Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc No Longer: Định nghĩa, cách dùng và bài tập

No Longer là một cụm từ thường được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả sự thay đổi trong trạng thái hoặc tính chất của một việc gì đó. Nếu bạn đang học tiếng Anh hoặc muốn nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ, việc hiểu rõ về nghĩa, cấu trúc và cách dùng của “No Longer” là điều cần thiết. 

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về nghĩa của “No Longer”, cấu trúc sử dụng, cách phân biệt với “Any More”, cũng như cung cấp một số bài tập thực hành để nắm vững cấu trúc này. Hãy cùng khám phá chi tiết về cấu trúc No Longer trong tiếng Anh qua bài viết bên dưới nhé !

Cấu trúc No longer trong tiếng Anh
Cấu trúc No longer trong tiếng Anh

1. No longer nghĩa là gì?

Cấu trúc với từ “no longer” là một cấu trúc mang tính trang trọng hơn cấu trúc not any longer. Cả hai cấu trúc này đều mang nghĩa một hành động, trạng thái nào đó đã kết thúc.

Ví dụ:

 • I used to love eating fast food, but I am no longer interested in it. (Tôi trước đây rất thích ăn đồ ăn nhanh, nhưng giờ tôi không còn quan tâm đến nó nữa.)
 • They were best friends, but they are no longer on speaking terms. (Họ trước đây là bạn thân, nhưng giờ họ không còn nói chuyện với nhau nữa.)
 • The old building is no longer standing. (Công trình cũ không còn đứng nữa.)
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc No longer trong tiếng Anh

Cấu trúc câu No longer thường đứng giữa câu, nhưng nó cũng có thể đặt ở một số vị trí khác tùy thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa mà người sử dụng muốn truyền tải.

Dưới đây là 5 vị trí khác nhau của “no longer” trong câu:

Các vị tríCấu trúc No longerVí dụ
Đứng giữa chủ ngữ và động từ chính của câuS + no longer + VJane no longer goes swimming when she is hungry (Cô ấy không còn đi bơi lúc đang đói nữa)
Đứng sau động từ tình thái S + should/may/might + no longer + VerbMary should no longer  continue to eat at night (Mary không nên ăn đêm nữa).
Đứng sau động từ to be S + Verb (to be) + no longer + verb/ adjective/ noun My bike is no longer broken. My dad had fixed it for me (Xe đạp của tôi không còn bị hỏng nữa. Bố tôi đã sửa nó cho tôi.)
Đứng cuối câuS + V + Object + no longerMary dates Jack no longer. They broke up. (Mary không còn hẹn hò với Jack nữa. Họ chia tay rồi.)
Đảo ngữNo longer + Trợ động từ (auxiliary verb) + S + V No longer did she move into a new house. (Cô ấy sẽ không chuyển đến nhà mới nữa)

3. Cách dùng cấu trúc no longer

“No longer” thường được đặt ở vị trí giữa câu, giữa chủ ngữ và động từ chính, hoặc sau động từ tình thái hoặc trợ động từ đầu tiên, hoặc sau động từ “to be” khi “to be” là một động từ chính. 

Cách dùng cấu trúc No Longer
Cách dùng cấu trúc No Longer

Ví dụ : 

 • Giữa chủ ngữ và động từ chính:
 1. She no longer eats meat. (Cô ấy không còn ăn thịt nữa.)
 2. They no longer go to that restaurant. (Họ không còn đi đến nhà hàng đó nữa.)
 • Sau động từ tình thái hoặc trợ động từ đầu tiên:
 1. He can no longer play the piano. (Anh ấy không còn có thể chơi đàn piano nữa.)
 2. We should no longer wait for them. (Chúng ta không nên đợi họ nữa.)
 • Sau động từ “to be” khi “to be” là một động từ chính:
 1. The old bridge is no longer safe. (Cây cầu cũ không còn an toàn nữa.)
 2. The cake was no longer fresh. (Cái bánh không còn tươi nữa.)

Xem thêm:

Cấu trúc Deny

Cấu trúc Consider

Cấu trúc Continue

4. Cách phân biệt cấu trúc no longer và any more

4.1. No longer trang trọng hơn any more

Cấu trúc No longer và No more đều mang nghĩa không còn cái gì, làm gì đó nữa. 

Cấu trúc No longer Cấu trúc No more
Giống nhauÝ nghĩa chung: Đều mang nghĩa không còn cái gì, làm gì đó nữa.
Khác nhau Ý nghĩa riêng: không còn làm việc, không còn hoạt động. Vị trí và cách dùng No longer: Cấu trúc No longer có thể đứng trước động từ và cả danh từ.Ví dụ: She no longer plays piano. (Cô ấy không còn chơi piano nữa).Ý nghĩa riêng: diễn tả số lượng, hạn mức nhất định của danh từ.Vị trí và cách dùng: Cấu trúc No more chỉ có thể đi với danh từ. Ví dụ: I will ask no more questions at the conference ( Tôi sẽ không có bất kì câu hỏi nào nữa trong buổi hội thảo.)

4.2. No longer thường chỉ thời gian, any more thường chỉ số lượng

“No longer” thường được sử dụng để chỉ sự thay đổi trong thời gian hoặc một hành động không còn xảy ra trong quá khứ. Nó thường được dùng trong câu khẳng định, có ý nghĩa “không còn nữa” hoặc “không tiếp tục nữa”. Ví dụ:

 • She no longer works at this company.” (Cô ấy không còn làm việc tại công ty này nữa.) – Đây là một ví dụ về “no longer” được dùng để diễn đạt sự thay đổi trong thời gian, tức là cô ấy đã không làm việc tại công ty này nữa.
 • “He no longer enjoys playing video games.” (Anh ấy không còn thích chơi trò chơi điện tử nữa.) – Đây là một ví dụ về “no longer” diễn đạt một hành động không còn xảy ra trong quá khứ.

Trong khi đó, “any more” thường được sử dụng để chỉ sự thay đổi hoặc sự thay đổi về số lượng, thường đi kèm với các từ như “not” hoặc “anymore”. Ví dụ:

 • “I don’t eat sweets any more.” (Tôi không còn ăn đồ ngọt nữa.) – Đây là một ví dụ về “any more” được dùng để diễn đạt sự thay đổi về số lượng, tức là tôi đã không ăn đồ ngọt nữa.
 • “She doesn’t travel as much as she used to any more.” (Cô ấy không đi du lịch nhiều như trước nữa.) – Đây là một ví dụ về “any more” diễn đạt sự thay đổi về số lượng, tức là cô ấy không đi du lịch nhiều như trước đây.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “no longer” và “any more” có thể được sử dụng hoán đổi cho nhau trong một số trường hợp, và cách sử dụng chủ yếu phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục đích của câu.

5. Cách phân biệt cấu trúc no longer và no more

Cả hai cấu trúc “no longer” và “no more” đều được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa “không còn nữa” trong tiếng Anh, tuy nhiên chúng có một số khác biệt trong cách sử dụng. Dưới đây là một số cách phân biệt chi tiết giữa “no longer” và “no more”:

Cấu trúc No longerCấu trúc Not any longer
Giống nhauÝ nghĩa chung: đều mang nghĩa việc gì đó, điều đó đã không còn nữa, đã kết thúc.
Khác nhau Vị trí và cách dùng:Cấu trúc No longer không thể dùng trong các câu hỏiCấu trúc này có thể đặt ở nhiều vị trí đa dạng trong câu như cuối câu, đầu câu.Thường đường dùng trong văn viết hoặc trong những trường hợp trang trọng.Ví dụ: I no longer go to the cinema. (Tôi không còn đi đến rạp chiếu phim nữa).Vị trí và cách dùng:Có thể dùng trong các câu hỏi.Cấu trúc Any longer có thể đặt ở cuối câu hoặc cuối mệnh đề. Cấu trúc này được dùng thường ngày theo dạng phổ biến, thông thường.Ví dụ: Don’t you go to the cinema any longer? (Bạn có đến rạp chiếu phim nữa không?)
Vị trí No Longer trong câu
Vị trí No Longer trong câu

6. Bài tập cấu trúc no longer

Dưới đây là một số bài tập về cấu trúc “no longer” và “any longer” để giúp bạn rèn luyện và làm quen với cách sử dụng của chúng trong ngữ cảnh thực tế:

Bài tập 1: Điền “no longer” hoặc “any longer” vào chỗ trống trong các câu sau:

 1. I used to enjoy playing tennis, but I _____ have time for it.
 2. She decided to quit her job because she could _____ tolerate her boss.
 3. They don’t live in that house _____.
 4. We can’t wait for you _____, we have to leave now.
 5. He was a member of the club, but he _____ attends the meetings.
 6. I can’t eat spicy food _____, it upsets my stomach.

Bài tập 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh bằng cách sử dụng “no longer” hoặc “any longer”:

 1. enjoy / I / watch / TV / not /.
 2. play / my / does / brother / guitar / any longer / the /.
 3. go / we / to / do / the / park / no longer /.
 4. can / I / eat / this / spicy / food / not / any longer /.
 5. work / does / at / she / that / company / no longer /.

Bài tập 3: Hoàn thành các đoạn văn sau bằng cách điền “no longer” hoặc “any longer” vào chỗ trống:

 1. I used to love drinking coffee, but I _____ drink it because it keeps me awake at night.
 2. The company decided to close down the factory because it was _____ profitable.
 3. He was a regular customer at the restaurant, but he _____ goes there since he moved to a new neighborhood.
 4. She decided not to wear high heels _____ because they hurt her feet.
 5. We used to live in the city, but we _____ prefer the peacefulness of the countryside.

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. no longer
 2. no longer
 3. any longer
 4. any longer
 5. no longer
 6. any longer

Bài tập 2:

 1. I do not enjoy watching TV any longer.
 2. My brother does not play the guitar any longer.
 3. We do not go to the park any longer.
 4. I can no longer eat this spicy food.
 5. She does not work at that company any longer.

Bài tập 3:

 1. I used to love drinking coffee, but I no longer drink it because it keeps me awake at night.
 2. The company decided to close down the factory because it was no longer profitable.
 3. He was a regular customer at the restaurant, but he no longer goes there since he moved to a new neighborhood.
 4. She decided not to wear high heels any longer because they hurt her feet.
 5. We used to live in the city, but we now prefer the peacefulness of the countryside.

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

Cấu trúc Difficult

Cấu trúc Different From

Hy vọng các bài tập trên sẽ giúp bạn hiểu và chinh phục được cấu trúc No longer trong tiếng Anh. Bác sĩ IELTS chúc các bạn áp dụng thành công nhé!