Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

IELTS Speaking part 1 FRIENDS- câu hỏi và trả lời

Dù chỉ là những câu hỏi về những câu chuyện vô cùng gần gũi về cuộc sống hằng ngày nhưng phần đầu tiên – Part 1 cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Trong bài viết dưới đây, Bác Sĩ IELTS xin giới thiệu đến các bạn một số câu hỏi và câu trả lời mẫu cho chủ đề IELTS Speaking Part 1 FRIENDS (bạn bè) . 

IELTS Speaking part 1 FRIENDS
IELTS Speaking part 1 FRIENDS- câu hỏi và trả lời

Do you have many friends?

Sample: Yes. Since I am a social butterfly, I made a lot of friends throughout my school and college years. Both sets of friends ended up getting well with each other, so we all accumulated into one big group.

Vocabulary:

 • A social butterfly (n): người thích gặp gỡ, kết bạn
 • End up (v): cuối cùng, kết quả
 • To get well with each other (v): thân thiết với nhau, hòa hợp với nhau
 • To accumulate (v): kết hợp lại

Dịch: Vâng. Vì tôi là một người thích gặp gỡ, kết bạn, tôi đã kết bạn với rất nhiều người trong suốt những năm học ở trường và đại học. Cả hai nhóm bạn bè rốt cuộc lại hòa hợp với nhau, vì vậy tất cả chúng tôi chơi với nhau thành một nhóm lớn.

Có thể bạn quan tâm:

IELTS Speaking part 1 hometown – câu hỏi và trả lời

Cách đọc tiếng Anh không cần phiên âm nhanh như chớp
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Do you think friendship is important?

Sample: Of course. To me, friends bring more happiness into our lives than virtually anything else. Friendships have a huge impact on your mental health and happiness. Good friends help us relieve stress, provide comfort and joy, and prevent loneliness and isolation.

Vocabulary:

 • Virtually (adv): hầu như
 • To relieve (v): giải tỏa
 • Isolation (n): sự cô lập

Dịch: Tất nhiên rồi. Đối với tôi, bạn bè mang lại nhiều hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta hơn hầu như bất cứ điều gì khác. Tình bạn có tác động rất lớn đến sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của bạn. Những người bạn tốt giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, mang đến sự thoải mái và vui vẻ, đồng thời ngăn chặn sự cô đơn và cô lập.

How often do you go out with your friends?

Sample: During my school and university years, it was more frequent but these days, I cannot hang out with friends or see them that much as I have got busy with my job and other responsibilities. Therefore we often see each other only on weekends.

Vocabulary:

 • Frequent (adj): thường xuyên
 • To hang out (v): đi chơi

Dịch: Trong những năm đi học và đại học của tôi, nó thường xuyên hơn nhưng những ngày này, tôi không thể đi chơi với bạn bè hoặc gặp họ nhiều vì tôi bận rộn với công việc và trách nhiệm khác. Vì vậy, chúng tôi thường chỉ gặp nhau vào cuối tuần.

Do you stay in touch with your childhood friends?

 IELTS Speaking Part 1 FRIENDS
Do you stay in touch with your childhood friends?

Sample 1: No, because we fell out of contact and honestly I’m not all that interested now in maintaining my friendship with that person. People are sometimes only in your life for a season. Seasons change and so do people.

Xem thêm:

IELTS Speaking part 1 HOLIDAYS – câu hỏi và trả lời

Phát âm không là nỗi sợ với cách tách âm trong tiếng Anh

Vocabulary:

 • To fall out of contact (v): mất liên lạc
 • To maintain (v): tiếp tục, gìn giữ

Dịch: Không, vì chúng tôi đã mất liên lạc và thành thật mà nói, bây giờ tôi không còn hứng thú với việc tiếp tục gìn giữ tình bạn của mình với người đó. Người ta đôi khi chỉ ở trong cuộc đời bạn trong một mùa. Các mùa thay đổi và con người cũng vậy.

Sample 2: Yes, to a few of them. Remaining in touch with your childhood buddies isn’t easy, and not everyone can afford that. Because the effort should always be two-sided! That’s how every relationship works out.

Vocabulary:

 • To remain in touch (v): giữ liên lạc
 • Buddy (n): bạn bè thân thiết (informal)
 • Two-sided (adj): hai mặt, hai phía

Dịch: Có, với một vài người trong số họ. Giữ liên lạc với những người bạn thời thơ ấu của bạn không phải là điều dễ dàng và không phải ai cũng có đủ khả năng. Vì sự cố gắng nên luôn tới từ hai phía! Đó là cách mọi mối quan hệ diễn ra.

Bạn có thể tham khảo thêm video về một số câu trả lời mẫu cũng như từ vựng về chủ đề FRIENDS do giáo viên tiếng Anh bản xứ gợi ý ở đây.

Hy vọng qua những câu trả lời mẫu về chủ đề IELTS Speaking Part 1 FRIENDS (bạn bè), chúng tôi đã giúp bạn học thêm được nhiều từ vựng mới và có thêm ý tưởng cho bài thi nói của mình. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm tại thư viện IELTS Speaking để nâng cao trình độ. Chúc các bạn học thật tốt và hẹn các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Bình luận

Bình luận