Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Câu bị động hai tân ngữ trong tiếng Anh: Cách dùng và bài tập vận dụng

Trong tiếng Anh, câu bị động hai tân ngữ là điểm ngữ pháp nâng cao của cấu trúc bị động. Đối với học sinh, sinh viên ở nước ta, điểm ngữ pháp này rất dễ gây ra nhiều nhầm lẫn khi dùng vì chưa biết phân biệt các tân ngữ trực tiếp và gián tiếp và còn khá phân vân về việc dùng các công thức sao cho phù hợp với từng ngữ cảnh trong câu. 

Vì vậy, bài viết ngay dưới đây Bác sĩ IELTS sẽ giúp bạn tìm hiểu và chia sẻ công thức cũng như cách dùng để bạn thành thạo phần ngữ pháp này hơn nhé!

Câu bị động hai tân ngữ là gì?
Câu bị động hai tân ngữ là gì?

1. Bị động hai tân ngữ là gì?

Câu bị động hai tân ngữ trong tiếng Anh là câu được chuyển thành dạng bị động mà câu gốc của nó mang hai tân ngữ.

Ví dụ:

 • My sister told me a truth. (Chị gái của tôi nói với tôi một sự thật).

→ Chuyển thành bị động:

 • A truth was told to me. (Một sự thật được nói cho tôi biết).
 • I was told a truth. (Tôi đã được kể một sự thật). 
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Trong một câu có hai tân ngữ thì hai loại tân ngữ này thường được chia thành hai loại chính là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

→ Tân ngữ trực tiếp là đối tượng trực tiếp chịu tác động bởi chủ thể hành động.

→ Tân ngữ gián tiếp là đối tượng không chịu tác động trực tiếp bởi chủ thể nhưng nó có mối quan hệ với động từ chính.

Ví dụ: He gave me a present. (Cô ấy đưa cho tôi một món quà).

→ Trong câu, cụm “a present” được xem là một tân ngữ trực tiếp, vì nó chịu tác động trực tiếp bởi chủ thể “he”.

Trái lại từ “me” trong câu được xem là tân ngữ gián tiếp vì nó không trực tiếp chịu tác động của chủ thể nhưng nhận được “a present” từ chủ thể “he”. 

3. Cấu trúc câu bị động hai tân ngữ

Sau khi đã nắm được định nghĩa của câu bị động 2 tân ngữ, cùng Bác sĩ IELTS tìm hiểu cấu trúc của điểm ngữ pháp này ngay đây! Nhớ note lại để khi cần lấy ra dùng nhé!

Cấu trúc: 

 S + V + Oi + Od

Trong đó:

 • S (Subject): Chủ ngữ chính.
 • V (Verb): Động từ chính trong câu.
 • Oi (Indirect object): Là tân ngữ gián tiếp (không bị tác động trực tiếp bởi chủ thể, tuy nhiên có mối quan hệ với động từ).
 • Od (Direct object): Là tân ngữ trực tiếp (bị tác động trực tiếp bởi chủ thể hành động).

Cấu trúc của câu bị động hai tân ngữ sẽ được chia làm hai trường hợp:

Cấu trúc câu bị động hai tân ngữ
Cấu trúc câu bị động hai tân ngữ

Xem thêm:

Câu bị động

Bài tập câu bị động có đáp án

Trường hợp 1: Chuyển tân ngữ trực tiếp thành chủ ngữ

S + be + Verb 3 + giới từ + Oi

Ví dụ:

 • He send me a book. (Anh ấy gửi cho tôi một quyển sách).

→ Bị động: A book was sent to me (by his). (Một quyển sách đã được gửi cho tôi bởi anh ấy).

Trường hợp 2: Chuyển tân ngữ gián tiếp thành chủ ngữ

S + be + Verb 3 + Od

Ví dụ:

 • Julia gave me some cake. (Julia đã đưa cho tôi một ít bánh).

→ Bị động: I was given some cake (by Julia). (Tôi đã được đưa cho một ít bánh bởi Julia).

4. Một số động từ trong câu bị động hai tân ngữ

Có một số động từ trong tiếng Anh được phép có hai tân ngữ trong cùng một câu. 

Ví dụ động từ như: Give, send, show, lend, pay, promise, refuse, tell, offer…

→ Đây đều là những động từ phổ biến thường dùng trong cấu trúc bị động 2 tân ngữ để đề cập tới một tân ngữ trực tiếp (thường là vật) và một tân ngữ gián tiếp (thường là người). 

Một số động từ trong câu bị động hai tân ngữ
Một số động từ trong câu bị động hai tân ngữ

5. Bài tập vận dụng

Để nhớ lâu hơn các định nghĩa và cấu trúc của câu bị động hai tân ngữ, cùng làm bài tập dưới đây nhé!

Bài tập: Chuyển các câu dưới đây thành 2 câu bị động

 1. Petter sent the girl a letter.
 2. Luna is showing her friends the new computer.
 3. Her brother often tells the girl tale stories.
 4. We will pay you $400.
 5. Her sister gave Mina a new shirt on her birthday.
 6. Jack told Julia the truth.
 7. The saleswoman is showing the customers the new shirt.
 8. Jenny bought a new blue hat for me.
 9. A lot of people say Lisa is a good teacher.
 10. I gave her a mango.
 11. She sent her sister a letter.
 12. Julia gave me an interesting book on my birthday.
 13. The salesman is showing the clients the new apartment.
 14. Lots of people say Jimmy is a good person.
 15. People believe that their leader is very rich.
 16. People said that the new president was very happy.
 17. It is believed that what she said was true. 
 18. People believe that Lucy is a famous doctor.
 19. People rumor that Diana lost all her money.
 20. John often offers me a cigarette.

Đáp án:

1.

 • The girl was sent a letter by Petter.
 • A letter was sent to the girl by Petter.

2.

 • Her friends are being showed/ shown the new computer by luna.
 • The new computer is being showed/ shown to her friends by Luna.

3.

 • The girl is often told tale stories by her brother.
 • Tale stories are often told to the girl by her brother.

4.

 • You will be paid $400 by us.
 • $400 will be paid to you by us.

5.

 • Mina was given a new shirt by her sister on her birthday.
 • A new shirt was given to Mina by her sister on her birthday.

6.

 • Julia was told the truth by Jack.
 • The truth was told to Julia by Jack.

7.

 • The customers are being shown the new shirt by the saleswomen.
 • The new shirt is being shown to the customers by the saleswomen.

8.

 • This new blue hat was bought for me by Jenny.
 • I bought a new blue hat by Jenny.

9.

 • It’s said that Lisa’s a good teacher.
 • Lisa is said to be a good teacher.

10.

 • A mango was given to her.
 • She was given a mango by me.

11.

 • Her sister was sent a letter.
 • A letter was sent to her sister (by her).

12.

 • I was given an interesting book by Julia on my birthday.
 • An interesting book was given to me by Julia on my birthday.

13.

 • The clients are being shown the new apartment by the salesman.
 • The new apartment is being shown to the clients by the salesman.

14.

15.

 • It is believed that their leader is very rich.
 • Their leader is thought to be very rich.

 16.

 • It was said that the new president was very happy.
 • he new president was said to be very happy.

17.

 • She was believed to tell the truth.
 • What she said was believed to be true.

18.

 • It is believed that Lucy is a famous doctor.
 • Lucy is believed to be a famous doctor.

19.

 • It is rumored that Diana lost all her money.
 • Diana is rumored to have lost all her money.

20.

 • I am often offered a cigarette by John.
 • A cigarette is often offered to me by John.

Xem thêm:

Câu bị động không ngôi

Cấu trúc would you like

Đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh, đặc biệt là những cấu trúc mang tính chất nâng cao như câu bị động hai tân ngữ mà Bác sĩ IELTS vừa chia sẻ cho bạn để thành thạo cấu trúc này là một điều không mấy dễ dàng. Nhưng sau bài học và các kiến thức vừa rồi, mong bạn có thể tiếp thu một cách đầy đủ và hiểu được cách dùng cũng như vận dụng các công thức và làm bài tập thật nhiều để ngày một cải thiện hơn nhé!