Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc it was not until – Giải đáp cách dùng và công thức chuẩn xác nhất

Trong giao tiếp tiếng Anh, cấu trúc it was not until thường được dùng để nhấn mạnh thời điểm xảy ra một sự việc nào đó. Đây là cấu trúc ngữ pháp quan trọng mà người học tiếng Anh cần nắm để nâng cao kỹ năng giao tiếp. Nếu bạn vẫn đang thắc mắc thì ngay sau đây Bác sĩ IELTS sẽ giải đáp tất tần tật về công thức, cách dùng và bài tập cụ thể ngay bên dưới. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Định nghĩa về cấu trúc it was not until trong tiếng Anh
Định nghĩa về cấu trúc it was not until trong tiếng Anh

1. Cấu trúc it was not until là gì?

Từ “Until” khi đứng một mình có nghĩa là “cho đến khi” hay “trước khi”, giữ vai trò là giới từ chỉ thời gian trong câu. Dựa vào đó, cụm từ “it was not until” mang nghĩa là “mãi đến”, “mãi cho đến khi”

Ví dụ: 

 • It was not until midnight that I finished my homework. (Mãi  đến nửa đêm thì tôi mới hoàn thành bài tập về nhà.) 
 • It was not until Mina was 22 that she realized the importance of reading books. (Mãi cho đến năm Mina 22 tuổi cô ấy mới nhận ra sự quan trọng của việc đọc sách.)
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc it was not until trong tiếng Anh 

“It was not until” trong tiếng Anh có cấu trúc như sau:

It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that… + S + V

→ Cấu trúc it was not until trong tiếng Anh được dùng để nhấn mạnh về thời điểm hay khoảng thời gian xảy ra một việc nào đó. Trong khoản thời điểm và thời gian này có thể được biểu đạt bằng 1 từ, cụm từ hay 1 mệnh đề.

Ví dụ: 

 • It was not until yesterday that my father could take a breath. (Mãi cho đến hôm qua bố tôi mới có thể nghỉ ngơi.) 
 • It was not until last month, we went out to eat together. (Mãi cho đến tuần trước chúng tôi mới đi ăn cùng nhau.) 
 • It was not until 1 a.m that John came home. (Mãi cho đến 1h sáng thì John mới về đến nhà.) 

3. Cách sử dụng cấu trúc It was not until trong tiếng Anh

3.1. Sử dụng cấu trúc it was not until ở thì hiện tại 

Trong thì hiện tại, cấu trúc it was not until có vai trò dùng để nhấn mạnh cho một thời điểm hay một khoảng thời gian ở  tương lai mà sự việc đó sẽ xảy ra.

Cấu trúc:  

It is not until + time word/ phrase/ clause (simple present) + that + S + V(s,es)

Ví dụ: 

 • It is not until 10 a.m that he wakes up. (Mãi cho đến 10 giờ sáng nay thì anh ấy mới thức giấc.) 
 • It is not until Mina is 23 years old that she knows how to do makeup. (Mãi cho đến khi Mina 23 tuổi thì cô ấy mới biết cách trang điểm.) 

3.2. Sử dụng cấu trúc it was not until ở thì quá khứ

Trong thì quá khứ, cấu trúc it was not until được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm mà có một hành động hay sự việc nào đó xảy ra trong quá khứ 

Cấu trúc: 

It was not until + time word/ phrase/ clause (past present) + that + S + V(II/ed)

Sử dụng cấu trúc if was not until ở thì quá khứ
Sử dụng cấu trúc if was not until ở thì quá khứ

Ví dụ: 

 • It was not until yesterday that we had a rest day. (Mãi cho đến hôm qua thì chúng tôi mới có một ngày nghỉ.) 
 • It was not until last week that we went out to walk together. (Mãi cho đến tuần trước, chúng tôi mới ra ngoài đi dạo cùng nhau.)  

3.3. Cấu trúc it was not until dạng đảo ngữ

Đối với dạng đảo ngữ thì cấu trúc it was not until rất dễ nhìn thấy trong những đề thi tiếng Anh. Ở cấu trúc này ta sẽ bỏ “it is/was” và vẫn giữ nguyên mệnh đề theo sau until.

Cấu trúc: 

Not until + time word/ phrase/ clause + S + V- Infinitive

Ví dụ: 

 • Not until the rain stopped could I go to the swim. (Mãi cho đến khi trời tạnh mưa thì tôi mới có thể đi bơi.) 
 • Not until my mother came home did I go to bed. (Mãi cho đến khi mẹ tôi về đến nhà thì tôi mới đi ngủ.) 

Xem thêm:

Cấu trúc refuse

Cấu trúc ought to

4. Viết lại câu với It was not until và not until

Sau đây Bác sĩ IELTS sẽ giúp bạn viết lại câu cực dễ dàng, chỉ cần nắm vững cấu trúc viết lại câu dưới đây:

It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V

= Not until + time word/ phrase/ clause + S + V-infinitive

Ví dụ:

 • Jack surfed the web on his phone until 1 a.m. (Jack lướt web trên điện thoại đến tận 1 giờ sáng.)

It was not until 1 a.m that Jack stopped Jack surfing the web on his phone.

= Not until 1a.m did Jack stop surfing the web on his phone. (Tới tận 11 giờ đêm Jack mới dừng lướt web trên điện thoại.)  

 • After Lisa got a 4 in Math, She started trying hard to learn. (Sau khi Lisa bị 4 điểm môn tiếng Toán, cô ấy bắt đầu cố gắng chăm chỉ học tập.) 

→ It was not until Peter got a 5 in Math that he started trying hard to learn.

= Not until Peter got a 5 in Math did he start trying hard to learn. (Mãi tới khi Lisa bị 4 điểm môn Toán thì cô ấy mới cố gắng chăm chỉ học tập.)

5. So sánh cấu trúc It was not until và cấu trúc Only when

Hai cấu trúc It was not until only và only when thường bị lẫn lộn với nhau trong quá trình sử dụng tiếng Anh. Dù có nghĩa giống nhau nhưng cách dùng lại có sự khác biệt. Cùng Bác sĩ IELTS so sánh chúng ngay bên dưới nhé!

Giống nhau: Cả hai cấu trúc It was not until và Only when đều mang nghĩa là cho đến khi hay chỉ đến khi. Dùng để nhấn mạnh thời điểm xảy ra sự việc và chúng có thể thay thế nhau

Khác nhau:  

So sánh cấu trúc it was not until và only when
So sánh cấu trúc it was not until và only when

→ Only When: Only when + S + V  + trợ động từ + S + V-inf

Only when đi theo mệnh đề ở dạng đảo ngữ, được dùng để nhấn mạnh về thời điểm hay khoảng thời gian xảy ra sự việc ở vế sau. 

Ví dụ:

 • Only when Mina told Jenny did she know they had a test. (Chỉ khi Mina nói cho Jenny, cô ta mới biết là có bài kiểm tra.)
 • Only when John failed did he try to study hard. (Chỉ khi John trượt môn thì cô ấy mới cố gắng học tập chăm chỉ.)

→ It was not until: It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V

Cấu trúc It was not until có thể được đi kèm với các trạng từ chỉ thời gian, trong khi đó cấu trúc Only when chỉ đi được với mệnh đề nhưng phải ở dạng đảo ngữ.

 Ví dụ:

 • It was not until last week that Jenny started to do the exercise. (Mãi cho đến tuần qua, Jenny mới bắt đầu làm bài tập).
 • Only when it was last week did Jenny start to do the exercise. (Chỉ đến tuần qua, Jenny mới bắt đầu tập thể dục.) 

6. Một vài lưu ý cần nắm khi sử dụng cấu trúc It was not until

→ Không được dùng “when” mà chỉ dùng “that” để nối 2 mệnh đề “It was not until” với mệnh đề chính. 

Ví dụ:

 • It was not until 2000 that Kelly moved to Sai Gon to live. (Mãi tới năm 2000 thì Kelly mới chuyển tới Sài Gòn sinh sống.)
 • It was not until 2000 when Kelly moved to Sai Gon to live. (Sai)

→ Động từ của cấu trúc It is not until được chia thì hiện tại đơn.

Ví dụ: It is not until 9 a.m that Lisa goes to school. (Phải đến 9 giờ sáng thì Jenny mới đi học.)

→ Động từ của cấu trúc It was not until được chia thì quá khứ đơn. 

Ví dụ: It was not until Mina arrived that Bella went out. (Mãi cho đến khi Mina đến thì Bella mới đi ra ngoài.)

7. Bài tập về cấu trúc it was not until

Bài tập: Chọn đáp án đúng điền vào câu dưới đây

 1. It was not until yesterday afternoon that ______ back home.
 • A. my cat came
 • B. did my cat come
 • C. does my cat come
 1. It ______ not until next summer that our team can travel to Da Lat.
 • A. is
 • B. was
 • C. will
 1. It ______ not until the last 4 minutes that Ella performed her song.
 • A. is
 • B. was
 • C. will
 1. Not until Jack finishes his homework ______.
 • A. he can go out
 • B. he goes out
 • C. can he go out
 1. Not until Kelly arrived at school ______ she hadn’t changed her sleeping pajamas.
 • A. she had realized that
 • B. had she realized that
 • C. did she realize that
 1. ______ the year 1982 did my country get its independence.
 • A. Only when
 • B. It was not until
 • C. Not until
 1. Jack watched TV until 3 a.m. = ______
 • A. It was not until 3 a.m that Jack stopped watching TV.
 • B. It was not until 3 a.m did Jack stop watching TV.
 • C. It was not until 3 a.m that Jack stopped watching TV.
 1. Mina can go out after her mother sleeps. = ______
 • A. Not until her mother sleeps, Mina can go out.
 • B. Not until her mother sleeps, Mina Anna go out.
 • C. Not until her mother slept, can Mina go out.

Đáp án: 

 1. A
 2. A
 3. B
 4. C
 5. C
 6. C
 7. A

Xem thêm:

Cấu trúc request

Cấu trúc although

Bài viết trên là toàn bộ kiến thức về cấu trúc it was not until và những lưu ý khi sử dụng. Bác sĩ IELTS nghĩ đây sẽ là những thông tin hữu ích cho bạn để vận dụng vào các bài kiểm tra tiếng Anh hay giao tiếp với bạn bè quốc tế thì cũng cực kỳ thông dụng. Hãy nhớ lưu lại và ôn tập mỗi ngày bạn nhé!