Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc However trong tiếng Anh – Cách dùng và bài tập kèm đáp án

Cấu trúc however trong tiếng Anh được sử dụng để biểu đạt sự tương phản hoặc đối lập nhau giữa 2 mệnh đề. Đối với những người mới học tiếng Anh thì trong trường hợp này họ sẽ dùng dạng cấu trúc với “But” nhiều hơn. Nhưng “however” được sử dụng rất nhiều trong văn viết, các bài học thuật quan trọng, dù mang nghĩa tương tự nhau nhưng hai cấu này vẫn có nhiều điểm khác biệt trong cách dùng.

Hãy cùng Bác sĩ IELTS phân biệt để tránh nhầm lẫn nhé!  

Cấu trúc however là gì?
Cấu trúc However là gì?

1. However là gì?

Trong tiếng Anh, “however” /haʊˈevə(r)/ giữ vai trò là một liên từ và trạng từ trong câu, có nghĩa là “tuy nhiên” “tuy nhiên, mặc dù, nhưng mà”.

Những từ đồng nghĩa với “however” vô cùng phổ biến có thể kể đến như: “still, though, but, anyway, nevertheless, although, even so, yet, nonetheless,…” 

Ví dụ:

 • Jenny studied very hard for the exam. However, she didn’t pass. ( Jenny đã học rất chăm chỉ cho bài kiểm tra. Tuy nhiên, cô ấy đã không vượt qua kỳ thi.)
 • John is a handsome man, however, Petter is more than him. (John là một người đàn ông điển trai, tuy nhiên Petter hơn anh ấy.)
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc however và cách dùng

Như đã chia sẽ ở mục 1, cấu trúc “however” trong câu dùng để biểu đạt sự tương phản hoặc đối lập giữa 2 mệnh đề.

Nếu “however” xuất hiện ở đầu hoặc cuối câu thì dùng dấu phẩy “,” để ngăn tách chúng. Còn khi nó đứng ở giữa câu thì nó sẽ được đặt giữa 2 dấu phẩy “,”. Chúng ta cùng tìm hiểu về cách dùng however và các dạng của cấu trúc này trong tiếng Anh để hiểu rõ hơn nhé! 

1. However được dùng như một trạng từ

 • Đứng trước một trạng từ hoặc tính từ

Cấu trúc: 

However + adj/adv + S + V, S + V

hoặc S + V+  however +  S + V

Ví dụ:

 • However thirsty he is, he doesn’t drink wine. (Mặc dù cô ấy khát, nhưng cô ấy không uống rượu.)

= He doesn’t drink wine however thirsty he is

 • Đứng trước many hoặc much

Cấu trúc:

However much/many (+ N) + S + V, S + V

hoặc S + V however much/many (+ N) + S + V

Ví dụ:

 • However much time I spend, he still doesn’t like me. (Mặc dù tôi có dành thời gian đi nữa, cô ta vẫn không thích tôi.)
 • Bắt đầu một câu hỏi (có nghĩa giống với how)

Cấu trúc: 

However + trợ động từ + S + V?

Ví dụ:

 • However, did you succeed in making him change his mind? (Bạn đã nói như thế nào để làm cho anh ấy đồng ý thế?)

= However, did you say to make him agree?

2. However được dùng như một trạng từ cho cả mệnh đề 

Đối với cách dùng này, cấu trúc however sẽ làm sáng tỏ nội dung của vế sau, liên quan đến những gì được nhắc đến trước đó.

 • Đứng đầu câu (theo sau là dấu phẩy)
However được dùng như một trạng từ cho cả mệnh đề
However được dùng như một trạng từ cho cả mệnh đề

Cấu trúc:

However, S + V

Ví dụ:

 • He gave her the money. However, it is unlikely that this thing will continue for a few days. (Anh ta đã đưa tiền cho cô ấy. Tuy nhiên, không chắc rằng điều này sẽ tiếp tục trong một vài ngày tới.)
 • Đứng  giữa câu (giữa 2 dấu phẩy)

Cấu trúc: 

S, however, V

hoặc S + V, however + …

Ví dụ:

 • He gave him the money. It is unlikely, however, that this thing will continue for a few days. (Anh ta đã đưa tiền cho cô ấy. Tuy nhiên, không chắc rằng điều này sẽ tiếp tục trong một vài ngày tới.)
 • Cuối câu (sau dấu phẩy)

Cấu trúc:  

S +V, however

Ví dụ:

 • She gave him the money. It is unlikely that this thing will continue for a few days, however. (Anh ta đã đưa tiền cho cô ấy. Tuy nhiên, không chắc rằng điều này sẽ tiếp tục trong một vài ngày tới.)

⇒ Qua các ví dụ trên, bạn có thể thấy mặc dù các vị trí đứng của “however” có thay đổi trong câu nhưng nó vẫn tuân theo cấu trúc của mỗi dạng, nghĩa câu vẫn không đổi. Bạn cần lưu ý thêm dấu “,” vào đúng vị trí của từng dạng cấu trúc “however”.

Xem thêm:

Cấu trúc get

Cấu trúc but for

Cấu trúc even though

3. Phân biệt However và các cấu trúc tương tự

1. However và Therefore

Cả hai từ “however” và “Therefore” đều có vị trí tương tự nhau và đều có thể đóng vai trò là trạng từ trong câu. 

Điểm khác biệt lớn nhất của chúng là khi “however” làm trạng từ thì có nghĩa là “dù sao, tuy nhiên,…”, còn “therefore” khi làm trạng từ thì có nghĩa là “vì đó hoặc do đó ( chỉ mục đích)” đề cập đến một điều gì đó đã được nói đến ở mệnh đề trước. However có thể đứng cuối câu, therefore thì không. 

Ví dụ:

 • She likes that house. However, he doesn’t like it. (Cô ấy thích ngôi nhà đó. Tuy nhiên, anh ta lại không thích nó.)
 • She likes that house. He doesn’t like it, however. (Cô ấy thích ngôi nhà đó. Vậy mà anh ta lại chẳng hề thích nó.)
 • She likes that house. she often, therefore, dreamt about it. (Cô ấy thích ngôi nhà đó. do đó, cô ấy thường mơ về nó.)

2. However và But

However và But
Phân biệt However và But

Ta thường dùng cấu trúc However khi muốn biểu đạt 2 vế đối lập nhau nhưng không đối nghịch với nhau hoàn toàn. Đối với “But” thì được dùng khi 2 mệnh đề đó trái ngược với nhau hoàn toàn, giữa câu trước và sau.

However: Đứng đầu câu sau nó là dấu phẩy, khi đứng cuối câu dấu phẩy sẽ đứng trước nó. Khi đứng giữa câu, có thể đứng ở giữa 2 dấu phẩy hoặc không. However mang nét nghĩa trang trọng và thường được dùng trong văn viết. 

But: Trong văn viết thường đứng giữa câu và trước nó là dấu phẩy và không đứng đầu hoặc cuối câu. Thường được dùng nhiều trong văn nói.

Ví dụ:

 • I feel tired, however, I will call him immediately. (Tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay lập tức.)
 • I feel tired, but I feel strong when I meet her. (Tôi cảm thấy mệt, nhưng tôi lại cảm thấy khỏe khi tôi gặp anh ấy.)

3. However và Nevertheless

Hai cấu trúc này đều biểu đạt sự tương phản, trái ngược tuyệt đối giữa hai vế trong câu. Tuy nhiên, từ “nevertheless” dùng với mục đích nhấn mạnh và trang trọng hơn so với cách dùng “however”. Đối với vị trí đứng, cả hai đều có thể đứng cầu hay giữa câu.  

Ví dụ:

 • I don’t think I like him, however, I think he’s quite sincere. (Tôi không nghĩ tôi thích cậu ta nhưng tôi thấy cậu ta cũng khá chân thành.)
 • I understand your hard work. Nevertheless, I’m afraid I cannot solve your issue. (Tôi hiểu những khó khăn trong công việc của ngài. Tuy nhiên, tôi e rằng tôi không thể giải quyết được vấn đề này.)

4. Bài tập cấu trúc however có đáp án

Bài 1: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống

 1. _______ she gives a cough to attract my attention, i still don’t care. (Although/However)
 2. ________ hard she tried, he still cannot complete the report. (However/Although/Nevertheless).
 3. She’s so beautiful, _______, I don’t like her. (However/But/Nevertheless)
 4. ________ carefully Mina drove, Mina couldn’t avoid the accident. (However/Although/Nevertheless).
 5. Life isn’t long, ________, we still waste a lot of time. (However/But/Nevertheless)

Bài 2: Viết lại câu với các từ trong ngoặc

 1. She tried my best not to cry. she cried. (but)
 2. Mina looks pretty in that dress. John invites her for a dance. (therefore)
 3. Kelly is running late today. She won’t be punished because the teacher hasn’t arrived yet. (however)
 4. I seek compromise. They continue to encroach me. (nevertheless)
 5. I am tired today. I still have to work until 10 p.m. (however)

Đáp án:

Bài 1: 

 1. Although
 2. However
 3. However
 4. However
 5. Nevertheless/however

Bài 2: 

 1. She tried my best not to cry but she cried.
 2. Mina looks pretty in that dress. Therefore, John invites her for a dance.
 3. Kelly is running late today. She, however, won’t be punished because the teacher hasn’t arrived yet. 
 4. I seek compromise. Nevertheless, they continue to encroach me. 
 5. I am tired today. I still have to work until 10 p.m.

Xem thêm:

Cấu trúc promise

Cấu trúc how about

Cấu trúc be going to

Chúng ta vừa đi qua cấu trúc However trong tiếng Anh vô cùng chi tiết, vậy bạn đã phân biệt được cấu trúc này với các cấu trúc tương tự khác để tránh nhầm lẫn hay chưa? Bác sĩ IELTS tin rằng, khi nắm vững các kiến thức này, bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi giao tiếp và cả trong văn viết hàng ngày, làm cho câu văn thu hút hơn.

Chúc các bạn có một buổi học thật hữu ích và hiệu quả nhé!