Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc Even though dùng như thế nào? Phân biệt giữa although, though, even though và even if 

Trong tiếng Anh, liên từ là một “bộ phận” không thể thiếu trong câu, có nhiệm vụ kết nối các vế tạo thành một câu hoàn chỉnh, có ý nghĩa rõ ràng và dễ hiểu. Chính vì vậy, bài viết này sẽ nói về một liên từ vô cùng thông dụng mà ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua đó là “even though”. Không để mọi người đợi lâu, hãy cùng Bác sĩ IELTS tìm hiểu cấu trúc even though xem thử có gì đặc biệt mà ta chưa biết không nhé! 

Even though là gì? 
Even though là gì? 

1. Even though là gì? 

 “Even though” được kết hợp bởi hai từ vựng riêng biệt  là “Even”/ˈiː.vən/ (có nghĩa ngay cả, thậm chí) và “though” /ðəʊ/ (có nghĩa là mặc dù, dù cho)

Khi kết hợp với nha “Even though” vẫn có nghĩa là mặc dù, dẫu cho, … tuy nhiên, khi dùng “even” câu văn có sự nhấn mạnh mạnh mẽ hơn. 

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng cấu trúc Even though 

2.1. Even though đứng ở đâu trong câu? 

Even though có thể đứng ở đầu câu hay giữa câu nhưng trong câu văn bắt buộc phải tồn tại hai mệnh đề.

  • Đứng đầu mệnh đề

Ví dụ: Even though Jenny tried to sleep early for many days, she woke up late the next morning and didn’t get to school on time. (Dù đã cố gắng ngủ sớm trong nhiều ngày nhưng Jenny vẫn dậy muộn vào sáng hôm sau và không đến trường đúng giờ.)

→ Khi even though đứng đầu câu, câu văn sẽ trở nên trang trọng hơn.

  • Đứng giữa câu văn

Ví dụ: Girls can speak two languages fluently even though she is only thirteen years old. (Bé gái có thể nói trôi chảy hai thứ tiếng dù mới mười ba tuổi.)

2.2. Cấu trúc Even though 

Cấu trúc: 

Even though + clause (Even though + S + V, S + V + …)

→ Ta có thể dùng cấu trúc “even though” khi muốn nhấn mạnh ý trong câu.

Cách dùng cấu trúc Even though 
Cách dùng cấu trúc Even though 

Ví dụ:

  • I find John’s monthly salary too low even though he works very diligently, creatively and gets the job done very quickly. (Tôi thấy mức lương hàng tháng của John quá thấp mặc dù anh ấy làm việc rất siêng năng, sáng tạo và hoàn thành công việc rất nhanh.)
  • Even though Julia and I haven’t met for many years, she still remembers what I talked about in our last reunion. (Mặc dù tôi và Julia đã không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng cô ấy vẫn nhớ những gì tôi đã nói trong cuộc hội ngộ lần trước.)

Ta cũng có thể dùng theo công thức: 

S + V + even though + S + V 

Ví dụ: My intention in the future is to open a clothing store even though the fact that I don’t have any money yet. (Dự định của tôi trong tương lai là mở một cửa hàng quần áo mặc dù thực tế là tôi chưa có đồng nào.)

Xem thêm:

Cấu trúc Which

Cấu trúc Avoid

3. Lưu ý sự khác biệt giữa although, though, even though và even if 

Lưu ý sự khác biệt giữa although, though, even though và even if
Lưu ý sự khác biệt giữa although, though, even though và even if

3.1. Sự khác biệt giữa though, although và even though là gì?

Mặc dù có ngữ nghĩa tương tự và cách dùng có thể nói là giống nhau nhưng ba liên từ này có sự khác biệt về mức độ sử dụng. Xem bảng dưới đây để rõ hơn nhé! 

ThoughAlthoughEven though
Mức độ biểu đạtThể hiện sự tương phản ở mức độ thấp nhất Thể hiện mức độ tương phản ở mứcThể hiện mức độ tương phản mạnh mẽ nhất 
Vị trí đứng trong câuĐứng đầu hoặc giữa câu, có một số trường hợp đứng cuối câu Đứng đầu hoặc giữa câuĐứng đầu hoặc giữa câu
Ví dụ I cannot deny Haley is a talented artist. I don’t like her, though. (Tôi không thể phủ nhận Haley là một nghệ sĩ. Mặc dù vậy tôi vẫn không thích cô ấy.)I cannot deny Haley is a talented artist although I don’t like her. (Tôi không thể phủ nhận Haley là một nghệ sĩ tài năng mặc dù tôi không thích cô ấy.)Even though I don’t like Haley, I cannot deny she is a talented artist. (Mặc dù tôi không thích Haley nhưng tôi không thể phủ nhận cô ấy là một nghệ tài năng.)

3.2. Sự khác biệt giữa even though và even if 

Even thoughEven if
Cách dùng Even though được sử dụng khi mô tả những sự việc hoàn toàn có thật diễn ra trong cuộc sống.Mang nghĩa tương đương với “Despite the fact that” (Mặc dù thực tế là…).Even if được sử dụng với mục đích giới hạn cho các tình huống tưởng tượng thường không có thật. Mang nghĩa tương tự với “whether or not” (có hoặc không).
Ví dụEven though I knew nobody at the internship, I had a good time alone. (Mặc dù không quen biết ai ở nơi thực tập, nhưng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ một mình.)
Despite the fact that I knew nobody at the internship, I had a good time alone. (Mặc dù thực tế là tôi không biết ai ở nơi thực tập, nhưng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi ở một mình.)
Even if he becomes rich and has a lot of money, he will not treat his relatives badly. (Ngay cả khi anh ta trở nên giàu có và có nhiều tiền, anh ta sẽ không đối xử tệ với người thân của mình.)

4. Cách chuyển đổi giữa Although/ Even though/ Though và Despite/ In spite of 

Nếu lưu ý rằng: 

  • Although/Even though/Though + mệnh đề, …
  • Although/Even though/Though + mệnh đề, …
  • Khi gặp những dạng bài tập về chuyển đổi giữa although/even though/though và despite/in spite of nghĩa là ta cần chuyển đổi giữa mệnh đề với cụm từ. 

 Sau đây là một vài trường hợp cần nắm: 

Trường hợp 1: Nếu mệnh đề là “Danh từ + be + tính từ” thì ta lấy tính từ đặt phía trước danh từ và bỏ động từ “to be”.

Ví dụ:  

  • Even though the dress was beautiful, Julia didn’t buy it because she did not have enough money.  (Mặc dù chiếc váy rất đẹp nhưng Julia đã không mua nó vì cô ấy không có đủ tiền.)

Despite the beautiful dress, Julia didn’t buy it because she did not have enough money.

Trường hợp 2: Nếu 2 mệnh đề có chủ ngữ giống nhau thì ta bỏ chủ ngữ và động từ thêm “ing” (V-ing) 

 Ví dụ: 

  • Although she was ill, He still went to the party. (Mặc dù cô ấy ốm nhưng anh ấy vẫn đến buổi tiệc.)

In spite of being ill, she still went to the party.

Trường hợp 3: Nếu mệnh đề là đại từ + be + tính từ thì đổi tính từ thành danh từ và bỏ “be”

Ví dụ: 

  •  Ella still plays volleyball though her hand is injured. (Ella vẫn chơi bóng chuyền dù bị thương ở tay.)

 → Ella still plays volleyball in spite of her hand being injured.

5. Bài tập về cấu trúc Even though

Điền vào ô trống dưới đây Though, Although, In spite of, Despite hay Even though.

1.  _________he smokes 30 cigarettes a day, he is quite fit. 

2. _____________what I said last day, I still love you. 

3. __________the traffic jam, they went to the market. 

4. He left her ______________ he still loved her. 

5. ______________ his lack of hard work, he was promoted. 

6. She was offered the job______ her qualifications were poor. 

7.  _______it was raining heavily she went out without a raincoat. 

8. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there. 

9. Julia loved Jym _________his football obsession.

10. The holiday was great ____________the hotel wasn’t very nice.

Đáp án 

1. Although

2. In spite of

3. Despite

4. Even though

5. In spite of

6. Even though

7. Although

8. Though

9. in spite of

10. although

Tham khảo thêm:

Cấu trúc Too To

Cấu trúc However

Cấu trúc How About

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Even though giúp bạn có thể tự tin sử dụng trong tất cả các trường hợp. Ngoài ra, bài viết còn phân biệt các liên từ có nghĩa tương tự với nó, hy vọng bạn sẽ thu nạp được nhiều nội dung hay và có giá trị có quá trình học tiếng Anh. Nếu muốn tìm hiểu thêm các cấu trúc ngữ pháp khác thì có thể đến tìm Bác sĩ IELTS bạn nhé! Chúc bạn có một buổi học tập và làm việc thật hiệu quả.