Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu 2023

Tình yêu là một trạng thái tình cảm cao quý và to lớn, có thể nảy sinh từ nhiều nguồn khác nhau như gia đình, bạn bè, cũng như từ chính bản thân ta. Những người đang yêu và sẽ yêu luôn mong muốn bày tỏ tình cảm của mình thông qua những lời yêu thương tinh tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu để bạn có thể dành tặng cho người mà bạn yêu quý.

1. Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu hay nhất năm

Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu lãng mạn được Bacsiielts chọn lọc cẩn thận. Nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất về ngôn từ cho những trạng thái tình cảm. Cùng tham khảo những câu nói này nhé.

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu hay nhất năm
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu hay nhất năm

1. “People claim that as long as there is at least one person who cares about you, life remains meaningful. Therefore, when faced with significant challenges and the temptation to surrender, please bear in mind that you still have my support”.

Tạm dịch: Người ta khẳng định rằng chỉ cần có ít nhất một người quan tâm đến bạn, cuộc sống vẫn mang ý nghĩa. Do đó, khi đối mặt với những thách thức đáng kể và cám dỗ từ bỏ, hãy nhớ rằng em vẫn có sự hỗ trợ từ phía anh.

2. “The way a man falls in love is often through his eyes, while for a woman, it’s often through her ears”.

Tạm dịch: Cách mà một người đàn ông yêu thường là thông qua ánh nhìn, trong khi đối với một người phụ nữ, thường là thông qua tai.

3. “In the event of my demise or a journey to a distant place, I will inscribe your name on every star so that those gazing upwards can comprehend the depth of your significance to me”.

Tạm dịch: Trong trường hợp anh mất đi hoặc đi đến một nơi xa xôi, anh sẽ viết tên em lên mỗi ngôi sao để những người nhìn lên có thể hiểu rõ sâu sắc về sự quan trọng của em đối với anh.

4. “If you lack self-love, how can you extend love to someone else?”

Tạm dịch: Nếu bạn thiếu tình yêu cho chính bản thân, làm thế nào bạn có thể truyền đạt tình yêu cho người khác?

5. “Hate often has a rational explanation, while love, on the other hand, is inherently irrational”.

Tạm dịch: Sự căm ghét thường có một giải thích hợp lý, trong khi tình yêu, ngược lại, là một cảm xúc không lý do từ bản chất.

6. “A profound love does not embrace many, but rather one that cherishes one woman for a lifetime”.

Tạm dịch: Một tình yêu sâu sắc không bao gồm nhiều người, mà thay vào đó, nó là tình yêu trân trọng và yêu một người suốt đời.

7. “May I express my love for you today? If not, may I pose the same question tomorrow? And the day after tomorrow? And every day thereafter? Because I will continue loving you every single day of my life”.

Tạm dịch: Hôm nay, tôi có thể bày tỏ tình yêu của mình không? Nếu không được, tôi có thể đặt cùng một câu hỏi vào ngày mai không? Và ngày kia không? Và mỗi ngày sau đó không? Bởi vì tôi sẽ tiếp tục yêu bạn mỗi ngày của cuộc đời mình.

8. “In a loving relationship, there’s no need to apologize, as understanding and acceptance naturally prevail”.

Tạm dịch: Trong một mối quan hệ yêu thương, không cần phải xin lỗi, vì sự hiểu biết và chấp nhận tự nhiên hiện hữu.

9. “I’d prefer to be impoverished and in love with you than wealthy and without anyone by my side”.

Tạm dịch: Tôi thích được nghèo và yêu bạn hơn là giàu có mà không có ai bên cạnh.

10. “To the world, you might be just one person, but to one person, you could mean the world”.

Tạm dịch: Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn có thể là cả thế giới.. 

11. “I would sacrifice my life for the chance to elicit a single smile from your eyes, a solitary touch from your hand”.

Tạm dịch: Tôi sẵn sàng hy sinh cuộc sống để có cơ hội nhìn thấy một nụ cười duy nhất từ đôi mắt của bạn, một cử động chạm nhẹ từ bàn tay của bạn.

12. “Uttering ‘I love you’ takes just a second, yet it requires a lifetime to demonstrate the depth of that love”.

Tạm dịch: Nói “tôi yêu bạn” chỉ mất một giây, nhưng cần cả một đời để chứng minh sâu sắc của tình yêu đó.

13. “Have faith in the power of love; it holds the capacity to heal all things”.

Tạm dịch: Hãy tin vào sức mạnh của tình yêu; nó có khả năng chữa lành mọi điều.

14. “When I gazed upon your face, my heart leaped in every direction”.

Tạm dịch: Khi tôi nhìn thấy gương mặt của bạn, trái tim tôi nhảy múa theo mọi hướng.

15. “I love you not for who you are, but for who I am when I am with you”.

Tạm dịch: Tôi yêu bạn không vì bạn là ai, mà vì tôi là ai khi ở bên cạnh bạn.

16. “The sole happiness in this life is to love and be loved”.

Tạm dịch: Hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống này là yêu và được yêu.

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu buồn bã

Những câu này thể hiện sự buồn bã và đau khổ trong tình yêu, thường là những cảm xúc mà mọi người trải qua khi đối mặt với sự chấm dứt hay mất mát trong mối quan hệ. Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về tình yêu buồn bã:

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu buồn bã
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu buồn bã

1. “Do not shed tears for anyone who isn’t deserving, and the person who is deserving will never make you cry”.

Tạm dịch: Đừng rơi nước mắt vì ai đó không xứng đáng, và người xứng đáng sẽ không bao giờ làm bạn khóc.

2. “Continue to share love, even if it’s not reciprocated. Smile and practice patience”.

Tạm dịch: Tiếp tục chia sẻ tình yêu, ngay cả khi không có sự đáp lại. Hãy mỉm cười và cố gắng kiên nhẫn.

3. “Friendship can sometimes evolve into love, but love within a friendship seldom does”.

Tạm dịch: Mối quan hệ bạn bè đôi khi có thể phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu trong một mối quan hệ bạn bè hiếm khi xảy ra.

4. “Don’t invest your time in someone who isn’t willing to invest their time in you”.

Tạm dịch: Đừng dành thời gian cho ai đó mà không sẵn lòng dành thời gian cho bạn.

5. “You know you love someone when you desire their happiness, even if it means you are not a part of it”.

Tạm dịch: Bạn biết bạn yêu ai đó khi bạn mong muốn hạnh phúc cho họ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn không phải là một phần của nó.

6. “Don’t weep because it’s over; smile because it happened”.

Tạm dịch: Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc; hãy mỉm cười vì mọi thứ đã diễn ra.

7. “There will always be people who hurt you. What you need to do is continue trusting but be more cautious about whom you place your trust in next time”.

Tạm dịch: Luôn sẽ có những người làm bạn đau khổ. Điều bạn cần làm là tiếp tục tin tưởng nhưng hãy cẩn trọng hơn về người bạn đặt niềm tin vào lần sau.

8. “The most painful way to miss someone is to sit beside them and realize you can’t have them”.

Tạm dịch: Cách đau đớn nhất khi nhớ về ai đó là ngồi bên cạnh họ và nhận ra bạn không thể có họ.

9. “Profound like first love, and untamed with the weight of remorse”.

Tạm dịch: Sâu sắc như tình yêu đầu tiên, và hoang dã với sự hối hận.

10. “In the realm of love, the equation is simple: one plus one equals everything, and without the other, subtracting one equals nothing”.

Tạm dịch: Trong thế giới của tình yêu, phương trình đơn giản: một cộng một bằng tất cả, và thiếu đi người kia, nghĩa là hai trừ đi một thì lại bằng không.

11. “Occasionally, forgetting is the only path to free oneself from obsession. And at times, silence serves as the best response to a love that has perished”.

Tạm dịch: Đôi khi, quên đi là con đường duy nhất để giải thoát khỏi ám ảnh. Và đôi khi, sự im lặng là một câu trả lời tốt nhất cho một mối tình đã chết.

12. “Relationships are akin to glass. At times, it’s wiser to leave them shattered than to risk hurting yourself while attempting to piece them back together”.

Tạm dịch: Mối quan hệ giống như kính. Đôi khi, việc tốt nhất là để chúng vụn vỡ thay vì nguy hiểm bản thân trong việc cố gắng ghép lại chúng.

3. Một số câu nói hay về tình yêu trong các bộ phim Âu – Mỹ nổi tiếng

Các câu nói này đã trở thành các trích dẫn nổi tiếng và được nhớ mãi trong lòng người hâm mộ điện ảnh. Dưới đây là một trong những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu trong các bộ phim Âu – Mỹ nổi tiếng Bacsiielts muốn gửi đến bạn.

Một số câu nói hay về tình yêu trong các bộ phim Âu - Mỹ nổi tiếng
Một số câu nói hay về tình yêu trong các bộ phim Âu – Mỹ nổi tiếng
 • Bộ phim Iron Man có một câu nói trong những câu nói hay về tình yêu tiếng anh ngắn gọn: “I love you 3000” – Dịch nghĩa: Tôi yêu em 3000 lần.
 • Trong bộ phim Frozen có câu nói: “Some people are worth melting for”. – Dịch nghĩa: Một số người xứng đáng để tan chảy vì họ.
 • Một trong những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu trong bộ phim Shakespeare in Love là: “You will never age for me, nor fade, nor die”. – Dịch nghĩa: Bạn sẽ không bao giờ già đi đối với tôi, không phai mờ, không chết.
 • Phim Love story có câu nói hay: “Love means never having to say you’re sorry”. – Dịch nghĩa: Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải xin lỗi.
 • Bộ phim Twilight cũng góp một câu nói vào những câu nói hay về tình yêu tiếng Anh: “Even more, I had never meant to love him. One thing I truly knew – knew it in the pit of my stomach, in the center of my bones, knew it from the crown of my head to the soles of my feet, knew it deep in my empty chest – was how love gave someone the power to break you”. – Dịch nghĩa: Thậm chí hơn, tôi chưa bao giờ ý định yêu anh ấy. Một điều tôi thực sự biết – biết ở đáy dạ dày, ở trung tâm xương của tôi, biết từ đỉnh đầu đến bàn chân, biết sâu trong cái lồng ngực trống rỗng của tôi – đó là tình yêu đã mang lại cho ai đó sức mạnh để làm tan nát bạn.
 • Bộ phim Twilight còn có câu: “Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved”. – Dịch nghĩa: Đó chắc chắn là một cách tuyệt vời để chết đi, để bên cạnh một ai đó, người mà tôi yêu. 
 • Trong bộ phim đình đám Doctor strange có một câu nói về tình yêu ấn tượng: “I love you every universe” – Dịch nghĩa: Tôi yêu em ở mọi vũ trụ.

Xem thêm:

Các câu nói hay về thời trang tiếng Anh

Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh

4. Những câu thả thính vô cùng lãng mạn bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số câu thả thính siêu lãng mạn bằng tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng. Những câu thả thính này có chút hài hước và lãng mạn, có thể làm tăng thêm sự thoải mái và gần gũi trong giao tiếp tình cảm.

Những câu thả thính vô cùng lãng mạn bằng tiếng Anh
Những câu thả thính vô cùng lãng mạn bằng tiếng Anh

1. Flames!!! Flames in my heart!

Tạm dịch: Anh ơi có lửa cháy này! Lửa Cháy trong trái tim em!

2. “Have you grown weary of traversing my thoughts throughout the day?”

Tạm dịch: Bạn có cảm thấy mệt mỏi khi đi qua suy nghĩ của tôi suốt cả ngày không?

3. “It’s often said that nothing lasts forever. Would you be my ‘nothing’?”

Tạm dịch: Thường nói rằng không có gì kéo dài mãi mãi. Liệu bạn có thể là “không gì” của tôi không?

4. “My affection for you is comparable to diarrhea; suppressing it is not feasible”.

Tạm dịch: Tình cảm của tôi đối với bạn giống như tiêu chảy; việc kiềm chế nó không khả thi.

5. “Whether you love me or hate me, I’m still going to shine”.

Tạm dịch: Dù bạn yêu tôi hay không thích tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng.

6. “I may not excel at anything… except loving you”.

Tạm dịch: Tôi có thể không xuất sắc ở mọi thứ… trừ việc yêu bạn.

7″.I’m 2, you’re 4. Even when subtracting me, it’s still equal to you”.

Tạm dịch: Bạn là 4, tôi là 2. Ngay cả khi loại bỏ tôi đi, nó vẫn bằng bạn.

8. “Did it cause you pain when you descended from heaven?”

Tạm dịch: Có làm bạn đau khổ khi bạn từ thiên đàng hạ xuống không?

9″.You are the cause of my smile”.

Tạm dịch: Bạn là nguồn gốc của nụ cười của tôi.

10. “The word ‘happiness’ begins with H in the dictionary, but my happiness begins with U!”

Tạm dịch: Từ ‘happiness (hạnh phúc)’ bắt đầu bằng chữ H trong từ điển, nhưng hạnh phúc của tôi bắt đầu bằng chữ U (you- bạn)!

11. “Encountering you is the best thing that ever occurred in my life”.

Tạm dịch: Gặp gỡ bạn là điều tốt nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi.

12. “Always remember to smile because you never know who might be falling in love with your smile”.

Tạm dịch: Luôn nhớ mỉm cười, bởi vì bạn không bao giờ biết ai có thể đang đắm chìm trong tình yêu với nụ cười của bạn.

13. “Ask me why I’m so happy, and I’ll hand you a mirror”.

Tạm dịch: Hỏi tôi tại sao tôi hạnh phúc, và tôi sẽ đưa bạn một chiếc gương.

14. “No matter how ‘busy’ a person is, if they genuinely love, they will always find time for you”.

Tạm dịch: Dù người đó có ‘bận rộn’ đến đâu, nếu họ thực sự yêu, họ luôn tìm thấy thời gian cho bạn.

15. “Good boyfriends are hard to find. I must be the world’s greatest detective!”

Tạm dịch: Bạn trai tốt khó tìm. Phải chăng tôi là thám tử giỏi nhất thế giới!

16. “My eyes need a check-up; I just can’t seem to take them off you”.

Tạm dịch: Mắt tôi cần kiểm tra; tôi không thể rời chúng khỏi bạn.

17. “Did you injure yourself when you descended from the heavens?”

Tạm dịch: Bạn có làm tổn thương bản thân khi bạn rơi từ thiên đàng xuống không?

18. “You are so sweet that my teeth ache”.

Tạm dịch: Bạn ngọt ngào đến nỗi răng tôi đau vì sâu răng rồi.

19. “I desire to be the person who holds your heart”.

Tạm dịch: Tôi muốn là người giữ trái tim của bạn.

20. “If I had a dollar for every moment I spent thinking about you, I would be incredibly wealthy!”

Tạm dịch: Nếu tôi có một đô la cho mỗi giây tôi nghĩ về bạn, tôi sẽ là tỷ phú!

5. Thành ngữ tiếng Anh hay về tình yêu bạn cần biết

Dưới đây là một số thành ngữ tiếng Anh hay về tình yêu, thể hiện sự sâu sắc và phong phú của cảm xúc trong mối quan hệ:

Thành ngữ tiếng Anh hay về tình yêu bạn cần biết
Thành ngữ tiếng Anh hay về tình yêu bạn cần biết

1. Thành ngữ hay về tình yêu tiếng Anh: “Love me, love my dog”.

Tạm dịch nghĩa: Yêu nhau thì yêu cả đường đi, còn ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng.

2. “Love me briefly, love me enduringly”.

Tạm dịch nghĩa: Tình càng say đắm thì lại càng chóng phai, thoang thoảng như hương hoa nhài mà lại thơm dài lâu.

3. “You are in love with someone when you can’t find the words to describe how they make you feel”.

Tạm dịch nghĩa: Bạn đang yêu ai đó khi bạn không thể tìm thấy từ ngữ để mô tả cách họ làm cho bạn cảm thấy.

4. “Love at first sight”.

Tạm dịch nghĩa: Yêu anh/ em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

5. “The cherished one in someone’s eyes”.

Tạm dịch nghĩa: Em chính là người quý giá trong đôi mắt của anh.

6. “There is no distinction between a wise person and a fool when it comes to falling in love”.

Tạm dịch nghĩa: Không có sự phân biệt giữa một người khôn ngoan và một kẻ ngốc khi nói đến việc yêu.

7. “The best way to a woman’s heart is through her stomach”.

Tạm dịch nghĩa: Đường vào trái tim của một phụ nữ là qua dạ dày của cô ấy.

8. “The heart grows fonder in the absence of presence”.

Tạm dịch nghĩa: Trong sự xa vắng, trái tim trở nên nhớ nhung hơn.

9. “Beauty is subjective and depends on the perspective of the observer”.

Tạm dịch nghĩa: Vẻ đẹp thực sự nằm trong mắt của người si tình.

10. “Love has no boundaries”.

Tạm dịch nghĩa: Tình yêu thật sự không có ranh giới/ giới hạn.

Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh

Những câu nói tiếng Anh hay về sự độc thân

Những câu nói hay về bầu trời bằng tiếng Anh

6. Từ vựng dùng trong những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu

Dưới đây là một số từ vựng phong phú mà bạn có thể sử dụng để tạo nên những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh. Những từ này giúp làm phong phú và mô tả đa dạng những trạng thái và cảm xúc trong tình yêu. Cùng Bác sĩ IELTS khám phá kho từ vựng này nhé.

Từ vựng dùng trong những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu
Từ vựng dùng trong những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu

6.1. Từ vựng về tình yêu khi tình yêu mới chớm

 • Cụm từ “A blind date”:  có nghĩa là xem mặt
 • Flirtatious: mang nghĩa thích tán tỉnh người khác
 • To flirt (with someone): nghĩa là tán tỉnh (với ai đó)
 • Cụm từ To chat (someone) up: mang ý nghĩa để ý, bắt chuyện với đối phương
 • Pick-up line: nghĩa là những câu, lời lẽ tán tỉnh

6.2. Từ vựng về tình yêu khi đang trong mối quan hệ yêu đương

 • Cụm “Make a commitment”: mang nghĩa hứa hẹn
 • To adore: có nghĩa là yêu ai hết mực
 • Cụm từ “To be smitten with somebody”: mang ý nghĩa yêu say đắm
 • Live together: có nghĩa là sống cùng nhau
 • Hold hands: mang nghĩa cầm tay
 • To tie the knot: mang ý nghĩa là kết hôn

6.3. Từ vựng về tình yêu khi có vấn đề trục trặc

 • Cheat on someone: mang nghĩa là lừa dối ai đó
 • Have a domestic: có nghĩa là cãi nhau
 • To split up: nghĩa là chia tay
 • Lovesick: mang nghĩa tương tư, đau khổ vì tình yêu.
 • To dump somebody: có nghĩa là chia tay, đá người yêu
 • Get back together: mang nghĩa làm lành, làm hòa sau khi chia tay

6.4. Từ vựng về tình yêu về cách xưng hô thân mật

 • Sweetie: người yêu thương
 • Love: người yêu
 • Dearest: người yêu thân
 • Beloved: người yêu quý
 • Angel: thiên thần
 • Precious: quý giá
 • Sweetheart: người yêu dấu
 • Cupcake: người yêu xinh đẹp
 • Sugar: người yêu ngọt ngào
 • Cherub: thiên sứ (dùng để gọi người yêu đáng yêu)

7. Lời kết

Vừa rồi là những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu mà Bacsiielts tổng hợp được. Đó là những từ ngữ đẹp đẽ, hãy nhớ rằng, tình yêu luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Hãy trân trọng bản thân mình, yêu cuộc sống này, và tình yêu sẽ tự nảy mình đến với bạn. Hy vọng rằng trong những câu châm ngôn ngắn về tình yêu trên, bạn sẽ tìm thấy đích thực của cuộc sống!