Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Loại bỏ nỗi sợ và thành thạo Talk about the Internet trong hôm nay

Talk about the Internet là chủ đề trở nên phổ biến gần đây bởi sự xuất hiện của Internet và tầm ảnh hưởng của nó với cuộc sống của chúng ta. Trong bài viết hôm nay bạn đọc hãy cùng bacsiielts tìm hiểu về hệ thống từ vựng, cấu trúc câu cũng như một số bài mẫu để chuẩn bị khi phải nói về chủ đề này nhé!

Talk about the Internet
Loại bỏ nỗi sợ và thành thạo Talk about the Internet trong hôm nay

1. Cấu trúc dành cho chủ đề Internet – IELTS Speaking

Một bài Talk about the Internet có thể được triển khai theo các phần như bên dưới:

Phần 1

Phần mở đầu: Ở phần này bạn nên giới thiệu chung, ngắn gọn về Internet:

 • Internet ra đời vào năm nào?
 • Internet mang lại điều gì cho thế giới?
 • Suy nghĩ của bạn về Internet như thế nào? Tốt hay xấu?

Phần 2

Nội dung chính: Ở phần thân bài, bạn hãy nêu ra những lợi ích/ tác hại của Internet kèm theo đó là những phân tích, ví dụ, căn cứ cụ thể:

 • Tìm kiếm thông tin
 • Học tập, làm việc,…
 • Giải trí
 • Kết nối mọi người

Phần 3

Phần kết: Ở phần kết bài bạn cần tóm gọn lại ý chính của toàn bài, sau đó nêu cảm nhận/ suy nghĩ/ dự đoán của bạn về Internet.

Xem thêm:

Talk about generation gap

Talk About Your Holiday – IELTS Speaking part 2

Talk About Your Neighbours IELTS Speaking part 1 – câu hỏi và trả lời
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Hệ thống từ vựng dùng cho Internet – IELTS Speaking

Từ vựng chung dành cho chủ đề Internet

 • Screen: màn hình
 • Tablet: máy tính bảng
 • Keyboard: bàn phím 
 • Hardware: phần cứng
 • Software: phần mềm
 • Database: cơ sở dữ liệu
 • Search engine: công cụ tìm kiếm 
 • Website: trang web
 • Browser: trình duyệt
 • To go online: lên mạng
 • To surf the internet: lướt mạng
 • To access the internet: kết nối mạng
 • To spend time online: dành thời gian trên mạng
 • Means of communication: phương tiện giao tiếp 

Từ vựng để nói về lợi ích của Internet

 • Faster, cheaper and more convenient communication: liên lạc nhanh chóng, rẻ và tiện lợi hơn
 • Faster international transactions: giao dịch quốc tế nhanh chóng hơn
 • To widen our knowledge: mở rộng tri thức
 • One of the biggest sources of knowledge: một trong những nguồn kiến thức rộng nhất
 • To do research online: làm nghiên cứu, tìm hiểu qua mạng
 • To practice foreign languages: luyện ngoại ngữ
 • To chat with friends in other countries: trò chuyện với bạn bè ở nước ngoài
 • To keep in touch with family/ friends: giữ liên lạc với gia đình/ bạn bè
 • To make international friends: kết bạn quốc tế

Từ vựng để nói về tác hại của Internet

Talk about the Internet
Từ vựng để nói về tác hại của Internet
 • Internet addiction: chứng nghiện mạng internet
 • To be addicted to (the internet/ online games/ social networks/ the computer): bị nghiện thứ gì (mạng internet/ game online/ mạng xã hội/ máy tính)
 • To waste time: lãng phí thời gian
 • To spend less time with family: dành ít thời gian hơn cho gia đình
 • To neglect their study: sao nhãng, bỏ bê việc học của ai
 • No face to face communication: không có giao tiếp trực diện
 • To reduce physical activities: giảm các hoạt động thể chất
 • Inactivity: sự kém hoạt động, ít vận động
 • Cyberbully: sự bắt nạt ảo, sự uy hiếp, hăm dọa qua mạng
 • Cyber crimes: các hành vi phạm tội qua mạng
 • Spam: thông tin rác
 • Physical development: sự phát triển thể chất
 • Health-related problems: các vấn đề về sức khỏe (Ví dụ: obesity: béo phì)
 • Bad websites: các trang web xấu
 • Supervision of parents: sự giám sát của phụ huynh

3. Một số bài mẫu cho chủ đề Talk about the Internet – IELTS Speaking

Bài mẫu 1

Bài mẫu

It cannot be denied that the Internet has been a big part of our life since it was invented, and many people find it impossible to live happily without it.

The Internet is a worldwide system in which people connect and share information with each other. In order to use it, users need to have computers which are connected to the general web. Each country has its own companies which provide Internet services, and users have to pay to access it.

This web consists of thousands of smaller computer networks of enterprises, universities, government and individuals. Since Americans invented it in 1969, it continued to be developed and completed. It took many years and a lot of effort for human kind to finally get the general and easy way to connect with each other via the Internet.

With the huge ability of an open access gateway, it was no doubt that the Internet had become the biggest information system of all time which consisted of a variety of knowledge from many different fields. We can find almost everything on the Internet from finance, politics, military, education, entertainment, culture, society etc. 

Talk about the internet
Bài mẫu 1

People cannot stop posting and uploading every kind of stuff on it, and it had been becoming bigger and bigger thanks to the contribution of each user. Since that milestone, a lot of services on the Internet have been born and developed. Together they created a whole new era of humankind – an era of technology and information. Today it is a simple task for everyone to access the Internet.

All we need is a smartphone, and then we can connect to websites and apps by using the Wi-Fi. The Internet has appeared in our life for such a very long time, and I cannot imagine how boring and backward the world would be without it. Author: Nha wikihoc.com

Bản dịch

Không thể phủ nhận rằng Internet đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta kể từ khi nó được phát minh, và nhiều người cảm thấy không thể sống hạnh phúc nếu thiếu nó.

Internet là một hệ thống toàn cầu, trong đó mọi người kết nối và chia sẻ thông tin với nhau. Để sử dụng, người dùng cần có máy tính được kết nối với web chung. Mỗi quốc gia đều có các công ty cung cấp dịch vụ Internet và người dùng phải trả tiền để truy cập.

Trang web này bao gồm hàng nghìn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, trường đại học, chính phủ và cá nhân. Kể từ khi người Mỹ phát minh ra nó vào năm 1969, nó tiếp tục được phát triển và hoàn thiện. Phải mất nhiều năm và rất nhiều nỗ lực, loài người cuối cùng mới có được cách kết nối chung và dễ dàng với nhau qua Internet.

Với khả năng to lớn của một cổng truy cập mở, không còn nghi ngờ gì nữa, Internet đã trở thành hệ thống thông tin lớn nhất mọi thời đại bao gồm nhiều kiến ​​thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ trên Internet từ tài chính, chính trị, quân sự, giáo dục, giải trí, văn hóa, xã hội v.v.

Mọi người không thể ngừng đăng tải lên mọi thứ lên trên đó, và nó ngày càng trở nên lớn hơn nhờ sự đóng góp của mỗi người dùng. Kể từ cột mốc đó, rất nhiều dịch vụ trên Internet đã ra đời và phát triển. Họ đã cùng nhau tạo ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới của loài người – kỷ nguyên của công nghệ và thông tin. Ngày nay việc truy cập Internet là một việc đơn giản đối với tất cả mọi người.

Tất cả những gì chúng ta cần là một chiếc điện thoại thông minh và sau đó chúng ta có thể kết nối với các trang web và ứng dụng bằng cách sử dụng Wi-Fi. Internet đã xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta từ rất lâu, và tôi không thể tưởng tượng được thế giới sẽ nhàm chán và lạc hậu như thế nào nếu không có nó.

Những chủ đề phổ biến trong IELTS Speaking:

IELTS Speaking part 2 chủ đề Talk about your future plans

Chủ đề IELTS Speaking Health – câu hỏi và trả lời

Bài mẫu 2

Bài mẫu

We have to admit that the Internet has been bringing us a lot of advantages since it appeared. However, there are also many disadvantages as well as risks coming from it. Firstly, the Internet can be a very good form of entertainment.

We can listen to music, read books, watch videos, and play games on it. Some of the websites provide a good and healthy environment for users to have fun, but some of them contain toxic images as well as inappropriate information for teenagers. Parents should have the control of the computers, and they should limit the access in order to keep their children safe.

Talk about the Internet
Bài mẫu 2

Secondly, many people can find useful information and necessary knowledge on the Internet. It saves us a lot of time to search on the websites instead of going to the library and turning every single page of countless books to get what we need. However, it is also difficult for us to ascertain all of the things we read on it.

Not everything on the Internet is true since it is formed by many different users, and there are just some of the websites among million ones that are actually trustworthy. We need to double check all of the information from many sources to make sure that we get the right one, and we should not rely too much on it.

Thirdly, the Internet is the place where people can post and share their information. We can meet and make friends with a lot of people, and it creates a huge community. By doing it, we give Internet and App providers the permission to get our personal information, and it is a huge chance for cybercriminals to take advantage of their mistakes in securing information. In conclusion, the Internet is a two sided tool.

If we know how to use it properly, it can be our best assistant. However, if we neglect protecting ourselves, we may have to face the risks coming from it. author: nha wikihoc.com.

Bản dịch 

Chúng ta phải thừa nhận rằng Internet đã và đang mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi thế kể từ khi nó xuất hiện. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhược điểm cũng như rủi ro đến từ nó. Thứ nhất, Internet có thể là một hình thức giải trí rất tốt.

Chúng ta có thể nghe nhạc, đọc sách, xem video và chơi game trên đó. Một số trang web cung cấp môi trường tốt và lành mạnh cho người dùng vui chơi, nhưng một số trang web lại chứa những hình ảnh độc hại cũng như thông tin không phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. Cha mẹ nên kiểm soát máy tính, và họ nên hạn chế truy cập máy tính của con mình vào các trang web này để giữ an toàn cho con cái của họ.

Thứ hai, nhiều người có thể tìm thấy thông tin hữu ích và kiến ​​thức cần thiết trên Internet. Nó giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian để tìm kiếm trên các trang web thay vì đến thư viện và lật từng trang trong vô số cuốn sách để lấy những gì chúng ta cần. Tuy nhiên, chúng ta không thể xác minh tính chính xác của những thông tin trên đó.

Không phải tất cả mọi thứ trên Internet đều đúng vì nó được hình thành bởi nhiều người dùng khác nhau và chỉ có một số trang web trong số hàng triệu trang web thực sự đáng tin cậy. Chúng ta cần kiểm tra lại tất cả các thông tin từ nhiều nguồn để đảm bảo rằng chúng ta chọn đúng, không nên quá tin tưởng vào nó.

Thứ ba, Internet là nơi mọi người có thể đăng tải và chia sẻ thông tin của mình. Chúng ta có thể gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều người, và điều đó tạo nên một cộng đồng rộng lớn. Bằng cách làm đó, chúng ta đã cho phép các nhà cung cấp Internet và Ứng dụng lấy thông tin cá nhân của mình và đây là cơ hội rất lớn để tội phạm mạng lợi dụng những sai lầm của các nhà phát triển ứng dụng trong việc bảo mật thông tin. Tóm lại, Internet là một con dao hai lưỡi.

Nếu chúng ta biết cách sử dụng hợp lý, Internet có thể là trợ thủ đắc lực của chúng ta. Tuy nhiên, nếu lơ là việc bảo vệ bản thân, chúng ta có thể phải đối mặt với những rủi ro đến từ nó.

Bài mẫu 3

Bài mẫu

The Internet brings a lot of advantages to students in studying as well as researching.

Firstly, the Internet allows students to access a huge source of information. They can go online and look for anything they need by using search engines such as Google, Yahoo,… or directly visiting other professional websites. Some school libraries also have computers connected with the Internet for their students.

Talk about the Internet
Bài mẫu 3

Secondly, the Internet has enabled distance learning as well as e-learning. Thanks to the Internet, there are thousands of online courses available. If there weren’t the Internet, how could we keep studying during the Covid 19?

Finally, films, music and different games on the Internet also help students to relax easily. In conclusion, there are a large number of benefits that the Internet brings to students. 

Bản dịch

Internet mang lại rất nhiều thuận lợi cho sinh viên trong học tập cũng như nghiên cứu.

Thứ nhất, Internet cho phép sinh viên tiếp cận với một nguồn thông tin khổng lồ. Họ có thể lên mạng và tìm kiếm bất cứ thứ gì họ cần bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,… hoặc truy cập trực tiếp vào các trang web chuyên môn khác. Một số thư viện trường học cũng có máy tính kết nối Internet cho học sinh của họ.

Thứ hai, Internet đã cho phép đào tạo từ xa cũng như học trực tuyến. Nhờ có Internet,  hàng ngàn khóa học trực tuyến đã ra đời. Nếu không có Internet, làm sao chúng ta có thể tiếp tục học trong Covid 19?

Cuối cùng, phim ảnh, âm nhạc và các trò chơi khác nhau trên Internet cũng giúp học sinh thư giãn. Tóm lại, có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho sinh viên, học sinh.

Bài mẫu 4

Bài mẫu

The Internet plays a critical role in working. At first, by having the Internet at the office and at home, workers gain access to an enormous volume of information. This information can assist them in solving work-related problems and increase the firm’s productivity.

Secondly, the Internet can enhance the movement of tasks. It accelerates 24-hour communication through electronic devices such as cellphones, laptops,… People are able to access their colleagues, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere. Without the Internet, it’s impossible to work from home.

Last but not least, if someone wants to sell products and services or run a business, the Internet is the best place. Also, the Internet can help to promote the business through different tools of advertising. I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations.

Talk about the Internet
Bài mẫu 4

Bản dịch

Internet đóng một vai trò quan trọng trong công việc. Lúc đầu, có Internet tại văn phòng và tại nhà, người lao động có thể truy cập vào một khối lượng thông tin khổng lồ. Thông tin này có thể hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và tăng năng suất của công ty.

Thứ hai, Internet có thể nâng cao hiệu suất làm việc. No giúp hoạt động liên lạc thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay, … nhanh hơn. Mọi người có thể truy cập vào dữ liệu và tài liệu của họ trong khi đang làm việc ở bất cứ nơi đâu. Không có Internet, chúng ta không thể làm việc tại nhà.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu ai đó muốn bán sản phẩm và dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Ngoài ra, Internet có thể giúp thúc đẩy việc kinh doanh thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau. Tôi phải nói rằng Internet là một trong những đổi mới đặc biệt nhất của nhân loại.

Bài mẫu 5

Bài mẫu

There are many good reasons for elderly people to use the Internet. Firstly, the Internet can help to ward off mental illness. Nowadays, depression is common in old people because they feel isolated and lonely frequently. The Internet can be used to promote social engagement in a number of ways.

Elderly people can have video chat sessions with their friends and relatives, participate in online groups, join a social network and much more. Constantly talking to other people can help them to remain mentally stimulated and avoid mental illness.

Talk about the Internet
Bài mẫu 5

Secondly, the Internet helps old people to learn new things. They can join a learning group or join a community dedicated to sharing knowledge about their favorite topic. Realizing that there are many like-minded people who are passionate about the same hobbies can be a huge draw!

Finally, shopping online is fun! In addition to buying various presents, they can also do their grocery shopping. This can be extremely convenient and creates a satisfying feeling of independence for the old. With the Internet, elderly people can have a more busy, entertaining and exciting life. 

Bản dịch

Có nhiều lý do hợp lý để người cao tuổi sử dụng Internet. Thứ nhất, Internet có thể hạn chế các bệnh tâm thần. Ngày nay, bệnh trầm cảm thường gặp ở người già vì họ thường xuyên cảm thấy bị cô lập và cô đơn. Internet có thể được sử dụng để thúc đẩy sự tương tác với xã hội của họ thông qua một vài cách khác nhau.

Người lớn tuổi có thể trò chuyện với bạn bè và người thân của họ thông qua video, họ có thể tham gia vào các nhóm trực tuyến, tham gia mạng xã hội và hơn thế nữa. Thường xuyên nói chuyện với người khác có thể giúp họ kích thích tinh thần và tránh được bệnh tâm thần.

Thứ hai, Internet giúp người lớn tuổi học hỏi thêm những điều mới. Những người già có thể tham gia một nhóm học tập hoặc tham gia một cộng đồng dành riêng cho người già để chia sẻ kiến ​​thức về chủ đề yêu thích của họ. Nhận ra rằng có nhiều người cùng chí hướng và đam mê cùng sở thích có thể là một điểm hấp dẫn người già rất lớn!

Cuối cùng, mua sắm trực tuyến là niềm vui của mọi người! Ngoài việc mua nhiều món quà khác nhau, họ cũng có thể mua sắm tại những hàng tạp hóa. Điều này có thể vô cùng tiện lợi và tạo ra cảm giác thỏa mãn cho người già. Với sự ra đời của Internet, người cao tuổi có thể có một cuộc sống bận rộn, giải trí và thú vị hơn.

Có thể bạn quan tâm:

Mọi thứ bạn cần biết về Talk about mid-autumn festival in Vietnam

Chủ đề IELTS Speaking Internet – câu hỏi và trả lời

Bài mẫu 6

Bài mẫu

Nowadays, the Internet has become an important part of modern life. Besides the advantages, it also brings about many disadvantages that no one expects.

First, the Internet is so addictive and time-consuming. Using it sometimes makes you lose your sense of time and is easily deep in meaningless things. For example, when you start studying at 7 o’clock, you have the intention of using the Internet for doing homework but then you are addicted to the entertainment websites and can not stop. As a result, it takes you a lot of time to finish work and makes you lazier and lazier.

Second, some social networking sites contain potential risks, because they are not strictly controlled. Some websites can report the false and reactionary information, other ones even can take advantage of your belief then make money illegally.

Talk about the Internet
Bài mẫu 6

Last but not least, the Internet is harmful to your health. It is an undeniable fact that your vision is shortened so much when you use a smartphone or computer so much.

Moreover, it also results in some diseases, which relate to memory and skeleton, especially promote the senescence faster. Taking this into consideration, the Internet is not bad but everyone should use it reasonably and effectively.

Bản dịch

Hiện nay, Internet đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người hiện đại. Ngoài những ưu điểm thì Internet cũng kéo theo nhiều nhược điểm mà không ai ngờ tới.

Thứ nhất, Internet quá gây nghiện và tốn thời gian cho người dùng. Việc sử dụng nó đôi khi khiến bạn mất cảm giác về thời gian và dễ chìm sâu vào những thứ vô nghĩa. Ví dụ, khi bạn bắt đầu ngồi vào bàn học lúc 7 giờ tối, bạn có ý định sử dụng Internet để làm bài tập về nhà nhưng sau đó bạn lại nghiện các trang web giải trí và không thể dừng lại. Kết quả là bạn mất rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc và khiến bạn trở nên lười biếng hơn.

Thứ hai, do không được kiểm soát chặt chẽ, một số trang mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro . Một số trang web trong đó có thể đưa tin sai sự thật và phản động, thậm chí có những trang khác thậm chí có thể lợi dụng lòng tin của mọi người để kiếm tiền bất chính.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Internet có hại cho sức khỏe của bạn. Một thực tế không thể phủ nhận là tầm nhìn của bạn bị rút ngắn đi rất nhiều khi sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính quá nhiều.

Hơn nữa, nó còn dẫn đến một số bệnh liên quan đến trí nhớ và khung xương, đặc biệt là thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Xét trên khía cạnh này, Internet không xấu nhưng mọi người nên sử dụng nó một cách hợp lý và hiệu quả.

Bài mẫu 7

Bài mẫu

Nowadays, the Internet has become a bridge that connects people all over the world. Besides its paramount importance, it also poses hidden risks to users.

In the first place, it can put severe strains on our family and social relationships. If users are addicted to the Internet, they have a tendency to separate from our real world and immerse themselves into a virtual world. As a result, nothing is of no interest to them at all.

Secondly, the Internet also exerts a strong influence on the efficiency of work. Take students as an example, in class, they prefer to think about online video games, films,… rather than listening to what their teachers are saying. This will seriously result in their studying quality.

Talk about the Internet
Bài mẫu 7

Moreover, the dependence on the Internet can be a major obstacle to developing people’s creativity. Instead of thinking independently, people often take advantage of diverse sources of information on the Internet to finish their tasks as soon as possible.

Last but not least, our personal information can be leaked due to hackers or loose control of data security organizations. This can put us in danger and indirectly affect our life.

To put it briefly, the innovation of the Internet has contributed to improve every aspect of our life but we also should take its pros and cons into consideration whenever using it.

Bản dịch

Ngày nay, Internet đã trở thành cầu nối kết nối mọi người trên toàn thế giới. Bên cạnh tầm quan trọng, nó cũng tiềm ẩn những rủi ro cho người dùng.

Ở giai đoạn đầu, nó có thể gây ra những căng thẳng nghiêm trọng cho các mối quan hệ gia đình và xã hội của chúng ta. Nếu người dùng nghiện Internet, họ có xu hướng tách khỏi thế giới thực của họ và đắm chìm vào thế giới ảo. Kết quả là, họ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài Internet.

Thứ hai, Internet ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc. Lấy học sinh làm ví dụ, trong lớp học, các em thích nghĩ về các trò chơi điện tử trực tuyến, phim ảnh,… hơn là nghe giáo viên nói. Như vậy Internet sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng học tập của các em.

Hơn nữa, sự phụ thuộc vào Internet có thể sẽ gây ra trở ngại lớn trong việc phát triển khả năng sáng tạo của mọi người. Thay vì suy nghĩ, mọi người thường tận dụng các nguồn thông tin đa dạng trên Internet để hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thông tin cá nhân của chúng ta có thể bị rò rỉ do các kẻ trộm trên mạng hoặc sự kiểm soát lỏng lẻo của các tổ chức bảo mật dữ liệu. Việc lộ thông tin có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm và ảnh hưởng gián tiếp đến tính mạng.

Nói một cách ngắn gọn hơn, sự ra đời của Internet đã góp phần cải thiện mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta nhưng con người cũng nên cân nhắc những ưu và nhược điểm của nó bất cứ khi nào sử dụng nó.

Bài mẫu 8

Bài mẫu

Nowadays, the Internet is one of the most powerful tools in the world because of its benefits. Besides the massive benefits that the internet has brought to our life, the internet also has many disadvantages.

Firstly, using the Internet may waste time and cause distractions. When a person is spending much time on Internet connected devices, he can be an Internet addicted person who spends his precious time on the Internet rather than doing something productive.

Another disadvantage is you may steal your personal information and hack accounts. As the Internet connects all computers to each other, hackers can quickly identify what computers are vulnerable to attack by scanning millions of computers.

Talk about the Internet
Bài mẫu 8

Moreover, If you are surfing the Internet frequently, playing games and spending too much time on the computer, it can also lead to obesity and an unhealthy lifestyle. In conclusion, the Internet is not bad but everyone should use it reasonably and effectively.

Bản dịch

Ngày nay, Internet là một trong những phương tiện mạnh mẽ nhất trên thế giới bởi những lợi ích của nó. Bên cạnh những lợi ích to lớn mà internet đã mang lại cho cuộc sống của chúng ta thì internet cũng chứa đựng nhiều khuyết điểm.

Đầu tiên, sử dụng Internet có thể gây lãng phí thời gian và mất tập trung cho người dùng. Khi một người dành nhiều thời gian cho các thiết bị được kết nối Internet, anh ta có thể là một người nghiện Internet, mà dành hầu hết thời gian quý báu của mình để lên mạng hơn là dành cho công việc.

Một nhược điểm khác là bạn có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân và hack tài khoản. Khi Internet kết nối tất cả các máy tính với nhau, bằng cách quét hàng triệu máy tính các kẻ trộm trên mạng có thể xác định máy tính nào dễ bị tấn công.

Hơn thế nữa, nếu bạn thường xuyên lướt web, chơi game và dành quá nhiều thời gian trên mạng cũng có thể dẫn đến béo phì và một lối sống không lành mạnh. Kết luận, Internet không xấu nhưng mọi người hãy sử dụng nó một cách hợp lý và hiệu quả.

Xem thêm:

Transportation IELTS Speaking part 1

Talk about the Internet chắc hẳn sẽ không khó như bạn nghĩ lúc đầu sau khi đã đọc xong bài viết trên. Hãy cố gắng ghi nhớ hệ thống từ vựng, cũng như cấu trúc ngữ pháp quan trọng cho chủ đề Internet để bài nói của mình thêm đặc sắc. Để nâng cao kiến thức, bạn có thể tham khảo thêm tại thư viện IELTS Speaking nhé!

Bình luận

Bình luận