Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

IELTS Speaking part 2 chủ đề Talk about your future job

Chủ đề Talk about your future job (nghề nghiệp mơ ước trong tương lai) là một chủ đề thuộc nhóm dự định, kế hoạch trong IELTS Speaking part 2, với chủ đề này thì các bạn gặp khó khăn thường là về phần triển khai ý tưởng. Với bài viết dưới đây, Bác Sĩ IELTS xin giới thiệu đến các bạn một số từ vựng cũng như phần bài mẫu IELTS Speaking part 2 về chủ đề này.

Talk about your future job
IELTS Speaking part 2 chủ đề Talk about your future job

1. Bố cục tổng quan bài nói chủ đề Talk about your future job

Để nói về nghề nghiệp mơ ước trong tương lai của bản thân, thông thường bài nói của các bạn sẽ có bố cục tổng quan như sau:

 • Mở đầu: giới thiệu về nghề nghiệp – ngành nghề gì, bạn biết đến nó khi nào?
 • Nội dung: mô tả chi tiết về nghề nghiệp mơ ước – nghề đó yêu cầu những gì, ưu điểm, nhược điểm,…
 • Tổng kết: tại sao bạn lại muốn làm nghề đó, bạn cần phải cố gắng như thế nào?

Tuy nhiên, bạn cũng có thể biến đổi cấu trúc bài nói của mình dựa theo những gợi ý trên đề bài IELTS Speaking part 2 nữa nhé.

Có thể bạn quan tâm:

Kho website tài liệu luyện đọc tiếng Anh giúp bạn nâng trình kỹ năng đọc

Tự học chủ đề holiday Ielts Speaking part 2 hiệu quả ngay tại nhà

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Một số từ vựng quan trọng

 • to be called for an interview: được gọi đi phỏng vấn
 • to be your own boss/to run your own business/to be self-employed: tự mở công ty, tự làm việc cho chính mình
 • a dead-end job: công việc không có thăng tiến
 • to do a job-share: chia sẻ giờ làm việc hàng tuần với người khác
 • a good team player: người làm việc nhóm tốt
 • full-time: làm toàn thời gian
 • part-time: làm bán thời gian
 • a heavy workload: có nhiều công việc phải làm
 • a high-powered job: một nghề nghiệp quan trọng
 • holiday entitlement: số ngày nghỉ phép
 • job satisfaction: cảm giác ưa thích được làm một công việc nào đó
 • manual work: công việc đòi hỏi hoạt động thể chất
 • maternity leave: nghỉ thai sản
 • sick leave: nghỉ bệnh
 • to meet a deadline: hoàn thành công việc trong thời gian được giao
 • a nine-to-five job: một công việc bình thường bao gồm một ngày (khoảng) 8 giờ 
 • one of the perks of the job: một lợi ích bổ sung bạn nhận được từ một công việc
 • to be stuck behind a desk: không hài lòng với công việc văn phòng
 • to be/get stuck in a rut: kẹt lại với công việc nhàm chán nhưng không thể nghỉ
 • to take early retirement: về hưu non
 • temporary work: công việc tạm thời
 • voluntary work: công việc tình nguyện
 • to be well paid: được hưởng lương cao
 • working conditions: điều kiện làm việc
 • to work with your hands: làm việc chân tay
 • to land a new job: bắt đầu công việc mới (thường là tốt hơn việc cũ)
 • to put knowledge gained into practice: áp dụng lý thuyết vào thực tế
 • etc.
Talk about your future job

3. Bài trả lời mẫu tham khảo

Describe Talk about your future job. 

 • What qualification or experience you would need for this job
 • What the job would involve
 • What the most difficult thing about the job would be

Bác Sĩ IELTS gửi đến các bạn 3 bài mẫu trả lời như sau:

Sample 1: A TRAVEL WRITER

Today I am going to talk about my dream job for the future. It is to become a travel writer.

People who work as travel writers are often self-employed. They travel the world to interesting places and then write articles about their experiences. In terms of qualifications, I think that’s less important than having a portfolio of examples of your work that shows you are a really good writer.

To do this job you have to be willing to go to lots of new places. You also need to be able to write fluently and in different styles for different publications. Travel writers must be very flexible, as you might need to go to difficult or uncomfortable places and travel at short notice.  

The most difficult part of the job is that it’s not very well paid, so often travel writers need to have another job as well, because, unfortunately, you can’t really make a living out of this type of work. Also, even if you are successful, it would be quite an unsettling way to live, it would be hard to maintain friends and pursue hobbies if you are moving around all the time.

The reason I would like to do this job so much is that I love going to new places. I also like communicating ideas in writing, it would be wonderful to make a living out of the two things I enjoy most – travel and writing!

Dịch: Hôm nay tôi sẽ nói về công việc mơ ước của tôi trong tương lai. Đó là trở thành một nhà văn du lịch.

Những người làm công việc viết bài về du lịch thường là lao động tự do. Họ đi du lịch khắp thế giới đến những nơi thú vị và sau đó viết bài về trải nghiệm của họ. Về bằng cấp, tôi nghĩ điều đó ít quan trọng hơn việc có một danh mục các ví dụ về tác phẩm của bạn cho thấy bạn là một nhà văn thực sự giỏi.

Để làm được công việc này, bạn phải sẵn sàng đi đến rất nhiều nơi mới. Bạn cũng cần có khả năng viết thành thạo và theo nhiều phong cách khác nhau cho các ấn phẩm khác nhau. Người viết du lịch phải rất linh hoạt, vì bạn có thể cần phải đến những nơi khó khăn hoặc không thoải mái và đi du lịch trong thời gian ngắn. Phần khó khăn nhất của công việc là được trả lương không cao, vì vậy, các nhà văn viết về du lịch thường cũng cần phải có một công việc khác, bởi vì, thật không may, bạn không thể thực sự kiếm sống bằng loại công việc này. Ngoài ra, ngay cả khi bạn thành công, đó sẽ là một cách sống khá đáng lo ngại, sẽ khó duy trì các mối quan hệ bạn bè và theo đuổi sở thích nếu bạn luôn di chuyển.

Lý do tôi muốn làm công việc này là vì tôi thích đi đến những nơi mới. Tôi cũng thích truyền đạt ý tưởng bằng văn bản, sẽ thật tuyệt vời khi kiếm sống từ hai thứ tôi thích nhất – du lịch và viết lách!

Talk about your future job
Bài trả lời mẫu tham khảo

Những chủ đề nổi bật trong IELTS Speaking Park 2:

Bài mẫu chủ đề Hobby IELTS Speaking Part 2 chắc chắn bạn sẽ cần

Talk About Your Hobbies chưa từng dễ thế này

Sample 2: BANKER

Everyone dream to have a good job. I am not an exception in this case. I also have a dream job and it is to be a well-reputed banker. 

Usually, a banker needs to have some special degree in Finance or Management. An MBA is a suitable one. Further, there are some other professional courses are also available like Bank Management etc. to reach the job. I have completed my MBA and pursuing another degree to make my dream come true. But it is really difficult for a woman to achieve her dream job and this is for extensive competition in the sector. A large number of women like me are after the job and hence the scopes are limited. However, I am trying my best to reach the goal and someday I definitely will be with my dream.  

Banking is my dream job for several reasons. First of all, this is a secured job. I know there are lots of troubles with this profession, but there are fewer chances of losing the job. Besides, the remuneration that I will get is smart enough to lead a decent life. Moreover, I like to have some challenges in my career and profession. Banking is one of the professions that comes with a specific set of challenges. As a woman, I am able to undertake them and could exercise my mental faculty to the largest extent. Based on the grounds, being a banker has become my dream job.

Dịch: Mọi người đều mơ ước có một công việc tốt. Tôi không phải là một ngoại lệ trong trường hợp này. Tôi cũng có một công việc mơ ước và đó là trở thành một nhân viên ngân hàng danh tiếng.

Thông thường, một nhân viên ngân hàng cần phải có một số bằng cấp đặc biệt về Tài chính hoặc Quản lý. MBA là một loại phù hợp. Hơn nữa, có một số khóa học nghiệp vụ khác cũng có sẵn như Quản lý Ngân hàng, v.v. để tiếp cận công việc. Tôi đã hoàn thành chương trình MBA và theo đuổi một văn bằng khác để biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng thực sự rất khó để một phụ nữ đạt được công việc mơ ước của mình và điều này là do sự cạnh tranh sâu rộng trong lĩnh vực này. Một số lượng lớn phụ nữ như tôi theo đuổi công việc và do đó phạm vi hạn chế. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu và một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Làm nhân viên ngân hàng là công việc mơ ước của tôi vì một số lý do. Trước hết, đây là một công việc được bảo đảm. Tôi biết có rất nhiều rắc rối với nghề này, nhưng khả năng mất việc sẽ ít hơn. Bên cạnh đó, mức thù lao mà tôi sẽ nhận được đủ tốt để có một cuộc sống tử tế. Hơn nữa, tôi thích có một số thử thách trong nghề nghiệp và nghề nghiệp của mình. Ngân hàng là một trong những ngành nghề đi kèm với một loạt thách thức cụ thể. Là một phụ nữ, tôi có thể đảm nhận chúng và có thể rèn luyện trí lực của mình ở mức độ lớn nhất. Vì thế làm nhân viên ngân hàng đã trở thành công việc mơ ước của tôi.

Sample 3: DOCTOR

The job I want to have is to become a Medical Doctor. Interestingly enough though, when I was young, the medical profession never really appealed to me, probably because it involved too much study time. Of course, my parents urged me to become a doctor when I was a junior college student, but I chose to ignore their suggestion because I rather wanted to be a business administration and management personnel.

So, I eventually finished my MBA before joining a very prestigious multi-national firm in my country. But, anyway, while, so far, I have enjoyed my career as a top manager at a corporation, I feel like I could probably offer a lot more like a doctor to my community. But, of course, it never is an easy proposition because I would have to go back to school again in order to finish at least 5 or 6 years of medical school. Then, I would also need to work as a intern for at least a year before qualifying for a medical practice license.

After all, healing sick people and give them a new and healthy life never is an easy job by any stretch imagination. But, above everything else, I think that the most difficult thing about this job would be to remain patient at all times since it is a matter of life and death for a person.

Anyway, I consider this to be my dream job, mainly because perhaps no other jobs in this world draws as much appreciation and gratitude from another fellow human being as the job of a medical doctor. It is my dream job also because it would always allow me to learn new things about human life, the most fascinating subject of all.

Dịch: Công việc mà tôi mong muốn có được là trở thành một Bác sĩ Y khoa. Tuy nhiên, điều thú vị là khi tôi còn trẻ, ngành y chưa bao giờ thực sự hấp dẫn tôi, có lẽ vì nó bao gồm quá nhiều thời gian học tập. Tất nhiên, cha mẹ tôi đã thúc giục tôi trở thành một bác sĩ khi tôi còn là một sinh viên đại học, nhưng tôi đã chọn cách phớt lờ lời đề nghị của họ vì tôi muốn trở thành một nhân viên quản lý và quản trị kinh doanh.

Vì vậy, cuối cùng tôi đã hoàn thành chương trình MBA của mình trước khi gia nhập một công ty đa quốc gia rất có uy tín ở đất nước tôi. Nhưng, dù sao, cho đến nay, tôi đã rất thích sự nghiệp của mình với tư cách là người quản lý hàng đầu tại một tập đoàn, tôi cảm thấy mình có thể cống hiến nhiều hơn nữa giống như một bác sĩ cho cộng đồng của mình. Nhưng, tất nhiên, đó không bao giờ là một đề xuất dễ dàng bởi vì tôi sẽ phải quay lại trường học để hoàn thành ít nhất 5 hoặc 6 năm trường y khoa. Sau đó, tôi cũng cần phải làm việc với tư cách là bác sĩ thực tập ít nhất một năm trước khi đủ điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề y tế.

Xét cho cùng, chữa bệnh và mang lại cho bệnh nhân một cuộc sống mới và khỏe mạnh không bao giờ là một công việc dễ dàng. Nhưng, hơn cả, tôi nghĩ rằng điều khó khăn nhất của công việc này là phải luôn kiên nhẫn vì nó là vấn đề sinh tử của một con người.

Dù sao thì tôi cũng coi đây là công việc mơ ước của mình, chủ yếu là vì có lẽ không có công việc nào khác trên thế giới này thu hút được nhiều sự cảm kích và biết ơn từ mọi người như công việc của một bác sĩ y khoa. Đó cũng là công việc mơ ước của tôi vì nó sẽ luôn cho phép tôi học hỏi những điều mới mẻ về cuộc sống con người, một chủ đề hấp dẫn nhất.

Hy vọng qua kiến thức về từ vựng cùng bài trả lời mẫu về chủ đề Talk about your future job (kể về nghề nghiệp mơ ước) của IELTS Speaking Part 2, Bác Sĩ IELTS đã giúp bạn học thêm được nhiều từ vựng mới và có thêm ý tưởng cho bài thi nói của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại thư viện IELTS Speaking. Chúc các bạn học thật tốt và hẹn các bạn ở những bài viết tiếp theo!

Bình luận

Bình luận