Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Tự học chủ đề holiday Ielts Speaking part 2 hiệu quả ngay tại nhà

Holiday (kỳ nghỉ) là một chủ đề rất quen thuộc không những trong cuộc sống mà cả trong các đề Ielts Speaking. Để giúp bạn có nguồn tham khảo ôn luyện chủ đề này chất lượng, Bác sĩ IELTS tổng hợp các câu hỏi hay, phổ biến của holiday Ielts Speaking part 2 và gợi ý câu trả phù hợp dưới đây. 

holiday Ielts Speaking part 2
Tự học chủ đề holiday Ielts Speaking part 2 hiệu quả ngay tại nhà

Các dạng câu hỏi thường gặp

1. Holiday Ielts Speaking part 2 – Speaking for IELTS

Describe a memorable holiday. What should you say?

 • when you went on this holiday
 • where you went
 • what you did
 • and explain why it is memorable.

Tạm dịch:

Mô tả một kỳ nghỉ đáng nhớ. Bạn nên nói gì?

 • bạn đi kỳ nghỉ này khi nào
 • nơi mà bạn đã đi
 • bạn đã làm gì
 • và giải thích tại sao nó đáng nhớ.

2. Holiday Ielts Speaking part 2 – Get ready for IELTS Speaking

Talk about a special holiday or trip. What should you say?

 • what it was
 • when and where you went
 • what you did
 • and explain why it is special to you

Tạm dịch:

Nói về một kỳ nghỉ hoặc chuyến đi đặc biệt. Bạn nên nói gì

 • nó là gì
 • bạn đã đi đâu và khi nào 
 • và giải thích tại sao nó lại đặc biệt với bạn

3. Holiday Ielts Speaking part 2 –  IELTS Liz

Journey

Describe a journey that didn’t go as planned. What should you say?

 • where you were going
 • how you were travelling
 • who you were with
 • what went wrong
 • and explain what you would do differently.

Tạm dịch:

Mô tả một hành trình không diễn ra như kế hoạch. Bạn nên nói gì?

 • bạn đã đi đâu
 • bạn đã đi du lịch như thế nào
 • người đã đi với bạn 
 • đã có chuyện gì xảy ra
 • và giải thích những gì bạn nên làm khác đi.

Travel

Describe a place you have recently visited. What should you say?

 • where you went
 • who you went with
 • how you got there
 • and explain why you enjoyed it.

Tạm dịch:

Mô tả một địa điểm bạn đã ghé thăm gần đây. Bạn nên nói gì?

 • nơi mà bạn đã đi
 • bạn đi với ai
 • làm thế nào bạn tới được đó
 • và giải thích tại sao bạn thích nó.

Holiday

Describe a holiday you recently had. What should you say?

 • where you went
 • how you got there
 • what you did there
 • and explain if you enjoyed it.

Tạm dịch:

Mô tả một kỳ nghỉ mà bạn đã có gần đây. Bạn nên nói gì?

 • nơi mà bạn đã đi
 • làm thế nào bạn tới được đó
 • bạn đã làm gì ở đó
 • và giải thích nếu bạn thích nó.

Xem ngay bài viết nổi bật:

Talk About Your Holiday – IELTS Speaking part 2

4. Holiday Ielts Speaking part 2 –  IELTS Online Tests

holiday Ielts Speaking part 2
Holiday Ielts Speaking part 2 –  IELTS Online Tests

Holidays

There will soon be a public holiday in the country your examiner comes from. You want to find out about the holiday. What should you say?

 • the name of the public holiday
 • the significance of the holiday
 • availability of services on the day (banks/shops/cinemas)
 • things for visitors to do
 • how she/he plans to spend the day

Tạm dịch:

Sẽ sớm có một ngày nghỉ lễ ở quốc gia mà giám khảo của bạn đến. Bạn muốn tìm hiểu về kỳ nghỉ. Bạn nên nói gì?

 • tên của ngày lễ
 • ý nghĩa của kỳ nghỉ
 • sự có sẵn của các dịch vụ trong ngày (ngân hàng / cửa hàng / rạp chiếu phim)
 • những điều du khách phải làm
 • cô ấy / anh ấy dự định sẽ trải qua một ngày như thế nào

Transport

Describe an accident you saw. What should you say?

 • Where the accident occurred
 • Where you were then
 • How the accident affected you
 • and give detailed information about the accident.

Tạm dịch: 

Mô tả một tai nạn bạn đã thấy. Bạn nên nói gì?

 • Nơi xảy ra tai nạn
 • Lúc đó bạn đang ở đâu
 • Tai nạn ảnh hưởng đến bạn như thế nào
 • Và đưa ra thông tin chi tiết về vụ tai nạn.

Xem thêm:

Talk About Your Hobbies chưa từng dễ thế này

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Gợi ý trả lời

1. Trả lời theo Speaking for IELTS

Sau đây là gợi ý câu trả lời từ Speaking for IELTS:

 • I’d like to tell you about the time I went backpacking around Spain, I can’t quite believe it but it was over a decade ago now, two friends and I got very good-value rail passes and travelled around Spain for three months. It was an unforgettable experience.

We started off in Madrid because that’s where we landed. We did some sightseeing – We especially loved the parks – and we ate and drank lots – our favourite thing was, of course, the delicious ham. We liked the nightlife in Madrid, too, not least eating out – it was a real experience. The locals don’t go out to dinner until really late, often as late as 11 pm (I suppose because it’s so hot! So if you turn up at a restaurant at what would be a normal time where we come from, the place is either closed or completely empty.

We then journeyed on to Santiago de Compostela in the north-west, which was fabulous, and my friend is really into art so we had to visit the Guggenheim Museum in Bilbao in the north. The weather was dreadful while we were there so we didn’t get the best impression, but even so we enjoyed it. More people should visit that part of Spain.

Then we moved on to Barcelona, Madrid’s rival city. We fell in love with it. It’s so different to Madrid, more Bohemian in feel and more multicultural. The Gaud! architecture is so wonderfully wacky, looking half the time like it’s fallen off the page of a fairy tale. We were quite sorry to leave Barcelona.

After that we saw Valencia , but not for long unfortunately, and then we went on to Granada. What a beautiful, beautiful place. There is nothing quite like the Moorish palace, the Alhambra, lit up at night. The image has stayed with me.

We had wanted to visit Seville and the Extremadura region of the country, but we’d run out of money by then so sadly we had to leave.

It was a memorable holiday because I was with two good friends experiencing all these amazing cities. I don’t think I could do it now, because travelling so much in such a relatively short time was tiring, but we were young and carefree and so took it in our stride. It was the holiday of a lifetime.

 • Why did you choose to go to Spain?

Well, one of my friends spoke Spanish really well so it seemed the obvious choice. I don’t like going to a country without speaking any of the languages. And my friend taught us both Spanish as we travelled round the country so by the end we could order our food ourselves and talk to people, albeit not on any complex subjects.

Tạm dịch:

 • Tôi muốn kể cho bạn nghe về lần tôi đi ba lô vòng quanh Tây Ban Nha, tôi không thể tin được nhưng bây giờ đã hơn một thập kỷ rồi, tôi và hai người bạn đã nhận được những tấm vé máy bay giá trị rất cao và đã đi du lịch vòng quanh Tây Ban Nha trong ba năm. tháng. Đó là một trải nghiệm khó quên.

Chúng tôi bắt đầu ở Madrid vì đó là nơi chúng tôi hạ cánh. Chúng tôi đã tham quan – chúng tôi đặc biệt yêu thích các công viên – và chúng tôi đã ăn và uống rất nhiều – điều yêu thích của chúng tôi là, tất nhiên, giăm bông ngon tuyệt, Chúng tôi cũng thích cuộc sống về đêm ở Madrid, không nhất là ăn ngoài – đó là một trải nghiệm thực sự. Người dân địa phương không đi ăn tối cho đến khi thực sự muộn, thường là muộn 11 giờ đêm (tôi cho rằng vì trời quá nóng! Vì vậy, nếu bạn đến một nhà hàng ở sẽ là một khoảng thời gian bình thường nơi chúng tôi đến, nơi đó hoặc đóng cửa hoặc hoàn toàn làm rỗng cái gì.

Sau đó, chúng tôi hành trình đến Santiago de Compostela ở phía tây bắc, nơi tuyệt vời, và bạn tôi thực sự đam mê nghệ thuật nên chúng tôi phải đến thăm Bảo tàng Guggenheim ở Bilbao ở phía bắc. Thời tiết thật tồi tệ khi chúng tôi ở đó nên chúng tôi không có ấn tượng tốt nhất, nhưng dù vậy chúng tôi vẫn rất thích. Nhiều người nên đến thăm khu vực đó của Tây Ban Nha.

Sau đó, chúng tôi chuyển đến Barcelona, ​​thành phố đối thủ của Madrid. Chúng tôi đã yêu nó. Nó rất khác so với Madrid, mang đậm chất Bohemian hơn và đa văn hóa hơn. Gaud! kiến trúc rất kỳ vĩ, trông giống như một nửa thời gian giống như đang rơi ra khỏi trang truyện cổ tích. Chúng tôi rất tiếc khi rời Barcelona.

Sau đó, chúng tôi nhìn thấy Valencia, nhưng không may là không lâu, và sau đó chúng tôi tiếp tục Granada. Thật là một nơi tuyệt đẹp. Không có gì giống cung điện Moorish, Alhambra, được thắp sáng vào ban đêm. Hình ảnh đã ở lại với tôi.

Chúng tôi đã muốn đến thăm Seville và vùng Extremadura của đất nước, nhưng chúng tôi đã hết tiền vì lúc đó thật đáng buồn, chúng tôi phải rời đi.

Đó là một kỳ nghỉ đáng nhớ vì tôi đã cùng hai người bạn tốt trải nghiệm tất cả những thành phố tuyệt vời này. Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó bây giờ, bởi vì đi du lịch quá nhiều trong một thời gian ngắn như vậy rất mệt, nhưng chúng tôi còn trẻ và vô tư nên đã có bước tiến của mình. Đó là kỳ nghỉ của một đời người.

 • Tại sao bạn chọn đến Tây Ban Nha?

Chà, một người bạn của tôi nói tiếng Tây Ban Nha rất tốt nên đó có vẻ là sự lựa chọn hiển nhiên. Tôi không muốn đến một quốc gia mà không nói bất kỳ ngôn ngữ nào. Và bạn tôi đã dạy chúng tôi cả tiếng Tây Ban Nha khi chúng tôi đi vòng quanh đất nước để cuối cùng chúng tôi có thể tự gọi đồ ăn và nói chuyện với mọi người, mặc dù không phải về bất kỳ chủ đề phức tạp nào.

Trả lời holiday Ielts Speaking part 2 theo Get ready for IELTS Speaking

Holiday Ielts Speaking part 2 theo Get ready for IELTS Speaking

Sau đây là gợi ý câu trả lời từ Get ready for IELTS Speaking:

 • I’d like to talk about a special holiday I went on about two years ago. It was a learning holiday with my school.

Ten people from my class went to London in England and we went to take an English course at a university. It was about two years ago and it was in the summer. The course lasted for three weeks. We stayed in university halls and the beds were very uncomfortable.

We did lots of things. First of all, we studied very hard but we made lots of new friends. At the weekends, we went sightseeing and we visited tourist attractions. There are lots of beautiful places in London. I really enjoyed visiting the historical sites and going to the art galleries. We learnt new sports in the evenings. For example, we played cricket and rugby. Another thing we did was go on a day trip to Stratford to see a play by Shakespeare. It was a beautiful city but I didn’t understand the play. We had an exam on the last day and thankfully I passed.

Finally, it’s a special holiday because it was the first time I went on holiday without my family. It was also the first time I visited England and practised my English. It was very exciting.

 • Are you going to go on a similar trip in the future?

– Yes, I’m going to do a language programme next year. I’m going to America and I’m going to work in a school for work experience.

Tạm dịch:

 • Tôi muốn nói về một kỳ nghỉ đặc biệt mà tôi đã đi vào khoảng hai năm trước. Đó là một kỳ nghỉ học tập với trường học của tôi.

Mười người trong lớp tôi đã đến London ở Anh và chúng tôi tham gia một khóa học tiếng Anh tại một trường đại học. Đó là khoảng hai năm trước và đó là vào mùa hè. Khóa học kéo dài trong ba tuần. Chúng tôi ở trong hội trường đại học và giường rất khó chịu.

Chúng tôi đã làm rất nhiều thứ. Trước hết, chúng tôi đã học rất chăm chỉ nhưng chúng tôi đã có rất nhiều bạn mới. Cuối tuần, chúng tôi đi tham quan và chúng tôi đã đến thăm các điểm du lịch. Có rất nhiều địa điểm đẹp ở London. Tôi thực sự thích đi thăm các di tích lịch sử và đến các phòng trưng bày nghệ thuật. Chúng tôi học các môn thể thao mới vào buổi tối. Ví dụ, chúng tôi chơi cricket và bóng bầu dục. Một điều khác mà chúng tôi đã làm là thực hiện một chuyến đi trong ngày đến Stratford để xem vở kịch của Shakespeare. Đó là một thành phố beautiful nhưng tôi không hiểu vở kịch. Chúng tôi đã có một kỳ thi vào ngày cuối cùng và may mắn thay tôi đã vượt qua.

Cuối cùng, đó là một kỳ nghỉ đặc biệt vì đây là lần đầu tiên tôi đi nghỉ mà không có gia đình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đến thăm nước Anh và thực hành tiếng Anh của mình. Nó đã rất thú vị.

 • Bạn có định thực hiện một chuyến đi tương tự trong thời gian tới không?

– Vâng, tôi sẽ thực hiện một chương trình ngôn ngữ vào năm tới. Tôi sẽ đến Mỹ và tôi sẽ làm việc trong một trường học để có kinh nghiệm làm việc.

Trả lời holiday Ielts Speaking part 2 theo IELTS Liz

Sau đây là gợi ý câu trả lời chủ đề Holiday từ IELTS Liz:

EX1: I would like to talk about a holiday I went on in the south of Vietnam just a few months ago.

I went with my parents to a town called Nha Trang, which is a lovely coastal town, and we decided to go there so that they could experience a different part of the country and see life by the beach.

We flew there from Hanoi, which is the capital of Vietnam. The flight took about 1 hour and on the whole it went smoothly. We managed to be one of the first on board and one of the first off when we landed. It was certainly quicker and easier than going by train, which can take over 15 hours.

There was so much to do there that we only had a chance to do just a few things on our three-day trip.

We took a cruise around the islands and also did some sightseeing inland as well. Taking part in a cookery course was great fun, where we bought fresh ingredients at the local market and learned how to use a wok to fry fresh fish and other seafood like crab and lobster.

We definitely enjoyed our trip and would go there again if we could. Seeing the colourful lifestyle of the locals and having a chance to see spectacular scenery was something we will never forget. For my parents it was a holiday of a life time and they’re still talking about it. If I could live there, I would.

Tạm dịch:

Ví dụ 1: Tôi muốn kể về một kỳ nghỉ mà tôi đã đi nghỉ ở miền Nam Việt Nam cách đây vài tháng.

Tôi cùng bố mẹ đến một thành phố tên là Nha Trang, một thị trấn ven biển xinh đẹp, và chúng tôi quyết định đến đó để họ có thể trải nghiệm một vùng đất khác và nhìn thấy cuộc sống bên bãi biển.

Chúng tôi bay đến đó từ Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Chuyến bay kéo dài khoảng 1 giờ và nói chung nó diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã trở thành một trong những người đầu tiên lên tàu và là một trong những người đầu tiên hạ cánh. Nó chắc chắn nhanh chóng và dễ dàng hơn so với đi bằng tàu hỏa, có thể mất hơn 15 giờ.

Có quá nhiều việc phải làm ở đó nên chúng tôi chỉ có cơ hội làm một số việc trong chuyến đi ba ngày của mình.

Chúng tôi đã đi du ngoạn quanh các hòn đảo và cũng đã tham quan một số chuyến tham quan trong đất liền. Tham gia một khóa học nấu ăn rất thú vị, nơi chúng tôi mua nguyên liệu tươi ở chợ địa phương và học cách sử dụng chảo để chiên cá tươi và các loại hải sản khác như cua và tôm hùm.

Chúng tôi chắc chắn rất thích chuyến đi của mình và sẽ đến đó một lần nữa nếu có thể. Nhìn thấy lối sống đầy màu sắc của người dân địa phương và có cơ hội nhìn thấy phong cảnh ngoạn mục là điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Đối với cha mẹ tôi, đó là một kỳ nghỉ của cuộc đời và họ vẫn đang nói về điều đó. Nếu tôi có thể sống ở đó, tôi sẽ làm.

EX2: I’d like to talk about a holiday that I took to the south coast of England just two months ago.

I went to a small village in a coastal region called Cornwall. It’s really well known for its dramatic coastal scenes, stunning landscape and also for its tasty food.

I went with my parents who had never been to this area of England before. They’d always wanted to go but just never had the chance because of work commitments. Anyway, Cornwall is quite far from where we live so we decided that it would be better to fly there rather than take the car. The roads and traffic are notoriously bad in that part of England.

On our arrival, when we got to the little village, we found our way to the cottage we had booked which overlooked the sea.

I can’t tell you how gorgeous it was there. It was just lovely. The windows of my room overlooked a little harbour and I could see all the boats coming in and out and all the seagulls flying around.

We spent most of our holiday sightseeing.

We visited all the local towns and villages and tried most of the local delicacies such as fresh crab and lobster. My father is a keen fisherman so he did a bit of fishing while my mother and I relaxed in little cafés somewhere just chatting with locals. It was so relaxing.

I think the thing I’ll remember most about the holiday, will be just how friendly and welcoming all the locals were.

It felt like home from home. By the time we’d finished the two week holiday, we had made loads of friends and I’m sure we’ll all keep in touch. If I ever get the chance to go back, I’d love to go and possibly stay longer, maybe for a few months. There’s still so much of the countryside that we didn’t explore, so there’ll still be plenty to see when we return.

Tạm dịch:

Ví dụ 2: Tôi muốn nói về một kỳ nghỉ mà tôi đã đến bờ biển phía nam nước Anh chỉ hai tháng trước.

Tôi đến một ngôi làng nhỏ ở vùng ven biển tên là Cornwall. Nó thực sự nổi tiếng với những cảnh đẹp ven biển, cảnh quan tuyệt đẹp và cả những món ăn ngon.

Tôi đi cùng bố mẹ, những người chưa từng đến khu vực này của nước Anh trước đây. Họ luôn muốn đi nhưng không bao giờ có cơ hội vì cam kết công việc. Dù sao đi nữa, Cornwall cũng khá xa nơi chúng tôi sống nên chúng tôi quyết định rằng thà bay đến đó hơn là đi ô tô. Đường xá và giao thông nổi tiếng là tồi tệ ở vùng đó của Anh.

Khi đến nơi, khi chúng tôi đến ngôi làng nhỏ, chúng tôi tìm đường đến ngôi nhà nhỏ mà chúng tôi đã đặt, nhìn ra biển.

Tôi không thể nói cho bạn biết nó tuyệt đẹp như thế nào ở đó. Nó rất đáng yêu. Cửa sổ của phòng tôi nhìn ra một bến cảng nhỏ và tôi có thể nhìn thấy tất cả các thuyền ra vào và tất cả những con mòng biển bay xung quanh.

Chúng tôi đã dành phần lớn kỳ nghỉ của mình để đi tham quan.

Chúng tôi đã đến thăm tất cả các thị trấn và làng mạc địa phương và thử hầu hết các món ngon của địa phương như cua tươi và tôm hùm. Cha tôi là một ngư dân nhạy bén nên ông đã câu cá một chút trong khi mẹ tôi và tôi thư giãn trong những quán cà phê nhỏ ở đâu đó trò chuyện với người dân địa phương. Thật là thư giãn.

Tôi nghĩ điều tôi sẽ nhớ nhất về kỳ nghỉ sẽ là sự thân thiện và chào đón của tất cả người dân địa phương.

Cảm giác như ở nhà. Vào thời điểm kết thúc kỳ nghỉ hai tuần, chúng tôi đã có rất nhiều bạn bè và tôi chắc chắn rằng tất cả chúng tôi sẽ giữ liên lạc. Nếu có cơ hội quay lại, tôi rất muốn đi và có thể ở lại lâu hơn, có thể trong vài tháng. Vẫn còn rất nhiều vùng nông thôn mà chúng tôi chưa khám phá, vì vậy sẽ vẫn còn rất nhiều điều để xem khi chúng tôi trở lại.

Trên đây là các câu hỏi thường gặp nhất và gợi ý trả lời chi tiết về chủ đề holiday Ielts Speaking part 2 mà bạn có thể tham khảo và luyện tập tại nhà. Các bạn có thể tham khảo thêm tại thư viện IELTS Speking. Mong rằng bài biết sẽ giúp bạn cải thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh để đạt được điểm số Speaking như mong đợi của bạn.

Bình luận

Bình luận