Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Bỏ túi ngay bí kíp vượt qua IELTS Speaking Part 2 Study

IELTS Speaking Part 2 Study là một trong những chủ đề các sĩ tử thường gặp nhất trong bài thi nói IELTS. Phần kiến thức này được cho là không khó cũng không dễ, để “ăn trọn” điểm phần này, cùng bacsiielts theo dõi bài viết bên dưới bạn nhé!

IELTS Speaking Part 2 Study
Bỏ túi ngay bí kíp vượt qua IELTS Speaking Part 2 Study

1. Từ vựng về Study 

 • to catch up on something: học bù để theo kịp phần kiến thức đã bỏ lỡ
 • a bite (to eat) (informal): đồ ăn
 • it’s a blast (idiom) câu cảm thán, diễn tả khoảng thời gian vui vẻ, thú vị
 • walk of life (n) các công việc và tầng lớp xã hội khác nhau
 • Freelancer /ˈfriːlɑːns/: người làm nghề tự do
 • to hang out with: gặp gỡ, ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, người thân…
 • to have nothing to do with someone/something ( =not involve someone/ something) không liên quan đến ai đó/ thứ gì đó
 • to hit the bar (= to grab a drink) (idiom)
 • rewarding (adj) bổ ích, đáng để thực hiện
 • to feel up to something: chỉ cảm giác/ tâm trạng về một sự vật hay sự việc nào đó mà chúng ta đang quan tâm
 • Have a passion for /hav ə ˈpaʃ(ə)n fɔː/: có đam mê với điều gì
 • Set the foundation for /sɛt ðə faʊnˈdeɪʃ(ə)n fɔː/: đặt nền tảng cho cái gì
 • to unwind: thư giãn
 • Work experience /wəːk ɛkˈspɪərɪəns/: kinh nghiệm làm việc
 • Major /ˈmeɪdʒə/: chuyên ngành
 • dynamic (n) sự năng động, sự năng nổ, sôi nổi
 • Have an affinity for /hav ə əˈfɪnɪti fɔː/: thích cái gì
 • No strings attached /nəʊ strɪŋz əˈtatʃt/: không vướng bận
 • to grab a drink (idiom) rủ ai đó đi uống, đi nhậu
 • Accumulate /əˈkjuːmjʊleɪt/: tích luỹ
 • Office work /ˈɒfɪs wəːk /: công việc văn phòng
 • Suit /suːt/: phù hợp
 • Monotonous /məˈnɒt(ə)nəs/: tẻ nhạt, đơn điệu
 • Dull /dʌl/: tù mù, chán nản
 • Improve /ɪmˈpruːv/: cải thiện
 • Develop a passion for /dɪˈvɛləp ə ˈpaʃ(ə)n fɔː/: phát triển niềm đam mê với cái gì

Xem ngay bài viết liên quan:

Bí kíp vượt ải IELTS Speaking Part 2 Travelling

Nắm chắc cách đọc năm trong tiếng Anh chuẩn nhất
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cue card và một số bài mẫu thường gặp trong chủ đề Study 

Bài mẫu: Describe your favorite subject. You should say: (Hãy mô tả môn học bạn thích nhất. Bạn nên nói:)

 • What it is (Môn học đó là môn nào)
 • Who teaches it (Giáo viên nào dạy môn đó)
 • How it is taught/ how you learn it (Môn đó có phương pháp giảng dạy như thế nào/ Cách bạn học nó ra sao)
 • Why you like it (Tại sao bạn lại yêu thích môn học đó)

When I read the cue card, the first thing springing to mind was English.

When I was in school, English was the subject I hated the most. Because Vietnam’s education system often focuses on an exam-based curriculum in which we learned English by learning easy-to-remember grammar and vocabulary in school. We weren’t taught to listen and speak, so it’s no wonder I couldn’t speak a word of English when I graduated from high school.

But things have changed since I started college. I’m majoring in English, so I have to take English speaking classes. At first, it was a nightmare when I couldn’t understand what my teachers and friends said. But the environment boosted my English skills a lot. Through practice sessions, I achieved a certain level of proficiency in English. I even joined a local tour guide club, where I had the opportunity to meet foreigners, practice English with them, and discover more about their country. Those were interesting experiences.

I have gradually built up confidence in speaking English and enjoyed conversing with foreigners. At school, there was a subject called “Culture and Civilization” in which we learned a lot about the culture and traditions of English speaking countries like the UK, USA or Australia. Such a topic has really broadened my horizons. I will never regret choosing English as my major in university.

Xem thêm:

IELTS Speaking part 1 chủ đề CONCENTRATION – câu hỏi và trả lời

Nắm trọn cách đọc ngữ điệu trong tiếng Anh chỉ trong 5 phút

Dịch nghĩa:

Khi tôi đọc thẻ gợi ý, môn học đầu tiên tôi nghĩ đến là tiếng Anh.

Khi còn đi học, tiếng Anh là môn học mà tôi ghét nhất. Bởi vì hệ thống giáo dục của Việt Nam thường tập trung vào chương trình giảng dạy đề cao các kỳ thi, theo đó chúng ta chỉ học những mẹo để dễ nhớ ngữ pháp và từ vựng. Chúng tôi không được dạy nghe và nói, vì vậy không có gì lạ khi tôi không thể nói một từ tiếng Anh nào khi tốt nghiệp trung học.

Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu học đại học mọi thứ đã thay đổi. Tôi đang học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, do đó tôi phải tham gia các lớp luyện nói tiếng Anh. Lúc đầu, đó là một cơn ác mộng khi tôi không thể hiểu được những gì thầy cô và bạn bè của mình nói. Nhưng môi trường đã cải thiện kỹ năng tiếng Anh của tôi rất nhiều. Thông qua các buổi thực hành, trình độ tiếng Anh của tôi đã đạt đến mức thành thạo nhất định. Tôi thậm chí còn tham gia một câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch địa phương, nơi tôi có cơ hội gặp gỡ người nước ngoài, thực hành tiếng Anh với họ và khám phá thêm về đất nước của họ. Đó là những trải nghiệm thú vị nhất trong đời tôi.

Tôi đã dần dần hình thành sự tự tin khi nói tiếng Anh và thích giao tiếp với người nước ngoài. Ở trường, có một môn học tên là “Văn hóa và Văn minh”, trong đó chúng tôi đã học được rất nhiều về văn hóa và truyền thống của các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ hay Úc. Môn học đó đã thực sự mở rộng tầm nhìn của tôi. Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi chọn tiếng Anh là chuyên ngành của mình ở trường đại học.

IELTS Speaking Part 2 Study thật đơn giản phải không? Hãy cố gắng ghi nhớ những từ vựng thuộc chủ đề này mà mình đã cung cấp cho bạn ở phần trên, các bạn có thể tham khảo thêm tại thư viện kiến thức IELTS Speaking cũng như dành thời gian tập nói tiếng Anh nhiều hơn nhé, chắc chắn một ngày không xa bạn sẽ đạt được band điểm hằng ao ước.

Bình luận

Bình luận