Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Talk about your dream job – bài mẫu luyện thi Ielts Speaking tại nhà

Bàn về công việc mơ ước cũng là một chủ đề rất quen thuộc trong phần thi Speaking của Ielts. Để ôn luyện chuẩn bị tốt cho phần trả lời thì bạn cần trang bị từ từ vựng tới cách triển khai ý tưởng, hệ thống hoá thành câu. Và cũng đừng lo, hôm nay Bacsiielts sẽ đồng hành cùng bạn ôn tập chủ đề Talk about your dream job này qua một số phần trả lời mẫu gợi ý nhé.

Talk about your dream job
Talk about your dream job – bài mẫu luyện thi Ielts Speaking tại nhà

Khái quát bài Talk about your dream job

Một dàn bài nói Talk about your dream job cũng tương tự như bài văn viết, bao gồm 3 phần sau:

Mở đoạn: Giới thiệu chung về công việc mơ ước của bạn

 • What would you like to be in the future? 

(Bạn mong muốn sẽ làm gì trong tương lai?)

Thân đoạn: Đến phần này bạn trả lời dựa vào các câu hỏi sau: 

 • Why would you like to be a …..?

(Vì sao bạn mong muốn trở thành …..?)

 • Did someone in this career inspire you?

(Có bất kỳ ai đó trong nghề này truyền cảm hứng tới với bạn không?)

 • What do you hope to accomplish in this career?

(Bạn hi vọng sẽ đạt được điều gì trong công việc này vậy?)

 • How do you make your dreams?

(Bạn sẽ thực hiện mơ ước của bạn ra sao?)

Kết đoạn: Tóm lược các ý chính, nêu cảm nghĩ về công việc này.

Xem thêm:

Tự tin ngút ngàn talk about your leisure activities khi tự học tại nhà

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Từ vựng chủ đề dream job

Nếu muốn trình bày một bài nói Talk about your dream job thành công thì việc bạn cần làm trước nhất đó là bổ sung từ vựng. Sau đây chúng mình mang đến bạn danh sách từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp và các loại công việc chắc chắn bạn sẽ cần. 

Talk about your dream job – từ vựng nghề nghiệp

 • Architect: kiến trúc sư
 • Accountant: kế toán
 • Actuary: chuyên viên thống kê
 • Artist: nghệ sĩ
 • Businessman: doanh nhân
 • Chef: đầu bếp
 • Composer: nhà soạn nhạc
 • Dentist: nha sĩ
 • Doctor: bác sĩ
 • Engineer: kỹ sư
 • Painter: họa sĩ
 • Police: cảnh sát
 • Pharmacist: dược sĩ
 • Pilot: phi công
 • Singer: ca sĩ
 • Writer: nhà văn

Talk about your dream job – từ vựng trong công việc

 • Part-time/Full-time: việc bán thời gian/ toàn thời gian
 • Permanent/ Temporary: dài hạn/ tạm thời
 • Appointment (for a meeting): buổi hẹn gặp
 • Working conditions: điều kiện làm việc
 • Qualifications: bằng cấp
 • Promotion: thăng chức
 • Salary increase: tăng lương
 • Training scheme: chế độ tập huấn
 • Job description: mô tả công việc

Tham khảo bài mẫu

Mời bạn tham khảo các bài nói mẫu Talk about your dream job sau để có cho mình những ý tưởng, học thêm các cấu trúc câu hay và phù hợp với chủ đề này:

Bài Talk about your dream job – Teacher

Talk about your dream job
Bài Talk about your dream job – Teacher

My dream career in the future is to be a math teacher. I love formulas, arithmetic, equality, number solving. As a kid, I was a little girl with a passion for numbers.

In class, while watching the teachers passionately teaching on the podium, I had a dream of becoming a teacher later. Every day I always try to study hard, read documents and improve my own knowledge.

I have observed the teachings of the teachers who have taught me. After that, I researched and learned more about how to convey, specialized knowledge. I know that to be a teacher, in addition to improving knowledge, there must be patience, confidence and generosity.

Teacher is a good job but faces a lot of stress, such as: grades, teaching methods, students, … Although this career has many challenges, I always choose to pursue my dream. yourself. It is still a long way to go to my dream career, and I am sure I will always learn new and necessary things to be a good teacher.

Từ vựng: My dream career in the future is to be a…: Nghề nghiệp mơ ước của tôi trong tương lai là trở thành

Tạm dịch:

Nghề nghiệp mơ ước của tôi trong tương lai là trở thành giáo viên dạy toán. Tôi yêu thích các công thức, số học, bình đẳng, giải số. Khi còn nhỏ, tôi là một cô bé đam mê những con số.

Trên lớp, nhìn các thầy cô say sưa giảng dạy trên bục giảng, tôi đã nuôi ước mơ sau này trở thành cô giáo. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng chăm chỉ học tập, đọc tài liệu và trau dồi kiến ​​thức cho bản thân.

Tôi đã quan sát lời dạy của những người thầy đã dạy tôi. Sau đó, tôi nghiên cứu và học hỏi thêm về cách truyền đạt, kiến ​​thức chuyên ngành. Tôi biết, để trở thành một giáo viên, ngoài việc trau dồi kiến ​​thức còn phải có lòng kiên nhẫn, sự tự tin và độ lượng.

Nghề giáo viên là một nghề tốt nhưng gặp rất nhiều áp lực như: điểm số, phương pháp giảng dạy, học sinh,… Dù nghề này có nhiều thử thách nhưng tôi luôn chọn theo đuổi ước mơ của mình. bản thân bạn. Vẫn còn một chặng đường dài để đi đến sự nghiệp mơ ước của tôi, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ luôn học hỏi những điều mới và cần thiết để trở thành một giáo viên giỏi.

Bài Talk about your dream job – Lawyer

Talk about your dream job
Bài Talk about your dream job – Lawyer

Becoming a lawyer is my biggest dream. Everyone will have different career dreams, I have thought about it many times as well. And finally, I choose a lawyer as my target in the future.

To be honest, there are many reasons why I choose a lawyer as my future job. First, I happened to be watching a lawyer program. They can protect the interests of the poor, bring justice to the innocent, … I see that this is very wonderful and right. They can stand up for others because of the truth and truth in life. Second, if I become a lawyer, I can also protect my family and the people I love.

Therefore, in order to fulfill my dream, I tried hard to get into Law University. After that, I will aim to graduate with a good diploma. I know that lawyers are a high-pressure field with many challenges. But I love and will forever choose this job. I will fulfill my life’s dream!

Từ vựng: Becoming a…is my biggest dream: Trở thành…là ước mơ lớn nhất của tôi.

Tạm dịch:

Trở thành luật sư là ước mơ lớn nhất của tôi. Mỗi người sẽ có những ước mơ nghề nghiệp khác nhau, tôi cũng đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần. Và cuối cùng, tôi chọn luật sư là mục tiêu của mình trong tương lai.

Thành thật mà nói, có rất nhiều lý do khiến tôi chọn luật sư là công việc tương lai của mình. Đầu tiên, tôi tình cờ xem một chương trình luật sư. Họ có thể bảo vệ quyền lợi của người nghèo, mang lại công lý cho người vô tội,… Tôi thấy điều này rất tuyệt vời và đúng đắn. Họ có thể bênh vực người khác vì sự thật và lẽ phải trong cuộc sống. Thứ hai, nếu tôi trở thành một luật sư, tôi cũng có thể bảo vệ gia đình mình và những người tôi yêu thương.

Vì vậy, để thực hiện ước mơ của mình, em đã rất cố gắng thi vào trường Đại học Luật. Sau đó, tôi sẽ đặt mục tiêu tốt nghiệp loại giỏi. Tôi biết rằng luật sư là một lĩnh vực áp lực cao và nhiều thách thức. Nhưng tôi yêu thích và sẽ mãi mãi chọn công việc này. Tôi sẽ thực hiện ước mơ của đời mình!

Có thể bạn quan tâm:

IELTS Speaking part 1 Fish – câu hỏi và trả lời

Bài Talk about your dream job – Businessman

Talk about your dream job
Bài Talk about your dream job – Businessman

Since I was a kid, my friends often asked me about my dream job in the future, I thought and always wanted to be in business. Salesperson or open a store selling a certain product. The reason I like doing business so much is because my dad is an extremely good businessman. I’ve always admired him.

Now, in addition to studying, I also research more materials and read books to understand more about different ways of selling. I like the time I spend sitting with my dad talking about customer needs, the market or how to handle arising problems. This is a job I’ve always dreamed of. I will strive to become a good businessman in the future.

Từ vựng: I have always wanted to become………….: Tôi đã luôn muốn trở thành…

Tạm dịch:

Từ nhỏ, bạn bè thường hỏi tôi về công việc mơ ước trong tương lai, tôi nghĩ và luôn mong muốn được kinh doanh. Nhân viên kinh doanh hoặc mở một cửa hàng bán một sản phẩm nào đó. Sở dĩ tôi thích kinh doanh như vậy là vì bố tôi là một nhà kinh doanh cực kỳ giỏi. Tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy.

Bây giờ, ngoài việc học, tôi còn nghiên cứu thêm tài liệu và đọc sách để hiểu thêm về các cách bán hàng khác nhau. Tôi thích thời gian ngồi cùng bố nói về nhu cầu của khách hàng, thị trường hoặc cách xử lý các vấn đề phát sinh. Đây là công việc mà tôi hằng mơ ước. Tôi sẽ phấn đấu để trở thành một nhà kinh doanh giỏi trong tương lai.

Bài Talk about your dream job – Doctor

Talk about your dream job
Talk about your dream job – Doctor

In modern society, there are lots of jobs which help country develop. When I grow up, I want to be a doctor in order to help sick people. I think that healthy is an important factor in developing country and a doctor will be the person who helps people ensure their health.

Besides, health is power, therefore doctor brings happiness to several disappointed family. Doctors are often said to be “second mother” because of saving a lot of lives.

Although it’s not easy to become a doctor because students who want to graduate from medicine universities have to learn at least 11 years or even almost their all life. But I will give up my dream, I will try my best to become a doctor who saves a lot of lives and helps my country increasingly prosperous.

Từ vựng: I want to be a…: Tôi muốn trở thành…

Tạm dịch:

Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều công việc giúp đất nước phát triển. Khi lớn lên, tôi muốn trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người bệnh. Tôi nghĩ rằng sức khỏe là một yếu tố quan trọng ở các nước đang phát triển và bác sĩ sẽ là người giúp mọi người đảm bảo sức khỏe của họ.

Bên cạnh đó, sức khỏe là sức mạnh, vì vậy bác sĩ mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình thất vọng. Các bác sĩ thường được cho là “người mẹ thứ hai” vì đã cứu sống rất nhiều người.

Mặc dù không dễ để trở thành bác sĩ vì sinh viên muốn tốt nghiệp đại học y khoa phải học ít nhất 11 năm hoặc thậm chí gần như cả đời. Nhưng tôi sẽ từ bỏ ước mơ của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một bác sĩ cứu được rất nhiều người và giúp đất nước ngày càng thịnh vượng.

Xem ngay chủ đề được sử dụng nhiều nhất:

Chủ đề Talk about your friend IELTS Speaking part 2 – câu hỏi và trả lời

Bài Talk about your dream job – Football player

Talk about your dream job
Bài Talk about your dream job – Football player

I have a great love for sports and I have always dreamt of being a professional football player in the future. Ronaldinho, Beckham, and Ronaldo are my idols and they are the people who inspired me football.

From early of my childhood, I had been watching the games and often practiced with my father. Everyday, I have to run for a long distance, do exercise and practise passing the ball to improve my fitness.

My parents always support my dream because it has given me a lot of positive effects not only in my thought but also physically. Next year, I will take part in a school specializing in training young players and I hope that it will be the first step to make my dream come true.

I have been thinking about my dream career for a long time so I will dedicate myself to become a professional footballer.

Từ vựng: I have always dreamt of being a…: Tôi luôn mơ ước trở thành…

Tạm dịch:

Tôi có một tình yêu lớn dành cho thể thao và tôi luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai. Ronaldinho, Beckham và Ronaldo là thần tượng của tôi và họ là những người đã truyền cảm hứng cho tôi về bóng đá.

Ngay từ khi còn thơ ấu, tôi đã xem các trận đấu và thường xuyên luyện tập với bố. Hằng ngày, tôi phải chạy bộ đường dài, tập thể dục và tập chuyền bóng để nâng cao thể lực.

Bố mẹ luôn ủng hộ ước mơ của tôi vì nó đã mang lại cho tôi rất nhiều tác động tích cực không chỉ về mặt tư tưởng mà còn cả về thể chất. Năm sau, em sẽ thi vào trường chuyên đào tạo cầu thủ trẻ và tôi hy vọng đó sẽ là bước đầu tiên để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Tôi đã suy nghĩ về sự nghiệp mơ ước của mình trong một thời gian dài vì vậy tôi sẽ cống hiến hết mình để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Chúng mình vừa tổng hợp các kiến thức cần nhớ về từ vựng và cả một số câu trả lời mẫu để bạn tham khảo ôn luyện cho chủ đề Talk about your dream job. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn tự tin nói hơn, giúp bạn luyện tập hiệu quả hơn. Để tham khảo thêm những chủ đề khác, bạn hãy truy cập vào thư viện IELTS Speaking nhé! Nếu thấy bài viết hữu ích thì đừng quên để lại cho chúng mình một Like và một Comment nhé. Hẹn gặp lại!

Bình luận

Bình luận