Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Phân biệt cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh 

Trong tiếng Anh, khi muốn nhắc đến mục đích thực hiện của một hành động nào đó thì ta thường dùng liên từ “to”, tuy nhiên nó sẽ không mang lại hiệu quả quá cao. Để có thể đạt điểm tuyệt đối trong phần thi viết cũng như làm cho bài văn trở nên chuyên nghiệp hơn, bạn nên tham khảo sử dụng cấu trúc in order to hoặc so as thay thế cho liên từ “to” thông thường. Vậy in order to và so as to là gì? Cùng Bác sĩ IELTS khám phá nhé. 

1. Ý nghĩa của cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

Cấu trúc in order to và so as to là 2 cấu trúc ngữ pháp tương đương với nhau trong tiếng Anh, chúng đều mang nghĩa “để mà”, thường được áp dụng trong những tình huống sau

Diễn tả mục đích thực hiện của một hành động mà người viết đã nhắc đến nó trước đó. 

Ví dụ: 

Câu văn gốc: Anh ấy tập thể dục mỗi ngày để phòng tránh bệnh tim mạch

Chuyển sang câu có cấu trúc in order to: He does the exercises everyday in order to prevent himself from heart disease. 

Chuyển sang cấu trúc so as to: He does the exercises everyday so as to prevent himself from heart disease. 

Như bạn có thể thấy thì ở hai câu văn trên, cả in order to và so as to đều được đặt vào cùng 1 vị trí, đều dùng để chỉ mục đích thực hiện của hành động “Anh ấy tập thể dục mỗi ngày”. 

Ý nghĩa cấu trúc in order to trong tiếng Anh
Ý nghĩa cấu trúc in order to trong tiếng Anh

In order to và so as to có nhiệm vụ nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau 

Sẽ có những trường hợp 2 câu văn chỉ mục đích viết tách rời nhau dẫn đến nghĩa của câu trở nên lủng củng. Lúc này, để đưa về đúng ý nghĩa ngữ pháp, cả cấu trúc in order to và so as to đều được dùng để nối 2 câu văn chỉ mục đích này lại với nhau. 

Ví dụ: 

She prepared for the interview carefully. She wants to get that job. 

Nghĩa của câu: Cô ấy đã chuẩn bị một cách rất cẩn thận cho buổi phỏng vấn. Cô ấy muốn nhận được công việc này 

Chuyển sang cấu trúc in order to: She prepared for the interview carefully in order to get that job. 

Chuyển sang cấu trúc so as to:  She prepared for the interview carefully so as to get that job. 

Trong câu văn trên, ta có thể thấy mục đích cô ấy chuẩn bị cẩn thận cho buổi phỏng vấn là vì cô ấy muốn có công việc này. Tuy nhiên, nếu viết tách rời nhau, câu văn sẽ không được rõ nghĩa và dễ gây nhầm lẫn cho người đọc. 

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

Mặc dù cả hai cấu trúc in order to và so as to có nét tương đồng với nhau về mặt nghĩa nhưng cách dùng của hai công thức ngữ pháp này lại hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau đó được phân biệt dựa trên chủ thể thực hiện hành động 

2.1. Khi chủ thể của hành động là đối tượng chính của mục đích mà hành động đang hướng đến 

Trong trường hợp mục đích của hành động hướng đến chính chủ thể của hành động đã được nêu ở phía trước, ta dùng cấu trúc in order to hoặc cấu trúc so as to với động từ nguyên mẫu. Lúc này, động từ chính đặt sau chủ ngữ và đặt trước in order to 

Chủ ngữ + Động từ + In order (not) to/So as (not) to + Động từ nguyên mẫu

Ví dụ: 

 1. Lan Anh spent all of her weekend at home in order to relax after a busy week. 

Lan Anh dành toàn bộ ngày cuối tuần của cô ấy để thư giãn sau 1 tuần làm việc bận rộn. 

 1. I study French so as to achieve a French government scholarship. 

Tôi học tiếng Pháp với mục đích dành được học bổng của chính phủ nước này. 

Công thức cấu trúc in order to và so as to
Công thức cấu trúc in order to và so as to

Xem thêm:

Cấu trúc Unless trong tiếng Anh: Cách dùng và bài tập

Cấu trúc As well as và cách dùng As well as trong tiếng Anh

2.2. Khi chủ thể của hành động không phải là đối tượng chính của mục đích mà hành động đang hướng đến 

Ngược lại với trường hợp được nêu ở mục 2.1, trong trường hợp mục đích của hành động hướng đến một đối tượng khác ngoài chủ thể của câu, ta sử dụng in order hoặc so as với for thay cho to.

Công thức như sau: 

Chủ ngữ + Động từ + In order/so as + for somebody + (not) + to + đ.từ nguyên mẫu

Ví dụ: 

 1. My mother spent all of her money in order for me to buy the latest iPhone14. 

Mẹ tôi đã dùng toàn bộ tiền của mình để cho tôi mua chiếc iPhone 14 mới nhất. 

 1. Fathers always work hard so as for their children to study in the best educational environment. 

Những người cha luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để những đứa con của ông ấy được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất. 

3. Một số lưu ý về cấu trúc in order to/so as to trong tiếng Anh

Cấu trúc in order to và so as to tuy là 2 cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh nhưng đồng thời cũng là dạng câu mà các bạn học viên hay nhầm lẫn nhất. Để tránh mắc phải một vài lỗi sai không đáng có, hãy cùng Bác sĩ IELTS điểm qua những lưu ý sau nhé. 

Các lưu ý cơ bản để không sử dụng sai ngữ cảnh in order to
Các lưu ý cơ bản để không sử dụng sai ngữ cảnh in order to

3.1. In order to và so as to chỉ dùng để nói 2 câu có cùng một chủ ngữ 

Cả in order to và so as to chỉ được dùng để nối 2 câu có cùng chủ ngữ. Trong trường hợp 2 câu cùng mục đích nhưng khác chủ ngữ thì bạn cũng không được sử dụng cấu trúc này. 

Ví dụ: 

She is learning Chinese. Her aim is to study in the best university in China. 

Cô ấy đang học tiếng Trung Quốc. Mục tiêu của cô ấy là học tập tại trường đại học tốt nhất tại Trung Quốc. 

Chuyển sang in order to: She is learning Chinese in order to study in the best university in China. 

Chuyển sang so as to: She is learning Chinese so as to study in the best university in China. 

Đây là câu văn viết đúng ngữ pháp khi chủ ngữ của cả hai câu đều là “she”,

He works really hard. She wants to buy a new apartment.

Anh ấy làm việc rất chăm chỉ. Cô ấy muốn mua một căn hộ mới 

Đây là câu văn sử dụng sai cấu trúc của in order to và so as to bởi chủ ngữ của câu đầu tiên là “he” nhưng chủ ngữ câu thứ hai lại là “she”. Hai đối tượng này hoàn toàn khác nhau và ta  cũng không chắc họ có cùng 1 mục đích hay không. 

3.2. In order to và so as to được lược bỏ khi nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau 

Thông thường ở câu chỉ mục đích thứ 2 sẽ xuất hiện các trợ động từ như want, like, hope,…… Lúc này, khi sử dụng cấu trúc in order to hoặc so as to để nối 2 câu lại với nhau, các bạn học viên cần lược bỏ toàn bộ trợ động từ, chỉ lấy động từ chính theo sau nó. 

Ví dụ: 

She studies very hard. She wants to be the top student in her class. 

Cô ấy học hành rất chăm chỉ. Cô ấy muốn trở thành học sinh đứng đầu lớp. 

Chuyển sang cấu trúc in order to: She studies very hard in order to be the top student in her class. 

Chuyển sang cấu trúc so as to: She studies very hard so as to be the top student in her class. 

Như bạn có thể thấy, khi nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau, ta lược bỏ trợ động từ “want”, chỉ giữ lại động từ chính trong câu là “be”. 

4. Một số cấu trúc tương đương với cấu trúc in order to trong tiếng Anh

Cấu trúc in order to và so as to có thể được sử dụng ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, tuy nhiên, để làm bài văn trở nên phong phú và đa dạng hơn, bạn có thể tham khảo một số cấu trúc tương đương sau đây. 

Các ngữ cảnh áp dụng cấu trúc tương đương của in order to
Các ngữ cảnh áp dụng cấu trúc tương đương của in order to

4.1. Cấu trúc to V 

To V là cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhất trong tiếng Anh, có thể sử dụng ở cả tình huống trang trọng lẫn không trang trọng. Nó mang nghĩa tương đương với in order to và so as to, đều có nhiệm vụ chỉ mục đích.

Tuy nhiên, to V chỉ có thể được dùng dưới dạng cấu trúc tương đương của in order to trong trường hợp câu văn ở dạng khẳng định hoặc nghi vấn. Ở dạng câu phủ định, chúng ta không dùng not + to V thay thế cho in order not to hay so as not to. 

Ví dụ: 

She always exercises at least 30 minutes per day. She wants to maintain a fit body. 

Cô ấy tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Cô ấy muốn duy trì một thân hình cân đối.

Chuyển sang cấu trúc in order to và so as to: She always exercises at least 30 minutes per day in order to/so as to maintain a fit body. 

Chuyển sang cấu trúc to V: She always exercises at least 30 minutes per day to maintain a fit body. 

4.2. Cấu trúc so that 

So that cũng là cấu trúc ngữ pháp mang nghĩa tương đương với in order to, tuy nhiên, theo sau so that luôn luôn là một mệnh đề với đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Ta có công thức như sau: 

Chủ ngữ + Động từ + so that + chủ ngữ + động từ khuyết thiếu + (not) + động từ

Động từ khuyết thiếu sử dụng trong cấu trúc so that là những động từ như will, would, can, could.

Ví dụ: 

Jimmy has prepared very carefully for the presentation. He wants to find more potential investors for his business. 

Jimmy đã chuẩn bị rất kỹ càng cho bài thuyết trình. Anh ấy muốn tìm kiếm thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng cho doanh nghiệp của mình. 

Chuyển sang cấu trúc in order to và so as to: Jimmy has prepared very carefully for the presentation in order to/so as to find more potential investors for his business. 

Chuyển sang cấu trúc so that Jimmy has prepared very carefully for the presentation so that he can find more potential investors for his business

Xem thêm:

So sánh hơn

In order that là gì?

Cấu trúc so that trong tiếng Anh

4.3. Cấu trúc with a view kết hợp với to V-ing 

Đây là cấu trúc ngữ pháp vẫn còn khá xa lạ với hầu hết các bạn học viên bởi nó chỉ xuất hiện nhiều trong các bài viết học thuật, các bài viết từ level C1 trở lên. Tuy nhiên, cách dùng của nó cũng không hề khó, bạn chỉ cần nắm vững công thức sau đây: 

With a view to V – ing, chủ ngữ + động từ 

Ví dụ: 

Our team needs to practice 2 hours a day in order to win the first prize in the school yearly music competition. 

Chuyển sang cấu trúc with a view to V-ing: With a view to winning the first prize in the school yearly music competition, our team needs to practice 2 hours per day. 

Để có được giải thưởng hạng nhất trong cuộc thi văn nghệ thường niên toàn trường, đội của chúng ta cần luyện tập 2 tiếng một ngày. 

4.4. Cấu trúc with an aim of V-ing 

Tương tự như cấu trúc with a view of mà bài viết vừa đề cập bên trên, cấu trúc with an aim of cũng theo sau bởi một động từ V-ing, chỉ khác giới từ đi kèm với nó là of thay vì to. Ta có công thức như sau: 

With an aim of V – ing, chủ ngữ + Động từ 

Ví dụ: 

I will walk to school tomorrow in order to enjoy the fresh air of Hanoi autumn in the morning. 

With an aim of enjoying the fresh air of Hanoi autumn in the morning, I will walk to school tomorrow. 

Để tận hưởng không khí trong lành của mùa thu Hà Nội vào buổi sáng, tôi sẽ đi bộ đến trường vào ngày mai. 

5. Bài tập về cấu trúc in order to và so as to

Cấu trúc in order to và so as to có tính ứng dụng rất cao trong hầu hết các ngữ cảnh, do vậy, để dễ dàng hơn trong việc sử dụng 2 công thức này, các bạn học viên hãy cùng Bác sĩ IELTS hoàn tất 20 câu văn dưới đây nhé. 

Exercise: Rewrite these sentences using in order to and so as to 

 1. He met the professor yesterday. He wanted to have more feedback about the research.
 2. She has been learning French so hard. She wants to study at the best university in Paris. 
 1. I will bring along my notebook to the orientation day. I want to note down some important information. 
 2. All the company staff must go to the hospital tomorrow. They are going to take a regular health checkup at 8.00 P.M
 3. We always remember to turn off the air conditioner before leaving the room. We want to save electricity. 
 4. Trang wants to attend the tutoring class. She aims to get a higher score in the next exam. 
 5. I got up early this morning. I want to take some photos at dawn. 
 6. My grandmother told me to open the window. She wants to let fresh air in. 
 7. She bought an expensive lens for her camera. She wants to take some high-quality photos during the next trip. 
 8. She should arrange her schedule more ideally. She needs more time for herself. 
 9. Lan decides to go to the supermarket. She wants to buy some fruit. 
 10. My mother has to meet the doctor once a month. She needs to take some treatment of musculoskeletal diseases
 11. He will have an interview with the United State Embassy tomorrow. He wants to have a visa to travel to the US this summer. 
 12. She has changed from the hard copy book to the e-book recently. She wants to save money. 
 13. She tries her best to become a student at the Foreign Trade University. She wants to make her parents proud of her. 
 14.  He has been on a diet since last month. His aim is to lose weight before Tet holiday. 
 15. She walks slightly into the room. She does not want to wake her roommate up. 
 16. He always checks the email carefully. He does not want to miss any important notifications. 
 17. I am focusing on building my brand image. I want to make a good impression with the interviewer. 
 18. Peter is looking for a part – time job, He wants to have money to pay for his personal entertainment needs.

Answers:

CâuIn order to So as to 
1He met the professor yesterday in order to have more feedback about the research.He met the professor yesterday so as to have more feedback about the research.
2She has been learning French so hard in order to study at the best university in Paris.She has been learning French so hard so as to study at the best university in Paris.
3I will bring along my notebook to the orientation day in order to note down some important information.I will bring along my notebook to the orientation day so as to note down some important information.
4All the company staff must go to the hospital tomorrow in order to take a regular health checkup at 8.00 P.MAll the company staff must go to the hospital tomorrow so as to take a regular health checkup at 8.00 P.M
5We always remember to turn off the air conditioner before leaving the room in order to save electricity.We always remember to turn off the air conditioner before leaving the room so as to save electricity.
6Trang wants to attend the tutoring class in order to get a higher score in the next exam.Trang wants to attend tutoring class so as to get a higher score in the next exam.
7I got up early this morning in order to take some photos at dawn.I got up early this morning so as to take some photos at dawn.
8My grandmother told me to open the window in order to let fresh air in.My grandmother told me to open the window so as to let fresh air in.
9She bought an expensive lens for her camera in order to take some high-quality photos during the next trip.She bought an expensive lens for her camera so as to take some high-quality photos during the next trip.
10She should arrange her schedule more ideally in order to have more time for herself.She should arrange her schedule more ideally so as to have more time for herself.
11Lan decides to go to the supermarket in order to buy some fruit.Lan decides to go to the supermarket so as to buy some fruit.
12My mother has to meet the doctor once a month in order to take some treatment of musculoskeletal diseasesMy mother has to meet the doctor once a month so as to take some treatment of musculoskeletal diseases
13He will have an interview with the United State Embassy tomorrow in order to have a visa to travel to the US this summer.He will have an interview with the United State Embassy tomorrow so as to have a visa to travel to the US this summer.
14She has changed from the hard copy book to the e-book recently in order to save money.She has changed from the hard copy book to the e-book recently so as to save money.
15She tries her best to become a student at the Foreign Trade University in order to make her parents proud of her.She tries her best to become a student at the Foreign Trade University so as to make her parents proud of her.
16He has been on a diet since last month in order to lose weight before Tet holiday.He has been on a diet since last month so as to lose weight before Tet holiday.
17She walks slightly into the room in order not to wake her roommate up.She walks slightly into the room so as not to wake her roommate up.
18He always checks the email carefully in order not to miss any important notifications.He always checks the email carefully so as not to miss any important notifications.
19I am focusing on building my brand image in order to make a good impression with the interviewer.I am focusing on building my brand image so as to make a good impression with the interviewer.
20Peter is looking for a part – time job in order to have money to pay for his personal entertainment needs.Peter is looking for a part – time job so as to have money to pay for his personal entertainment needs.

6. Lời kết 

Cấu trúc in order to và so as to đều là những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh mà các bạn học viên cần nắm vững. Hy vọng với bộ kiến thức mà Bác sĩ IELTS vừa cung cấp ở trên đã giúp bạn hiểu hơn về 2 công thức này nhé.