Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Một vài câu trả lời mẫu dành cho IELTS Speaking Language Part 1

Trong phần IELTS Speaking Language Part 1 các bạn chỉ cần trả lời ngắn, chỉ 2 – 3 dòng là đủ. Cùng bacsiielts khám phá bộ câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu ngay trong bài viết bên dưới bạn nhé!

 IELTS Speaking Language Part 1
Một vài câu trả lời mẫu dành cho IELTS Speaking Language Part 1

Một vài câu trả lời mẫu

1. Câu trả lời 1:

What languages do you speak? (Bạn sử dụng ngôn ngữ nào?)

Well, I speak Vietnamese, which is my mother tongue, and English as well. I’ve always wanted to learn German, but I don’t have enough time yet.

Dịch nghĩa: Tôi nói tiếng Việt, đó là tiếng mẹ đẻ của tôi và tiếng Anh nữa. Tôi vẫn muốn học tiếng Đức, nhưng chưa có đủ thời gian.

2. Câu trả lời 2:

Do you think that English is difficult to learn? (Bạn có nghĩ rằng tiếng Anh rất khó để học không?)

In my opinion, every single language is difficult to learn, and English is not an exception. I mean, it might be easy to learn grammar and vocabulary, but it takes quite a long time to practice using the language fluently.

Dịch nghĩa: Theo tôi, mỗi ngôn ngữ đều khó học, và tiếng Anh cũng không phải là một ngoại lệ. Ý tôi là, học ngữ pháp và từ vựng có thể dễ, nhưng để thực hành sử dụng ngôn ngữ thành thạo thì phải mất một thời gian dài.

3. Câu trả lời 3:

Do you think learning languages is important? (Bạn có nghĩ học ngôn ngữ là việc quan trọng không?)

Absolutely. Learning languages, especially English, allows us to be able to communicate with others. It also helps us study more effectively, since we can search for almost everything on the Internet in English.

Dịch nghĩa: Chắc chắn rồi. Học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, cho phép chúng ta có thể giao tiếp với người khác. Nó cũng giúp chúng ta học tập hiệu quả hơn, vì chúng ta có thể tìm kiếm hầu hết mọi thứ trên Internet bằng tiếng Anh.

Lưu ý: Ở câu này có câu hỏi là Yes/No, tuy nhiên câu trả lời lại không có, bạn hãy xem lý giải ở phần bên dưới.

Xem thêm:

 IELTS Speaking Language Part 1
Một vài câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking Language Part 1
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Mẹo nhỏ cho câu hỏi Yes/ No

Câu hỏi Yes/ No xuất hiện khá nhiều trong bài thi Speaking. Thay vì trả lời Yes hoặc No, để khiến cho câu trả lời trở nên thú vị hơn, hãy dùng những từ khác thay thế:

  • Đối với Yes: Có thể dùng ‘Absolutely’, ‘Definitely’, ‘Certainly’, ‘Sure’,… để thay thế;
  • Đối với No: Dùng ‘Not really’, ‘I don’t think so’, ‘Absolutely not’,… để thay thế;

Ví dụ:

1. Đối với Yes

Do you like sports? (Bạn có thích thể thao không?

Absolutely, I really love playing sports. I play tennis with my friends once every week, and I also take part in a football team at school. Personally, I think it’s a great way for people to keep fit and stay healthy.

Dịch nghĩa: Chắc chắn rồi, tôi thực sự thích chơi thể thao. Tôi chơi quần vợt với bạn bè mỗi tuần một lần, và tôi cũng tham gia một đội bóng đá ở trường. Cá nhân tôi nghĩ đó là một cách tuyệt vời để mọi người giữ dáng và giữ gìn sức khỏe.

Có thể bạn sẽ cần:

Thành thạo cách phát âm V trong tiếng Anh chỉ trong vài phút

Bật mí cách phát âm âm c trong tiếng Anh chuẩn bản địa

2. Đối với No

Do young people in your country read newspapers? (Người trẻ ở quốc gia bạn có đọc báo không?)

I don’t think so. Young people nowadays have many things to entertain, such as music or movies. In terms of being up-to-date with the news, I think they would read news on the Internet rather than buy some newspapers.

Dịch nghĩa: Tôi không nghĩ vậy. Giới trẻ hiện nay có rất nhiều thứ để giải trí, chẳng hạn như âm nhạc hay phim ảnh. Về vấn đề cập nhật tin tức, tôi nghĩ họ sẽ đọc tin tức trên Internet hơn là mua những tờ báo.

Như vậy là các bạn đã cùng bacsiielts khám phá hầu như đầy đủ phần kiến thức cho IELTS Speaking Language Part 1 rồi. Chúc bạn đạt được điểm số cao ở chủ đề Language nói riêng và trong tất cả các phần thi IELTS nói chung nhé!

Bình luận

Bình luận