Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cập nhật đề thi IELTS Speaking gần nhất

Bacsiielts gửi đến bạn nội dung bộ đề thi IELTS Speaking mới cập nhật gần đây. Mỗi bộ đề gồm 3 Part giúp bạn tự tin ôn luyện IELTS tại nhà. Mời bạn theo dõi chi tiết mỗi bộ đề trong bài viết dưới đây.

đề thi IELTS Speaking
Cập nhật đề thi IELTS Speaking gần nhất

Bộ đề thi IELTS Speaking số 1

Đầu tiên là bộ đề thi IELTS Speaking số 1 gồm các chủ đề Fish, Friends and Risk.

Nội dung Part 1 – Fish (Cá)

Các câu hỏi đề Fish Speaking Part 1 như sau:

 • Do you like eating fish? (Bạn có thích ăn cá không?
 • Have you ever gone fishing? (Bạn đã bao giờ đi câu cá chưa?)
 • Is fishing popular in your country? (Câu cá có phổ biến ở nước bạn không?)
 • Where do people usually go fishing? (Mọi người thường đi câu cá ở đâu?)
 • Why do people go fishing? (Tại sao mọi người đi câu cá?)
 • Is it easy to find fish in the place where you’re living? (Có dễ dàng tìm thấy cá ở nơi bạn đang sống không?)
 • Would you ever keep fish as a pet? (Bạn có bao giờ nuôi cá làm thú cưng không?)

Nội dung Part 2 – Friends (Bạn)

Describe an old friend that you got in contact with again. (Mô tả một người bạn cũ mà bạn đã liên lạc lại.)

Bạn nên nói:

 • who he or she is (anh ấy hoặc cô ấy là ai)
 • what he or she is like (anh ấy hoặc cô ấy như thế nào)
 • how you got in contact (làm thế nào bạn liên lạc được)
 • and explain how you felt about it. (và giải thích bạn cảm thấy thế nào về nó.)

Nội dung Part 2 – Risk (Rủi ro)

Describe a risk you have taken which had a positive result. (Mô tả một rủi ro bạn đã thực hiện có kết quả tích cực.)

Bạn nên nói:

 • what it was (nó là gì)
 • why you took it (tại sao bạn có nó)
 • what the result was (kết quả là gì)
 • and how you felt about it. (và bạn cảm thấy thế nào về nó.)

Cách phát âm những âm đặc biệt:

Những âm khó phát âm trong tiếng Anh nên xử lí như thế nào?

Cách phát âm chữ p trong tiếng Anh chuẩn nhất nhất định nên đọc

Nội dung Part 3 – Friends (Bạn)

 • Do people in your country like to make new friends? (Mọi người ở đất nước của bạn có thích kết bạn mới không?)
 • Is it weird to contact old friends? (Liên lạc với những người bạn cũ có lạ không?)
 • How can people maintain their relationship with friends they have had for a long time? (Làm thế nào mọi người có thể duy trì mối quan hệ của họ với những người bạn mà họ đã có trong một thời gian dài?)
đề thi IELTS Speaking
Nội dung Part 3 – Friends (Bạn)
 • Do you think it is easy for friends to keep in contact with each other today? Why? (Bạn có nghĩ rằng việc bạn bè giữ liên lạc với nhau ngày nay có dễ dàng không? Tại sao?)
 • What is the influence of social media on friendship? (Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với tình bạn là gì?)
 • Do you think old friends are more important to the old generation or the young generation? (Bạn nghĩ bạn cũ quan trọng hơn đối với thế hệ già hay thế hệ trẻ?)
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bộ đề thi IELTS Speaking số 2

Tiếp đến là bộ đề thi IELTS Speaking số 2 gồm các chủ đề Transport, Ambition and Teamwork.

Nội dung Part 1 – Transport (Vận chuyển)

 • Do you often use public transport? (Bạn có thường sử dụng phương tiện công cộng không?)
 • Do you travel by public transport? (Bạn có di chuyển bằng phương tiện công cộng không?)
 • Should people use more public transport? Why?(Mọi người có nên sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn không? Tại sao?)
 • When was the last time you traveled by public transport? (Lần cuối cùng bạn di chuyển bằng phương tiện công cộng là khi nào?)
 • Do you think people prefer public transport? (Bạn có nghĩ mọi người thích phương tiện công cộng hơn không?)

Nội dung Part 2 – Ambition (Tham vọng)

Describe an ambition that you have had for a long time. (Mô tả một tham vọng mà bạn đã có trong một thời gian dài.)

Bạn nên nói:

 • what it is (nó là gì)
 • what you did for it (những gì bạn đã làm cho nó)
 • when you can achieve it (khi bạn có thể đạt được nó)
 • and explain why this ambition is important to you. (và giải thích tại sao tham vọng này lại quan trọng đối với bạn)

Nội dung Part 3 – Teamwork (Làm việc nhóm)

 • Do you think people enjoy doing things in groups? (Bạn có nghĩ rằng mọi người thích làm mọi việc theo nhóm không?)
 • Can you tell me about different jobs that people do either themselves or do in groups? (Bạn có thể cho tôi biết về những công việc khác nhau mà mọi người tự làm hoặc làm theo nhóm không?)
 • Is the role of a leader important in a group? (Vai trò của người lãnh đạo có quan trọng trong một nhóm không?)
 • What personalities should a good leader have? (Một nhà lãnh đạo giỏi cần có những tính cách nào?)
 • What are the effects of group influences on human behavior in the workplace? (Ảnh hưởng của ảnh hưởng nhóm đến hành vi của con người ở nơi làm việc là gì?)

Xem thêm:

Cách phát âm ʃ và ʒ trong tiếng Anh chuẩn nhất

Hướng dẫn cách phát âm từ the trong tiếng Anh chuẩn nhất

Bộ đề thi IELTS Speaking số 3

Chủ đề trong bộ đề thi IELTS Speaking số 3 gồm Writing, Environment và Photo.

Nội dung Part 1 – Writing (Viết)

Câu hỏi đề thi speaking Part 1 như sau:

 • Do you have good handwriting? (Bạn có chữ viết tay đẹp không?)
 • Do you prefer to write by hand or type? (Bạn thích viết bằng tay hay đánh máy?)
 • What is the difference between writing with a pen and typing on a computer? (Sự khác biệt giữa viết bằng bút và gõ trên máy tính là gì?)
 • Do you think computers might replace handwriting one day? (Bạn có nghĩ một ngày nào đó máy tính có thể thay thế chữ viết tay không?)
 • How important is handwriting in your country? (Chữ viết tay quan trọng như thế nào ở đất nước của bạn?)
 • Do you think that handwriting expresses the personality? (Bạn có nghĩ rằng chữ viết tay thể hiện cá tính?)

Nội dung Part 2 – Environment (Môi trường)

Describe someone or something that made a lot of noise. (Mô tả ai đó hoặc điều gì đó đã gây ra nhiều tiếng ồn.)

Bạn nên nói:

 • who made the noise (ai đã gây ra tiếng ồn)
 • what the noise was like (tiếng ồn như thế nào)
 • what you did when you heard the noise ( đã làm gì khi nghe thấy tiếng ồn)
 • and how you feel about it. (và bạn cảm thấy thế nào về nó.)

Nội dung Part 3 – Photo (Ảnh)

 • Why do people take photos? (Tại sao mọi người chụp ảnh?)
 • Why is photography important in today’s society? (Tại sao nhiếp ảnh lại quan trọng trong xã hội ngày nay?)
 • How important is it to have a camera on a smartphone? (Tầm quan trọng của việc có camera trên điện thoại thông minh như thế nào?)
 • Do you think paper photos have more value than digital ones? Why? (Bạn có nghĩ rằng ảnh giấy có nhiều giá trị hơn ảnh kỹ thuật số? Tại sao?)
 • What are the improvements the latest technologies have brought in photography? (Những cải tiến mà công nghệ mới nhất đã mang lại trong nhiếp ảnh là gì?)

Bộ đề thi IELTS Speaking số 4

Bộ đề thi IELTS Speaking số 4 xoay quanh ba chủ đề sau: Work, Animal và Company.

Nội dung Part 1 – Work (Làm việc)

đề thi IELTS Speaking
Nội dung Part 1 – Work (Làm việc)
 • What is your job? (Bạn làm nghề gì?)
 • Where do you work? (Bạn làm ở đâu?)
 • Do you like your job? (Bạn có thích công việc của bạn không?)
 • Why did you choose that job? (Tại sao bạn lại chọn công việc đó?)
 • Is it a popular job in your country? (Nó có phải là một công việc phổ biến ở đất nước của bạn không?)
 • Why is your job important to you? ( sao công việc của bạn lại quan trọng đối với bạn?)
 • What was your first day like? (Ngày đầu tiên của bạn như thế nào?)
 • What responsibilities do you have at work? (Bạn có những trách nhiệm gì trong công việc?)
 • What is the most interesting thing about your work? (Điều thú vị nhất trong công việc của bạn là gì?)
 • Do you prefer to work in the morning or evening? (Bạn thích làm việc vào buổi sáng hay buổi tối?)
 • What are the ways that you can improve your skills at work? (Những cách nào để bạn có thể cải thiện kỹ năng của mình trong công việc?)
 • Has your job changed a lot in the past years? (Công việc của bạn có thay đổi nhiều trong những năm qua không?)
 • If you had the chance, would you change your job? (Nếu có cơ hội, bạn có thay đổi công việc của mình không?)
 • Do you plan to continue with your job in the future? (Bạn có dự định tiếp tục với công việc của mình trong tương lai không?)

Có thể bạn sẽ cần:

Talk About Your Holiday – IELTS Speaking part 2

IELTS Speaking part 2 chủ đề Talk About Your Hometown

Nội dung Part 2 – Animal (Động vật)

Describe a time you were scared by an animal. (Mô tả một lần bạn sợ hãi trước một con vật.)

Bạn nên trả lời dựa vào các câu hỏi sau:

 • when and where it happened (nó đã xảy ra khi nào và ở đâu)
 • what animal it was (đó là con vật gì)
 • what did the animal do (con vật đã làm gì)
 • and explain why you were scared. (và giải thích tại sao bạn lại sợ hãi.)

Nội dung Part 3 – Company (Công ty)

 • What are the differences between a big company and a small company? (Sự khác biệt giữa một công ty lớn và một công ty nhỏ là gì?)
 • What factors can affect a company’s development? (Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty?)
 • Do you think that the people at the executive level should be paid a higher salary? Is it fair? (Bạn có nghĩ rằng những người ở cấp điều hành nên được trả lương cao hơn không? Có công bằng không?)
 • Why is the companies’ self-regulation important?(Tại sao sự tự điều chỉnh của các công ty lại quan trọng?)
 • What are the advantages and disadvantages to work in a large company? (Những thuận lợi và khó khăn khi làm việc trong một công ty lớn?)
 • Is it difficult to get a promotion to a large company? (Để được thăng chức vào công ty lớn có khó không?)

Bộ đề thi IELTS Speaking số 5

Bộ đề thi IELTS Speaking số 5 cũng là bộ đề cuối cùng của ngày hôm nay có các chủ đề Recycle, Respect, Films and Laughing.

Nội dung Part 3 – Recycle (Tái chế)

 • Do you recycle stuff? (Bạn có tái chế đồ đạc không?)
 • Did you recycle when you were a kid? (Bạn đã tái chế khi bạn còn là một đứa trẻ?)
 • What kind of things do you recycle?(Bạn tái chế những thứ gì?)
 • How do you feel when you see trash lying on roads? (Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn thấy rác thải nằm la liệt trên các con đường?)
 • Is it important to have recycled bins? (Có quan trọng là có thùng tái chế không?)
 • Will you recycle in the future? (Bạn sẽ tái chế trong tương lai?)
 • Do you influence others to use recycle bins? (Bạn có ảnh hưởng người khác sử dụng thùng rác không?)

Nội dung Part 3 – Respect (Tôn trọng)

đề thi IELTS Speaking
Nội dung Part 3 – Respect (Tôn trọng)

Describe an old person you know and respect. (Mô tả một người cũ mà bạn biết và kính trọng.)

Bạn nên mô tả dựa vào các ý sau:

 • who the person is (người đó là ai)
 • how you know the person (làm thế nào bạn biết người đó)
 • how long you have known this person (bạn đã biết người này bao lâu rồi)
 • and explain why you respect this person (và giải thích tại sao bạn tôn trọng người này)

Nội dung Part 3 – Films and Laughing (Phim và tiếng cười)

 • Do you like movies that make you laugh? (Bạn có thích những bộ phim khiến bạn cười không?)
 • What do you do when you feel sad? (Bạn làm gì khi bạn cảm thấy buồn?)
 • Why do you think people of all ages like cartoons? (Bạn nghĩ tại sao mọi người ở mọi lứa tuổi đều thích phim hoạt hình?)
 • Do you think happiness is a state of mind? Why?(Bạn có nghĩ rằng hạnh phúc là một trạng thái của tâm trí? Tại sao?)
 • What kinds of things do people do to be happy in your country? (Mọi người làm những việc gì để được hạnh phúc ở đất nước của bạn?)
 • Do you think people can be happy after retirement? (Bạn có nghĩ mọi người có thể hạnh phúc sau khi nghỉ hưu?)

Chúng mình vừa giới thiệu qua cho bạn 5 bộ đề thi IELTS Speaking được tổng hợp mới nhất. Đây là nguồn đề thực tế giúp bạn yên tâm ôn thi tại nhà và mang lại hiệu quả rõ rệt nếu bạn kiên trì luyện tập hằng ngày. Các bạn có thể tham khảo thêm những đề thi khác tại thư viện IELTS Speaking nhé! Chúc bạn thi tốt!

Bình luận

Bình luận