Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc Why don’t we – Cách sử dụng chuẩn nhất

“Why don’t we” trong tiếng Anh có nghĩa là “Tại sao chúng ta không”. Đây là cấu trúc được sử dụng để đưa ra lời đề nghị vô cùng thông dụng khi giao tiếp với người thân, bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta và đương nhiên là bạn cũng sẽ nhận được những lời đề nghị tương tự từ những người xung quanh. Vì vậy, bạn phải nắm vững cấu trúc why don’t we, về cách dùng cũng như cách trả lời khi bắt gặp cấu trúc này trong giao tiếp hoặc trong những bài tập trên lớp. Cùng Bác sĩ IELTS tìm hiểu ngay dưới đây bạn nhé! 

Khái niệm cấu trúc Why don't we trong tiếng Anh
Khái niệm cấu trúc Why don’t we trong tiếng Anh

1. Khái niệm cấu trúc Why don’t we trong tiếng Anh

Cấu trúc Why don’t we trong tiếng Anh nghĩa là “tại sao chúng ta không…? Được dùng khi người nói muốn đưa ra một lời đề nghị, gợi ý hay một lời khuyên.

Trong những cuộc hội thoại, khi chúng ta muốn đưa ra suy nghĩ của bản thân hay muốn đưa ra ý tưởng, ý kiến gì đó, thì thường hỏi “tại sao?”. Cùng giống như trong tiếng Anh cấu trúc đồng nghĩa chính là cấu trúc Why don’t we. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là “chúng ta nên làm cái này, làm cái này thì sao?” 

Ví dụ:

  • Why don’t we go to the park tomorrow? (Tại sao chúng ta không đi công viên vào ngày mai nhỉ?)
  • Why don’t we eat noodles for lunch? (Tại sao chúng ta không ăn mì cho bữa trưa?)
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách sử dụng cấu trúc Why don’t we 

Why don’t we là lời đề nghị và được sử dụng khi muốn nói hay đưa ra lời đề nghị của mình với người khác. Tuy nhiên chỉ được dùng cách này khi tân ngữ là “you” hoặc “we” nghĩa là ngôi thứ nhất hoặc thứ hai. 

Cùng Bác sĩ IELTS tìm hiểu cấu trúc why don’t we ngay bên dưới nhé! 

Cấu trúc: 

Why don’t we/ you + V (nguyên thể) + …?

Lưu ý: Sau why don’t we phải dùng động từ nguyên thể và không có “to”.

Ví dụ:

  • You seem tired. Why don’t we take a break? (Bạn có vẻ mệt mỏi. Tại sao bạn không nghỉ ngơi?)
  • This math exercise is quite complicated. Why don’t we ask our math teacher for help? (Bài tập toán này khá phức tạp. Tại sao không nhờ giáo viên toán của chúng ta giúp đỡ?)

3. Cách trả lời cho cấu trúc why don’t we 

Cách trả lời cho cấu trúc why don't we
Cách trả lời cho cấu trúc why don’t we

Nếu ta bắt gặp câu hỏi why don’t we, ta có thể đồng ý hoặc từ chối người hỏi. Bên dưới là một số câu trả lời khi bạn muốn đồng ý hoặc từ chối. Cùng tham khảo nhé! 

Đồng ý, tán thànhTừ chối, không tán thành
That sounds good: Nghe hay đó.
I like it: Tôi thích điều đó.
Let’s go: Đi thôi nào.
That’s a good idea: Đó là một ý kiến hay đấy!
I’m up for it: Tôi đồng ý.
I can’t agree more: Đồng ý tuyệt đối.
Let’s do that: Quyết định vậy nhé.
Yes, let’s: Được, làm thôi.
I’m so sorry, I’m busy: Tôi xin lỗi, tôi bận mất rồi
I’m not sure I can: Tôi không chắc tôi có thể làm điều đó.
No, thanks: Không, cảm ơn.
No, let’s not: Không, đừng làm thế.
I don’t think that’s a good idea: Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu.
I’m not sure: Tôi cũng không chắc.
You’d better not/ We had better not: Tốt nhất là không nên.

Xem thêm:

Cấu trúc Unless

Cấu trúc In case

Cấu trúc Even though

4. Cấu trúc Why not – biến thể của cấu trúc why don’t we 

Cấu trúc Why not – biến thể của cấu trúc why don’t we 
Cấu trúc Why not – biến thể của cấu trúc why don’t we 

Vẫn có một cấu trúc tiếng Anh khác tương tự với cấu trúc tương tự với cấu trúc why don’t we đó là cấu trúc why not. Cách dùng và câu trả lời cũng tương tự với nhau. Được dùng khi đưa ra lời đề nghị khi câu sử dụng ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. 

Cấu trúc:

Why not + V (nguyên thể)…?

Why not + trạng từ chỉ thời gian/địa điểm…?

Ví dụ:

  • Why not go to the beach now lest it get dark? (Tại sao không ra bãi biển bây giờ kẻo trời tối?)
  • Why not consult the parents’?. (Tại sao không tham khảo ý kiến ​​của cha mẹ?)

5. Một số cấu trúc đưa ra lời đề nghị thông dụng 

5.1. Let’s 

Cấu trúc:

Let’s + bare infinitive

Ví dụ:

  • Let’s go for a walk. (Chúng ta hãy đi dạo đi.)
  • Let’s pack our clothes before we go! (Hãy đóng gói quần áo của chúng tôi trước khi chúng tôi đi!)

5.2. What/ How about…? 

Cấu trúc:

What about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?

How about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?

Ví dụ:

  • How about eating pizza? (Ăn pizza thì sao?)
  • What about watching movies? (Còn xem phim thì sao?)

5.3. Do you mind/ Would you mind 

Cấu trúc:

Would you mind + verb-ing…?

Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ: Would/ Do you mind helping me for a few minutes? (Bạn có thể giúp tôi trong vài phút không?)

6. Bài tập cấu trúc why don’t we có đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn hội thoại bên dưới đây

Julia: (1)……. go to the CGV cinema Quang Trung tonight? There’s a good film on.

Ken: (2)………. I’d rather stay in and watch Netflix. (3)…………. have a takeaway and watch programs?

julia: I hate watching TV. I don’t want to stay home and watch Netflix (4)……………….

Ken:  (5)………. bring some of your friends and go out together?

Julia: Because I want to go with you.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây để hoàn thành câu

1. The weather today is so nice. ____ we go out.

A. Why don’t

B. How about

C. What about

2. I’m bored. _____ play badminton now?

A. How about

B. What about

C. Why don’t we

3. Kelly looked so tired. _____ she go to the hospital to have a check

A. Why don’t

B. How about

C. What about

4. What should we do during the holiday? …….we have a climb?

A. Shall

B. How about

C. Let’s

5. Shall we…….together at John’s wedding?

A. dancing

B. dance

C. to dance

6. Hello Loan, I’m going to school. Why………we come together?

A. do          

B. don’t

C. not

7. Looks like you’re hungry. ……….go eat something?

A. Why don’t you

B. Would you like

C. Let’s

8. It’s going to be rainy and cool. Shall we………a taxi?

A. take

B. to take

C. taking

9. Good morning, ma’am. How………I help you?

A. Can

B. Would you like

C. Let’s

10. Excuse me. Would you mind (put out) _______________ your cigarette? It’s a non-smoking area here.

A. Putting out  

B. put out  

C. to put out

Đáp án

Bài tập 1:

1. Why not

2. No. Let’s not

3. Why don’t we

4. We had better not

5. Why don’t you

Bài tập 2:

1. A

2. C

3. A

4. B

5. B

6. B

7. B

8. C

9. A

10. A

Xem thêm:

Cấu trúc Promise

Cấu trúc Only after

Cấu trúc It is

Cấu trúc This is the first time

Vừa rồi Bác sĩ IELTS đã giúp bạn tổng hợp các kiến thức vô cùng thông dụng về cấu trúc Why don’t we trong tiếng Anh. Đây là một điểm ngữ pháp chắc chắn bạn sẽ cần dùng trong tương lai cả giao tiếp và các bài thi quan trọng của mình. Hy vọng bạn sẽ sử dụng thành thạo và biết trả lời khi bắt gặp cấu trúc này. Đừng quên thường xuyên ôn luyện và làm bài tập để nhớ lâu bạn nhé!