Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Lưu ngay những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về cuộc sống

Những câu nói tiếng Anh hay trong bài viết bên dưới chắc chắn sẽ truyền cảm hứng, thay đổi bạn, hoặc khiến bạn phải bật cười. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống và muốn tìm thêm một nguồn động lực thì bài viết mà Bác sĩ IELTS cung cấp bên dưới hoàn toàn phù hợp với bạn.

câu nói tiếng Anh hay
Lưu ngay những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về cuộc sống

1. Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay được bạn đọc trên Goodreads yêu thích nhất 

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy cười lên vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient, and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường mắc sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy rất khó để điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể chịu đựng được tôi những lúc xấu xa đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love as you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như thể không có ai đang nhìn bạn, hãy yêu như thể sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai đang nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất này.

4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn sống đúng thì chỉ một lần là đủ.

5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tổng kết về mọi thứ tôi học được về cuộc sống này: Nó vẫn tiếp tục.

6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là việc hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người thường chỉ tồn tại, đó là tất cả.

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng lại mong chờ những kết quả khác nhau.

9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Bạn chỉ có 2 cách để sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không có gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ trên đời đều là phép màu.

10. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà lại quên mất cuộc sống hiện tại. 

11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thoải mái: đó chính là một cuộc sống lý tưởng.

12. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy đến với chúng ta khi đang tạo nên những kế hoạch khác.

Có thể bạn sẽ cần:

Danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề dễ học nhất

Học cách viết Writing Task 1 Bar Chart chuẩn không cần chỉnh

câu nói tiếng Anh hay
Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi lại nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

14. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Tất cả những điều bạn có thể tưởng tượng được đều là sự thật.

15. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời rất đơn giản.

16. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng nữa. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn chính bản thân bạn cả.

17. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra mà thôi. 

18. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.  George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống chính là tạo nên chính bạn.

19. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người ta thật đẹp làm sao. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài của mình. Không phải ở lời mà họ nói. Chỉ vì họ là chính họ thôi.

20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống giống như việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn bắt buộc phải đi tiếp.

21. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế lại tiếp tục hủy hoại cuộc sống của chính tôi.

22. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè cũng rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai cả.

23. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ của mình, nhưng đừng bao giờ cố gắng sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết sau đó.

24. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên họ.

25. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là xoa dịu bởi lời nói dối.

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Tổng hợp những câu nói truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp

26. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta hiện đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người thì vẫn ngắm các vì sao.

27. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều mà bạn muốn nói. Bởi vì những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa gì cả, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng đâu.

28. This too, shall pass. —Anonymous

Rồi mọi chuyện sẽ qua.

29. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất bạn nhé.

30. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua đấy. 

31. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein

Đừng bao giờ để bản thân bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận bất cứ ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa chính bản thân mình.

32. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào chăng nữa.

33. Life’s too mysterious to take too seriously. —Mary Engelbreit

Cuộc sống này quá bí ẩn để có thể coi nó quá nghiêm trọng.

34. No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu như không có sự bằng lòng của bạn.

câu nói tiếng Anh hay
No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Những bài viết nổi bật:

6 nguyên tắc cần biết khi luyện nghe tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Nắm trọn công thức thì hiện tại đơn chỉ trong tích tắc

35. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông đâu. Người phụ nữ đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

36. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise, it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể đi lòng vòng và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả mọi người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

37. There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác cả. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta đang làm gì mà thôi.

38. Be where your feet are — Anonymous

Hãy sống với hiện tại.

39. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và bạn vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

40. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren

Bí kíp của cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó như thế nào.

41. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau.

42. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous

Hoàn toàn tốt nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng cứ mãi dừng lại ở đó.

43. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bản thân bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bản thân mình bị tuyệt vọng bởi chúng.

44. Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đang ở nửa chặng đường đó rồi.

45. Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước mà thôi. 

46. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie

Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu mà thôi. Đây chính là thời điểm để thấu hiểu nhiều hơn vì thế chúng ta có thể bớt lo sợ hơn.

47. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công cả, bạn phải leo thang bộ mà thôi.

48. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn của bạn, thay vì chờ đợi một ai đó mang hoa đến cho bạn.

49. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn mất mồ hôi.

50. Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho người khác.

3. Danh sách những câu nói hay chắc chắn sẽ thay đổi bạn (mãi mãi)

56. Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

Không phải bạn sống bao lâu mà bạn sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

57. I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười ngay cả khi gặp rắc rối. 

58. Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee

Thời gian rất là quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi luôn không ngừng học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa. Nếu bạn yêu cuộc sống, đừng lãng phí thời gian, bởi thời gian là thứ tạo nên cuộc sống.

59. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những điều nhỏ bé: luôn sống thật với bản thân mình và theo cách mà bạn suy nghĩ.

60. Life is like playing the violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học về nhạc cụ đó khi bản nhạc cứ tiếp tục được diễn ra.

61. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này rất xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ làm nên sự thật.

62. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

Đừng xem cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót mà thoát khỏi nó đâu.

63. The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

Trái tim, giống như chiếc dạ dày vậy, nó luôn muốn một chế độ ăn uống đa dạng.

câu nói tiếng Anh hay
The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

64. The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

Trò chơi cuộc đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.

65. Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde

Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc thái quá với nó.

66. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không thể sánh bằng được điều nằm bên trong bạn.

67. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley

Đừng quá mải mê đuổi theo quyền lực mà đánh mất tâm hồn, trí tuệ mang đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải tiền bạc và vật chất.

68. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley

Tôi sẽ chết ở ngay lúc mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc đời mình theo cách tôi muốn.

70. Life can only be understood backward; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard

Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bằng những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được diễn ra để hướng về phía trước

71. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs

Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của những người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong con người bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bản thân mình.

72. Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius

Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên. 

73. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy trói nó vào mục tiêu chứ đừng trói nó vào bất kỳ vật nào hay người nào.

74. You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.

Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất trên thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có một ai đó ghét đào.

75. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein

Tôi rất biết ơn những người đã nói không với bản thân tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức của mình.

Xem những bài viết được quan tâm nhất:

Tải sách Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced (PDF+Audio) miễn phí

Tổng hợp câu hỏi giúp bạn thành thạo IELTS Speaking Part 1 Work And Study

4. Tổng hợp những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười

76. Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.

77. 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên cuộc đời này: Bạn không thể đếm được số sợi tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra bên ngoài. Bây giờ thì bạn đặt cái lưỡi lại vào trong được rồi.

77. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người có thể ghé thăm thường xuyên hơn.

78. I’m not lazy. I’m just in my energy-saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng mà thôi.

79. You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn căn phòng của bạn.

80. I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc nghếch bằng đầu mình.

81. The brain is a wonderful organ; it starts working the moment you get up in the morning and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy vào buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

82. People say nothing is impossible, but I do nothing every day.

Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm được gì mỗi ngày.

83. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. — Alan Dundes

Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

84. Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of people’s on vacations was considered a punishment. — Betty White

Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

85. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho một lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề này.

86. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi đang nổi bật đấy.

87. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của bản thân mình nhưng bạn có thể quyết định cửa sổ nào bạn có thể ném họ ra từ đó.

88. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ sai lầm lần hai. Tôi thường mắc sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn ấy mà.

89. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

90. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch

Người đàn ông có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ấy đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.

91. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ đã (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của người khác), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có đôi giày của họ.

92. Men are like bank accounts. Without a lot of money, they don’t generate a lot of interest. —Anonymous

Đàn ông giống như những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều sự quan tâm.

câu nói tiếng Anh hay
Men are like bank accounts. Without a lot of money, they don’t generate a lot of interest.

94. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ bị thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi bản thân. Và luôn luôn là như vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng giống nhau.

95. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với một kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm của anh ta.

96. Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải rồi đấy.

97. People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar

Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được thực hiện hàng ngày.

98. Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi đấy.

99. Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn người ấy đã thất bại.

100. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi, bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi tại đó.

101. I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lên tờ báo. Sau đó tôi sẽ nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy ngay.

5. Tổng hợp những câu nói hay về tình yêu

102. Love isn’t something you find. Love is something that finds you.

Tình yêu không phải thứ để bạn tìm kiếm. Tình yêu sẽ tìm đến bạn

103. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.

Một bông hoa không thể nở nếu nó thiếu ánh nắng mặt trời, cũng như con người không thể sống mà không có tình yêu.

104. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.

Đó là tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, và từ cái nhìn mãi mãi.

105. Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.

Tình yêu chưa trưởng thành nói rằng: “Anh yêu em vì anh cần em.” Tình yêu trưởng thành sẽ nói rằng “Anh cần em vì anh yêu em”.

106. To love and be loved is to feel the sun from both sides.

Yêu và được yêu là được cảm nhận từ cả hai phía.

107. Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.

Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của nhân loại, là quyền thiêng liêng nhất của con người và là sợi dây bằng vàng liên kết chúng ta lại với nhau.

108. Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.

Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là mang đến khả năng biến mọi thứ trở nên thiêng liêng.

109. Let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love.

Chúng ta hãy luôn mỉm cười khi gặp nhau, vì nụ cười là khởi điểm của tình yêu.

110. Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing.

Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn một mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiếu thứ đó.

111. Life is the flower for which love is the honey.

Cuộc sống là một bông hoa trong đó tình yêu chính là mật ngọt.

112. We are born of love; Love is our mother.

Chúng ta được sinh ra từ tình yêu. Tình yêu chính là người mẹ của chúng ta.

113. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye

Đôi khi trái tim nhìn thấy điều mà đôi mắt không thể thấy.

114. Love is when the other person’s happiness is more important than your own.

Tình yêu là khi hạnh phúc của một ai đó khác quan trọng hơn hạnh phúc của chính bản thân mình.

115. I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.

Anh nhìn em và anh thấy cả phần đời còn lại của mình ngay trước mắt anh.

116. You can’t blame gravity for falling in love.

Bạn không thể trách luật hấp dẫn khi bạn “đổ” trước một ai đó được.

117. True love is eternal, infinite, and always like itself.

Tình yêu đích thực luôn là vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của chính nó.

118. Love makes your soul crawl out from its hiding place.

Tình yêu khiến tâm hồn của bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó.

119. Love is friendship that has caught fire. […] It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.

Tình yêu là do tình bạn bén lửa mà thành. Nó không hoàn hảo và chấp nhận cho những điểm yếu của mỗi người.

120. Love is like a beautiful flower that I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.

Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà bản thân không thể chạm vào, nhưng hương thơm của nó vẫn sẽ khiến toàn bộ khu vườn trở nên hạnh phúc.

121. Being deeply loved by someone gives you strength while loving someone deeply gives you courage.

Được ai đó yêu sâu đậm sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu đậm sẽ khiến bạn có thêm dũng khí hơn.

Nội dung liên quan

Các câu chúc sinh nhật bằng tiếng anh hay nhất

6. Tổng hợp những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh cực thú vị

121. I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it.

Anh không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng anh hy vọng sẽ có em ở trong đó.

122. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Chỉ mất vài giây để nói rằng em yêu anh, nhưng sẽ mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào đó.

123.  Are you a thief? Cause you stole my heart!!!

Có phải em là một tên trộm không? Vì em vừa đánh cắp trái tim anh mất rồi!!!

124.  Do you know which side of my heart? It’s beside you!

Anh có biết trái tim nằm ở bên nào không? Chính là ở bên anh đấy anh yêu!

125. I’m this fat because I have you in my heart.

Em béo thế này là vì có hình bóng anh trong tim đấy.

126. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.

Hỏi anh điều gì lại khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh sẽ đưa em một tấm gương.

127. I’m not good at anything… except loving you.

Anh không giỏi làm việc gì cả… trừ việc yêu em.

128. Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?

Em có đau không…. lúc rơi từ thiên đường xuống ấy?

129. You remind me of my next girlfriend.

Em khiến anh nhớ đến bạn gái tương lai của mình đấy.

130.  Are you tired of keeping going in my mind?

Anh có mệt không khi cứ quanh quẩn trong tâm trí em như thế này?

131. I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart.

Em không định hiến tạng đâu, nhưng em rất vui lòng khi giao trái tim mình cho anh.

132. I love you without knowing how, why, or even from where.

Anh yêu em nhưng không biết như thế nào, tại sao và từ đâu mà ra. 

133.  I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Anh yêu em không phải bởi vì con người em là ai, mà bởi vì anh là ai khi ở bên cạnh em.

134. To the world, you may be one person, but to one person you may be the world.

Đối với thế giới bạn có thể chỉ là một ai đó mà thôi, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ. 

135. There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you.

Có rất nhiều cách để anh trở nên hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em đấy.

136. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Em từng nghĩ chẳng có giấc mơ nào thành sự thật cả, nhưng điều đó đã thay đổi ngay từ khi em nhìn thấy anh.

137. I bet not even all the fireworks in the world can light up my world as you do.

Anh cá là tất cả pháo hoa trên thế giới này cũng không thể thắp sáng thế giới của anh như em đâu.

138. If I could change the alphabet, I would put U and I together.

Nếu có thể thay đổi bảng chữ cái, em muốn để chữ U và I cạnh nhau.

139.  It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

Người ta vẫn nói không có gì là mãi mãi cả. Em có thể trở thành “chẳng có gì” của anh không?

140. Once I’m with you, nobody else matters.

Khi em ở bên anh, những người khác không còn quan trọng gì nữa.

Xem thêm:

Tên tiếng Anh hay cho nam

Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh

Những câu nói tiếng Anh hay trong bài viết trên có đánh thức động lực bên trong bạn không? Hãy lưu lại những câu bản thâm tâm đắc nhất và dùng chúng để tiếp thêm năng lượng mỗi khi cảm thấy yếu lòng bạn nhé. Bạn có thể tham khảo thêm những câu nói khác tại thư viện IELTS Speaking nhé!

Bình luận

Bình luận