Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Những câu nói tiếng Anh hay về con gái ý nghĩa nhất

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn những câu nói tiếng Anh hay về con gái. Những câu nói này sẽ không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh của phụ nữ mà còn động viên các cô gái trên khắp thế giới phải tự tin, độc lập và theo đuổi đam mê của họ. Hãy cùng Bacsiielts khám phá thêm về những câu nói ý nghĩa này nhé.

1. Những câu nói hay về phụ nữ tiếng Anh

Những câu nói hay về phụ nữ tiếng Anh
Những câu nói hay về phụ nữ tiếng Anh

Trước khi đến với những câu nói tiếng Anh hay về con gái, Bác sĩ IELTS sẽ gợi ý đến bạn 20 câu nói vô cùng đặc biệt về phụ nữ bằng tiếng Anh dưới đây:

 • A prudent young woman kisses without love, heeds without trust, and departs before being abandoned.

Tạm dịch: Một người phụ nữ thông minh hôn mà không yêu, lắng nghe mà không tin tưởng, và ra đi trước khi bị bỏ rơi.

 • Women are perpetually lovely.

Tạm dịch: Phụ nữ là phải  luôn luôn xinh đẹp.

 • Everything possesses beauty, but not everyone perceives it.

Tạm dịch: Mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng, nhưng không phải ai cũng nhận thấy được nó.

 • Bear in mind that the distinction between a young girl and a mature woman is not only evident in her looks but also in her thoughts.

Tạm dịch: Hãy nhớ rằng sự khác biệt giữa một cô gái trẻ và một phụ nữ trưởng thành không chỉ thể hiện qua vẻ ngoại hình mà còn thông qua tư duy của họ.

 • She knows how to take care of herself and is capable of finding her own happiness.

Tạm dịch: Cô ấy biết cách chăm sóc bản thân và có khả năng tự tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

 • A woman’s beauty shines brightest when she smiles.

Tạm dịch: Vẻ đẹp của phụ nữ sẽ rạng rỡ nhất khi cô ấy mỉm cười.

 • Women and cats will follow their own desires, while men and dogs should learn to adapt and accept this fact.

Tạm dịch: Phụ nữ và mèo thường theo đuổi mong muốn của riêng họ, trong khi đàn ông và chó nên học cách thích nghi và chấp nhận điều này.

 • Women who conform to societal expectations and behave conventionally are rarely remembered in history.

Tạm dịch: Những phụ nữ tuân theo kỳ vọng xã hội và hành xử theo kiểu truyền thống hiếm khi được ghi nhớ trong lịch sử.

 • Financial independence is essential. In reality, everyone prefers to be with someone who is self-sufficient and independent.

Tạm dịch: Độc lập tài chính là điều quan trọng. Trên thực tế, mọi người đều ưa thích ở bên cạnh người có khả năng tự cấp tiền và độc lập.

 • A woman is like the cloud that brings rain, nourishing the thirsty soul of a man burdened by worries and sorrow.

Tạm dịch: Một phụ nữ giống như đám mây mang mưa, nuôi dưỡng tâm hồn khát khao của một người đàn ông chịu đựng nhiều lo âu và nỗi buồn.

Những câu nói độc đáo về phụ nữ tiếng Anh
Những câu nói độc đáo về phụ nữ tiếng Anh
 • True beauty doesn’t reside in the face; it’s a radiance that emanates from the heart.

Tạm dịch: Vẻ đẹp thật sự không nằm trong khuôn mặt; nó là sự tia sáng tỏa ra từ trái tim.

 • Boys often perceive girls as books: if the cover doesn’t captivate them, they may not take the time to explore what’s within.

Tạm dịch: Thường thì các chàng trai thường hiểu phụ nữ như cuốn sách: nếu bìa không hấp dẫn họ có thể không dành thời gian để khám phá những điều bên trong.

 • Contemplate the beauty that still surrounds you and find happiness.

Tạm dịch: Hãy suy ngẫm về cái đẹp vẫn tồn tại xung quanh bạn và tìm thấy niềm hạnh phúc.

 • Your actions and your thoughts define your beauty.

Tạm dịch: Hành động và tư duy của bạn định nghĩa vẻ đẹp của bạn.

 • Beauty has no fixed definitions. If you believe you are beautiful and the people you care about also see you that way, that’s all that matters.

Tạm dịch: Vẻ đẹp không có định nghĩa cố định. Nếu bạn tin rằng mình xinh đẹp và những người bạn quan tâm cũng nhìn nhận bạn như vậy thì đó mới là điều quan trọng.

 • As a woman, always strive for ambitious dreams and set your aspirations high!

Tạm dịch: Là một phụ nữ, luôn nỗ lực theo đuổi những ước mơ cao cả và đặt mục tiêu cao!

 • External beauty may attract, but inner beauty truly captivates.

Tạm dịch: Vẻ đẹp bên ngoài có thể thu hút, nhưng vẻ đẹp bên trong mới thực sự cuốn hút.

 • You are imperfect, inherently and inevitably flawed, and yet, you are beautiful.

Tạm dịch: Bạn không hoàn hảo, vốn có nhược điểm và thiếu sót không thể tránh khỏi, và tuy nhiên, bạn vẫn xinh đẹp.

 • Beauty is superficial, but ugliness penetrates to the core.

Tạm dịch: Cái đẹp thì hời hợt nhưng cái xấu thì thấm sâu vào cốt lõi.

 • Most importantly, be the protagonist of your own life story, not the victim.

Tạm dịch: Quan trọng nhất, hãy là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của bạn, chứ không phải là nạn nhân.

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Những câu nói tiếng Anh hay về con gái nổi tiếng

Sau đây sẽ là những câu nói hay về con gái bằng tiếng Anh được chắt lọc bởi Bacsiielts, hãy cùng khám phá những câu nói này nhé.

Những câu nói tiếng Anh hay về con gái nổi tiếng
Những câu nói tiếng Anh hay về con gái nổi tiếng
 • A girl should embody two qualities: elegance and fabulousness.

Tạm dịch: Một cô gái nên thể hiện hai phẩm chất: duyên dáng và tuyệt vời.

 • Tricks or impulsiveness can quickly tarnish your image. As a woman, confidence, hard work, perseverance, intelligence, patience, and wisdom are the qualities that make you more attractive.

Tạm dịch: Những chiêu trò hay sự bốc đồng có thể nhanh chóng làm mờ đi hình ảnh của bạn. Là một người con gái, sự tự tin, làm việc chăm chỉ, kiên trì, thông minh, kiên nhẫn và sự khôn ngoan là những phẩm chất làm cho bạn trở nên cuốn hút hơn.

 • Women are often considered wiser than men because they may know less but tend to understand more deeply.

Tạm dịch: Người con gái thường được coi là thông thái hơn nam giới vì họ có thể biết ít hơn nhưng thường hiểu sâu hơn.

 • Loving someone is never wrong, but risking everything for love may not be the right choice. It not only prevents you from reclaiming what you’ve lost but also diminishes your attractiveness. Keep in mind, the most attractive woman is the one who knows herself and isn’t consumed by love.

Tạm dịch: Yêu ai đó không bao giờ là sai, nhưng đánh cược tất cả vì tình yêu có thể không phải là lựa chọn đúng đắn. Điều này không chỉ ngăn bạn khỏi việc khôi phục những gì bạn đã mất mà còn làm giảm sự hấp dẫn của bạn. Hãy nhớ rằng con gái quyến rũ nhất là người biết rõ bản thân mình và không bị tình yêu làm cho mất đi chính mình.

 • A woman has the ability to make happiness flourish all around her.

Tạm dịch: Một phụ nữ có khả năng làm cho niềm hạnh phúc nở rộ xung quanh mình.

 • I would prefer to rely on a woman’s intuition rather than a man’s logic.

Tạm dịch: Tôi thích dựa vào trực giác của một phụ nữ hơn là lý thuyết của một người đàn ông.

 • For women, never let an opportunity pass by without telling them how beautiful they are.

Tạm dịch: Đối với phụ nữ, đừng để cơ hội trôi qua mà không nói cho họ biết họ đẹp đẽ như thế nào.

 • Girls possess unique abilities; they can become emotionally moved without any external trigger, experience menstrual bleeding without physical harm, and have the power to make even inanimate things come to life.

Tạm dịch: Các cô gái sở hữu những khả năng đặc biệt; họ có thể bị xúc động tinh thần mà không cần kích thích bên ngoài, trải qua kích kinh mà không hại về thể chất và có khả năng làm cho cả những vật thể không sống trở nên sống động.

 • It’s not an expensive pair of shoes, a fashionable dress, or trendy hair that makes a woman the most attractive person. It’s her wisdom and her charm that truly define her attractiveness.

Tạm dịch: Đó không phải là một đôi giày đắt tiền, một bộ váy thời trang hoặc mái tóc hiện đại làm cho một phụ nữ trở nên cuốn hút nhất. Đó là sự khôn ngoan và duyên dáng của cô ấy thật sự định nghĩa sự hấp dẫn của cô.

 • Women may stumble when men lack strength or support.

Tạm dịch: Phụ nữ có thể bị trượt chân khi đàn ông thiếu sức mạnh hoặc sự hỗ trợ.

 • A girl is someone who remains true to herself, regardless of the circumstances.

Tạm dịch: Một cô gái là người luôn giữ vững bản nguyên của mình, bất kể hoàn cảnh nào xảy ra.

 • A girl should be like a butterfly – beautiful to behold and challenging to capture.

Tạm dịch: Một cô gái nên giống như một con bướm – xinh đẹp để đắm chìm và thách thức để bắt giữ.

 • Girls can accomplish anything that boys can do, and they can do it while wearing heels.

Tạm dịch: Các cô gái có thể thực hiện mọi điều mà các chàng trai có thể làm, và họ có thể làm điều đó trong khi mang giày cao gót.

Những câu nói tiếng Anh hay về con gái cực ý nghĩa
Những câu nói tiếng Anh hay về con gái cực ý nghĩa
 • Coco Chanel có câu nói tiếng Anh hay về con gái: “A girl should be two things: who and what she wants”.

Tạm dịch: Một cô gái nên là hai điều: là chính cô và làm những gì cô muốn.

 • Emma Watson từng chia sẻ: “Girls should never be afraid to be smart”.

Dịch nghĩa: Các cô gái không nên bao giờ sợ mà hãy thật thông minh..

 • Audrey Hepburn nói rằng: “A girl’s beauty comes from within”.

Tạm dịch: Vẻ đẹp của một cô gái đến từ bên trong của cô gái ấy.

 • Elizabeth Cady Stanton từng nói: “The best protection any woman can have is courage”.

Tạm dịch: Sự bảo vệ tốt nhất mà một phụ nữ có thể có là lòng dũng cảm.

 • Marilyn Monroe hóp một trong những câu nói tiếng Anh hay về con gái: “A girl doesn’t need anyone who doesn’t need her”.

Tạm dịch: Một cô gái sẽ không cần những mà không cần cô gái ấy.

 • Katherine Johnson nói rằng: “Girls are capable of doing everything men are capable of doing. Sometimes they have more imagination than men”.

Tạm dịch: Các cô gái có khả năng thực hiện mọi điều mà nam giới có khả năng thực hiện. Đôi khi họ có trí tưởng tượng nhiều hơn nam giới.

 • Coco Chanel cho rằng: “A girl should be two things: classy and fabulous”.

Tạm dịch: Một cô gái nên có hai điều: duyên dáng và tuyệt vời.

Các bài viết liên quan:

Những câu nói hay về gia đình tiếng Anh

Những câu nói tiếng Anh hay về Tình bạn

Những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về LGBT bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về trẻ em bằng tiếng Anh

3. Lời kết

Vừa rồi là top 40 những câu nói tiếng Anh hay về con gái mà Bác sĩ IELTS chọn lọc và tổng hợp cho bạn. Hy vọng bài viết này hữu ích đối với bạn và chúc bạn một ngày học tập và làm việc đầy năng lượng!