Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Describe an interesting discussion that you had – Luyện Speaking Ielts tháng 1/2022

Describe an interesting discussion that you had (Mô tả một cuộc thảo luận thú vị mà bạn đã có) là một topic trong bài thi Speaking của Ielts vào tháng 1/2022 vừa qua. Đây là một câu hỏi rất hay vì thế hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau xem lại và luyện tập chủ đề này với bài mẫu và có kèm từ vựng bạn nhé.

Describe an interesting discussion that you had
Describe an interesting discussion that you had – Luyện Speaking Ielts tháng 1/2022

Bài mẫu trả lời topic Describe an interesting discussion that you had

1. Đề bài và gợi ý trả lời

Describe an interesting discussion you had as part of your work or studies. (Mô tả một cuộc thảo luận thú vị mà bạn đã có như một phần của công việc hoặc nghiên cứu của bạn.)

Bạn nên nói:

  • What the subject of the discussion was? (Chủ đề của cuộc thảo luận là gì?)
  • Who you discussed the subject with? (Bạn đã thảo luận về chủ đề này với ai?)
  • What opinions were expressed? (Những ý kiến ​​nào đã được bày tỏ?)

Xem thêm:

IELTS Speaking part 2 chủ đề Talk about your future job

Talk About Your Last Holiday – IELTS Speaking part 2

2. Bài mẫu trả lời tham khảo

Let me tell you about an occasion when I had a group discussion for a team project in my university time.

It was when I was in my first year in university. As my major was the English Language, my teacher assigned me to prepare a group presentation about a favorite topic. Quickly in my head, I decided to try the topic of music genres. I mean I would like to do research about all types of current music and present it to the class.

With the topic in my head, I immediately turned to some of my classmates who are also my best friends and asked if they liked my idea. Fortunately, six of them agreed without hesitation. In the following days, we had about 4 meetings in a small cafe near our school for the preparation process. Needless to say, those meetings were fun and full of laughter since he had been so used to being together before.

During the meetings, many ideas were brought up and discussed such as whether we should add hip-hop into one of the genres or not and whether we should mention Lady Gaga as a symbol of modern pop culture or not. Everything went through with the six of us as easily as a piece of cake despite some minor disagreements in the beginning. I suppose the most efficient way to tackle all the disaccords is to talk them through honesty and logic.

And well, then day came and obviously our six members made a perfect performance on stage in front of the other classmates and our teacher. I’m not sure about other guys and girls in my group but for me, I was really satisfied. Thanks to some conflicts and wise solutions during the preparation process, I had learned well how to cooperate with others effectively. Besides, this group presentation is a glue that helped to strengthen the friendship bonds among us. Until now, those guys and girls are still my best friends and we often meet up for some beer and remind one another of the old days in school.

So that’s all I would like to say. Thank you for your listening.

Tạm dịch: 

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một dịp khi tôi thảo luận nhóm cho một dự án nhóm trong thời gian học đại học của tôi.

Đó là khi tôi học năm nhất đại học. Vì chuyên ngành của tôi là Ngôn ngữ Anh, giáo viên của tôi đã chỉ định tôi chuẩn bị một bài thuyết trình nhóm về một chủ đề yêu thích. Nhanh chóng trong đầu tôi quyết định thử chủ đề về các thể loại âm nhạc. Ý tôi là tôi muốn nghiên cứu về tất cả các thể loại âm nhạc hiện nay và trình bày trước lớp.

Với chủ đề trong đầu, tôi ngay lập tức quay sang một số bạn học, những người cũng là bạn thân nhất của tôi và hỏi họ có thích ý tưởng của tôi không. May mắn thay, sáu người trong số họ đã đồng ý mà không do dự. Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi đã có khoảng 4 cuộc họp tại một quán cà phê nhỏ gần trường để chuẩn bị cho quá trình chuẩn bị. Khỏi phải nói, những buổi gặp gỡ đó rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười vì anh đã quá quen với nhau trước đây.

Trong các cuộc họp, nhiều ý kiến ​​đã được đưa ra và thảo luận như liệu chúng ta có nên thêm hip-hop vào một trong những thể loại này hay không và có nên đề cập đến Lady Gaga như một biểu tượng của văn hóa đại chúng hiện đại hay không. Mọi thứ trôi qua với sáu người chúng tôi dễ dàng như một miếng bánh mặc dù có một số bất đồng nhỏ trong thời gian đầu. Tôi cho rằng cách hiệu quả nhất để giải quyết tất cả những sai sót là nói chúng một cách trung thực và logic.

Và tốt, rồi một ngày đã đến và rõ ràng là sáu thành viên của chúng tôi đã có một màn trình diễn hoàn hảo trên sân khấu trước các bạn học khác và giáo viên của chúng tôi. Tôi không chắc về những chàng trai và cô gái khác trong nhóm của mình nhưng đối với tôi, tôi thực sự hài lòng. Nhờ một số xung đột và các giải pháp khôn ngoan trong quá trình chuẩn bị, tôi đã học được cách hợp tác với những người khác một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, bài thuyết trình của nhóm này là một chất keo đã giúp thắt chặt thêm tình bạn giữa chúng tôi. Cho đến bây giờ, những chàng trai và cô gái đó vẫn là bạn thân của tôi và chúng tôi thường hẹn nhau uống vài cốc bia và nhắc nhau về những ngày xưa còn đi học.

Vì vậy, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Những bài viết nổi bật:

Gợi ý bài mẫu ôn tập chủ đề Talk About Your favorite Food hiệu quả

Talk about your dream job – bài mẫu luyện thi Ielts Speaking tại nhà

Describe an interesting discussion that you had
Let me tell you about an occasion when I had a group discussion for a team project in my university time

3. Từ vựng trong bài mẫu

Từ vựngNghĩa
an occasion nhân dịp
a group discussionmột nhóm thảo luận
a team project một dự án nhóm
assigngiao
a group presentationbài thuyết trình nhóm
researchnghiên cứu
hesitationchần chừ
laughtertiếng cười
a symbol of modern pop culture một biểu tượng của văn hóa nhạc pop hiện đại
as easily as a piece of cake dễ như ăn bánh
disagreementssự không đồng ý, bất đồng
to tackle giải quyết
bring upđưa ra
honesty sự thành thật
a perfect performance một buổi biểu diễn hoàn hảo
be satisfiedhài lòng
conflicts mâu thuẫn
wise solutions giải pháp khôn ngoan
strengthenthắt chặt, củng cố
to cooperate with someone hợp tác với ai đó
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Câu hỏi thường gặp trong đề thi

1. Câu hỏi 1

Topic Describe an interesting discussion that you had

Question: Why is it good to discuss problems with other people? (Tại sao thảo luận vấn đề với người khác là tốt?)

Answer: Well, I believe that the main reason for confiding our personal issues to other people is to find the best solution. Indeed, we ourselves are capable of dealing with our own problems but sometimes we alone may impulsively make some unwise decisions. Consequently, such decisions may lead to worse scenarios and sometimes even run a person’s life. For example, when we need to make a choice of a life partner, we tend to let our hearts pick that person instead of our mind. However, this emotion-based option looks gorgeous until that life partner reveals themselves as a violent, belittling one. By speaking to some trusted friends and relatives, we are likely to choose a much better person. So, it’s sometimes advisable to consult someone before making an important decision.

  • I believe that…: Tôi tin rằng…

Tạm dịch:

Tôi tin rằng lý do chính để tâm sự những vấn đề cá nhân của chúng ta với người khác là để tìm ra giải pháp tốt nhất. Thật vậy, bản thân chúng ta có khả năng đối phó với các vấn đề của riêng mình nhưng đôi khi một mình chúng ta có thể bốc đồng đưa ra một số quyết định thiếu khôn ngoan. Do đó, những quyết định như vậy có thể dẫn đến những tình huống tồi tệ hơn và đôi khi thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của một người. Ví dụ, khi chúng ta cần phải lựa chọn một người bạn đời, chúng ta có xu hướng để trái tim lựa chọn người đó thay vì lý trí. Tuy nhiên, lựa chọn dựa trên cảm xúc này có vẻ tuyệt vời cho đến khi người bạn đời đó bộc lộ mình là một kẻ bạo lực, coi thường. Bằng cách nói chuyện với một số bạn bè và người thân đáng tin cậy, chúng ta có khả năng chọn được một người tốt hơn nhiều. Vì vậy, đôi khi bạn nên tham khảo ý kiến ​​của ai đó trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Có thể bạn quan tâm:

Lưu ngay cách phát âm chữ L trong tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh

Bỏ túi ngay bí kíp vượt qua IELTS Speaking Part 2 Study

2. Câu hỏi 2

Topic Describe an interesting discussion that you had

Question: Do you think that it’s better to talk to friends and not family about problems? (Bạn có nghĩ rằng tốt hơn nên nói chuyện với bạn bè chứ không phải với gia đình về các vấn đề?)

Answer: Well, I think we can talk about our problems to whoever we truly trust, either friends or family because problems come from different sources and causes. Sometimes when the problem comes from social circles of friends or love, it’s best to talk to a good friend as he or she may understand the issue easier than family members like parents, who are in the older generation. On the contrary, if the problem is related to health or career choice, family members are those we can count on as they have the financial power and experience to support us. Therefore, we need to define clearly the origins of our problems before we decide who to speak to.

  • I think…: Tôi nghĩ…
  • On the contrary, if…: Ngược lại, nếu

Tạm dịch:

Tôi nghĩ chúng ta có thể nói về vấn đề của mình với bất kỳ ai mà chúng ta thực sự tin tưởng, bạn bè hoặc gia đình bởi vì các vấn đề đến từ nhiều nguồn và nguyên nhân khác nhau. Đôi khi vấn đề xuất phát từ các vòng kết nối xã hội của bạn bè hoặc tình yêu, tốt nhất bạn nên nói chuyện với một người bạn tốt vì họ có thể hiểu vấn đề dễ hơn các thành viên trong gia đình như cha mẹ, những người ở thế hệ cũ. Ngược lại, nếu vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc lựa chọn nghề nghiệp, các thành viên trong gia đình là những người chúng ta có thể tin tưởng vì họ có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để hỗ trợ chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần xác định rõ nguồn gốc vấn đề của mình trước khi quyết định nói chuyện với ai.

Describe an interesting discussion that you had
Do you think that it’s better to talk to friends and not family about problems?

3. Câu hỏi 3

Question: Is it always a good idea to tell lots of people about a problem? (Có phải luôn luôn là một ý kiến ​​hay khi nói với nhiều người về một vấn đề?)

Answer: No, absolutely not. To me, lots of people means loads of problems and nobody would like to have problems all lined up at their door. Despite the fact that speaking out about our problems shall help us feel less of a burden in heart and mind, this silly action will provoke detrimental consequences. Not everyone who knows about the problem are our good friends. For example, if a company reveals its internal matters to the public among which there are competitors, they will take advantage of that problem to win the market sooner or later.

  • To me,…: Đối với tôi,…

Tạm dịch:

Không, hoàn toàn không. Đối với tôi, rất nhiều người có nghĩa là vô số vấn đề và không ai muốn có vấn đề xếp hàng trước cửa nhà của họ. Mặc dù thực tế là nói ra những vấn đề của chúng ta sẽ giúp chúng ta cảm thấy bớt gánh nặng trong trái tim và tâm trí, nhưng hành động ngớ ngẩn này sẽ gây ra những hậu quả bất lợi. Không phải tất cả những người biết về vấn đề này đều là bạn tốt của chúng ta. Ví dụ, nếu một công ty tiết lộ những vấn đề nội bộ của mình với công chúng mà trong đó có các đối thủ cạnh tranh, họ sẽ lợi dụng vấn đề đó để giành thị trường sớm hay muộn.

4. Câu hỏi 4

Topic Describe an interesting discussion that you had

Question: Which communication skills are most important when taking part in meetings with colleagues? (Kỹ năng giao tiếp nào là quan trọng nhất khi tham gia các cuộc họp với đồng nghiệp?)

Answer: Personally, I believe it should be a calm mind and positive conversational language. When we are in a meeting at work, as a member of a group, we want to contribute our opinions into the discussion and expect that the boss will accept them. However, we often feel upset as there are so many other ideas given at the same time by our colleagues. If nobody stays calm to listen and pose constructive questions, the meetings will become a nonsense fight that never brings any value but a negative atmosphere. Therefore, the skill of speaking kindly and calmly will be the most important thing to consider when joining a company meeting with our co-workers.

  • Personally, I believe it should be…: Cá nhân tôi tin rằng đó phải là…

Tạm dịch:

Cá nhân tôi tin rằng đó phải là một tâm trí bình tĩnh và ngôn ngữ trò chuyện tích cực. Khi tham gia một cuộc họp tại nơi làm việc, với tư cách là thành viên của một nhóm, chúng ta muốn đóng góp ý kiến ​​của mình vào cuộc thảo luận và mong rằng sếp sẽ chấp nhận chúng. Tuy nhiên, chúng tôi thường cảm thấy khó chịu vì có quá nhiều ý kiến ​​khác được đưa ra cùng lúc bởi các đồng nghiệp của chúng tôi. Nếu không ai giữ bình tĩnh để lắng nghe và đặt ra những câu hỏi mang tính xây dựng, các cuộc họp sẽ trở thành một cuộc chiến vô nghĩa không mang lại bất kỳ giá trị nào ngoài bầu không khí tiêu cực. Vì vậy, kỹ năng nói chuyện tử tế và bình tĩnh sẽ là điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý khi tham gia cuộc họp công ty với đồng nghiệp.

5. Câu hỏi 5

Topic Describe an interesting discussion that you had

Describe an interesting discussion that you had
Topic Describe an interesting discussion that you had

Question: What are the possible effects of poor written communication skills at work? (Những tác động có thể có của kỹ năng giao tiếp bằng văn bản kém tại nơi làm việc là gì?)

Answer: In my opinion, there are possible effects of poor written communication skills at work. First, it will bring about wrong communication which will lead to misunderstanding messages and worse work productivity. Second, when colleagues receive a poorly conducted email, their impression of the sender will also turn negative. Third, such an email will also be a waste of time as it has no value in the work progress and the writer will have to rewrite it according to the boss’s order.

  • In my opinion, there is/are…: Theo tôi, có thể có…

Tạm dịch:

Theo tôi, có thể có những ảnh hưởng của kỹ năng giao tiếp bằng văn bản kém tại nơi làm việc. Đầu tiên, nó sẽ mang lại sự truyền đạt sai thông tin dẫn đến thông điệp bị hiểu sai và năng suất làm việc kém hơn. Thứ hai, khi đồng nghiệp nhận được một email được tiến hành kém, ấn tượng của họ về người gửi cũng sẽ trở nên tiêu cực. Thứ ba, một email như vậy cũng sẽ rất lãng phí thời gian vì nó không có giá trị gì trong tiến độ công việc và người viết sẽ phải viết lại nó theo lệnh của sếp.

Trên đây, Bacsiielts đã chia sẻ đến bạn bài mẫu và một số từ vựng, bên cạnh đó là các câu hỏi thường gặp trong phòng thi về chủ đề Describe an interesting discussion that you had. Hy vọng các bạn đã có một buổi luyện tập chất lượng và đặc biệt là “nhặt” thêm nhiều ý tưởng để xây dựng bài IELTS Speaking tại thư việc IELTS Speaking cho riêng mình.

Bình luận

Bình luận