Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Những câu nói hay về gia đình tiếng Anh

Gia đình chính là kho báu quý giá nhất của mỗi người. Gia đình là nguồn động lực để ta làm việc, là nơi trú ẩn khi ta gặp khó khăn, là nơi trở về sau một ngày làm việc vất vả. Vậy nên, Bác sĩ IELTS xin gửi đến bạn những câu nói hay về gia đình tiếng Anh giúp bạn có những cái nhìn sâu sắc hơn về gia đình.

1. Những câu nói hay về gia đình tiếng Anh

Những câu nói hay về gia đình tiếng Anh
Những câu nói hay về gia đình tiếng Anh
 • Family means no one gets left behind or forgotten 

Ý nghĩa: Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hay bị quên lãng.

 • Home is where we are loved the most and act the worst. 

Ý nghĩa: Nhà là nơi chúng ta được yêu thương nhất nhưng lại hành đồng tồi tệ nhất.

 • What can we do to promote world peace? Go home and love your family.

Ý nghĩa: Chúng ta làm gì để tuyên truyền hòa bình thế giới? Về nhà và yêu thương gia đình.

 • Charity begins at home, but should not end there. 

Ý nghĩa: Lòng bác ái bắt đầu từ nhà nhưng không nên kết thúc tại đó.

 • Family is not an important thing. It’s everything.

Ý nghĩa: Gia đình không phải là một thứ quan trọng. Đó là tất cả mọi thứ.

 • A man travels the world over in search of what he needs, and return home to find it. 

Ý nghĩa: Một người đi khắp thời gian để tìm kiếm điều anh ấy muốn và trở về nhà để thấy điều đó.

 • A happy family is but an earlier heaven.

Ý nghĩa: Một gia đình hạnh phúc là một gia đình đến sớm.

 • Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song. 

Ý nghĩa: Gia đình giống như một bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm nhưng luôn là một bản nhạc tuyệt đẹp.

 • The strength of a nation derives from integrity of the home.

Ý nghĩa: Sức mạnh của một quốc gia đến từ sự vẹn toàn của ngôi nhà.

 • Rejoice with your family in the beautiful land of life. 

Ý nghĩa: Hãy vui vẻ với gia đình trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.

 • Family is where the life begins and the love never dies. 

Ý nghĩa: Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

 • There is nothing that makes us more insane than family. Or more happy. Or more exasperated. Or more secure. 

Ý nghĩa: Không có nơi nào làm bạn trở nên điên rồ hơn gia đình. Hoặc hạnh phúc hơn. Hoặc bực tức hơn. Hoặc an toàn hơn.

 • Family are like branches on a tree. We all grow in different directions, yet our root remains as one. 

Ý nghĩa: Gia đình giống như cành trên cây. Tất cả chúng ta đều phát triển theo những hướng khác nhau, nhưng cội nguồn của chúng ta vẫn giống nhau.

 • There is no such thing as fun for the whole family. 

Ý nghĩa: Không có gì thú vị bằng gia đình. 

 • If we have a place to go, is a home. If we have someone to love, is a family. If we have both, is a blessing.

Ý nghĩa: Nếu chúng ta có một nơi để về, đó là nhà. Nếu chúng ta có ai đó để yêu thương, đó là gia đình. Nếu chúng ta có cả hai, đó là một phước lành.

 • Family, like individuals, are unique. 

Ý nghĩa: Gia đình giống như một cá thể độc lập.

Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình
Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình
 • Family life contributes immensely to an individual’s happiness. Only in a happy homelife can complete contentment be found.

Ý nghĩa: Cuộc sống gia đình góp phần to lớn vào hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một cuộc sống gia đình hạnh phúc mới có thể tìm thấy sự hài lòng trọn vẹn.

 • To understand your parents’ love, we must raise children ourselves. 

Ý nghĩa: Để hiểu được tình yêu của bố mẹ, chúng ta phải tự nuôi con của mình.

 • A beautiful marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Ý nghĩa: Một cuộc hôn nhân tốt là giữ một người vợ mù và một người chồng điếc.

 • When everything goes to hell, the people who stand by us without flinching – they are our family. 

Ý nghĩa: Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, những người đứng cạnh chúng ta mà không do dự chính là gia đình của chúng ta. 

 • Family is one of nature masterpieces.

Ý nghĩa: Gia đình là một kiệt tác của tạo hóa. 

 • Without a family, man. Alone in the world, trembles with a cold.

Ý nghĩa: Không có gia đình, người ta cô độc giữa thế gian, run rẩy trong giá lạnh.

 • When you look at your life, the greatest happiness is family happiness. 

Ý nghĩa:  Khi bạn nhìn lại, niềm hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời là hạnh phúc gia đình.

 • The greatest legacy we can leave our children is happy memories. 

Ý nghĩa:  Tài sản tuyệt nhất chúng ta có thể để lại cho con cái chính là những ký ức hạnh phúc. 

Các câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh
Các câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh
 • Houses are built to live in and not to look on. 

Ý nghĩa: Ngôi nhà được xây ra để sống chứ không phải để ngắm nhìn.

 • All happy families resemble one another. Each unhappy family is unhappy in its own way. 

Ý nghĩa: Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Mỗi gia đình không hạnh phúc đều bất hạnh theo cách riêng của mình.

 • The world, we’d discover, doesn’t love you like your family loves you. 

Ý nghĩa: Thế giới này, như chúng ta đã biết, không yêu thương chúng ta như gia đình của chúng ta.

 • I don’t choose my family. They are God’s gift to me, as I am to them. 

Ý nghĩa: Tôi không thể lựa chọn gia đình của mình. Họ là món quà của Chúa ban cho tôi, giống như tôi là món quà dành cho họ.

 • Family is the compass that guides me. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when I occasionally falter. 

Ý nghĩa: Gia đình là la bàn dẫn lối cho tôi. Họ là niềm cảm hứng để ta hướng đến những mục tiêu cao cả và là chốn bình yên mỗi lúc tôi đánh mất can đảm của bản thân.

 • Togetherness is a very important ingredient to family life. 

Ý nghĩa: Sự gắn kết là một yếu tố quan trọng của cuộc sống gia đình.

Xem thêm:

Những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh

Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

Những câu nói tiếng Anh hay về con gái

Những câu nói hay về trẻ em bằng tiếng Anh
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Lời kết

Hy vọng bài chia sẻ của Bác sĩ IELTS về những câu nói hay về gia đình tiếng Anh sẽ giúp có cảm nhận sâu sắc hơn về tầm quan trọng của gia đình. Và nếu bạn sử dụng câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh sẽ giúp mở rộng vốn tử và thể hiện được nét đẹp nội tâm của bạn đấy.