Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Sử dụng cấu trúc It’s High Time trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng cấu trúc này để thể hiện rằng điều gì đó đã đến lúc phải được thực hiện, hoặc rằng đã quá muộn để làm gì đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc It’s High Time, các cách sử dụng và cách vận dụng trong các bài tập thực hành. Hy vọng đề tài này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả và tự tin hơn trong giao tiếp.

1. Cấu trúc It’s high time là gì?

Cấu trúc “It’s high time” là một cấu trúc thể hiện rằng một việc cần phải được thực hiện ngay lập tức, hoặc rằng đã quá muộn để làm gì đó. 

Cụ thể, cấu trúc này bao gồm từ “It’s high time” (đã đến lúc), kèm theo một động từ ở thể quá khứ đơn hoặc phân từ quá khứ (V-ed/V2) hoặc theo sau là một người nào đó thực hiện một hành động nào đó (for somebody to V). Ví dụ:

 • It’s high time you started studying for your exams.

 (Đã đến lúc bạn bắt đầu học cho kỳ thi của mình.)

 • It’s high time we fixed the leaking roof before it gets worse. 

(Đã quá muộn để chúng ta sửa mái nhà đang rò rỉ trước khi tình trạng trở nên tệ hơn.)

 • It’s high time for the government to take action on climate change. 

(Đã đến lúc chính phủ phải hành động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.)

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng cấu trúc It’s high time trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc It’s high time + S + V-ed/V2

Cấu trúc “It’s high time + S + V-ed/V2” được sử dụng khi muốn diễn tả rằng một việc cần phải được thực hiện ngay lập tức, hoặc rằng đã quá muộn để làm gì đó. Đây là cách dùng cụ thể của cấu trúc này:

It’s high time + S + Ved/V2

Cấu trúc It’s high time + S + V-ed/V2
Cấu trúc It’s high time + S + V-ed/V2

Ví dụ:

 • It’s high time we cleaned the house. (Đã đến lúc chúng ta phải dọn dẹp nhà)
 • It’s high time he stopped smoking. (Đã đến lúc anh ấy phải bỏ thuốc lá)
 • It’s high time she got a new job. (Đã đến lúc cô ấy phải tìm một công việc mới)

2.2. Cấu trúc It’s high time for somebody to V

Cấu trúc “It’s high time for somebody to V” cũng được sử dụng để thể hiện sự khẩn trương hoặc áp đặt trong việc thực hiện một việc gì đó, tương tự như cấu trúc “It’s high time + S + V-ed/V2”. Tuy nhiên, cấu trúc này sử dụng động từ ở dạng nguyên mẫu thay vì ở dạng quá khứ đơn hoặc phân từ quá khứ.

It’s high time + for somebody + to V

Cụ thể, cấu trúc “It’s high time for somebody to V” được sử dụng khi muốn diễn tả rằng đã đến lúc một ai đó nên thực hiện một việc gì đó. Ví dụ:

 • It’s high time for John to get a new job. 

(Đã đến lúc John nên tìm một công việc mới)

 • It’s high time for us to take action against climate change. 

(Đã đến lúc chúng ta nên hành động chống lại biến đổi khí hậu)

 • It’s high time for the government to address the issue of income inequality. 

(Đã đến lúc chính phủ nên giải quyết vấn đề bất bình đẳng thu nhập)

Cấu trúc It’s high time for somebody to V
Cấu trúc It’s high time for somebody to V

Xem thêm:

Cấu trúc Make

Cấu trúc Difficult

Cấu trúc Continue

Cấu trúc No Sooner

3. Một số cấu trúc tương tự với cấu trúc It’s high time

3.1. Cấu trúc It’s time

Cấu trúc “It’s time” được sử dụng để diễn tả rằng đã đến lúc hoặc thời điểm phù hợp để thực hiện một việc gì đó. Thường thì cấu trúc này được sử dụng với động từ ở dạng nguyên mẫu.

Ví dụ:

 • It’s time to go to bed. (Đã đến lúc đi ngủ rồi)
 • It’s time to start the meeting. (Đã đến lúc bắt đầu cuộc họp rồi)
 • It’s time to invest in renewable energy. (Đã đến lúc đầu tư vào năng lượng tái tạo rồi)

Cấu trúc này có ý nghĩa tương tự như cấu trúc “It’s high time” và thường được sử dụng để thể hiện sự khẩn trương, áp đặt hoặc nhấn mạnh về tính cần thiết của việc thực hiện. 

Tuy nhiên, cấu trúc “It’s time” có thể dùng để thể hiện một thói quen hoặc một hành động thường xuyên, ví dụ:

 • It’s time to exercise. (Đã đến lúc tập thể dục rồi – đây là một thói quen hàng ngày)
 • It’s time to call your mom. (Đã đến lúc gọi điện cho mẹ rồi – đây là một hành động thường xuyên)
Cấu trúc It’s time
Cấu trúc It’s time

3.2. Cấu trúc It’s about time

“It’s about time” là một cụm từ thông dụng trong tiếng Anh để diễn tả sự trễ chậm hoặc mong đợi một việc gì đó đã xảy ra hoặc nên được xảy ra sớm hơn. Cấu trúc của cụm từ này là:

It’s about time + S + V-ed

Ví dụ:

 • It’s about time you finished your homework. (Đã đến lúc bạn hoàn thành bài tập về nhà rồi.)
 • It’s about time we went to bed. (Đã đến lúc chúng ta đi ngủ rồi.)
 • It’s about time he got a job. (Anh ta nên tìm một công việc từ lâu rồi.)

4. Bài tập về cấu trúc It’s high time có đáp án chi tiết

Bài tập : Viết lại các câu dưới đây

 1. I think you should return that book to the library.

=> It’s high time ______________________

 1. Don’t you think this apartment needs repairing?

=> It’s high time  ______________________

 1. The child is still at school at this hour, someone must pick her up already.

=> It’s high time someone picked the child up from school.

 1. Let’s buy the books we have always wanted, now that we have money.

=> It’s high time ______________________

 1. We really should tell our parents about this, shall we?

=> It’s high time  ______________________

Bài tập về cấu trúc It’s high time
Bài tập về cấu trúc It’s high time

Đáp án:

1. It’s high time you returned that book to the library.

2.  It’s high time this apartment was repaired.

3.  It’s high time someone picked the child up from school.

4.  It’s high time we bought the books we have always wanted.

5. It’s high time we told our parents about this.

Xem thêm:

Cấu trúc It is

Cấu trúc this is the first time

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc It’s high time kèm theo bài tập có đáp án. Bác sĩ IELTS hy vọng các bạn sẽ sớm chinh phục điểm ngữ pháp chỉ thời gian này.