Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

“Chinh phục” cách phát âm CH trong tiếng Anh siêu dễ dàng

Phát âm là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của chúng ta trong việc học ngoại ngữ. Ngày hôm nay, mời các bạn đến với bài viết hướng dẫn cách phát âm CH trong tiếng Anh để có thể chinh phục phụ âm này một cách dễ dàng hơn nhé!

cách phát âm CH trong tiếng Anh
Cách phát âm CH trong tiếng Anh

Cách phát âm CH là /tʃ/

Được coi là cách phát âm CH trong tiếng Anh vô cùng phổ biến , /tʃ/ là âm vô thanh, tạo thành từ hai âm /t/ và /ʃ/. Để tạo ra âm / ʧ /, đầu tiên bạn cong môi lên, lưỡi áp vào sau hàm răng trên và kết hợp với bật hơi ra.

Một số từ có phát âm ch là /tʃ/:

 • Chip /ʧɪp/
 • Teacher /ˈtiːʧə/
 • Rich /rɪʧ/
 • China /ˈtʃaɪ.nə/
 • Chair /ʧeə/
 • Kitchen /ˈkɪʧɪn/
 • Watch /wɒʧ/
 • Century /ˈsɛnʧʊri/
 • Chocolate /ˈtʃɒk.lət/

Xem bài viết liên quan:

Luyện tập với những từ tiếng anh có chữ CH đầy đủ nhất

Cách phát âm CH là /k/

Trong các từ tiếng Anh có nguồn gốc Hy Lạp, CH thường được phát âm là /⁠k⁠/. Ví dụ, ký tự từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ điển kharaktēr (có nghĩa là “dấu khắc”).  Ta thường gặp các từ có CH phát âm là /k/ là khi nó là âm đuôi của một từ. Để phát âm này, ta sẽ mở khẩu hình miệng, sử dụng cuống lưỡi trong cổ họng để bật hơi ra.

Một số từ có phát âm ch là /k/:

 • Architect /’a:rkɪtekt/
 • Christmas /’krɪsməs/
 • Chaos /ˈkeɪɒs/
 • School /skuːl/
 • Orchestra /ˈɔːkɪstrə/
 • Monarchy /ˈmɒnəki/
 • Stomach /’stʌmək/
 • Character /ˈkærɪktə/
 • Chemistry /ˈkem.ɪ.stri/

Cách phát âm CH là /ʃ/

/ʃ/ thường thấy trong cách phát âm SH nhưng đối với từ có chứa CH thì ta cũng có vài trường hợp phát âm /ʃ/. Để phát âm này, ta làm tròn môi nhưng không mở hàm ra, sau đó hơi cong lưỡi lên và đẩy hơi ra ngoài. 

Một số từ có phát âm ch là /ʃ/:

 • Chicago /ʃɪˈkɑ.ɡəʊ/
 • Chef /ʃef/
 • Champagne /ʃæm’peɪn/
 • Chemise /ʃəˈmiːz/  
 • Chevalier /,ʃevə’liə/ 
 • Chiffon /ʃɪˈfɑːn/
 • Cache /kæʃ/
 • Machine /məˈʃiːn/ 
cách phát âm CH trong tiếng Anh
Phát âm CH trong tiếng Anh

Chú ý về một số từ phát âm CH

Để phát âm chuẩn xác nhất thì không còn cách nào khác là học thuộc phiên âm của từ và ứng dụng chúng thường xuyên. Ở đây các bạn nên lưu ý trong tiếng Anh sẽ có một số từ phát âm CH dễ bị nhầm lẫn, ví dụ như sau:

 • Brochure /broʊˈʃʊr/
 • Cache /kæʃ/
 • Chagrin /ʃəˈɡrɪn/
 • Chauffeur /ʃoʊˈfɜːr/
 • Crochet /kroʊˈʃeɪ/
 • Mustache /ˈmʌstæʃ/
 • Ricochet /ˈrɪkəʃeɪ/ 
 • Quiche /kiːʃ/

Qua bài viết hướng dẫn trên, hy vọng Bác Sĩ IELTS đã giúp các bạn nắm được kiến thức về cách phát âm CH trong tiếng anh, hoàn thiện được kỹ năng nói để có thể tự tin hơn trong học tập và giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Anh. Các bạn hãy nhớ thường xuyên luyện tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Ngoài kiến thức trên bạn hãy tham khảo thêm những kiến thức tại thư viện IELTS speaking liên quan để nâng cao tình độ nữa nhé!

Bình luận

Bình luận