Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Lưu ngay bài mẫu IELTS Speaking Part 3 Culture cực hay

IELTS Speaking Part 3 Culture là một trong những phần thường xuyên xuất hiện trong bài thi. Với nhiều bạn thì chủ đề này không hề dễ, do đó trong bài viết hôm nay bacsiielts đã tổng hợp lại các từ vựng thường gặp cũng như một số câu hỏi và câu trả lời mẫu trong chủ đề Culture, tham khảo nhé!

IELTS Speaking Part 3 Culture
IELTS Speaking Part 3 Culture

1. Từ vựng về Culture 

 • cultural diversity: sự đa dạng các nền văn hóa;
 • cultural identity: bản sắc văn hóa;
 • cultural assimilation: sự đồng hóa về văn hóa;
 • culture shock: bị sốc văn hóa;
 • to abandon one’s own culture: từ bỏ văn hóa của chính mình;
 • traditional beliefs and customs: những phong tục và niềm tin truyền thống;
 • to adopt a new culture: gia nhập một nền văn hóa mới;
 • to be in danger of extinction: đứng trước nguy cơ tuyệt chủng;
 • to experience great culture shock: trải qua một cú sốc văn hóa nghiêm trọng;
 • to bring a wide range of benefits to…: đem đến nhiều lợi ích cho…;
 • to have a negative/detrimental impact on…: gây ảnh hưởng tiêu cực lên…;
 • to get deeper insight into…: có được cảm nhận sâu sắc hơn về…;
 • to show great respect for…: thể hiện được sự tôn trọng ai đó/điều gì đó;
 • the growing influence of western culture: sự ảnh hưởng ngày một tăng của văn hóa phương Tây;
 • the disappearance of some minority languages: sự biến mất của 1 số ngôn ngữ của các nhóm người thiểu số;
 • a multicultural society: một xã hội đa dạng các nền văn hóa;
 • people of different cultural backgrounds: người thuộc các nền tảng văn hóa khác nhau;
 • tension and conflict: căng thẳng và xung đột;
 • to instil cultural and traditional values into somebody: làm cho thấm nhuần các giá trị truyền thống và văn hóa vào ai đó;
 • the loss of traditional cultures = the disappearance of traditional ways of life: sự mất đi các văn hóa truyền thống;

Một số cách phát âm có thể bạn chưa biết:

Thành thạo cách phát âm a: e và ae trong tích tắc

10 phút làm chủ cách phát âm /eɪ/ /aɪ/ và /ɔɪ/ trong tiếng Anh

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Các câu hỏi thường gặp về chủ đề Culture 

IELTS Speaking Part 3 Culture
Các câu hỏi thường gặp về chủ đề Culture 

Câu hỏi 1:

Do you think it’s important to know about other cultures? (Bạn có nghĩ việc hiểu biết về những nền văn hóa khác là quan trọng không?)

I think it’s very important to learn about other cultures. Not only will you find things interesting, but it will also make it easier for you to interact with native speakers if you’ve ever interacted with them. Also, it makes doing business with those cultures a lot easier. It is important to be educated about the world and not just withdraw into your own country.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ việc học hỏi những nền văn hóa khác rất quan trọng. Bởi việc này không chỉ giúp bạn tìm thấy những điều thú vị mà còn biến việc giao tiếp với người bản địa trở nên dễ dàng hơn nếu bạn đã từng tiếp xúc với họ. Bên cạnh đó việc hiểu biết về văn hóa còn giúp việc kinh doanh trở nên thuận lợi hơn. Đừng nên chỉ biết mỗi nền văn hóa của quốc gia mình, điều quan trọng là phải có kiến thức về các nền văn hóa trên thế giới.

Câu hỏi 2:

How can we benefit from learning about other cultures? (Chúng ta được lợi gì khi hiểu biết về các nền văn hóa khác?)

Some of the ways that people can benefit from other cultures are in business, personal relationships, and in self-improvement. In business, it’s important to know a little about whatever culture you plan to work in.

For example, in Muslim cultures, shaking hands with the left hand is considered extremely rude. If you don’t know it, it could hurt your business opportunities. Also, it’s important to simply improve yourself by learning as much as you can about different cultures.

Dịch nghĩa: Một số lĩnh vực con người có thể nhận được lợi ích khi hiểu biết về những nền văn hóa khác như kinh doanh, mối quan hệ cá nhân và phát triển bản thân. Trong kinh doanh, việc biết một chút về nền văn hóa bạn dự định làm việc rất quan trọng.

Ví dụ, trong văn hóa Hồi giáo, bắt tay bằng tay trái được xem là rất bất lịch sự. Nếu bạn không biết điều này, bạn có thể mất đi cơ hội hợp tác. Bên cạnh đó bạn càng biết nhiều về những nền văn hóa khác nhau, bản thân bạn sẽ ngày càng phát triển hơn.

Câu hỏi 3:

What do you think is the best way to learn about another culture? (bạn nghĩ đâu là cách tốt nhất để hiểu biết về những nền văn hóa khác?)

Obviously the best way to learn about a culture is to go there and experience it. If you can feel the culture with your own eyes, it will be a lot easier for you to accept everything. But I think you can also learn a lot about other cultures by reading books about them. Reading about people’s experiences in foreign lands is a wonderful thing.

Dịch nghĩa: Rõ ràng cách tốt nhất để học về một nền văn hóa chính là đi đến đó và trải nghiệm. Nếu bạn có thể cảm nhận văn hóa bằng chính đôi mắt mình, việc chấp nhận mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ bạn cũng có thể học được nhiều về các nền văn hóa khác nhau bằng cách đọc sách về chúng. Đọc về những trải nghiệm của người khác trên vùng đất bản địa là một điều tuyệt vời.

Câu hỏi 4:

Do you think that learning foreign languages can help us understand foreign cultures? (Bạn có nghĩ rằng học một ngôn ngữ có thể giúp chúng ta hiểu biết về nền văn hóa nước đó không?)

I’m not sure that just learning a language is a good way to learn about a culture, but most places where you learn a language will help you learn about the culture indirectly. However, language alone is not enough to fully understand culture.

For example, German is a really harsh language, but Germans are not harsh people. You really need to learn more than the language if you want to learn a culture.

Dịch nghĩa: Tôi không chắc rằng việc chỉ học ngôn ngữ mới là cách tốt nhất để hiểu biết về một nền văn hóa, nhưng trong hầu hết những nơi bạn học ngoại ngữ sẽ giúp bạn học được văn hóa một cách gián tiếp. Tuy nhiên, chỉ ngôn ngữ thôi thì không đủ để hiểu biết hết về văn hóa.

Ví dụ, tiếng Đức là ngôn ngữ rất khó, nhưng người Đức không hề khó tính như ngôn ngữ của mình. Bạn cần phải học nhiều thứ hơn ngôn ngữ nếu bạn muốn hiểu biết về văn hóa.

IELTS Speaking Part 3 Culture
Do you think that learning foreign languages can help us un

Xem thêm:

Không còn nhầm lẫn với cách phát âm sh và s trong tiếng Anh

Thành thạo cách phát âm V trong tiếng Anh chỉ trong vài phút

Câu hỏi 5:

Do you think it’s better to go overseas to study a foreign language or to study it in your home country? (Bạn có nghĩ ra nước ngoài để học ngôn ngữ sẽ tốt hơn là học trong nước không?

I think it is better to learn a language in its native country. When you do that, you are engulfed in the language and forced to expose it outside of the classroom. Otherwise, your only exposure to the language is while you are learning it. I know in advance that when learning a foreign language at home, it is easy to forget what you have learned.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ ra nước ngoài để học về ngôn ngữ bản địa sẽ tốt hơn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ được đắm mình trong ngôn ngữ mới và bắt buộc phải tiếp xúc với nó bên ngoài lớp học. Nếu không ra nước ngoài, cơ hội bạn tiếp xúc với ngôn ngữ mới là chỉ khi bạn học nó. Và tất nhiên khi học ngôn ngữ ở nhà, bạn sẽ rất nhanh quên.

Câu hỏi 6:

What is your understanding of the term “globalization”? (Bạn hiểu thế nào về toàn cầu hóa?)

In my opinion, globalization is the idea that the world is getting smaller, so societies can interact and exchange cultures more easily and efficiently. Unfortunately, because some countries are richer and more influential, their cultures are more widely spread than others.

However, on the whole, globalization is a good thing because it is not the only culture that is spread, but things like information and medicine can help people.

Dịch nghĩa: Theo ý của tôi, toàn cầu hóa là ý tưởng thế giới đang trở nên nhỏ hơn, vì thế những xã hội có thể giao tiếp và trao đổi các nền văn hóa với nhau dễ dàng và hiệu quả hơn. Không may, bởi một vài quốc gia giàu và có sức ảnh hưởng lớn hơn, nền văn hóa của họ lan truyền rộng hơn những nước khác. Tuy nhiên trên tổng thể, toàn cầu hóa là một điều tốt bởi không chỉ văn hóa, những thứ khác như thông tin, thuốc cũng được lan rộng để cứu người.

Câu hỏi 7:

Do you think globalization is a good thing? (Bạn có nghĩ toàn cầu hóa là tốt không?)

Yes, globalization has its problems, but for the most part, it’s good for most of the people involved. Some people have different opinions because they are really concerned about the loss of culture, but for me, the benefits outweigh the drawbacks.

People have access to more information, so diseases can be treated better, food can be produced more efficiently, and goods are readily available that make people’s lives easier.

Dịch nghĩa: Vâng, dù toàn cầu hóa tồn tại một số vấn đề riêng, nhưng hầu hết nó tốt cho những người tham gia. Một vài người có ý kiến khác biệt bởi họ thực sự lo ngại về việc mất đi bản sắc văn hóa, nhưng với tôi, lợi ích nó mang lại lớn hơn so với nhược điểm.

Con người có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn, vì thế các căn bệnh có thể điều trị tốt hơn, thức ăn được sản xuất một cách hiệu quả, và hàng hóa luôn sẵn sàng giúp cuộc sống con người trở nên dễ dàng hơn. 

Câu hỏi 8:

Do you think it’s easier to learn about other cultures today than it was before? (Bạn có nghĩ việc học về những nền văn hóa khác hiện nay dễ hơn rất nhiều so với trước không?)

Yes, of course yes. All you have to do is look at ancient art, about foreign cultures, and you can see how ignorant people are. Today, with the Internet and the number of books available, it is almost impossible to be without knowledge. It’s easy to learn about anything you want.

Dịch nghĩa: Vâng, tất nhiên là có. Tất cả bạn phải làm chỉ là nhìn vào những bức tranh nghệ thuật cổ, về nền văn hóa bản địa và bạn có thể thấy những người cổ đại thiếu hiểu biết. Ngày nay, với hệ thống mạng và số lượng lớn sách sẵn có, hầu như không thể sống mà không có kiến thức. Việc học bất cứ thứ gì bạn muốn rất dễ dàng.

Sau khi hoàn thành xong bài viết trên chắc hẳn IELTS Speaking Part 3 Culture đã không còn là vấn đề nan giải của bạn nữa. Hãy tham khảo những câu hỏi và cách trả lời mẫu bên trên để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi Speaking của mình bạn nhé. Ngoài những kiến thức trên, các bạn có thể tham khảo thêm tại thư viện kiến thức IELTS Speaking nhé!

Bình luận

Bình luận