Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Top những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất

Tình cảm của mẹ đối với chúng ta là điều gì đó rất thiêng liêng và không thể so sánh được với bất kỳ thứ gì khác. Mỗi khi nói về mẹ, bản thân ta luôn có cảm giác bồi hồi, xúc động và tự hào về những gì người đã hi sinh cho mình, chính vì những điều cao cả đó, Bác sĩ IELTS dành tặng bạn những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh vô cùng ý nghĩa để bạn có thể chia sẻ với mẹ của mình, làm tình cảm thêm gắn kết hơn nhé!

Những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh

1. Những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh

I believe in love at first sight because I have loved my mom since I opened my eyes. 

→ Tôi tin vào tình yêu sét đánh vì tôi đã yêu mẹ từ khi tôi mở mắt chào đời.

I have a million roses. I would give them all to my mom because of the million things mom does.

→ Tôi có một triệu bông hồng tôi sẽ tặng tất cả cho mẹ tôi vì hàng triệu việc mà mẹ đã làm.

A mother understands what a child does not say.

Người mẹ hiểu được những gì đứa trẻ chưa biết nói.

Because you have your mother behind you, if you are hated by the whole world, you’ll be fine 

Vì sau lưng con có mẹ, nếu có bị cả thế giới ghét bỏ cũng không sao.  

No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu hết trái tim của một người mẹ.   

When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho chính mình và một lần cho con cái.

No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love never fails, this she gets from above.

Bất kể vấn đề gì, dù tồi tệ đến mức dường như vô vọng, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn bởi vì mẹ biết tình yêu không bao giờ thất bại, bởi vì điều này là trời ban cho.

No matter what we go through. No matter how much we argue. In the end, you are there for me always, and I love you for that.

Kể cả chúng ta đã trải qua bất cứ chuyện gì hay sau bao lần tranh luận, đến cuối cùng thì mẹ vẫn ở đó và con luôn yêu mẹ vì điều đó.

Always love your mother because you will never get another.

Hãy luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác.

A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ kết thúc. Nó luôn ở đó từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc.

What do girls do who don’t have any mothers to help them through their troubles? – Louisa May Alcott  

Các cô gái sẽ làm gì khi không có mẹ để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn?

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.  

Tình yêu, đau buồn và tình mẫu tử, Danh tiếng, niềm vui và sự khinh bỉ – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.  

I love my mom because she gave me everything: she gave me love, she gave me her soul, and she gave me her time.

Tôi yêu mẹ bởi vì mẹ đã cho tôi tất cả: cho tôi tình yêu, tâm hồn và cả thời gian của bà nữa.

A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path.

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có tiếc nuối. Tình yêu đó dám thách thức và làm nghiền nát không thương tiếc những gì cản đường nó.

The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent.

Mối quan hệ mẹ con là nghịch lý, và theo một nghĩa nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng mãnh liệt của người mẹ, nhưng chính tình yêu này phải giúp đứa trẻ trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở nên hoàn toàn độc lập.

Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

→ Tình yêu của người mẹ là bình yên. Nó không cần bạn phải có được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever.

Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong chốc lát, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

A mother who is really a mother is never free.  

Một người mẹ thật sự là người mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi.  

A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.  

Hạnh phúc của người mẹ giống như ngọn hải đăng , thắp sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu quá khứ dưới vỏ ngoài của những kỉ niệm đẹp đẽ.

A mother’s life, you see, is one long succession of dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and fears.

Bạn thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi dài những vỡ kịch, lúc nhẹ nhàng và dịu dàng, lúc khủng khiếp. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.

Mother’s love grows by giving.

Tình thương của mẹ lớn lên bằng sự cho đi.

The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.  

Trái tim của người mẹ là vực sâu thăm thẳm mà ở dưới đó bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.  

It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every moment.

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.

Home is where your Mom is.

Nhà là nơi có mẹ.

Hug the mother counting the stars. Counting forever does not end a long life.

Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong.

Great with great gratitude nurturing Vast immense sea of ​​virtue

Vời vợi non cao ơn dưỡng dục Mênh mông biển rộng đức sinh thành.

Deeply implied in the meaning of the East title, Sinh was successful in the state of painting.

Ân sâu nghĩa mẫu đông hải tựa Sinh thành công phụ thái sơn cao.

Did the parents promise each other from the previous life to sculpt a picture of a child whose heart is still intact.

Phải cha mẹ hứa nhau từ kiếp trước Tạc nên hình con nguyên vẹn trái tim người.

When you are a mother, you can fully understand all the pain and suffering that she had to bear when she gave birth to a child and raised her children.

Chỉ khi bạn làm mẹ, thì bạn mới có thể thấu hiểu hết những nỗi lòng, những nỗi khổ mà mẹ phải gánh chịu khi sinh ra con và nuôi con khôn lớn.

Any Father and Mother wants to bring peace and happiness to each of their children.

Bất cứ người Cha, người Mẹ nào cũng muốn mang đến sự yên bình và hạnh phúc cho mỗi đứa con của mình.

Mother is the sweetest gift God gives to the life of every child.

Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cuộc đời của mỗi người con.

Mother may never say she loves you, loves you, but she will do everything for you to live the best and happiest life. So show your mother loving gestures every day.

Mẹ có thể chưa bao giờ nói yêu bạn, thương bạn nhưng mẹ sẽ làm tất cả để bạn được sống một cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Vì vậy, hãy dành cho mẹ những cử chỉ yêu thương mỗi ngày.

Never forget your parents, because they are why you are in the world and who you are in this society.

Đừng bao giờ quên cha mẹ của bạn, bởi vì họ là lý do tại sao bạn có mặt trên thế giới này và bạn là ai trong xã hội này.

A mother’s love cannot be measured, no page can be written.

→ Tình mẹ không thể đo đếm, không trang giấy nào có thể viết nên.

Mom can forgive all our mistakes and never mention the mistakes we make even one, two or more mistakes.

→ Mẹ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ nhắc đến những lỗi lầm chúng ta mắc phải dù chỉ một, hai hay nhiều lỗi.

When you’re a mother, you’re never really alone in your thoughts. A mother must think twice, once for herself and once for her children.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

When you look into the eyes of a mother, you will know the purest love you can find on earth.

Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu thuần khiết nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trái đất.

Các bài viết nổi bật khác:

Câu nói hay về trẻ em bằng tiếng Anh

Những câu nói tiếng Anh hay về con gái

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan

Những câu nói hay về du lịch bằng tiếng Anh

Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng Anh
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Những lời chúc dành cho ngày của mẹ bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa

Những ngày lễ dành cho mẹ luôn là dịp đặc biệt để những người con như chúng ta mang những lời chúc tốt đẹp, lời yêu thương chân thành để bày tỏ sự biết ơn đến với mẹ của mình. Đôi khi chỉ những lời chúc bé nhỏ thôi nhưng đó lại là một món quà vô cùng to lớn đối với cuộc đời mỗi người mẹ.

Sau đây Bác sĩ IELTS sẽ gợi ý cho bạn những lời chúc dành cho ngày của mẹ bằng tiếng Anh rất ý nghĩa, bạn có thể tham khảo và gửi tặng món quà tinh thần này đến mẹ của mình nhé!

Những lời chúc dành cho ngày của mẹ bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa
Những lời chúc dành cho ngày của mẹ bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa

Thank you for always being such a great mother, teacher and friend. Happy Mother’s Day! I love you so much! 

Dịch: Con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn luôn là một người mẹ, một cô giáo và một người bạn rất tuyệt vời. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!

Mom, you are an amazing mother, a hero and a loving friend. Thank you for always supporting me. Happy Mother’s Day! Love you, mom! 

Dịch: Mẹ ơi, mẹ là một người mẹ tuyệt vời, một anh hùng và một người bạn yêu thương. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ con. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Yêu mẹ!

May your day be as wonderful and perfect as you are, mommy. Happy Mother’s Day! Always love you!

Dịch: Con xin kính chúc mẹ có một ngày thật tuyệt vời và hoàn hảo như chính con người của mẹ vậy. Chúc mừng ngày của mẹ! Luôn yêu mẹ!

Mom, thank you for never leaving me when I am down. I love you so much! Happy Mother’s Day!

Dịch: Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã không bao giờ rời xa con khi con gục ngã. Con yêu mẹ rất nhiều! Chúc mừng Ngày của Mẹ!

You are an angel, you make everything more beautiful and you are the most loving mother in this world. You mean so much to me, mom. I love you! Happy Mother’s Day!

Dịch: Mẹ là một thiên thần, mẹ khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn và mẹ là người mẹ đáng yêu nhất trên thế giới này. Mẹ là người rất có ý nghĩa đối với con. Con yêu mẹ rất nhiều! Chúc mừng Ngày của Mẹ!

Thank you for your never-ending love and support, mother! I hope your day will be full of love and happiness. Happy Mother’s Day! Love you, mommy!

Dịch: Con cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương và ủng hộ con. Con hy vọng mẹ sẽ có một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Con yêu mẹ!

Your love is like a rainbow that brings color into my world. I am such a lucky daughter/son. I love you so much! Happy Mother’s Day! 

Dịch: Tình yêu của mẹ giống như cầu vồng mang màu sắc tuyệt đẹp đến với thế giới của con. Con là đứa con gái/con trai cực kỳ may mắn. Con yêu mẹ nhiều lắm! Chúc mừng ngày của mẹ!

Happy Mother’s Day! I want you to be healthy, happy, loved each and every single day. I love you very much, mommy!

Dịch: Chúc mừng ngày của mẹ! Con mong muốn mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương. Con yêu mẹ rất nhiều!

Wishing you a day filled with goodness and warmth. Wishing you health and happiness, today and forever. Happy Mother’s Day! Love you, mama!

Dịch: Con xin chúc mẹ có một ngày ngập tràn điều tốt lành và sự ấm áp. Mong mẹ sẽ mãi luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Yêu mẹ rất nhiều!

Mom, you are strong, loving, devoted, inspiring, wonderful and so cool. Happy Mother’s Day! Love you forever! 

Dịch: Mẹ ơi, mẹ rất mạnh mẽ, yêu thương, sống tận tụy (vì gia đình), tuyệt vời và siêu “ngầu”. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Mãi yêu mẹ!

Đối với những người mẹ, con cái là tình yêu cao cả, lớn lao nhất trên tất cả mọi điều trên thế giới này, trong quá trình trưởng thành, mẹ luôn là người quan tâm, tận tay chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ. Vì thế, hãy luôn trân trọng, tự hào và yêu thương thật nhiều người mẹ của chúng ta nhé!

Xem thêm:

Những câu nói hay về gia đình tiếng Anh

Những câu nói hay về tình bạn ý nghĩa nhất

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản

3. Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay về mẹ

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay về mẹ
Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay về mẹ

Cùng tìm hiểu những câu danh ngôn tiếng Anh hay về mẹ để hiểu thêm tình cảm của mẹ dành cho chúng ta và làm bạn thêm trân quý cuộc sống này nhiều hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn.

A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

Because even if the whole world was throwing rocks at you, if you had your mother at your back, you’d be okay.

Nếu cả thế giới ném đá vào bạn, nếu bạn có mẹ đứng sau lưng, bạn sẽ ổn.

→ It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every moment – Balzac

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.

A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path – Agatha Christie

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.

Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever – Khuyết danh

Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

Being a mother is an attitude, not a biological relation – Robert A Heinlein

Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

A mother understands what a child does not say – Khuyết danh

Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.

You can fool some of the people all of the time, and You can fool all of the people some of the time, but You can’t fool mom

Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng Bạn không thể lừa mẹ.

What do girls do who don’t have any mothers to help them through their troubles? – Louisa May Alcott

→ Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born – Margaret Widdemer

Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.

No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother – Marie Antoinette

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself 

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent – Erich Fromm

Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này giúp đứa con trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.

→ Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved – Erich Fromm

Tình yêu của người mẹ là cao cả. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness – Balzac

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every moment – Balzac

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.

A mother who is really a mother is never free – Balzac

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories – Balzac

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.

Being a mother is an attitude, not a biological relation – Robert A Heinlein

→ Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

You can fool some of the people all of the time, and You can fool all of the people some of the time, but You can’t fool mom

→ Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng Bạn không thể lừa mẹ.

Xem thêm:

Cách viết mail cho thầy cô

Câu đố vui tiếng Anh đơn giản có đáp án

Các câu chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh

Mẫu thư chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh

Mẫu câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh ngắn gọn

Vậy là Bác sĩ IELTS đã chia sẻ cho bạn những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh vô cùng ý nghĩa giúp bạn bày tỏ tình cảm đến mẹ của mình. Người mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho chúng ta, vì thế ta cũng đừng ngần ngại đáp lại tình cảm đó bằng cách dành tặng những lời chúc, những câu nói tốt đẹp đến người mẹ thân yêu của ta.