Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

IELTS Speaking part 2 chủ đề Talk about your future plans

Trong bài thi IELTS Speaking, một trong những chủ đề phổ biến mà thí sinh được yêu cầu nói đến là kế hoạch tương lai. Chủ đề này yêu cầu thảo luận về mục tiêu và nguyện vọng của mình cho tương lai cũng như cách bạn dự định đạt được chúng. Chính vì vậy, trong bài viết này, Bác sĩ IELTS sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời mẫu, từ vựng và cấu trúc hữu ích cho chủ đề Talk about your future plans

Một số cấu trúc ngữ pháp & từ vựng nâng cao chủ đề future plans
Một số cấu trúc ngữ pháp & từ vựng nâng cao chủ đề future plans

1. Bố cục bài Talk about your future plans – IELTS Speaking

Đây là cấu trúc gợi ý giúp bạn giải quyết chủ đề này :

Mở đầu

 • Giới thiệu bài nói bằng cách diễn giải từ vựng theo đề bài
 • Ví dụ: “Today, I would like to talk about my future plans. I will be discussing my career goals, my personal aspirations, and how I plan to achieve them.”

Thân bài

 • Nói về những dự định và cách thực hiện trong tương lai
 • Nêu lý do tại sao những kế hoạch trên phù hợp với mục tiêu tương lai của bạn.
 • Đưa ra các ví dụ để hỗ trợ những quan điểm trên của bạn

Kết luận

 • Tóm tắt lại những điểm chính mà bạn đã nêu cho kế hoạch tương lai
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Từ vựng hay về chủ đề Talk about your future plans – IELTS Speaking

Để có một bài nói về chủ đề Talk about your future plans hiệu quả, từ vựng là một phần vô cùng quan trọng góp phần làm nên sự hiệu quả đó. Dưới đây là một số từ vựng và cụm từ hữu ích mà bạn có thể dung:

 • Aspirations: khát vọng
 • Career goals: mục tiêu nghề nghiệp
 • Personal development: phát triển bản thân
 • Proactive: chủ động
 • Ambitious: tham vọng 
 • Long-term plan: kế hoạch dài hạn
 • Short-term goal: kế hoạch ngắn hạn
 • Achieve: đạt được
 • Fulfill: thực hiện, làm thỏa mãn
 • Pursue: theo đuổi
 • Progress: quá trình
 • Overcome: vượt qua khó khăn
 • Challenge: thử thách
 • Opportunity: cơ hội
 • Experience: kinh nghiệm
 • Culture: văn hóa

3. Cấu trúc liên quan đến chủ đề Talk about your future plans

Ngoài việc sử dụng từ vựng phù hợp, việc sử dụng các cấu trúc liên quan khi nói về kế hoạch tương lai của bạn cũng rất quan trọng. Dưới đây là một số ví dụ:

Mục tiêu nghề nghiệp tương lai

 • My ultimate career goal is to become a successful entrepreneur.
 • In the long term, I hope to establish my own business in the fashion industry.
 • My short-term goal is to gain experience in a multinational company.
 • I am determined to climb the corporate ladder and reach a managerial position.

Những nguyện vọng cá nhân

 • Apart from my career goals, I also have personal aspirations that I want to fulfill.
 • One of my dreams is to travel to every continent and experience different cultures.
 • I am passionate about learning new languages and hope to become fluent in at least three languages.
 • I have always wanted to volunteer and make a positive impact on society.

Miêu tả những bước thực hiện mục tiêu

 • In order to achieve my career goals, I plan to pursue a degree in business management.
 • To fulfill my dream of traveling, I will save up money and plan my trips in advance.
 • I believe that continuous learning and self-improvement are key to achieving my aspirations.
 • In order to overcome any challenges, I will seek guidance and support from mentors and role models.

Tham khảo thêm:

Talk about dalat city

Talk about natural disasters

Talk about social media

Talk about generation gap

Talk about your favorite tv program

4. Bài mẫu chủ đề Talk about your future plans – IELTS Speaking

Dưới đây là bài mẫu của chủ đề Talk about your future plans

Bài mẫu chủ đề Talk about your future plans
Bài mẫu chủ đề Talk about your future plans

I am going to talk about my future plans.My future plans revolve around two main aspects – my career goals and my personal aspirations. 

Firstly, I have always been interested in marketing and I see myself pursuing a career in this field. I believe that with my creativity and communication skills, I can excel in this industry. In the long term, I hope to establish my own marketing agency and work with clients from all over the world. However, before that, I plan to gain experience by working in a multinational company. This will not only help me develop my skills but also give me the opportunity to work with people from diverse backgrounds.

Apart from my career goals, I also have personal aspirations that I want to fulfill. One of my biggest dreams is to travel to every continent and experience different cultures. I am fascinated by the diversity of our world and I believe that traveling is the best way to broaden one’s perspective. I have already started saving up money for my first trip and I plan to visit at least two new countries every year. Additionally, I am passionate about learning new languages and I hope to become fluent in Chinese, Korean. I believe that being able to communicate in different languages will not only help me in my personal life but also in my future career.

In order to achieve my goals, I have set a clear plan for myself. Firstly, I will pursue a degree in business management with a focus on marketing. This will provide me with the necessary knowledge and skills to succeed in this field. Secondly, I will actively seek internships and part-time jobs in marketing to gain practical experience. I believe that hands-on experience is crucial in this industry. Finally, I will continuously learn and improve myself through online courses, workshops, and networking events. I am aware that there will be challenges along the way, but I am determined to overcome them and make my dreams a reality.

Bản dịch

Tôi sẽ nói về kế hoạch tương lai của mình. Kế hoạch tương lai của tôi xoay quanh hai khía cạnh chính – mục tiêu nghề nghiệp và nguyện vọng cá nhân của tôi.

Thứ nhất, tôi luôn quan tâm đến tiếp thị và tôi thấy mình đang theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này. Tôi tin rằng với khả năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp của mình, tôi có thể xuất sắc trong ngành này. Về lâu dài, tôi hy vọng có thể thành lập công ty tiếp thị của riêng mình và làm việc với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trước đó, tôi dự định sẽ tích lũy kinh nghiệm bằng cách làm việc ở một công ty đa quốc gia. Điều này không chỉ giúp tôi phát triển kỹ năng của mình mà còn cho tôi cơ hội làm việc với những người có hoàn cảnh khác nhau.

Ngoài mục tiêu nghề nghiệp, tôi còn có những nguyện vọng cá nhân mà tôi muốn thực hiện. Một trong những ước mơ lớn nhất của tôi là được du lịch tới mọi châu lục và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau. Tôi bị mê hoặc bởi sự đa dạng của thế giới chúng ta và tôi tin rằng du lịch là cách tốt nhất để mở rộng tầm nhìn của một người. Tôi đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho chuyến đi đầu tiên của mình và tôi dự định đến thăm ít nhất hai quốc gia mới mỗi năm. Ngoài ra, tôi đam mê học ngôn ngữ mới và tôi hy vọng có thể thông thạo tiếng Trung, tiếng Hàn. Tôi tin rằng việc có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau sẽ không chỉ giúp ích cho tôi trong cuộc sống cá nhân mà còn cho sự nghiệp tương lai của tôi.

Để đạt được mục tiêu của mình, tôi đã đặt ra cho mình một kế hoạch rõ ràng. Đầu tiên, tôi sẽ theo đuổi bằng cấp về quản lý kinh doanh với trọng tâm là tiếp thị. Điều này sẽ cung cấp cho tôi những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực này. Thứ hai, tôi sẽ tích cực tìm kiếm các công việc thực tập và bán thời gian trong lĩnh vực tiếp thị để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tôi tin rằng kinh nghiệm thực tế là rất quan trọng trong ngành này. Cuối cùng, tôi sẽ liên tục học hỏi và cải thiện bản thân thông qua các khóa học, hội thảo trực tuyến và các sự kiện kết nối mạng. Tôi biết rằng sẽ có những thử thách trên đường đi nhưng tôi quyết tâm vượt qua chúng và biến ước mơ của mình thành hiện thực.

5. Download file PDF toàn bài về học

Download file PDF toàn bài học topic future plans
Download file PDF toàn bài học topic future plans

Để rèn luyện thêm kỹ năng speaking chủ đề Talk about your future plans, bạn có thể tải xuống tệp PDF bao gồm bài mẫu gợi ý cho chủ đề và từ vựng, cấu trúc hữu ích ở dưới đây:

Xem thêm:

Talk about business

Talk about Tet holiday

Talk about your last holiday

Talk about mid-autumn festival in Vietnam

Talk about your eating habits

6. Kết luận

Bác sĩ IELTS đã cung cấp đầy đủ những kiến thức về từ vựng và các cấu trúc hay gặp cho chủ đề Talk about your future plans ở bài viết trên. Hy vọng sẽ là một tài liệu bổ ích giúp bạn vượt qua kỳ thi này.

Bình luận

Bình luận