Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Tổng hợp những câu hỏi có thể bạn chưa biết về IELTS Speaking Tree

IELTS Speaking Tree không phải là một topic quá khó trong bài thi. Tuy nhiên để nhớ và nói hết về tên của đầy đủ các loại cây không phải điều dễ dàng. Nếu bạn vẫn chưa tự tin vào khả năng của bản thân, hãy cùng Bác sĩ IELTS tham khảo ngay một số bài mẫu band 8.0 bên dưới nhé!

IELTS Speaking Tree
Tổng hợp những câu hỏi có thể bạn chưa biết về IELTS Speaking Tree

1. What kind of trees do people usually plant in your country?

I am not exactly an expert on this topic, but if I were to speak, based on my limited experience and knowledge, then I think that the climate that our country has and the fact that we used to be, like, an agricultural nation really defines what is popular as a plant in our country. First of all, food crops, such as rice plants and corns, are seen throughout Vietnam, not only in the southern part but also in the northern and central areas as well. Some tropical flowers of varying shapes and colors also blossom in all four seasons, or two, in the southern part, of the country. Some notable examples would be peach blossom, plum flowers, and bougainvillea,… Some tropical trees that are very famous here are jackfruits, flame trees, and coconut palms.

Bản dịch:

Tôi không hẳn là một chuyên gia trong chủ đề này, nhưng nếu tôi có thể nói, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức không quá rộng của mình, tôi cho rằng ở nước ta có khí hậu thuận lợi, nhờ vào đó các loại cây trồng rất phổ biến, và trên thực tế nước ta là một nước nông nghiệp. Trước hết, cây lương thực, chẳng hạn như cây lúa và cây ngô, xuất hiện trên khắp Việt Nam, không chỉ miền Nam mà cả miền Bắc và miền Trung. Một số loài hoa nhiệt đới với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau cũng nở rộ trong cả bốn mùa, hoặc hai mùa, ở phần phía Nam, trên khắp đất nước. Một số ví dụ đáng chú ý có thể kể đến như hoa đào, hoa mận, hoa giấy,… Một số loại cây nhiệt đới rất nổi tiếng ở đây là mít, cây ngọn lửa và cây dừa.

Các từ vựng cần lưu ý trong bài:

  • Agricultural nation: quốc gia nông nghiệp
  • Blossom (v): nở hoa
  • peach blossom (n): hoa đào
  • bougainvillea (n): hoa giấy
  • jackfruit (n): cây mít
  • flame tree (n): cây hoa phượng

Xem thêm:

Tổng hợp từ vựng chủ đề IELTS speaking free time

Tổng hợp từ vựng và bài mẫu IELTS speaking history Part 1 hay nhất

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Have you ever planted a tree? (Bạn đã bao giờ trồng một cái cây chưa?)

IELTS Speaking Tree
Have you ever planted a tree? (Bạn đã bao giờ trồng một cái cây chưa?)

Well, if you consider planting some very small, very easy to plant trees like, just bean sprouts, back then in primary school planting a tree, then yes, I have. Wouldn’t say that I’m proud of it, though, but I would say that I did do it when I was a kid.

Bản dịch:

Chà, nếu bạn coi việc trồng một số cây rất nhỏ, rất dễ trồng như giá đỗ, giống như học sinh tiểu học trồng cây, thì tôi có. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói rằng tôi tự hào về điều đó, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi đã làm điều đó khi còn nhỏ.

Một số từ vựng cần lưu ý:

bean sprout (n): cây giá đỗ

3. What kinds of trees do you plant? (Bạn trồng loại cây nào?)

I am not exactly someone with a green thumb, so I tend to stay away from trees, flowers, and plants in general. The only time that I did try to grow some trees was back in second grade and it was homework in my biology class. We had to grow, like, bean sprouts in cotton and I did succeed in planting the seeds and making them grow. I think The reason why I succeeded was that I didn’t take care of them at all. I just left them there. Maybe that’s why they have survived.

Bản dịch:

Tôi không hẳn là người có tài năng trong việc trồng cây, vì vậy tôi có xu hướng tránh xa cây cối, hoa lá và thực vật nói chung. Lần duy nhất tôi cố gắng trồng một số cây là vào năm lớp hai và đó là bài tập về nhà trong lớp sinh học của tôi. Chúng tôi phải trồng, giống như giá đỗ trong bông và tôi đã thành công trong việc gieo hạt và làm cho chúng lớn lên. Tôi nghĩ lý do tại sao tôi thành công là vì tôi đã không chăm sóc chúng chút nào. Tôi chỉ để chúng ở đó. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng sống sót.

Một số từ vựng cần lưu ý:

someone with a green thumb (idiom): một người khéo trồng cây/mát tay với trồng trọt

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn mở bài intro speaking IELTS hay nhất

Những âm khó phát âm trong tiếng Anh nên xử lí như thế nào?

4. Do you like planting trees? Why? (Bạn có thích trồng cây không? Tại sao?)

IELTS Speaking Tree
Do you like planting trees? Why? (Bạn có thích trồng cây không? Tại sao?)

Like I have mentioned before, I am not someone who has a talent for planting trees, doing gardening, all of that stuff, and I am also not exactly the hugest nature lover out there. So yeah I hardly ever do it, besides a few times back when I was still a small, little child. I don’t have any interest in doing it in the future or at present, either. I think it would be better if I just focus on what I’m really good at and have an interest in.

Bản dịch

Như tôi đã đề cập trước đây, tôi không phải là người có tài trồng cây, làm vườn, hay đại loại là những công việc kiểu đó, và tôi cũng không hẳn là người yêu thiên nhiên nhất. Vì vậy, tôi hầu như không bao giờ làm điều đó, ngoài một vài lần trở lại đây khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ. Tôi cũng không có hứng thú với việc làm đó trong tương lai hay hiện tại. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ tập trung vào những gì tôi thực sự giỏi và có hứng thú.

Một số từ vựng cần lưu ý:

nature lover (n): một người yêu thiên nhiên

Hy vọng với những câu hỏi và bài viết mẫu trong bài viết trên về chủ đề IELTS Speaking Tree bạn sẽ tự tin hơn khi được yêu cầu nói về chủ đề này. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm tại thư viện IELTS Speaking để nâng cao trình độ. Hãy đọc thật kỹ những bài mẫu trên để bổ sung thêm nhiều ý tưởng hay ho cho bài nói của mình bạn nhé!

Bình luận

Bình luận