Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Luyện Talk about your favorite subject cấp tốc ngay tại nhà

Tiếp nối chuỗi chia sẻ các topic thi Ielts Speaking, hôm nay Bacsiielts sẽ tiếp tục mang đến bạn một chủ đề rất quen thuộc đó Talk about your favorite subject. Từ vựng của chủ đề này là gì, các cấu trúc câu hay dùng, hay bài mẫu tham khảo, tất cả đều được chúng mình tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Talk about your favorite subject
Luyện Talk about your favorite subject cấp tốc ngay tại nhà

Khái quát một bài Talk about your favorite subject

Chúng mình chia bài nói Talk about your favorite subject ra làm 3 phần Mở bài, Thân bài và Kết bài giúp bài nói rõ ràng, đầy đủ và chuyên nghiệp hơn.

Mở bài

Mở bài chúng ta giới thiệu chung về môn học yêu thích của mình. Mời bạn xem qua một vài câu gợi ý dành cho mở bài 

 • My favourite subject is + tên môn học
 • I’m excited in/keen on/interested in/into… + tên môn học

Thân bài

Trong phần chính này, bạn đưa ra các luận điểm chính kèm ví dụ minh hoạ chi tiết. Sau đây là một số câu hỏi bạn có thể dựa vào để trình bày luận điểm của mình: 

 • Why do you like this subject?
 • What knowledge does the subject bring you?
 • How do you apply that subject in your life?
 • What did you have achievement in this subject?

Kết bài

Đối với phần kết bài, bạn nêu cảm nghĩ về môn học yêu thích, sự yêu thích ở mức độ nào và sự quyết tâm học tốt môn học ấy của bạn như thế nào.

NHẬP MÃ BSI20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
                           

Trang bị từ vựng chủ đề favorite subject

Tiếp theo đây chúng mình sẽ cung cấp cho bạn các từ vựng liên quan của Talk about your favorite subject.

 • Maths: môn Toán
 • Ethics: môn Đạo đức
 • Physical education: thể dục
 • Gymnastics: môn thể dục dụng cụ
 • Music: môn Âm nhạc
 • Fine art: môn mỹ thuật
 • Painting: hội họa
 • English: tiếng Anh
 • French: tiếng Pháp
 • Geography: môn Địa lý
 • History: môn Lịch sử
 • Psychology: tâm lý học
 • Chemistry: môn Hoá
 • Literature: môn Ngữ văn
 • Poetry: môn thi ca, thơ ca
 • Physics: môn Vật lý
 • Biology: môn Sinh học
 • National Defense Education; môn Giáo dục quốc phòng
 • Politics: môn Chính trị học
 • Informatics: môn Tin học
 • Sex education: giáo dục giới tính

Có thể bạn quan tâm:

Một số tips nhỏ giúp bạn có được cách phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ

Lưu ý khi thực hành bài nói

Chọn môn dễ viết

Ở bước đầu khi bạn lựa chọn môn để viết, bạn nên chọn các môn thân thuộc như Toán, Văn, tiếng Anh,…vì là môn học quen thuộc nên bạn có thể giảm thiểu khả năng bí ý tưởng. 

Lập dàn bài trước khi viết

Để bài viết, bài nói được mạch lạc, rõ ràng bạn cần lập dàn ý trước. Trong dàn ý, bạn phân chia các luận điểm thành nhiều đoạn như vậy người đọc vừa dễ đọc vừa dễ nhận biết các điểm chính trong bài. Dưới đây là một dàn bài mẫu bạn có thể tham khảo:

 • Nêu tên và khái quát về môn học  
 • Môn học dạy về cái gì?
 • Tại sao bạn yêu thích môn này?
 • Môn học có ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống? 
 • Bạn có đạt được thành tích nào khi học môn này không? Nếu có thì thành tích đó là gì? 

Một số bài nói mẫu Talk about your favorite subject

Cuối cùng, sau khi bạn đã nắm các kiến thức ở trên thì mời bạn tham khảo một số bài nói mẫu Talk about your favorite subject sau để định hình được một bài nói đầy đủ là như thế nào nhé.

Bài mẫu 1 – môn tiếng Anh

English is one of my favorite subjects. This is a compulsory subject for students from grade 3 and above. Today, English is more and more popular, so English is a very important subject and must be learned. English brings us many opportunities.

Firstly, fluent in English helps me communicate with foreigners and tourists, therefore helping me to know many different cultures around the world. With a passion for English, I was able to watch English movies and listen to English music without translation. English also opens up job opportunities for everyone. It will be easy for you to apply for a job you love if you have a high level of English.

Today, English is very important, so this is a subject we should not ignore and need determination to learn better.

Tạm dịch:

Tiếng Anh là một trong những môn học yêu thích của tôi. Đây là môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3 trở lên. Ngày nay, tiếng anh ngày càng phổ biến nên tiếng anh là môn học rất quan trọng và bắt buộc phải học. Tiếng Anh mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội.

Thứ nhất, thông thạo tiếng Anh giúp tôi giao tiếp với người nước ngoài và khách du lịch, từ đó giúp tôi biết nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Với niềm đam mê tiếng Anh, tôi đã có thể xem phim tiếng Anh và nghe nhạc tiếng Anh mà không cần dịch. Tiếng Anh cũng mở ra cơ hội việc làm cho tất cả mọi người. Bạn sẽ dễ dàng xin được công việc mình yêu thích nếu bạn có trình độ tiếng Anh cao.

Ngày nay môn tiếng anh rất quan trọng nên đây là môn học chúng ta không nên bỏ qua và cần quyết tâm để học tốt hơn.

Bài mẫu 2 – môn Toán

In all of the subjects in school, Math is my favorite. This is the basic subject from the elementary level. However, I have to admit that it’s getting harder and harder.

The time before, I struggled with it. There are many students who say that studying Math doesn’t help much in life, but I think differently. It helps us calculate and come up with exact numbers. Imagine, you can’t build a complete house without the area calculation. Math also helps us to think logically and react quickly to numbers. Whenever I go to the market with my mother, I often help her check the change.

Talk about your favorite subject
Bài mẫu Talk about your favorite subject – Toán

Learning Math is my passion. Last semester, I won the third prize in Mathematics. Indeed, Math is not only a school subject but it also has many benefits in life. I feel lucky because I have fun and love this subject.

Tạm dịch:

Trong tất cả các môn học ở trường, môn Toán là môn tôi yêu thích nhất. Đây là môn học cơ bản từ cấp tiểu học. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng nó ngày càng khó hơn.

Khoảng thời gian trước đây, tôi đã phải vật lộn với nó. Có nhiều học sinh nói rằng học Toán không giúp ích được gì nhiều cho cuộc sống, nhưng tôi lại nghĩ khác. Nó giúp chúng tôi tính toán và đưa ra những con số chính xác. Hãy tưởng tượng, bạn không thể xây một ngôi nhà hoàn chỉnh nếu không tính toán diện tích. Toán học cũng giúp chúng ta tư duy logic và phản ứng nhanh với các con số. Mỗi khi cùng mẹ đi chợ, tôi thường giúp mẹ kiểm tra tiền lẻ.

Học Toán là niềm đam mê của tôi. Học kỳ I vừa qua, tôi đạt giải Ba môn Toán. Quả thực, môn Toán không chỉ là môn học ở trường mà nó còn có rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi thấy vui và yêu thích môn học này.

Xem ngay:

Chủ đề Talk about the film you like best giờ chỉ là chuyện nhỏ

Bài mẫu 3 – môn Ngữ văn

When going to school, there are many subjects; however I still like literature the most. First, literature plays an important role in both education and daily life. Literature is not limit to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about several aspects of life.

From the very first step, student learns to write, read as well as describe things and people. Moreover, literature teaches one to be a responsible citizen and likeable personality. Literature is more than a subject, it’s an art and it can be applied directly into life such as: journalism, editor. People are not born to learn this unique subject, it needs long time to exercise to master.

Besides, when learning literature people not only know more works of art but also understand culture, tradition of each country. Literature is the mirror reflecting human and their lifestyle. Studying literature means learning the way to love and live a true life. All in all, with great benefits of literature, it is necessary for each society especially developing countries.

Tạm dịch:

Khi đi học, có rất nhiều môn học; tuy nhiên tôi vẫn thích văn học nhất. Thứ nhất, văn học đóng một vai trò quan trọng trong cả giáo dục và đời sống hàng ngày. Văn học không giới hạn một môn học được học ở trường. Hơn nữa, môn học này dạy con người về một số khía cạnh của cuộc sống.

Ngay từ bước đầu tiên, học sinh học viết, đọc cũng như mô tả sự vật và con người. Hơn nữa, văn học dạy người ta trở thành một công dân có trách nhiệm và tính cách dễ mến. Văn học không chỉ là một môn học, nó là một nghệ thuật và nó có thể được áp dụng trực tiếp vào cuộc sống như: báo chí, biên tập viên. Con người không sinh ra để học bộ môn độc đáo này, cần thời gian dài rèn luyện để thành thạo.

Bên cạnh đó, khi học văn người ta không chỉ biết thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật mà còn hiểu thêm về văn hóa, truyền thống của mỗi đất nước. Văn học là tấm gương phản chiếu con người và lối sống của họ. Học văn tức là học cách yêu và cách sống chân chính. Tựu chung lại, với những lợi ích to lớn của văn học, nó rất cần thiết cho mỗi xã hội đặc biệt là các nước đang phát triển.

Tìm hiểu bài viết trong chủ đề IELTS Speaking:

IELTS Speaking Part 1 Communication – câu hỏi và trả lời

Bài mẫu 4 – môn Lịch sử

Talk about your favorite subject
Bài mẫu Talk about your favorite subject – Lịch sử

My favorite subject is the one that most students consider as boring, and it is History. A lot of my classmates even hate it since they have to remember a huge amount of information about people that they do not know. The textbooks are usually very thick, and they consist of events and people from a hundred or thousands of years from East to West.

For me, those things are like the stories in the novels, but the difference is my textbooks are about true things. They tell me about the epic battles, the majestic kings and queens and their empires, the true meanings behind countless revolutions, the steps of humankind, and many more. I feel like I am living the past just by reading books, and the textbooks are never enough for me.

I love to collect historical books, and I always need to know a complete story about a certain event. For example, if I have a lesson about the discovery of America tomorrow, I will search online for more details that relating to it. It makes my teachers surprise sometimes, and most of them admit that it is very rare to meet a student who actually love and want to study History.

People love to read fantasy books, but I choose to read about true events and characters. My friends learn the lessons by heart because they are forced to do that, but I remember them like my favorite stories. I want to be an archaeologist in the future, and my love for the past, as well as History, will company with me in that path.

Tạm dịch:

Môn học yêu thích của tôi là môn mà hầu hết học sinh coi là nhàm chán, đó là Lịch sử. Rất nhiều bạn học của tôi thậm chí còn ghét nó vì họ phải nhớ một lượng lớn thông tin của những người mà họ không biết. Sách giáo khoa thường rất dày, bao gồm các sự kiện và con người từ hàng trăm, hàng nghìn năm từ Đông sang Tây.

Đối với tôi, những điều đó giống như những câu chuyện trong tiểu thuyết, nhưng điều khác biệt là sách giáo khoa của tôi viết về những điều có thật. Họ kể cho tôi nghe về những trận chiến hoành tráng, những vị vua và nữ hoàng oai hùng và đế chế của họ, ý nghĩa thực sự đằng sau vô số cuộc cách mạng, bước đi của loài người, và nhiều hơn thế nữa. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong quá khứ chỉ bằng cách đọc sách, và sách giáo khoa không bao giờ là đủ đối với tôi.

Tôi thích sưu tầm sách lịch sử, và tôi luôn cần biết một câu chuyện hoàn chỉnh về một sự kiện nào đó. Ví dụ, nếu tôi có một bài học về việc khám phá ra Châu Mỹ vào ngày mai, tôi sẽ tìm kiếm trên mạng để biết thêm chi tiết liên quan đến nó. Đôi khi điều đó khiến giáo viên của tôi ngạc nhiên, và hầu hết họ đều thừa nhận rằng rất hiếm khi gặp được một học sinh thực sự yêu thích và muốn học Lịch sử.

Mọi người thích đọc sách giả tưởng, nhưng tôi chọn đọc về các sự kiện và nhân vật có thật. Bạn bè của tôi học thuộc lòng những bài học bởi vì họ bị buộc phải làm điều đó, nhưng tôi nhớ chúng như những câu chuyện yêu thích của tôi. Tôi muốn trở thành một nhà khảo cổ học trong tương lai, và tình yêu của tôi dành cho quá khứ, cũng như Lịch sử, sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường đó.

Chúng tôi vừa mang đến bạn những kiến thức bạn cần biết trong quá trình ôn luyện chủ đề Talk about your favorite subject. Nhớ luyện tập thường xuyên để ghi nhớ tốt hơn và nếu được bạn nên tìm cho mình một người bạn để tập nói cùng, chữa lỗi cho nhau cũng là một phương pháp học cực kỳ hiệu quả. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm những bài viết liên quan tại thư viện IELTS Speaking. Hẹn gặp lại bạn ở các bài học sau!

Bình luận

Bình luận