Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc Different From trong tiếng Anh kèm bài tập có đáp án

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cấu trúc “Different from” trong Tiếng Anh, một chủ đề quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong kỳ thi IELTS. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc này và cung cấp cho bạn những ví dụ minh họa và bài tập để bạn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả.

Chúng tôi tin rằng sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ tự tin hơn trong việc sử dụng cấu trúc Different From và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi IELTS của mình. Hãy cùng bắt đầu học tập ngay hôm nay! Nào Bác sĩ IELTS tìm hiểu ngay nhé.

Cấu trúc Different From trong tiếng Anh
Cấu trúc Different From trong tiếng Anh

1. Định nghĩa Different from

“Different from” là một cấu trúc ngữ pháp trong Tiếng Anh được sử dụng để so sánh hai hay nhiều thứ, người hoặc vật với nhau, để chỉ sự khác biệt giữa chúng. Cấu trúc này thường được sử dụng để so sánh các đối tượng với nhau và thường đi kèm với các tính từ so sánh như “bigger”, “smaller”, “faster”, “slower”, “more interesting”, “less interesting” và nhiều hơn nữa. 

Ví dụ:

“My house is different from yours because it has a bigger garden.” 

(Nhà tôi khác với nhà bạn vì nó có một khu vườn lớn hơn).

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách sử dụng cấu trúc Different from

Cấu trúc “Different from” được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa hai thứ hoặc hai ý kiến/khái niệm. Công thức chi tiết của cấu trúc này như sau:

S + to be/ linking verb + different from + O (O là Danh từ/ Đại từ) 

Ví dụ:

 • Humans are different from other animals. (Loài người khác với các giống loài khác.)
 • Your dress looks different from mine. (Váy cậu trông khác với váy của tớ.)
 • The song is different from the last time I heard it. (Bài nhạc khác với lần trước tôi nghe.)

3. Phân biệt cấu trúc Different From và The same as trong tiếng Anh

Cả hai cấu trúc “Different from” và “The same as” đều được sử dụng để so sánh sự giống nhau hoặc khác nhau giữa hai thứ hoặc hai ý kiến/ khái niệm trong tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng có một số khác biệt nhất định. Công thức chi tiết của hai cấu trúc này như sau:

 • Different from:

Different from + Noun/Noun phrase/Pronoun/Gerund/Clause

Ví dụ:

My taste in music is different from yours.

Your opinion is different from mine.

Swimming is different from running.

This book is different from what I expected.

 • The same as:

The same as + Noun/Noun phrase/Pronoun/Gerund/Clause

Ví dụ:

His new phone is the same as mine.

Your answer is the same as mine.

Playing the guitar is the same as playing the bass.

This movie is the same as the one I saw last week.

Khác biệt giữa hai cấu trúc này là “Different from” thường được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa hai thứ hoặc hai ý kiến/khái niệm, trong khi “The same as” được sử dụng để so sánh sự giống nhau giữa chúng.

Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh hai người với nhau và đưa ra sự khác biệt giữa họ, bạn có thể sử dụng “Different from”. Tuy nhiên, nếu bạn muốn so sánh chúng và chỉ ra sự giống nhau giữa hai người đó, bạn nên sử dụng “The same as”.

Lưu ý: rằng cả hai cấu trúc này đều có thể được sử dụng trong cả văn nói và văn viết, tuy nhiên, bạn nên chọn cấu trúc phù hợp với ngữ cảnh và mục đích sử dụng của mình.

Phân biệt cấu trúc Different From và The same as
Phân biệt cấu trúc Different From và The same as

Xem thêm:

Cấu trúc Promise

Cấu trúc Difficult

Cấu trúc Ought to

Cấu trúc Would you mind

4. Các cụm từ đi với Different phổ biến

Dưới đây là một số cụm/từ đi với “Different” phổ biến mà bạn có thể sử dụng để mở rộng vốn từ của mình:

Different from: khác với

Ví dụ: My personality is different from my brother’s.

Different than: khác hơn

Ví dụ: My sister’s personality is different than mine.

Different types/kinds of: các loại khác nhau của

Ví dụ: There are different types of flowers in the garden.

Different ways of: các cách khác nhau để

Ví dụ: There are different ways of cooking rice.

Different opinions/views on: quan điểm/khía cạnh khác nhau về

Ví dụ: People have different opinions/views on the government’s decision.

Different levels of: các cấp độ khác nhau của

Ví dụ: There are different levels of difficulty in this game.

Different approaches to: các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với

Ví dụ: Different teachers have different approaches to teaching.

Different cultures/traditions/customs: các văn hóa/truyền thống/tập quán khác nhau

Ví dụ: Different cultures have different ways of celebrating holidays.

Different languages: các ngôn ngữ khác nhau

Ví dụ: In India, people speak different languages in different regions.

Different experiences: các trải nghiệm khác nhau

Ví dụ: People have different experiences in life that shape who they are.

5. Bài tập với cấu trúc Different from

Bài tập: Viết lại những câu sau sang tiếng Anh dùng cấu trúc Different from

 1. Tôi thích màu xanh khác với bạn.
 1. Cây táo trong vườn nhà tôi giống như cây táo trong vườn của hàng xóm.
 1. Tôi muốn đi đến đó bằng phương tiện giao thông khác.
 1. Nói chuyện với bạn giống như nói chuyện với một người bạn.
 1. Trong bữa tiệc hôm qua, tôi đã gặp nhiều người lạ khác nhau.
 1. Con chó của tôi khác với con chó của hàng xóm.
 1. Những đồ vật trong căn phòng này giống như trong căn phòng của tôi.
 1. Cách cô ấy học tập khác với cách tôi học.
Bài tập với cấu trúc Different from
Bài tập với cấu trúc Different from

ĐÁP ÁN:

 1. I like green, different from you.
 2. The apple tree in my garden is the same as the one in my neighbor’s garden.
 3. I want to get there by means of transportation different from this.
 4. Talking to you is the same as talking to a friend.
 5. At yesterday’s party, I met many different strangers.
 6. My dog is different from my neighbor’s dog.
 7. The objects in this room are the same as those in my room.
 8. Her way of studying is different from mine.

Xem thêm:

Cấu trúc although

Bác sĩ IELTS vừa chia sẻ hết mọi kiến thức về cấu trúc Different From kèm theo bài tập có đáp án. Mình hy vọng đây sẽ là nguồn tư liệu tốt cho những bạn chưa biết đến điểm ngữ pháp này và cũng cho những bạn muốn ôn luyện lại chủ điểm ngữ pháp này.