Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc Continue: Cách dùng, ví dụ và bài tập kèm đáp án

Continue là một từ cực kỳ quen thuộc và thông dụng. Những ai ít sử dụng tiếng Anh vẫn biết ý nghĩa của từ này nghĩa là “tiếp tục”, đây là từ vựng xuất hiện nhiều trong văn nói lẫn văn viết nhưng các cấu trúc cũng như cách dùng cấu trúc continue sao cho đúng ngữ cảnh vẫn đang là vấn đề mà nhiều người đang thắc mắc. Hãy cùng với Bác sĩ IELTS tìm câu trả lời ngay sau đây nhé! 

Cấu trúc Continue là gì?
Cấu trúc Continue là gì?

1. Cấu trúc Continue là gì?

Continue là một động từ trong tiếng Anh mang nghĩa: “tiếp tục”. Cấu trúc Continue được dùng khá phổ biến trong diễn đạt mang nghĩa là: tiếp tục làm/thực hiện điều gì đó. 

Ví dụ:

 • If John continues calling me, I will tell her mother. (Nếu như John tiếp tục gọi cho tôi, tôi sẽ nói với mẹ của anh ta.)
 • I understand my friends ’s opinion. They still want to continue studying English. (Tôi hiểu quan điểm của các bạn tôi. Họ vẫn muốn tiếp tục học tiếng Anh.)
 • Mina continued drinking until she got drunk. (Mina tiếp tục uống cho đến khi cô ta say.)
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Chức năng Continue trong câu

Cần lưu ý những điểm sau khi sử dụng continue trong câu: 

Đầu tiên, khi “continue” làm nội động từ thì nó có nghĩa là “cái gì đó tiếp tục”. 

Ví dụ:

 • If the war continues, the world economy will seriously affect. (Nếu chiến tranh tiếp tục thì nền kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng nặng nề.)
 • If the rain continues, Jiso has to cancel tonight’s plans. (Nếu trận mưa vẫn tiếp tục, Jiso phải hủy kế hoạch tối nay.)

Thứ hai, khi “continue” làm ngoại động từ thì nó có nghĩa là “tiếp tục cái gì/tiếp tục làm gì”.

 Ví dụ:

 • After a gap year, Jack decided to continue his studies. (Sau khi dừng lại một năm, Jack đã quyết định tiếp tục việc học của anh ấy.)
 • Kenji, who come from small towns, moves to big cities in order to continue her education after high school. (Kenji đến từ thị trấn nhỏ chuyển lên thành phố để tiếp tục việc học của cô sau khi tốt nghiệp cấp 2.)

3. Cấu trúc Continue trong tiếng Anh

Rất nhiều người khi dùng cấu trúc continue thường thắc mắc “sau continue thì dùng to V hay Ving?” Muốn biết câu hỏi này thì cùng Bác sĩ IELTS tìm hiểu qua ví dụ cụ thể bên dưới nhé!

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc continue có thể đi cùng với to V, V-ing, danh từ, tính từ.

Continue + V- ing và Continue + to V

Continue + V-ing/to V: Tiếp tục làm gì đó

Cấu trúc continue trong tiếng Anh
Cấu trúc continue trong tiếng Anh

Chú ý: Sau cấu trúc Continue dùng to V hay V-ing đều sẽ đều sẽ không thay đổi về mặt ý nghĩa. 

Ví dụ:

 • Hanny thinks they will continue attacking each other. (Hanny nghĩ họ sẽ tiếp tục tấn công nhau.)
 • Do you think Jack will continue to follow me?. (Bạn có nghĩ Jack sẽ tiếp tục theo dõi tôi?.)

Continue + danh từ

Continue (with) + N: Tiếp tục điều gì đó

Ví dụ:

 • His team decided to continue the match. (Nhóm của anh ấy quyết định tiếp tục trận đấu.)
 • Sana wants to maintain and continue these shops. (Sana muốn duy trì và tiếp tục chuỗi cửa hàng này.)

Continue + tính từ

Cấu trúc Continue này thường không xuất hiện nhiều và chỉ đi được với một số tính từ nhất định mà thôi.

Continue + to be Adj: Tiếp tục như thế nào

Ví dụ:

 • Mina has to continue to be strong! (Mina phải tiếp tục mạnh mẽ lên!.)
 • This competition has continued unabated for over 20 minutes. (Cuộc đối đầu này đã tiếp tục không suy giảm trong 20 phút.)

Xem thêm:

Cấu trúc If only

Cấu trúc Enjoy

Cấu trúc Prefer

Cấu trúc Which

Cấu trúc No Sooner

Cấu trúc It’s High Time

4. Cách sử dụng cấu trúc Continue

Cách dùng cấu trúc continue trong tiếng Anh
Cách dùng cấu trúc continue trong tiếng Anh

Cấu trúc Continue thường được dùng trong những tình huống khác nhau trong tiếng Anh như:

Cách sử dụng cấu trúc ContinueVí dụ
Dùng để diễn tả tiếp tục công việc/hành động còn đang dang dở hoặc tiếp tục xuất hiện/xảy ra không ngừng.Bona wants to continue studying this course. (Bona muốn tiếp tục học khóa học này.)
Dùng khi bạn muốn nói cái gì/ai đó tiếp tục điều gì đóDoes the boss want to continue those discounts in their shop? (Liệu ông chủ có muốn tiếp tục chuỗi giảm giá đó trong cửa hàng của họ không?)
Dùng khi diễn tả tiếp tục một trạng thái nào đó.His book will continue to be useful to all employers in providing intensive guidance. (Cuốn sách anh ấy sẽ tiếp tục hữu ích cho tất cả nhân viên trong việc cung cấp hướng dẫn chuyên sâu.)

5. Cụm từ đi với Continue trong tiếng Anh

Cấu trúc Continue trong tiếng Anh có thể đi cùng một số giới từ sau:

 • continue with something: tiếp tục điều gì đó.
 • continue as something/someone: tiếp tục với vị trí nào đó.
  (Ví dụ: Bin will be continuing as chairperson.)
 • continue on one’s way: tiếp tục con đường của chính mình.
  (Ví dụ: After stopping for a quick drink, we continued on their way.)
 • continue by doing something: tiếp tục bằng việc gì đó.
  (Ví dụ: She continued by saying about her childhood.)
Cụm từ đi với continue trong tiếng Anh
Cụm từ đi với continue trong tiếng Anh

6. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Continue

Continue là một cấu trúc dễ bị nhầm lẫn bởi có nhiều cách dùng khác nhau nên có thể gây bối rối khi áp dụng trong các bài thi hay bài tập ở trường. Sau đây là một số lưu ý để bạn dùng continue chính xác hơn.

 • Sau continue là V-ing hay to-V đều đúng
 • Continue có thể đứng phía trước danh từ mà không cần dùng with
 • Chỉ một vài tính từ mới có thể dùng trực tiếp với continue. Nếu không, bắt buộc bạn phải dùng cấu trúc với continue + to be + adj (khi bạn muốn nhắc đến tính từ trong câu.)
 • Continue là động từ chủ động
 • Continued là tính từ mang nghĩa là tiếp tục cái đã có. Trong khi đó, cả hai tính từ là continual nghĩa là lặp lại cái gì nhiều lần và continuous nghĩa là tiếp tục điều gì mà không để ngắt quãng.
 • Có thể dùng thay thế continual và continuous trong hầu hết mọi trường hợp

7. Bài tập về cấu trúc Continue

Bài tập: Hãy chọn đáp án đúng

 1. The doctor says Henry can come home Tuesday if he continue ___.
  A. to improve
  B. to improving
  C. improve
 2. Jack forced himself ___.
  A. improve
  B. to improving
  C. improving
 3. Luna should ___ this course to finish her study.
  A. stop
  B. continue
  C. start
 4. Sana has had ___ problems with this car.
  A. continue
  B. continuing
  C. continual
 5. Tina was angry because Kenji ___ interrupted her.
  A. continual
  B. continually
  C. continued

Đáp án:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. B

Xem thêm:

Cấu trúc Need

Cấu trúc Advise

Cấu trúc But for

Cấu trúc Enough

Cấu trúc No longer

Cấu trúc As soon as

Cách dùng cấu trúc continue đã được Bác sĩ IELTS tổng hợp một cách đầy đủ và vô cùng chi tiết. Mong rằng trong quá trình học tập và luyện thi bạn sẽ dùng những kiến thức này và áp dụng nó một cách hiệu quả nhất. Chúc bạn học được nhiều kiến thức hay thành công trong tương lai nhé!