Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh với những mẫu câu này

Đa số người học tiếng Anh đều lo sợ trước các bài thuyết trình bằng tiếng Anh. Một phần vì thiếu tự tin trước đám đông và một phần lớn là vì bạn thiếu từ vựng và cấu trúc câu phù hợp. Đừng lo nữa, có Bacsiielts ở đây giúp bạn tự tin thuyết trình ngút ngàn chỉ với các mẫu câu dưới đây. 

thuyết trình bằng tiếng Anh
Tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh với những mẫu câu này

Bài nói thuyết trình bằng tiếng Anh

Thuyết trình bằng tiếng Anh cũng giống như khi chúng ta viết một bài văn vậy. Bố cục bài thuyết trình cũng gồm mở bài, thân bài và kết bài. Mời bạn tham khảo chi tiết của từng phần ngay sau đây:

1. Mở bài của thuyết trình bằng tiếng Anh: Phần giới thiệu

Introducing yourself (Giới thiệu về bản thân)

 • Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều mọi người/quý vị và các bạn)
 • Hello/Hi, everyone. I’m…. Good to see you all. (Chào mọi người. Tôi là… Rất vui được gặp tất cả các bạn)
 • It’s a pleasure to welcome …… there. (Thật vinh hạnh được chào đón ……ở đây)
 • On behalf of ……. I’d like to welcome you. My name’s….. (Thay mặt …… Chào mừng mọi người. Tên tôi là ……)
 • I’m … , from [Class]/[Group]. (Tôi là…, đến từ…)
 • Let me introduce myself; my name is …, member of group…. (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là …, là thành viên của nhóm….)

Xem thêm:

Tuyệt chiêu thành thạo cách phát âm v và f trong tiếng Anh

Sự thật chưa biết về cách phát âm W trong tiếng Anh

Introducing the topic (Giới thiệu chủ đề bài thuyết trình)

 • I plan to say a few words about… (Tôi dự định nói vài lời về…)
 • I am going to talk today about/I’m going to talk about…  (Hôm nay tôi sẽ nói về…/Tôi sẽ nói về…)
 • …The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc nói chuyện của tôi là…)
 • Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)
 • The purpose of my presentation is… (Mục đích bài thuyết trình của tôi là…)
 • I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
 • As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)
 • I’m going to limit myself to the question of… (Tôi sẽ tự giới hạn cho câu hỏi về…)
 • I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

Introducing the structure (Giới thiệu bố cục bài)

 • My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi gồm 3 phần)
 • I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài thuyết trình của mình thành 3 phần)
 • My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần.)
 • My presentation is divided into three main sections. (Bài thuyết trình của tôi được chia làm ba phần chính.)
 • In the first part… (Phần đầu là…)
 • Then in the second part… (Sau đó tại phần giữa…)
 • Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…)
 • I’ll start with…then…next…finally… (Tôi bắt đầu với…sau đó là…tiếp theo cùng là…)

Introducing I to asking questions (Giới thiệu cách đặt câu hỏi)

 • Please interrupt if you have any questions. (Hãy dừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi)
 • Do feel free to interrupt me if you have any questions.(Đừng ngại cắt ngang lời tôi nếu quý vị có bất kì câu hỏi nào.)
 • If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me and ask any questions. (Nếu bạn chưa hiểu ở đâu, hãy thoải mái dừng tôi lại và đặt câu hỏi)
 • I plan to keep some time for questions after the presentation. (Tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.)
 • After my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Kết thúc phần trình bày, sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi)
 • I’d be grateful if you could leave any questions to the end. (Tôi rất vui nếu bạn đặt câu hỏi khi bài thuyết trình kết thúc)
 thuyết trình bằng tiếng Anh
Bài nói thuyết trình bằng tiếng Anh

2. Thân bài của thuyết trình bằng tiếng Anh

Trong bài thuyết trình, khi bạn cần nhắc lại cho người nghe về mục đích của những điều mà bạn đang nói. Hãy dùng các mẫu câu sau đây:

 • As I said at the beginning…(Như tôi đã nói lúc đầu…)
 • This, of course, will help you (to achieve the 20% increase). (Điều này, tất nhiên, sẽ giúp quý vị (đạt được mức tăng 20%))
 • As you remember, we are concerned with…(Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…)

Một bài thuyết trình tốt là người thuyết trình luôn thu hút sự tập trung từ khán giả của mình. Để làm được điều đó thì cứ mỗi khi bạn chuyển sang vấn đề kế tiếp thì bạn cần  nhấn mạnh bằng một trong các câu sau:

 • I’d now like to move on to…(Bây giờ tôi muốn chuyển sang…)
 • Now let’s move to / turn to the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…)
 • I’d like to turn to…(Tôi muốn chuyển sang…)
 • This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…)
 • Let’s turn to the next issue… (Hãy đến với vấn đề tiếp theo)
 • That’s all I have to say about…(Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về…)
 • Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…)
 • This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề tiếp theo…)

Trong bài thuyết trình có kèm theo các yếu tố minh hoạ như đồ thị, biểu đồ, hình ảnh…thì đây sẽ là một điểm cộng trong mắt khán giả của bạn. Bạn có thể dùng các câu sau:

 • This graph shows you…(Đồ thị này cho quý vị thấy…)
 • Take a look at this…(Hãy xem cái này…)
 • If you look at this, you will see…(Nếu quý vị xem xét điều này, quý vị sẽ thấy…)
 • This chart illustrates the figures…(Biểu đồ này minh họa các số liệu…)
 • This area of the chart is interesting…(Phần này của biểu đó khá thú vị…)
 • This graph gives you a break down of…(Biểu đồ này cho quý vị thấy sự sụp đổ của…)
 • As you can see…(Như bạn thấy…)

Có thể bạn quan tâm:

Cách phát âm z trong tiếng Anh “chuẩn không cần chỉnh”

Thành thạo cách phát âm a: e và ae trong tích tắc

3. Kết bài của thuyết trình bằng tiếng Anh

Để kết thúc bài thuyết trình bằng Tiếng Anh một cách rõ ràng, đầy đủ thì chúng ta cần tuân thủ đủ các bước sau: 

Ending (Câu kết luận)

 • Okay, that ends the third part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ 3 của tôi)
 • That’s all I want to say about… (Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…)
 • To sum up/conclude. (Để tóm tắt, kết luận)
 • I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh những điểm chính)
 • I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc với một bản tóm tắt các điểm chính)
 • Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát các điểm mà tôi cần trình bày hôm nay)

Thanking for audience (Lời cảm ơn)

 • I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)
 • Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự chú ý của bạn)
 • Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến)
 • Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)
 • Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)
 • Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.)

Inviting the audience to ask questions and comment (Mời khán giả đặt câu hỏi và bình luận)

 • Are there any questions? (Có câu hỏi nào không ạ?)
 • Do you have any questions? (Quý vị có câu hỏi nào không?)
 • So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ tôi rất háo hức để nghe bình luận của các bạn)
 • And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và nếu bây giờ có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng)
 • Can I answer any questions? (Có câu hỏi nào tôi có thể trả lời không?)

Xem thêm:

Cách kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Mẹo chọn chủ đề thuyết trình bằng tiếng Anh hay

 thuyết trình bằng tiếng Anh
Mẹo chọn chủ đề thuyết trình bằng tiếng Anh hay

Để có một bài thuyết trình bằng tiếng Anh chất lượng và hay thì bước đầu tiên cũng rất là quan trọng đó là bước chọn chủ đề trình bày.  Phải làm sao để chọn một chủ đề vừa phù hợp với yêu cầu, sở thích của bạn vừa tạo cảm giác thích thú cho người nghe? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây:

 • Lựa chọn chủ đề mà bạn biết hoặc thân thuộc

Để nói về một chủ đề xa lạ, không thuộc lĩnh vực chuyên môn của bạn quả là một việc khó nhằn, và bạn không nhất thiết phải ép bản thân vào thế khó như vậy. Nếu chủ đề là về một niềm đam mê hay sở thích của bạn thì bạn chắc chắn sẽ hứng thú và dễ dàng để truyền tải nội dung hơn. Với việc chọn chủ đề đúng đắn ngay từ đầu thì bạn đã có tới 80% cơ hội thu hút sự quan tâm của khán giả rồi đấy..

 • Lựa chọn chủ đề phù hợp:  

Lựa chọn chủ đề cũng cần phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh. Nếu là một bài thuyết trình về nghệ thuật thì chúng ta sẽ chọn chủ đề liên quan đến nghệ thuật và sử dụng các chất liệu nghệ thuật như tranh, văn, diễn xuất,v.v. Nếu là bài thuyết trình về tuyên truyền luật pháp thì chúng ta cần một bài có câu văn chuẩn xác, đơn nghĩa,…

 • Lựa chọn một chủ đề phù hợp với khán giả: 

Một bí quyết giúp bạn thuyết trình thu hút khán giả đó là lựa chọn chủ đề được nhiều người biết đến hoặc thu hút trí tò mò của người khác. Ví dụ trong trường hợp bạn sẽ thuyết trình trong một trường Tiểu học, nơi đa số là các bạn học sinh nhỏ tuổi, bạn hãy tìm các chủ đề mà các bé thích nghe như là truyện cổ tích chẳng hạn. 

Những cách phát âm mà có thể bạn cưa biết:

10 phút làm chủ cách phát âm /eɪ/ /aɪ/ và /ɔɪ/ trong tiếng Anh

Không còn nhầm lẫn với cách phát âm sh và s trong tiếng Anh

Các mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh phổ biến

Chúng ta đã cùng đi qua các phần lý thuyết của một bài thuyết trình bằng tiếng Anh, để giúp bạn nắm rõ và ứng dụng tốt hơn, chúng minh mang đến bạn một số bài mẫu cho bạn tham khảo.

 • Topic 1: Family (Gia đình)

Hello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family. My family includes my mother, father and my little sister. Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Bản dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn về gia đình của mình. Gia đình tôi bao gồm mẹ tôi, cha tôi và em gái tôi. Hãy bắt đầu với mẹ của tôi, bà cũng giống như bất kỳ người mẹ nào khác. Yêu thương, quan tâm, lo lắng nhưng khi nóng giận, cô ấy rất nghiêm khắc. Cô ấy nghệ thuật và tìm cách làm những điều liên quan đến nghệ thuật. Cô ấy thích nấu ăn và cực kỳ sáng tạo trong khía cạnh đó. Cô ấy là mỏ neo của ngôi nhà của chúng tôi và chắc chắn là động lực cho gia đình chúng tôi!

Cha tôi là nền tảng của gia đình chúng tôi. Anh ấy cứng nhắc nhưng linh hoạt. Anh ấy chịu trách nhiệm về tất cả các kỷ luật trong ngôi nhà của chúng tôi. Vốn yêu thích công việc làm vườn, anh đầu tư nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Anh ấy có những ngón tay màu xanh lá cây. Anh ấy yêu tất cả chúng ta và tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình chúng ta.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đứa trẻ tinh nghịch trong gia đình chúng tôi là em gái tôi. Là con út trong gia đình, may mắn luôn ở bên cô. Cô ấy được trời phú cho nụ cười thiên thần, cô ấy cũng có nét nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và hàng thủ công thu hút sự chú ý của cô ấy trong thời gian dài nhất trong suốt cả ngày. Yêu thích làm cho ngôi nhà của chúng tôi thường xuyên nhăn mặt và mỉm cười, cô ấy thực sự là con quỷ nhỏ của nhà chúng tôi.

 thuyết trình bằng tiếng Anh
Tham khảo bài mẫu
 • Topic 2: Success (Sự thành công)

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc.

This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students. I have been given the opportunity to host the programme this year and I am pretty enthusiastic to address everyone as this may be my last interaction with many of you.

Well, emotions apart, I would like to utilise this platform to share some secrets of success with you all. So far success for you must be to successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams and of course to fair well in the exams.

But life in reality is a bigger sea; in fact it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does; but don’t lose hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’

But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion and love.

Don’t follow other’s dream; instead follow your goals and dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity and work accordingly in order to achieve the real success.

Topic 2: Success (Sự thành công)

I can understand that many of you must not even have decided about your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business.

Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences.

Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path.

We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of ant, who tries to climb the mountain’ or ‘slow and steady wins the race’ and many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter you are slow but if you are steady, you are certainly going to win.

I won’t say that life is a race and you should beat others to win. Instead, you must try to remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try to fulfil your social responsibilities so that the next generation can follow your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes and bring revolution in every field.

So stay focused and follow your journey towards success. Thank You!

Bản dịch:

Hiệu trưởng đáng kính, các giáo sư đáng kính và các bạn sinh viên thân mến!

Giống như mọi năm, chúng tôi lại tụ họp ở đây để kỷ niệm chức năng hàng năm của trường đại học của chúng tôi và hôm nay là ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, chúng tôi sẽ có rất nhiều niềm vui bao gồm ăn uống, khiêu vũ, vui chơi, v.v.

Ngày này càng quan trọng hơn đối với chúng tôi vì đây là năm cuối cùng của các sinh viên năm cuối. Tôi đã được trao cơ hội tổ chức chương trình năm nay và tôi khá nhiệt tình để nói chuyện với mọi người vì đây có thể là lần tương tác cuối cùng của tôi với nhiều người trong số các bạn.

Chà, ngoài cảm xúc, tôi muốn sử dụng nền tảng này để chia sẻ một số bí quyết thành công với tất cả các bạn. Cho đến nay, thành công đối với bạn phải là hoàn thành tốt các bài tập đúng hạn, tham dự các buổi giảng, không bao giờ bỏ buổi học, duy trì việc đi học cần thiết, làm bài kiểm tra học kỳ và tất nhiên là đạt loại khá trong các kỳ thi.

Nhưng cuộc sống trong thực tế là một biển lớn hơn; thực tế đó là một đại dương, mà bạn sẽ phải bơi qua. Đôi khi cuộc sống có thể đánh bạn mạnh như một viên gạch; nhưng đừng mất hy vọng. Luôn tin rằng những người không bỏ cuộc chỉ có thể đạt được thành công cuối cùng. Nhưng nếu tôi hỏi bạn định nghĩa thành công, nhiều người trong số bạn phải nói “tên của nó, sự nổi tiếng, sự công nhận, nhà lớn, xe hơi, số dư ngân hàng béo, v.v.”

Nhưng tôi phải nói rằng, cách hiểu về thành công có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thành công cuối cùng là hạnh phúc và hài lòng. Điều quan trọng là bạn phải theo đuổi đam mê và tình yêu của mình.

Đừng chạy theo giấc mơ của người khác; thay vào đó hãy theo đuổi mục tiêu và ước mơ của bạn. Đối với bạn không phải là ai khác; bạn có bản sắc và năng lực của mình và làm việc phù hợp để đạt được thành công thực sự.

Tôi có thể hiểu rằng nhiều người trong số các bạn thậm chí còn chưa quyết định được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Một số bạn có thể đi học thêm, một số bạn có thể tham gia vào thế giới doanh nghiệp và một số bạn có thể tham gia công việc kinh doanh của gia đình mình.

Mỗi lựa chọn sẽ đi kèm với những triển vọng và thách thức riêng. Bạn chỉ được tập trung vào các hoạt động của mình và không được hình dung hậu quả.

Đừng nản lòng, nếu bạn thất bại ban đầu, thay vào đó hãy tiếp tục cố gắng. Hãy nhớ rằng những sai lầm của bạn cuối cùng mang lại cho bạn những bài học quý giá và cũng giúp bạn lựa chọn con đường đúng đắn.

Chúng ta đã từng nghe kể về một số câu chuyện trong thời thơ ấu của mình, chẳng hạn như “câu chuyện về con kiến ​​cố gắng leo núi” hoặc “chậm và chắc chắn sẽ thắng cuộc đua” và nhiều câu chuyện khác nữa. Đạo lý của tất cả những câu chuyện này là phổ biến rằng bạn nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn thành công và dù bạn có chậm nhưng nếu bạn vững vàng, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Tôi sẽ không nói rằng cuộc sống là một cuộc đua và bạn nên đánh bại người khác để giành chiến thắng. Thay vào đó, bạn phải cố gắng giữ vững lập trường ngay cả khi bạn thành công. Các bạn là tương lai của dân tộc chúng ta; bạn cũng phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình để thế hệ sau tiếp bước các bạn. Ngày nay, chúng ta cần những người thành công nhưng vẫn chu đáo. Bạn có khả năng giới thiệu những thay đổi và mang lại cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực.

Vì vậy, hãy tập trung và theo dõi hành trình hướng tới thành công của bạn. Cảm ơn!

 • Topic 3: Unemployment speech (Phát biểu về thất nghiệp)
 thuyết trình bằng tiếng Anh
Bài mẫu về thuyết trình bằng tiếng Anh

Respected Managers and Dear Colleagues!

As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due to the scarcity of work and the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to be handled with utmost patience and ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”.

Now you all must have started contemplating what you will do then, how you will make money and run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness.

However, before we engage in a conversation or discussion, please allow me to deliver a concise speech on unemployment so that you have an insight into the things and thereafter are able to evaluate your own circumstances with the situation of the masses. Trust me; it will give you a lot of encouragement to brave the situation boldly.

There are mainly three forms of unemployment – labor class, who is illiterate, educated people without being technically qualified and lastly technical people, such as engineers. Let us know about them one by one.

With labor class, the situation is such that they have to constantly look for employment opportunities as they earn wages on a daily basis; hence they club themselves at a particular place to be able to obtain regular employment somewhere.

In this precarious situation, sometimes they are able to find employment and sometimes not. But they have habituated themselves to survive in the latter condition even though it is frustrating at times for them too when they are unable to meet their basic requirements of food and clothing.

Situation is quite similar for the city laborers also as they manage to get seasonal employment in some big farm or field, which help them to survive.

As the population of literate people is growing day by day, the government is unable to accommodate them at the workplaces. Already our educated youth is discontented with the incompetent wages given to them and the threat of unemployment leaves them even more frustrated.

It is quite unfortunate that they are made to meander through the dark roads. Since they don’t possess any practical experience or technical expertise, they only end up looking for clerical jobs, which are not enough to accommodate the growing number of literate people.

Then those who possess technical qualification get even more frustrated because they are unable to find a good job at par with their academic qualification. Since the number of people acquiring technical expertise is increasing day by day, therefore even they get caught in the trap of unemployment.

It’s good that more and more people are educating themselves and are also going for higher educational levels too; but sadly the government is proving inefficient to offer them good employment opportunities. Hence, the growing anger and frustration in our youth has become so evident these days.

But instead of increasing our frustration, we should think of combating this situation, may be through generating self-employment opportunities and channelizing our energy in that direction.

In this manner, the grave problem of unemployment can be tackled to a great extent. That’s all I have to say. Thank You!

Bản dịch:

Gửi các vị quản lý và các đồng nghiệp thân mến!

Khi mối đe dọa ngày càng tăng của suy thoái đang rình rập trong đầu chúng ta, thì ít nhất cũng cần phải nói về nó trong tình anh em của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết rằng các đồng nghiệp của chúng ta đang bị sa thải do công việc khan hiếm và điều kiện tài chính của tổ chức chúng ta ngày càng cạn kiệt. Đó là thời điểm cần được xử lý hết sức kiên nhẫn và khéo léo.

Chúng tôi không bao giờ biết rằng một ngày nào đó khi đi ngang qua văn phòng, bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể bị quản lý của mình nói: “Xin lỗi, hôm nay là ngày cuối cùng của bạn ở văn phòng”.

Bây giờ tất cả các bạn chắc hẳn đã bắt đầu suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm sau đó, bạn sẽ kiếm tiền và điều hành gia đình như thế nào. Vì vậy, hãy đối mặt với tình huống này bằng sự khéo léo và thông minh.

Tuy nhiên, trước khi chúng ta tham gia vào một cuộc trò chuyện hoặc thảo luận, vui lòng cho phép tôi có một bài phát biểu ngắn gọn về tình trạng thất nghiệp để bạn có cái nhìn sâu sắc về sự việc và sau đó có thể đánh giá hoàn cảnh của chính mình với tình hình của quần chúng. Hãy tin tôi; nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều động viên để dũng cảm vượt qua tình huống.

Chủ yếu có ba hình thức thất nghiệp – tầng lớp lao động mù chữ, những người có trình độ học vấn không có trình độ kỹ thuật và cuối cùng là những người kỹ thuật, chẳng hạn như kỹ sư. Hãy cho chúng tôi biết về chúng từng cái một.

Với tầng lớp lao động, tình hình là họ phải liên tục tìm kiếm các cơ hội việc làm khi họ kiếm được tiền công hàng ngày; do đó họ câu lạc bộ bản thân tại một nơi cụ thể để có thể kiếm được việc làm thường xuyên ở một nơi nào đó.

Trong hoàn cảnh bấp bênh này, đôi khi họ có thể tìm được việc làm và đôi khi không. Nhưng chúng đã có thói quen để tồn tại trong điều kiện sau này mặc dù đôi khi chúng cũng rất bực bội khi không thể đáp ứng các yêu cầu cơ bản về thức ăn và quần áo.

Tình hình cũng tương tự đối với người lao động thành phố khi họ kiếm được việc làm thời vụ trong một số trang trại hoặc cánh đồng lớn, giúp họ sinh tồn.

Do dân số những người biết chữ đang tăng lên từng ngày, chính phủ không thể tiếp nhận họ tại nơi làm việc. Thanh niên được giáo dục của chúng ta đã bất bình với mức lương thấp kém được trao cho họ và mối đe dọa thất nghiệp khiến họ càng thất vọng hơn.

Khá đáng tiếc khi chúng được tạo ra để đi vòng qua những con đường tối. Vì họ không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế hoặc chuyên môn kỹ thuật nào nên cuối cùng họ chỉ tìm kiếm các công việc văn thư, những công việc này không đủ để đáp ứng số lượng ngày càng tăng những người biết chữ.

Sau đó, những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật thậm chí còn thất vọng hơn vì họ không thể tìm được một công việc tốt ngang với trình độ học vấn của họ. Vì số lượng người có chuyên môn kỹ thuật đang tăng lên từng ngày, do đó, ngay cả họ cũng bị mắc vào cái bẫy thất nghiệp.

Thật tốt là ngày càng có nhiều người đang tự học và cũng đang học lên các cấp học cao hơn; nhưng đáng buồn là chính phủ đang tỏ ra kém hiệu quả trong việc cung cấp cho họ những cơ hội việc làm tốt. Do đó, sự tức giận và thất vọng ngày càng tăng trong giới trẻ của chúng ta ngày nay đã trở nên quá rõ ràng.

Nhưng thay vì làm gia tăng sự thất vọng, chúng ta nên nghĩ đến việc chống lại tình trạng này, có thể thông qua việc tạo ra các cơ hội tự kinh doanh và truyền năng lượng của chúng ta theo hướng đó.

Bằng cách này, vấn đề thất nghiệp nghiêm trọng có thể được giải quyết ở một mức độ lớn. Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Cảm ơn!

Trên đây là bài viết hướng dẫn về cách thuyết trình bằng tiếng Anh từ cấu trúc bài nói, các mẫu câu và bài mẫu tham khảo. Chúng mình mong rằng bạn đã có một buổi học chất lượng và sau bài học hôm nay bạn sẽ nâng cấp khả năng thuyết trình của mình hơn nữa. Các bạn có thể mở rộng kiến thức tại thư viện IELTS Speaking nhé! Chúc bạn thành công!  

Bình luận

Bình luận