh

1. Lý thuyết câu cảm thán

Trong phần đầu tiên, chúng tôi xin tóm tắt ngắn gọn phần lý thuyết câu cảm thán với một số trọng tâm như sau:

Định nghĩa

Câu cảm thán là một dạng câu dùng để bày tỏ tình cảm, tâm trạng, thái độ của chủ thể đối với một sự vật, sự việc, con người. Ngoài việc sử dụng câu cảm thán, chúng ta có thể sử dụng các câu xen kẽ để thể hiện tình cảm của mình.

Các dấu câu đi với thán từ

– Chúng ta thường sử dụng dấu chấm than để thể hiện cảm xúc mạnh mẽ. 

Ví dụ: Stop! I don’t want to hear anymore. (Dừng lại! Tôi không muốn nghe nữa)  

– Để thể hiện tình cảm nhẹ nhàng, người ta thường dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các vế câu.

Ví dụ: Yeah! It is a beautiful day! (Thật là một ngày đẹp trời!)  

– Đối với các câu cảm thán dạng câu hỏi, chúng ta phải sử dụng dấu chấm hỏi.  

Ví dụ: Huh? What do you want?(Bạn muốn làm gì?)   

– Các phép ngắt được cho trước một dấu chấm nếu nó ở cuối hoặc đầu câu. Ví dụ: Excellent! I proud of you (Rất tốt. Tôi tự hào về bạn)

Bài tập câu cảm thán tiếng Anh
Bài tập câu cảm thán tiếng Anh

Các cấu trúc câu cảm thán

Câu cảm thán được sử dụng dưới nhiều cấu trúc khác nhau. Các cấu trúc của câu cảm thán cụ thể như sau:

  • Cấu trúc câu cảm thán với từ “what”

What + a/ an + adj (tính từ) + N (danh từ đếm được số ít)!

Ví dụ: What a lovely baby! (Thật là một em bé dễ thương!)

What + adj + N (đếm được số nhiều)

Ví dụ: What tall buildings! (Nhưng tòa nhà kia thật là cao!)

What + adj + N (không đếm được)!

Ví dụ: What hot water! (Nước thật là nóng!)

What + a/ an + adj + N + S + V!

Ví dụ: What a beautiful landscape I saw! (Cảnh quan thật đẹp!)

  • Cấu trúc câu cảm thán với từ “how”

How + adj/ adv + S + tobe/ V!

Ví dụ: How hard he learn! (Anh ấy học thật chăm chỉ!)

  • Cấu trúc câu cảm thán với “such”

S + V + such + adj + N!

Ví dụ: He got such a high score! (Anh ấy đã đạt điểm rất cao!)

It was/ is + such + adj + N!

Ví dụ: It is such a beautiful dress! (Thật là một chiếc váy rất xinh)

Bài tập câu cảm thán tiếng Anh
Bài tập câu cảm thán tiếng Anh

Xem thêm:

Câu bị động

Câu tường thuật

Câu cầu khiến trong tiếng Anh
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bài tập câu cảm thán tiếng Anh

Cùng chúng tôi luyện bài tập về câu cảm thán trong tiếng Anh ngay dưới đây:

2.1. Bài tập về câu cảm thán trong tiếng Anh với “how”, “what”

1. It is a grimy bowl.

⇒ What _________________

2. His photo could be very perfect.

⇒ How _________________

3. Tom drives could be very careful.

⇒ How _________________

4. That is an exciting book.

⇒ What _________________

5. She chefs a scrumptious meal.

⇒ What _________________

2.2. Bài tập câu cảm thán tiếng Anh: viết lại với “what” và “how”

1. It is a horrible dish.

⇒ What…….

2. These boys are very naughty.

⇒ What…….

⇒ How…….writes

3. His drawing may be very perfect.

⇒ How………

4. He attracts a great picture!

⇒ What………

5. He writes very carelessly!

⇒ How…….

2.3. Viết lại câu cảm thán với những từ gợi ý sau:

1. adorable/ dress

2. tight/ shoes

3. lovely/ flowers

4. lousy/ weather

5. lean/ hair

Bài tập câu cảm thán tiếng Anh
Bài tập câu cảm thán tiếng Anh

Đáp án:

2.1

1. What a grimy bowl it is!

2. How perfect his picture is!

3. How carefully Tom drives!

4. What an exciting book!

5. What a scrumptious meal she chefs!

2.2

1. What a horrible dish!

2. What naughty boys!

    How naughty the boys are!

3. How perfect his drawing is!

4. What a great picture he attracts!

5. How carelessly he writes!

2.3

1. What an adorable dress!

2. What tight shoes!

3. What lovely flowers!

4. What lousy weather!

5. What clean hair!

Xem thêm:

Bài tập về giới từ in on at có đáp án

Bài tập câu bị động trong tiếng Anh

Bài tập về câu ghép trong tiếng Anh

Bài tập về trật tự tính từ trong tiếng Anh

Qua bài viết trên, Bác sĩ IELTS đã tổng hợp chi tiết nhất bài tập câu cảm thán tiếng Anh cũng như ôn tập về chủ điểm ngữ pháp này. Làm bài tập câu cảm thán sẽ giúp bạn hiểu kỹ, nhớ lâu hơn phần kiến thức này. Nếu có bất kỳ thắc mắc đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.