Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc Although trong tiếng Anh: cách dùng và phân biệt đầy đủ nhất

Cấu trúc Although trong tiếng Anh được dùng để thể hiện các nội dung đối lập, là kiến thức ngữ pháp rất thông dụng thường được dùng trong những bài thi và giao tiếp hàng ngày. Về mặt ý nghĩa, Although được hiểu là “mặc dù” nhưng tùy vào từng ngữ cảnh và mục đích giao tiếp thì lại có cách dùng, ngữ nghĩa khác nhau và dễ mắc lỗi khi dùng. Hãy cùng Bác sĩ IELTS tìm hiểu và giải đáp ngay dưới đây nhé!

Định nghĩa cấu trúc although trong tiếng Anh
Định nghĩa cấu trúc although trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Although trong tiếng anh là gì?

Although trong tiếng Anh là một liên từ mang nghĩa: “cho dù”, “mặc dù” hay “dẫu cho”. Dùng để liên kết 2 vế chỉ sự tương phản của hai hành động đối lập nhau trong câu.  

 • Although phiên âm Anh – Mỹ: /ɑːlˈðoʊ/
 • Although phiên âm Anh – Anh: /ɔːlˈðəʊ/
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng cấu trúc Although trong tiếng Anh

Although thường được đặc ở đầu hoặc giữa câu. Sau đây là cấu trúc và cách dùng chi tiết cho từng loại. Khi đứng ở đầu câu Although có cấu trúc: 

Although + S1 + V1 + …, S2 + V2 + …

→  Dùng trong những tình huống trang trọng, lịch sự.

Ví dụ: 

 • Although he’s so tired now, he’s doing well in the presentation. (Mặc dù bây giờ anh ấy rất mệt mỏi, anh ấy vẫn làm tốt trong buổi thuyết trình.)
 • Although the shoes are expensive, I still bought them. (Mặc dù đôi giày khá mắc tiền (nhưng) tôi vẫn đã mua nó.)

Lưu ý, dù cấu trúc này có thể có từ “nhưng” khi dịch ra tiếng Việt, nhưng khi dùng tiếng Anh, tuyệt đối không được thêm “but” vào cấu trúc “Although”. Mà bạn cần thêm dấu phẩy “,” để phân biệt giữa hai vế. 

Ví dụ:

 • Although I don’t like Japanese food but I live eating it in this restaurant.
 • -> Although I don’t like Japan food, I live eating in this restaurant.(Mặc dù tôi không thích món Nhật, tôi lại thích ăn chúng ở nhà hàng này.)

Khi đứng ở giữa câu Although có cấu trúc: 

S1 + V1 + although S2 + V2 +…

→ Được dùng để nhấn mạnh hơn sự tương phản và đối lập giữa hai vế. 

Ví dụ:

 • He’s doing well in the presentation although he’s so tired now. (Anh ấy vẫn làm tốt trong buổi thuyết trình mặc dù bây giờ cô ấy đang rất mệt.)
 • I still bought the shoes although it was expensive. (Tôi vẫn mua đôi giày mặc dù nó khá đắt tiền.)

3. Cấu trúc “Although” rút gọn

Đây là trường hợp đặc biệt của cấu trúc “Although” khi mệnh đề “Although” được rút gọn và chỉ giữ lại những nội dung quan trọng nhất.

Cấu trúc rút gọn chỉ được sử dụng khi chủ ngữ ở mệnh đề “Although” và mệnh đề chính là một. Ngược lại, nếu hai mệnh đề này có chủ ngữ khác nhau thì bạn cần sử dụng cấu trúc đầy đủ. 

Một số cách để rút gọn mệnh đề “Although”: 

 • Lược bỏ cấu trúc “Chủ ngữ + tobe”, trừ trường hợp “Chủ ngữ + tobe + tính từ”.
 • Chuyển mệnh đề thành một cụm danh từ.
 • Khi chủ ngữ ở 2 mệnh đề 1, chuyển động từ chính trong mệnh đề “Although” thành “V-ing” nếu ở dạng chủ động hoặc quá khứ phân từ “V-ed/3” khi câu mang nghĩa bị động.
Ví dụ về cấu trúc Although rút gọn
Ví dụ về cấu trúc Although rút gọn

Ví dụ: 

 • Although I’m watching the movie until the end, I don’t understand it. 

-> Although watching the movie until the end, I don’t understand it. (Mặc dù xem bộ phim này đến cuối, tôi vẫn không hiểu.)

 • Although my brother’s very handsome and smart, he always feels unconfident.

-> Although a very handsome and smart brother, he always feels unconfident. (Mặc dù là một người anh rất đẹp trai và thông minh, anh tôi luôn cảm thấy thiếu tự tin.)

 • Her computer has broken down again although it was fixed 3 days ago.

-> Although fixed 3 days ago, her computer has broken down again. (Mặc dù đã được sửa 3 ngày trước, máy tính của cô ấy lại bị hư lần nữa.)

Xem thêm:

Cấu trúc when

Cấu trúc request

Cấu trúc different from

Cấu trúc would you like

4. Cách phân biệt cấu trúc Although 

Phân biệt cấu trúc Although trong tiếng Anh
Phân biệt cấu trúc Although trong tiếng Anh

Although/Though/Even Though + S + V, S + V

= S + V + Although/Though/Even Though + S +V

 • Although, Though, Even Though giống nhau về nghĩa lẫn ngữ pháp. Vì vậy, có thể thay thế các từ này trong câu.
 • Khác nhau: Ngữ cảnh sử dụng và sắc thái biểu đạt trong câu khác nhau:

–> Though: Sử dụng ở đầu câu, thể hiện sự trang trọng hơn Although.

–> Even though: Dùng để diễn tả sự tương phản mạnh hơn Though và Although.

Ví dụ: 

 • Although she was very busy, she decided to go on a trip with me.

= Even though she was very busy, she decided to go on a trip with me.

= Though she was very busy, she decided to go on a trip with me. (Mặc dù cô ấy rất bận, cô ấy vẫn quyết định đi du lịch cùng tôi.)

 • Cấu trúc Despite và In Spite Of:

In spite of/ Despite + danh từ/ cụm danh từ/ V-ing, S +V 

= S + V + in spite of/ despite + danh từ/ cụm danh từ/ V-ing

 • Despite và In spite of đều mang nghĩa là mặc dù, giống với Although, Though và Even though.
 • Despite và In spite of có thể đứng ở giữa câu hay đầu câu. 
 • Điểm khác biệt so với Although, Though và Even though:

–>Although, Though và Even though + Mệnh đề (S + V)

–> Despite và In spite of + Danh từ/ cụm danh từ/ V-ing

Ví dụ: 

 • Despite working for 8 hours, she still didn’t get tired. 

= In spite of working for 8 hours, she still didn’t get tired. (Mặc dù làm việc suốt 8 tiếng, cô ấy vẫn không cảm thấy mệt.)

5. Trường hợp đặc biệt của Although

Sau Although luôn là một mệnh đề. Tuy nhiên, trong các tình huống trang trọng, người ta thường hay rút gọn mệnh đề ở vế “Although”. Lưu ý chỉ rút gọn được khi chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau. 

Ví dụ:

 • Although stressed, John decided to keep the job. (Dù áp lực và căng thẳng nhưng John vẫn quyết định tiếp tục công việc.)
 • Although a hard-working student, Lisa can’t pass the test. (Mặc dù là một học sinh chăm chỉ nhưng Lisa vẫn không qua được bài kiểm tra.) 
 • Although working harder this term, Rose still needs to put more work into science. (Dù Rose đã học chăm chỉ hơn vào học kỳ này nhưng vẫn cần phải tập trung nhiều hơn vào môn khoa học.)

6. Bài tập cho cấu trúc Although 

Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng cách dùng cấu trúc Although, Though, Even Though, Despite và In Spite Of

 1. . ……..earning a low salary, My helped her parents. 
 2.  Bao didn’t do well in the exam……….. working very hard.
 3. Tram never talked to him ……….. she loved him.
 4. ……….. she was hungry, she couldn’t eat.
 5. ……….. it was cold, Ngoc didn’t put on her coat.
 6. ……….. the weather was bad, I had a good time.
 7. Hoang did the work ……….. being ill.
 8. She runs so fast ……….. her old age.

Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

1. Although John was sick yesterday, he still went to work.

2. Despite the dirty room, Vy didn’t clean it.

3. Although there was a traffic jam, we went to the post office.

4. Despite the fact that Hoang studied very hard, he failed this test.

5. Her sister enjoys this job, although her salary is very low.

6. The film poster is nice. She doesn’t like to see it.

Đáp án

Bài tập 1:

 1. In spite of
 2. In spite of 
 3. Although
 4. Although
 5. Although 
 6. Although
 7. In spite of
 8. In spite of

Bài tập 2:

1. Despite the fact that John was sick yesterday, he still went to work.

2. Although the room was dirty, Vy didn’t clean it.

3. Despite the traffic jam, we went to the post office.

4. Although Hoang studied very hard, he failed this test.

5. Her sister enjoys this job despite the low salary.

6. Although the film poster is nice, she doesn’t like to see it.

Xem thêm:

Cấu trúc deny

Cấu trúc the more

Cấu trúc the last time

Cấu trúc it was not until

Cấu trúc would you mind

Sau bài viết về cấu trúc Although trong tiếng Anh của Bác sĩ IELTS vừa chia sẽ bên trên. Hy vọng bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích về cách dùng cũng như phân biệt cấu trúc này, làm nền tảng để học thật tốt, giao tiếp tự tin và đúng ngữ pháp hơn. Chúc bạn có một hành trang vững vàng trong hành trình chinh phục tiếng Anh nhé!