Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Tuyệt chiêu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn tự tin nói trước đám đông

Thuyết trình tiếng Anh là một kỹ năng khá khó bởi nó không những yêu cầu bạn phải giao tiếp ngôn ngữ này một cách thành thạo mà còn phải tự tin trước đám đông. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng nhé vì trong bài viết dưới đây bacsiielts sẽ giới thiệu cho bạn những tuyệt chiêu để kỹ năng này không còn là nỗi sợ.

thuyết trình tiếng Anh
Tuyệt chiêu thuyết trình tiếng Anh giúp bạn tự tin nói trước đám đông

1. Phương pháp thuyết trình tiếng Anh từ A – Z

Không chỉ riêng trong tiếng Anh giao tiếp, sự lặp lại cũng quan trọng trong khi thuyết trình. Do vậy bạn nên lặp lại nội dung theo trình tự sau:

 • Nói những gì bạn sẽ nói
 • Nói điều đó ra
 • Sau đó nói lại những gì bạn vừa nói

Vậy cấu trúc của một bài thuyết trình như thế nào? Cùng bacsiielts tìm hiểu 3 phần trong cấu trúc một bài thuyết trình bao gồm giới thiệu, nội dung chính và kết thúc trong phần bên dưới nhé.

Phần giới thiệu

“All good presentations start with a strong introduction” – Tất cả những bài thuyết trình hay đều có phần mở đầu hấp dẫn với người nghe. Bên dưới đây là một số cách mở bài ấn tượng bạn có thể tham khảo:

Giới thiệu bản thân

 • Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều mọi người/ quý ông, quý bà và các bạn)
 • Hi, everyone. I’m Marc Hayward. Good to see you all. (Chào mọi người. Tôi là Marc Hayward. Hân hạnh khi được gặp tất cả các bạn)
 • It’s a pleasure to welcome the President there. (Thật vinh dự khi được chào đón vị chủ tịch ở đây)
 • On behalf of Bee Company. I’d like to welcome you. My name’s Mike. (Thay mặt cho công ty Bee. Chào mừng mọi người đã đến. Tôi tên là Mike)
 • I’m … , from [Class]/[Group]. (Tôi là…, đến từ…)
 • Let me introduce myself; my name is …, member of group 1 (Để tôi tự giới thiệu nhé, tôi tên là …, là thành viên của nhóm 1.)

Giới thiệu chủ đề thuyết trình

 • I plan to say a few words about… (Tôi dự định sẽ nói vài lời về…)
 • I’m going to talk about…  (Tôi sẽ nói về…)
 • The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc nói chuyện ngày hôm nay của tôi là…)
 • Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về vấn đề…)
 • I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
 • As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về chủ đề…)
 • I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui khi được có mặt ở đây hôm nay để chia sẻ cho các bạn về…)

Xem thêm:

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh đơn giản nhất

Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm – phương pháp và tài liệu học

thuyết trình tiếng Anh
Phương pháp thuyết trình tiếng Anh từ A – Z

Giới thiệu sơ lược bố cục bài thuyết trình

 • My talk will be in three parts. (Bài nói hôm nay của tôi gồm 3 phần)
 • I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi sẽ chia bài thuyết trình của mình thành 3 phần)
 • In the first part… (Phần đầu là…)
 • Then in the second part… (Sau đó tại phần giữa sẽ là…)
 • Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…)
 • I’ll start with…then…next…finally… (Tôi bắt đầu với vấn đề…sau đó là…tiếp theo đến…cuối cùng là…)
 • My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi sẽ được chia ra thành x phần.)
 • I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về vấn đề/ Tôi sẽ mở đầu với)
 • then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần….)
 • Next,… (tiếp đến) and finally…(cuối cùng)

Giới thiệu cách đặt câu hỏi

 • Please interrupt if you have any questions. (Hãy dừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi chho bài thuyết trình)
 • If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me and ask any questions. (Nếu bạn chưa hiểu ở đâu, hãy thoải mái dừng tôi lại và đặt câu hỏi nhé)
 • After my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Kết thúc phần trình bày, chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi)
 • I’d be grateful if you could leave any questions to the end. (Tôi rất vui nếu bạn đặt câu hỏi khi bài thuyết trình khi nó kết thúc)

Ví dụ về phần mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh:

Respected Principal, Respected Professors and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc. This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students.

Tạm dịch: 

Hiệu trưởng đáng kính, các giáo sư đáng kính và các bạn sinh viên thân mến!

Giống như mọi năm, chúng ta lại tụ họp ở đây để kỷ niệm thành tích đạt được hàng năm của trường đại học của chúng ta và hôm nay là ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, chúng ta có rất nhiều hoạt động vui vẻ hôm nay bao gồm ăn uống, khiêu vũ, vui chơi, v.v. Ngày này còn quan trọng hơn thế nữa đối với chúng tôi vì đây là năm cuối cùng tại trường của những sinh viên năm cuối.

Phần nội dung chính

Khi kết thúc phần giới thiệu, bạn sẽ chuyển qua phần quan trọng nhất là phần nội dung chính nhé. Tham khảo ngay các mẫu câu dưới đây để có được bài thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp như chuyên gia bạn nhé!

Hãy liên kết các phần riêng lẻ, cách chuyển ý trong một bài thuyết trình tiếng Anh

 • Now let’s move to / turn to the first part of my talk which is about… (Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…)
 • So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…)
 • To begin with… (Hãy bắt đầu với vấn đề…)
 • Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…)
 • This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp là…)
 • That completes/concludes…  (Đó là kết thúc/ kết luận về vấn đề…)
 • That’s all I want to say (Đó là những gì tôi muốn nói)
 • Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…)
 • So now we come to the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…)
 • Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn miêu tả về vấn đề…)
 • Let’s turn to the next issue… (Hãy đến với vấn đề tiếp theo là….)
 • I’d now like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về vấn đề…)

Thu hút sự tập trung của người nghe bằng cách

 • I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ kể cho bạn về một bí mật…)
 • You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì nó là…)
 • Because time is tight, you may want to consider. (Vì quỹ thời gian eo hẹp, bạn có thể muốn cân nhắc đến…)
 • Here’s what’s most important about this for you. (Đây là vấn đề quan trọng nhất dành cho bạn)
 • Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về vấn đề…)
 • Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi nhấn mạnh điều này cho bạn)
 • You may want to write this next part down. (Bạn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo của bài thuyết trình)
 • If you’re only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn ghi nhớ một điều, thì điều đó nên là…)
 • If you’re only going to do one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn làm một thứ, điều đó sẽ là…)

Đừng quên yêu cầu người nghe

 • This graph shows you about… (Đồ thị này cho bạn thấy về…)
 • Take a look at this…(Hãy xem cái này…)
 • If you look at this, you will see…(Nếu bạn nhìn vào đó, bạn sẽ thấy điều…)
 • This chart illustrates the figures… (Biểu đồ này minh họa các số liệu về vấn đề…)
 • This graph gives you a breakdown of… (Biểu đồ này cung cấp cho bạn về…)

Phần kết thúc

Cuối cùng, hãy kết lại bài thuyết trình một cách thật ấn tượng và thật rõ nét. Phần kết thúc thông thường bao gồm: kết luận, tóm tắt, cảm ơn, mời đặt câu hỏi và thảo luận. Dưới đây là một số cách kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh bạn có thể tham khảo

Kết luận, tóm tắt

 • Okay, that ends the third part of my talk. (Được rồi, đây là phần thứ 3 để kết thúc phần trình bày của tôi)
 • That’s all I want to say about… (Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về vấn đề…)
 • To sum up/conclude. (Tóm lại, kết luận)
 • I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bài nói bằng cách nhấn mạnh những điểm chính)
 • I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc bài thuyết trình với một bản tóm tắt các điểm chính)
 • Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát các điểm mà tôi cần trình bày trong ngày hôm nay)

Cảm ơn

 • I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi rất cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình hôm nay của tôi.)
 • Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/ sự chú ý của bạn)
 • Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến đây)
 • Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)
 • Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh của tôi khi được ở đây hôm nay.)
 • Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn rất nhiều.)
 • Many thanks for your attention. (Cảm ơn rất nhiều vì sự chú ý của bạn.)
 • May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung lắng nghe.)

Mời đặt câu hỏi, thảo luận

 • Now we have half an hour for questions and discussion. (Bây giờ chúng ta có nửa tiếng để đặt câu hỏi và thảo luận)
 • So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ tôi rất háo hức khi nghe bình luận của các bạn)
 • And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng cho bạn)

Có thể bạn sẽ cần:

Describe a time when you gave advice to others – IELTS Speaking part 2

Cách học bảng chữ cái tiếng Anh và cách phát âm đơn giản nhất

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bí kíp chọn chủ đề thuyết trình thú vị

thuyết trình tiếng Anh
Bí kíp chọn chủ đề thuyết trình thú vị

Chọn chủ đề cho bài nói là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị. Điều cần thiết là phải có một chủ đề phù hợp với bạn, cũng như mang lại sự hứng thú đối với người nghe. Bởi khi bạn có chủ đề thuyết trình tốt kết hợp với cách trình bày bằng tiếng Anh thú vị thì bài thuyết trình của bạn sẽ tuyệt vời hơn đấy.

Đầu tiên hãy chọn một chủ đề mà bạn biết. Trình bày một chủ đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của bạn sẽ là việc không hề dễ dàng, vì vậy đừng tự đặt mình vào tình huống khó khăn đó. 

Chủ đề của bài nói phải là thứ bạn đam mê và sẽ không gây khó khăn cho bạn để truyền tải thông điệp của mình. Bằng cách này, bạn sẽ có cách trình bày bằng tiếng Anh thu hút sự quan tâm của khán giả hơn.

 • Hãy chọn một chủ đề phù hợp với hoàn cảnh:  Chủ đề nên phù hợp với hoàn cảnh. Nếu đó là một bài thuyết trình mang tính học thuật, tất nhiên nó phải mang tính giáo dục. Cần tránh các chủ đề gây tranh cãi và đi ngược lại với kịch bản và đám đông.
 • Chọn một chủ đề phù hợp với khán giả: Tăng tính tương tác với khán giả của bạn bằng cách chọn một chủ đề được nhiều người biết đến và thu hút sự tò mò của họ. Bạn có thể làm điều này bằng cách kiểm tra nhân khẩu học của khán giả. Nếu bạn dự định thuyết trình trong một lớp học, có thể bạn sẽ có khán giả chủ yếu là sinh viên đại học và giáo sư. Tìm chủ đề nào đó mà giáo sư của bạn và các bạn cùng lớp của bạn nhìn chung sẽ thích nghe và lấy cảm hứng từ điều đó. 
 • Chọn một chủ đề đáp ứng mục đích của bài thuyết trình: Nếu bạn có ý định thuyết phục và giải trí người nghe, hãy chọn một chủ đề có thể thực hiện được mục đích đó. Hãy để bài thuyết trình của bạn để lại những suy nghĩ đọng lại trong lòng khán giả và nếu làm được vậy thì bài nói của bạn đã hoàn thành mục tiêu của nó.

3. Một số bài mẫu tham khảo

Để giúp các bạn có được bài bài thuyết trình hoàn hảo cũng như áp dụng một cách linh hoạt các câu thuyết trình bằng tiếng Anh ở trên. Chúng mình sẽ giới thiệu đến bạn 3 mẫu thuyết trình tiếng Anh mà các bạn có thể tham khảo.

Topic 1: Family

Hello everyone, today I’m happy to introduce to you, my family. My family includes my mother, father, and my little sister. Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He takes responsibility for all the disciplines in our house. Possessing a love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s well-being.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of a mom. Art and crafts gasp her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Bản dịch

Xin chào các bạn, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn, gia đình tôi. Gia đình tôi bao gồm mẹ tôi, cha tôi và em gái tôi. Hãy bắt đầu với mẹ của tôi, bà cũng giống như bất kỳ người mẹ nào khác. Yêu thương, quan tâm, lo lắng nhưng khi nóng giận, bà ấy rất nghiêm khắc. Bà ấy là người của nghệ thuật và luôn tìm kiếm những điều liên quan đến nghệ thuật. Bà ấy thích nấu ăn và cực kỳ sáng tạo trong khía cạnh đó. Bà ấy là điểm tựa trong ngôi nhà của chúng tôi và chắc chắn là động lực cho gia đình chúng tôi!

Cha tôi là trụ cột của gia đình chúng tôi. Ông ấy cứng nhắc nhưng cũng rất linh hoạt. Ông ấy chịu trách nhiệm cho mọi việc liên quan đến kỷ luật trong ngôi nhà của chúng tôi. Vốn yêu thích công việc làm vườn, ông đầu tư nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Ông ấy có năng khiếu làm vườn. Ông ấy yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình và chịu trách nhiệm trong việc mang đến hạnh phúc cho gia đình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đứa trẻ tinh nghịch trong gia đình chúng tôi là em gái tôi. Là con út trong gia đình, nên nó luôn có phần may mắn hơn. Cô ấy được trời phú cho nụ cười của một thiên thần, cô ấy cũng mang tính cách nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và hàng thủ công luôn thu hút sự chú ý của cô ấy lâu nhất. Với những cái cau mày và nụ cười, cô ấy luôn lắp đầy sự yêu thương của gia đình, một đứa trẻ tinh nghịch trong nhà chúng tôi.

Những bài viết được quan tâm nhất:

Lưu ngay bảng chữ cái tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu chuẩn nhất

Thành thạo cách đọc phiên âm tiếng Anh Mỹ chỉ trong 5 phút

Topic 2: Success

Respected Principal, Respected Professors, and Dear Fellow Students!

Like every year, we have gathered here once again to celebrate the annual function of our college and today being the last day of the celebration we will have lots of fun including eating, dancing, merry-making, etc.

This day is all the more important for us as this is the last year for the final year students. I have been given the opportunity to host the program this year and I am pretty enthusiastic to address everyone as this may be my last interaction with many of you.

Well, emotions apart, I would like to utilize this platform to share some secrets of success with you all. So far success for you must be to successfully complete the assignments on time, attend the lectures, never miss classes, maintain required attendance, give semester exams, and of course fair well in the exams.

But life, in reality, is a bigger sea; in fact, it’s an ocean, which you will have to swim across. Sometimes life may hit you as hard as a brick does, but don’t lose hope. Always believe that those who don’t give up can only meet the success ultimately. But if I ask you to define success, many of you must say ‘its name, fame, recognition, big house, car, fat bank balance, etc.’

But I would say, the interpretation of success may change from person to person. The ultimate success is happiness and satisfaction. It’s important that you pursue your passion and love.

Don’t follow others’ dreams; instead, follow your goals and dreams. For you are not someone else; you have your identity and capacity and work accordingly in order to achieve real success.

I can understand that many of you must not even have decided on your career goals. Some of you might go for further studies, some may join the corporate world and some of you may join your family business.

Each option would come with its own prospects and challenges. You must only concentrate on your activities and must not imagine the consequences.

Don’t get disheartened, if you fail initially, instead keep trying. Remember that your mistakes give you valuable lessons in the end and also help you choose the right path.

We have heard about several stories in our childhood such as the ‘story of the ant, who tries to climb the mountain’ or ‘slow and steady wins the race’ and many more. The moral of all these stories is common that you should keep trying until you succeed and no matter if you are slow you are steady, you are certainly going to win.

I won’t say that life is a race and you should beat others to win. Instead, you must try to remain grounded even when you succeed. You guys are the future of our nation; you must also try to fulfill your social responsibilities so that the next generation can follow in your footsteps. Today, we need people who are successful yet considerate. You have the ability to introduce changes and bring revolution in every field.

So stay focused and follow your journey towards success. Thank You!

Bản dịch:

Hiệu trưởng đáng kính, các giáo sư đáng kính và các bạn sinh viên thân mến!

Như mọi năm, chúng ta lại tụ họp ở đây để kỷ niệm thành tích đạt được hàng năm của trường đại học và hôm nay là ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm, chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui bao gồm ăn uống, khiêu vũ, vui chơi, v.v.

Ngày này càng quan trọng hơn đối với chúng tôi vì đây là năm cuối cùng của sinh viên năm cuối. Tôi đã được trao cơ hội tổ chức chương trình năm nay và tôi khá nhiệt tình để nói chuyện với mọi người vì đây có thể là lần tương tác cuối cùng của tôi với nhiều người trong số các bạn.

Chà, ngoài cảm xúc, tôi muốn sử dụng buổi nói chuyện này để chia sẻ một số bí quyết thành công với tất cả các bạn. Cho đến nay, thành công đối với bạn phải là hoàn thành tốt các bài tập đúng thời hạn, tham gia các buổi giảng, không bao giờ bỏ lỡ lớp học, duy trì việc đi học thường xuyên, làm bài kiểm tra học kỳ và tất nhiên là hoàn thành khá tốt trong các kỳ thi.

Nhưng cuộc sống, trong thực tế, là một đại dương lớn hơn; trên thực tế, đó là một đại dương mà bạn sẽ phải bơi qua. Đôi khi cuộc sống có thể đánh bạn mạnh như một viên gạch đập vào, nhưng đừng mất hy vọng. Luôn tin rằng những người không bỏ cuộc có thể đạt được thành công cuối cùng. Nhưng nếu tôi hỏi bạn định nghĩa thành công, nhiều người trong số bạn sẽ nói “tên của nó, sự nổi tiếng, sự công nhận, nhà lớn, xe hơi, số dư ngân dồi dào, v.v.”

Nhưng tôi phải nói rằng, cách hiểu về thành công có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thành công cuối cùng là hạnh phúc và hài lòng. Điều quan trọng là bạn phải theo đuổi đam mê và tình yêu của mình.

Đừng chạy theo ước mơ của người khác; thay vào đó, hãy theo đuổi mục tiêu và ước mơ của bạn. Của bạn không phải là ai khác; bạn có cá tính và năng lực của mình và làm việc phù hợp để đạt được thành công thực sự.

Tôi có thể hiểu rằng nhiều người trong số các bạn thậm chí còn chưa quyết định được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Một số bạn có thể đi học thêm, một số bạn có thể tham gia vào doanh nghiệp và một số bạn có thể tham gia công việc kinh doanh của gia đình mình.

Mỗi lựa chọn sẽ đi kèm với những triển vọng và thách thức riêng. Bạn chỉ được tập trung vào các hoạt động của mình và không được hình dung hậu quả.

Đừng nản lòng, nếu bạn thất bại ban đầu, thay vào đó hãy tiếp tục cố gắng. Hãy nhớ rằng những sai lầm của bạn cuối cùng mang lại cho bạn những bài học quý giá và cũng giúp bạn lựa chọn con đường đúng đắn.

Chúng ta đã nghe về một số câu chuyện trong thời thơ ấu của mình như “câu chuyện về con kiến ​​cố gắng leo núi” hoặc “chậm và chắc chắn sẽ thắng cuộc đua” và nhiều câu chuyện khác. Đạo lý của tất cả những câu chuyện này là bạn nên tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn thành công và cho dù bạn có chậm, bạn vẫn vững vàng, bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Tôi sẽ không nói rằng cuộc sống là một cuộc đua và bạn nên đánh bại người khác để giành chiến thắng. Thay vào đó, bạn phải cố gắng giữ vững lập trường ngay cả khi bạn thành công. Các bạn là tương lai của dân tộc chúng ta; bạn cũng phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình để thế hệ sau tiếp bước bạn. Ngày nay, chúng ta cần những người thành công nhưng vẫn chu đáo. Bạn có khả năng mang lại những thay đổi và cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực.

Vì vậy, hãy tập trung và theo đuổi hành trình hướng tới thành công của bạn. Cảm ơn!

thuyết trình tiếng Anh
Một số bài mẫu tham khảo

Topic 3: Unemployment speech (chủ đề thất nghiệp)

Respected Managers and Dear Colleagues!

As the increasing threat of recession is looming over our heads, it has become necessary to talk about it at least amongst our fraternity. We all know that our co-employees are being laid off due to the scarcity of work and the dwindling financial condition of our organization. It’s a time that needs to be handled with utmost patience and ingenuity.

We never know that one day while walking through the office, any of us may be told by our manager, “Sorry, but it’s your last day in the office today”.

Now you all must have started contemplating what you will do then, how you will make money and run your family. So let’s face this situation with dexterity and smartness.

However, before we engage in a conversation or discussion, please allow me to deliver a concise speech on unemployment so that you have an insight into the things and thereafter are able to evaluate your own circumstances with the situation of the masses. Trust me; it will give you a lot of encouragement to brave the situation boldly.

There are mainly three forms of unemployment – the labor class, who is illiterate, educated people without being technically qualified, and lastly technical people, such as engineers. Let us know about them one by one.

With the labor class, the situation is such that they have to constantly look for employment opportunities as they earn wages on a daily basis; hence they club themselves at a particular place to be able to obtain regular employment somewhere.

In this precarious situation, sometimes they are able to find employment and sometimes not. But they have habituated themselves to survive in the latter condition even though it is frustrating at times for them too when they are unable to meet their basic requirements of food and clothing.

The situation is quite similar for the city laborers also as they manage to get seasonal employment in some big farm or field, which helps them to survive.

As the population of literate people is growing day by day, the government is unable to accommodate them at the workplace. Already our educated youth is discontented with the incompetent wages given to them and the threat of unemployment leaves them even more frustrated.

It is quite unfortunate that they are made to meander through the dark roads. Since they don’t possess any practical experience or technical expertise, they only end up looking for clerical jobs, which are not enough to accommodate the growing number of literate people.

Then those who possess technical qualifications get even more frustrated because they are unable to find a good job at par with their academic qualification. Since the number of people acquiring technical expertise is increasing day by day, therefore even they get caught in the trap of unemployment.

It’s good that more and more people are educating themselves and are also going to higher educational levels too, but sadly the government is proving inefficient to offer them good employment opportunities. Hence, the growing anger and frustration in our youth have become so evident these days.

But instead of increasing our frustration, we should think of combating this situation, maybe through generating self-employment opportunities and channelizing our energy in that direction.

In this manner, the grave problem of unemployment can be tackled to a great extent. That’s all I have to say. Thank You!

Bản dịch

Kính thưa các nhà quản lý và các đồng nghiệp thân mến!

Khi mối đe dọa ngày càng tăng của suy thoái đang rình rập trong đầu chúng ta, thì ít nhất chúng ta cũng cần phải nói về nó. Tất cả chúng ta đều biết rằng các đồng nghiệp của chúng ta đang bị sa thải do công việc khan hiếm và điều kiện tài chính của tổ chức chúng ta ngày càng cạn kiệt. Đó là thời điểm cần được giả quyết theo một cách hết sức kiên nhẫn và khéo léo.

Chúng ta không bao giờ biết rằng một ngày nào đó khi đi ngang qua văn phòng, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bị quản lý của mình nói “Xin lỗi, hôm nay là ngày cuối cùng của bạn ở văn phòng”.

Bây giờ tất cả các bạn chắc hẳn đã bắt đầu suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm sau đó, bạn sẽ kiếm tiền và nuôi sống gia đình như thế nào. Vì vậy, hãy đối mặt với tình huống này bằng sự khéo léo và thông minh.

Tuy nhiên, trước khi chúng ta bắt đầu vào một cuộc trò chuyện hoặc thảo luận, xin cho phép tôi có một bài phát biểu ngắn gọn về tình trạng thất nghiệp để bạn có cái nhìn sâu sắc về sự việc và sau đó có thể đánh giá hoàn cảnh của chính mình với tình hình của đám đông. Hãy tin tôi; nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều động lực để dũng cảm vượt qua tình huống.

Chủ yếu có ba hình thức thất nghiệp – tầng lớp lao động mù chữ, những người có trình độ học vấn nhưng không có trình độ kỹ thuật và cuối cùng là những người làm kỹ thuật, chẳng hạn như kỹ sư. Hãy để tôi giải thích về các bạn từng cái một.

Đối với tầng lớp lao động, tình hình là họ phải liên tục tìm kiếm cơ hội việc làm để kiếm được tiền công hàng ngày; do đó họ cố định bản thân tại một nơi cụ thể để có thể kiếm được việc làm thường xuyên ở một nơi nào đó.

Trong hoàn cảnh bấp bênh này, đôi khi họ có thể tìm được việc làm và đôi khi không. Nhưng họ đã có thói quen để tồn tại trong điều kiện bấp bênh sau này mặc dù đôi khi họ cũng rất bực bội khi không thể đáp ứng các yêu cầu cơ bản về thức ăn và quần áo.

Tình hình cũng tương tự đối với người lao động thành phố khi họ kiếm được việc làm thời vụ ở một số trang trại hoặc cánh đồng lớn, giúp họ sinh tồn.

Khi dân số người biết chữ đang tăng lên từng ngày, chính phủ không thể đáp ứng họ tại nơi làm việc. Thanh niên được giáo dục của chúng ta đã bất bình với mức lương thấp kém được trao cho họ và mối đe dọa thất nghiệp khiến họ càng thất vọng hơn.

Khá đáng tiếc khi họ cứ ở trong tương lai tối tăm. Vì họ không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế hoặc chuyên môn kỹ thuật nào nên cuối cùng họ chỉ tìm kiếm các công việc văn thư, những công việc này không đủ để đáp ứng số lượng ngày càng tăng những người biết chữ.

Sau đó, những người có bằng cấp kỹ thuật thậm chí còn thất vọng hơn vì họ không thể tìm được một công việc tốt ngang với trình độ học vấn của họ. Vì số lượng người có chuyên môn kỹ thuật đang tăng lên từng ngày, do đó, ngay cả họ cũng mắc vào cái bẫy thất nghiệp.

Thật tốt khi ngày càng có nhiều người tự học và cũng đang học lên các cấp học cao hơn, nhưng đáng buồn là chính phủ đang tỏ ra kém hiệu quả trong việc cung cấp cơ hội việc làm tốt cho họ. Do đó, sự tức giận và thất vọng ngày càng tăng trong giới trẻ của chúng ta ngày nay đã trở nên quá rõ ràng.

Nhưng thay vì làm gia tăng sự thất vọng, chúng ta nên nghĩ đến việc chống lại tình trạng này, có thể thông qua việc tạo ra các cơ hội tự kinh doanh và truyền năng lượng của chúng ta theo hướng đó.

Bằng cách này, vấn đề thất nghiệp nghiêm trọng có thể được giải quyết hiệu quả. Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Cảm ơn!

Để thuyết trình tiếng Anh một cách hiệu quả, bạn cần lưu ý và học kỹ những mẫu câu mà chúng mình đã cung cấp trong phần trên. Và cũng đừng quên trau dồi thêm kiến thức tại thư viện IELTS Speaking, cũng như vốn từ vựng phong phú để tăng thêm sự tự tin cho bản thân cũng như sự thú vị cho bài nói bạn nhé!

Bình luận

Bình luận