Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Topic Talk about relationship – Ôn luyện Speaking IELTS tại nhà

Nói về các mối quan hệ như tình yêu, tình bạn có dễ như bạn nghĩ? Đây là một chủ đề “quen mặt” trong thi Speaking IELTS nhưng không phải người học nào cũng biết cách trình bày một bài nói chuẩn. Hãy cùng Bác sĩ IELTS theo dõi bài học hôm nay với topic Talk about relationship (Nói về mối quan hệ).

 Talk about relationship
Ôn luyện Speaking Ielts tại nhà – topic Talk about relationship

Câu hỏi và trả lời mẫu Part 1 Speaking topic Talk about relationship

Câu hỏi 1 Part 1 Speaking

Question: Do you see your friends very often? (Bạn có gặp bạn bè của mình rất thường xuyên không?)

Answer: Yes … we meet up most weekends … we all get on really well and have a lot in common so we’re always happy doing the same things and going to the same places. (Có… chúng tôi gặp nhau vào hầu hết các ngày cuối tuần… tất cả chúng tôi đều rất hợp nhau và có nhiều điểm chung nên chúng tôi luôn vui vẻ khi làm những việc giống nhau và đi đến cùng một địa điểm.)

 • meet up: gặp nhau
 • have a lot in common: có nhiều điểm chung

Xem thêm những nội dụng nổi bật:

Talk about social media

Chủ đề Talk About Book – IELTS Speaking

Topic Talk about generation gap – IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Câu hỏi 2 Part 1 Speaking

Question: What do you like about your close friends? (Bạn thích điều gì ở những người bạn thân của mình?)

Answer: I think we enjoy each other’s company … we see eye-to-eye on most things so we rarely fall out with each other. (Tôi nghĩ rằng chúng tôi rất thích công ty của nhau… chúng tôi đồng ý với nhau trong hầu hết mọi thứ nên chúng tôi hiếm khi hiểu nhau.)

 • eye-to-eye: đồng ý
 • fall out: tranh cãi và có quan hệ xấu với ai đó

Câu hỏi 3 Part 1 Speaking

Question: Have you known each other long? (Hai người quen nhau lâu chưa?)

Answer: Most of them yes … although my closest friend Carrie … we struck up a relationship at college and got on like a house on fire … but yes … my other friendships go back years to when we were at school. (Hầu hết trong số họ có… mặc dù người bạn thân nhất của tôi, Carrie… chúng tôi bắt đầu mối quan hệ ở trường đại học và cháy như nhà cháy… nhưng có… những tình bạn khác của tôi có từ những năm chúng tôi còn đi học.)

 • closest friend: bạn thân nhất
 • strick up: Bắt đầu trò chuyện
Talk about relationship
Câu hỏi và trả lời mẫu Part 1 Speaking Topic Talk about relationship
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đề bài Part 2 Speaking topic Talk about relationship

Đề: Describe a person you are very close to (Mô tả một người mà bạn rất thân thiết).

Bạn nên kể:

 • who this person is (người này là ai)
 • when you met them (khi bạn gặp họ)
 • where you met them (bạn đã gặp họ ở đâu)
 • and say what it is about them you like so much. (và nói điều gì về họ mà bạn rất thích.)

Answer: “Reiko: I’d like to talk about my boyfriend … Jose … we got to know each other at University almost 4 years ago … we were in the same department … initially we were just good friends and used to go out in a group with our other friends … when Jose went back to Spain for the holidays we would keep in touch with each other … then one year he invited me to come to Spain with him …  and that’s when we fell for each other I think … so you couldn’t really say it was love at first sight as it had been over a year since we’d met … but we really hit it off and by the time we got back to university in September we were able to tell all our friends that we were in a relationship … what do I like about Jose … well he’s very kind … very funny … and very supportive … and we’re really well matched in our interests … he hasn’t popped the question yet though … we’ve talked about getting married and I think we’re both ready to settle down and have children  … we’ll just have to wait and see …”

 • keep in touch: giữ liên lạc
 •  love at first sight: yêu từ cái nhìn đầu tiên
 • getting married: sẽ kết hôn
 • settle down: ổn định

Bản dịch:

“Reiko: Tôi muốn nói về bạn trai của mình … Jose … chúng tôi quen nhau ở trường Đại học gần 4 năm trước … chúng tôi học cùng khoa … ban đầu chúng tôi chỉ là bạn tốt và từng đi chơi cùng nhóm với những người bạn khác của chúng tôi… khi Jose trở lại Tây Ban Nha vào những kỳ nghỉ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau… sau đó một năm anh ấy mời tôi đến Tây Ban Nha cùng anh ấy… và đó là lúc chúng tôi yêu nhau, tôi nghĩ… vì vậy bạn không thể ‘ Không thực sự nói rằng đó là tình yêu sét đánh vì đã hơn một năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau… nhưng chúng tôi thực sự thành công và khi trở lại trường đại học vào tháng 9, chúng tôi đã có thể nói với tất cả bạn bè rằng chúng tôi là trong một mối quan hệ… tôi thích điều gì ở Jose… anh ấy rất tốt bụng… rất vui tính… và rất ủng hộ… và chúng tôi thực sự rất hợp nhau về sở thích… anh ấy vẫn chưa đưa ra câu hỏi nào… mặc dù chúng tôi đã nói về việc đã kết hôn và tôi nghĩ cả hai chúng tôi đã sẵn sàng ổn định cuộc sống và có con… chúng tôi sẽ chỉ cần chờ xem… “

Câu hỏi và trả lời mẫu Part 3 Speaking

Câu hỏi 1 Part 3 Speaking

Question:  Do you think marriage is still as important as ever? (Bạn có nghĩ rằng hôn nhân vẫn quan trọng như ngày nào?)

Answer: Yes … it certainly is in my country … I think the problem for some people is a lack of commitment … all relationships have their ups and downs …. but some people prefer to break up rather than working at the relationship. (Vâng… chắc chắn là ở đất nước tôi… Tôi nghĩ vấn đề đối với một số người là thiếu cam kết… tất cả các mối quan hệ đều có những thăng trầm…. nhưng một số người thích chia tay hơn là làm việc tại mối quan hệ.)

 • a lack of: thiếu
 • ups and downs: nét thăng trầm

Những bài nói hay trong IELTS Speaking:

Bài mẫu Talk About Environment không nên bỏ qua

Talk About A Famous Person không còn khó khăn khi biết những thông tin này

Câu hỏi 2 Part 3 Speaking

Talk about relationship
Đề bài Part 2 Speaking topic Talk about relationship

Question: What do you think is the ideal time to get married? (Bạn nghĩ đâu là thời điểm lý tưởng để kết hôn?)

Answer: Personally … I think you should wait until you’ve found yourself first … decided if you want a career … perhaps do some travelling … you should do this before tying the knot … although if you fall head over heels in love plans like these can easily be forgotten. (Cá nhân tôi… tôi nghĩ bạn nên đợi cho đến khi bạn tìm thấy chính mình đầu tiên… quyết định xem bạn có muốn sự nghiệp hay không… có lẽ nên đi du lịch… bạn nên làm điều này trước khi thắt nút… mặc dù nếu bạn bị vấp ngã trong những kế hoạch tình yêu như thế này có thể dễ dàng bị lãng quên.)

 • tying the knot: thắt nút
 • to fall head over heels in love: vấp ngã trong tình yêu

Câu hỏi 3 Part 3 Speaking

Question: Is it important to keep in contact with our friends when we’re in a relationship? (Giữ liên lạc với bạn bè khi chúng ta đang trong một mối quan hệ có quan trọng không?)

Answer: Absolutely … it’s so easy to drift apart from your friends when you fall in love … but I think both partners should try not to lose touch with their friends  … that’s the best way to have a healthy relationship with your partner. (Hoàn toàn có thể… rất dễ xa rời bạn bè khi yêu… nhưng tôi nghĩ cả hai người bạn nên cố gắng không để mất liên lạc với bạn bè của họ… đó là cách tốt nhất để có một mối quan hệ lành mạnh với đối tác của bạn.)

 • to drift apart: trở nên ít thân thiết hơn với ai đó
 • lose touch: mất liên lạc

Vậy là chúng mình vừa gửi đến bạn tất tần tật các câu hỏi trong phòng thi Speaking Ielts topic Talk about relationship cả ba Part. Mỗi câu hỏi đều kèm câu trả lời mẫu và từ vựng đáng chú ý giúp bạn dễ dàng theo dõi và áp dụng ngay để luyện nói. Các bạn có thể mở rộng thêm kiến thức tại thư viện IELTS Speaking nhé! Chúc bạn thi tốt và sớm đạt được kết quả như mong đợi!

Bình luận

Bình luận