Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Topic Describe a picture – Ôn thi Speaking IELTS tại nhà hiệu quả

Trong Speaking Ielts chủ đề “Describe A Picture” (Mô tả một bức tranh) là một đề tài tuy quen thuộc nhưng rất khó được trọn điểm bởi vì để nói về một bức tranh ngoài có một vốn từ vựng đủ, bạn cần biết cách triển khai bài rõ ràng, mạch lạc. Mời bạn cùng Bác sĩ IELTS tham khảo một số bài mẫu Speaking Part 2 từ các band 5.0+, 6.5+, 8.0+ sau.

Describe a picture
Ôn thi Speaking IELTS tại nhà hiệu quả – topic Describe a picture

Đề bài và gợi ý trả lời

Đề: Describe a picture of you that you like.

Bạn nên nói:

 • Where the picture was taken (Bức ảnh được chụp ở đâu)
 • What the picture depicts (Bức tranh mô tả điều gì)
 • What significant memory you have regarding this picture (Bạn có kỷ niệm quan trọng nào về bức tranh này)
 • And explain why you like the picture. (Và giải thích lý do tại sao bạn thích bức tranh.)

Những chủ đề khác trong IELTS Speaking

Describe a time you saw something interesting on social media – IELTS Speaking part 2

Describe a time when you gave advice to others – IELTS Speaking part 2

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Các bước mô tả tranh trong topic Describe a picture

Sau đây, chúng mình chia sẻ đến bạn cách mô tả bức ảnh topic Describe a picture theo 3 giai đoạn trước khi, trong khi và sau khi. 

Before taking pictures (Trước khi chụp ảnh)

Where and when it was taken (Nó được lấy ở đâu và khi nào):

Backpack trip in 2008/Indonesia/volcano/Java island/an incredible place/marvellous natural scenes/active volcanoes

(Du lịch ba lô vào năm 2008 / Indonesia / núi lửa / đảo Java / một địa điểm đáng kinh ngạc / cảnh thiên nhiên kỳ diệu / núi lửa đang hoạt động)

While taking pictures (Trong lúc chụp ảnh)

What it depicts (Những gì nó mô tả):

Sitting on the grass for a break/a man came on his horse/quickly snapped the scene: a man riding his horse in the volcano valley/fixed the color a little bit/it became lively.

(Ngồi nghỉ trên cỏ / một người lên ngựa / nhanh chóng chộp được cảnh: một người cưỡi ngựa trong thung lũng núi lửa / sửa màu một chút / nó trở nên sinh động.)

After taking a photo (Sau khi chụp ảnh)

Memory and opinions for this photo (Bộ nhớ và ý kiến ​​cho bức ảnh này):

Reminds me of my youth/traveled as a solo backpacker/first time at one of the world’s greatest natural wonders.

(Nhắc tôi về thời trẻ của mình / đã đi du lịch ba lô một mình / lần đầu tiên đến một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới.)

A unique experience/incredible landscapes/first steps to become a professional photographer.

(Một trải nghiệm độc đáo / phong cảnh đáng kinh ngạc / những bước đầu tiên để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.)

Lưu ý:

You should: 

Make the most of your prep time to think about the picture and answer down to the last second.

(Tận dụng tối đa thời gian chuẩn bị để suy nghĩ về bức tranh và thời gian trả lời đến từng giây cuối cùng.)

Use the following useful words/phrases to describe your painting.

(Tận dụng những từ/cụm từ hữu ích trong bài viết sau đây để miêu tả bức tranh của bạn.)

You shouldn’t:

Hoảng loạn khi không biết tất cả các từ vựng liên quan tới chi tiết trong hình. Bạn không cần phải nắm hết tất cả các từ vựng, điều quan trọng là bạn cần biết bạn phải nói gì. 

(Panic when not knowing all the vocabulary related to the details in the picture. You don’t have to know all the vocabulary, it’s important to know what you have to say.)

Loss of focus and rambling descriptions are what you need the most attention. Try to focus on describing the correct content of the picture clearly. 

(Mất tập trung và miêu tả lan man sang chi tiết khác là điều bạn cần nên chú ý nhất. Hãy cố gắng tập trung miêu tả đúng nội dung bức tranh thật rõ ràng.)

In case you suddenly feel confused when you have no idea, take a deep breath, calmly look at the picture and start over. 

(Trong trường hợp đột nhiên bạn cảm thấy lúng túng khi không có một idea nào, hãy hít thở sâu, bình tĩnh nhìn vào bức tranh và bắt đầu lại.)

Cách khắc phụ vấn đề trong 1 vài chủ đề nói:

Những lời khuyên bạn nên biết trước khi Talk About Shopping

Loại bỏ nỗi sợ và thành thạo Talk about the Internet trong hôm nay

 Describe a picture
Các bước mô tả tranh trong topic Describe a picture

Từ vựng và cấu trúc

Sau khi đã nắm rõ đề bài và các gợi ý trả lời, bây giờ chúng ta hãy cùng trang bị một số từ vựng và cấu trúc về topic Describe A Picture nhé.

Từ vựng/ Cấu trúcNghĩa
Capture an unforgettable momentbắt giữ một khoảnh khắc khó tin đẹp
One of a kind có một không hai
Background phông nền
Pose tư thế chụp
Photospychụp lén
Gentle smilenụ cười nhẹ nhàng
Facing each other  đối diện với nhau
Put arms around the shoulders of each other khoác vai nhau
Sitting across from each other ngồi chéo nhau
Holding hands nắm tay 
Having a conversation có một cuộc nói chuyện
Being gather together tập trung với nhau
Crossing the street băng qua đường
When it comes to my favorite photo, the first one that springs to mind is…Khi nhắc đến bức hình yêu thích của tôi, cái hiện lên đầu tiên trong đầu là …
The photo that immediately comes to mind when I think of one which I like is…Bức hình hiện lên ngay lập tức trong đầu tôi khi có ai hỏi về bức hình tôi thích nhất là …
I can’t pinpoint who took that pictureTôi không nhớ rõ là ai đã chụp tấm hình này.
The reason why I like that picture is because it reminds me of…Lý do mà tôi chụp tấm hình này là bởi vì…
The background was…….Phần nền của bức hình là…
In the photo,… Trong bức hình có….
It was taken when…Nó được chụp vào lúc…
The person who took the photo was… Người chụp tấm hình này là…
Whenever I look at the photo it brings back… Khi tôi nhìn tấm hình này tôi lại nhớ tới..
I really like/adore/love this picture because of some reasonsTôi rất thích bức hình này vì một vài lý do. 

Bài mẫu tham khảo

Bài 1 – band 5.0+

Okay so let me tell you about the photo I really like.

It was in 2017 when I was on a backpacking trip to Indonesia. I went to a volcano called Bromo on Java island. It is an incredible place with nice natural scenes. There are still many active volcanoes there.

I was sitting on the grass for a break and a man came on his horse. I saw that and quickly used my smartphone to take a picture of him. After that, I tried to fix the colors with the applications on my smartphone. The photo became lively.

When I look at the photo, it reminds me of my youth. I traveled as a solo backpacker once per year and it was also my first time at one of the world’s greatest natural wonders. I like it because it was a unique experience for me. I went to see so many beautiful landscapes like this. It was also the first step for me to become a professional photographer.

So that’s all I would like to say. Thank you for your listening.

 • let me tell you about the photo (that)….: để tôi kể cho bạn nghe về bức ảnh mà
 • backpack trip: chuyến du lịch bụi 
 • It is an incredible place with…: Đó là một nơi đáng kinh ngạc với
 • When I look at the photo, it reminds me of…:Khi tôi nhìn vào bức ảnh, nó khiến tôi nhớ lại…

Bản dịch:

Được rồi để tôi kể cho bạn nghe về bức ảnh mà tôi thực sự thích.

Đó là vào năm 2017 khi tôi đang trong một chuyến du lịch balo đến Indonesia. Tôi đã đến một ngọn núi lửa có tên là Bromo trên đảo Java. Đó là một nơi đáng kinh ngạc với những cảnh đẹp thiên nhiên. Ở đó vẫn còn rất nhiều núi lửa đang hoạt động.

Tôi đang ngồi trên bãi cỏ để giải lao và một người đàn ông lên ngựa. Tôi thấy vậy và nhanh chóng sử dụng điện thoại thông minh của mình để chụp ảnh anh ấy. Sau đó, tôi đã cố gắng sửa màu bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh của mình. Bức ảnh trở nên sống động.

Khi tôi nhìn vào bức ảnh, nó khiến tôi nhớ lại tuổi trẻ của mình. Tôi đi du lịch ba lô một mình một lần mỗi năm và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới. Tôi thích nó vì đó là một trải nghiệm độc đáo đối với tôi. Tôi đã đi xem rất nhiều phong cảnh đẹp như thế này. Đó cũng là bước đầu tiên để tôi trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Vì vậy, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Có thể bạn quan tâm:

Một vài ý tưởng cho IELTS Speaking Part 3 Environment

Phát âm /n/ và /ŋ/ trong tiếng Anh

Bài 2 – band 6.5+

Okay, it is my pleasure to tell you about the picture that I admire.

Well, back in 2017 when I was on a backpacking trip to Indonesia in the summer I had a chance to visit a volcano called Bromo on Java island. You know, that island is an incredible place with amazing natural scenes with many active volcanoes.

At that moment, I was sitting on the grass for a break when a man came on his horse. As I saw that, I quickly grabbed my smartphone and captured that scene. After that, I managed to fix the colors with the applications in my smartphone but I only did a little bit so that the photo would become lively.

Nowadays when I glance at the photo, it still reminds me of the time of my youth when I was traveling solo once every year. In addition, it was also my first time at one of the world’s greatest natural wonders. To be honest, I love this photo as it was a unique experience for me. Though I had gone to see so many landscapes, the volcano was actually the best one. Lastly, it was also the first step for me to become a professional photographer.

So that’s all I would like to say. I hope my dream of being a photographer will come true.  Thank you for your listening.

 • it is my pleasure to tell you about the picture that I…: tôi rất hân hạnh được kể cho bạn nghe về bức tranh mà tôi
 • when I glance at the photo, it still reminds me of…:  khi nhìn lại bức ảnh, nó vẫn khiến tôi nhớ lại

Bản dịch:

Được rồi, tôi rất hân hạnh được kể cho bạn nghe về bức tranh mà tôi ngưỡng mộ.

Chà, trở lại năm 2017, khi tôi đi du lịch bụi đến Indonesia vào mùa hè, tôi đã có cơ hội đến thăm một ngọn núi lửa có tên là Bromo trên đảo Java. Bạn biết đấy, hòn đảo đó là một nơi đáng kinh ngạc với những cảnh thiên nhiên kỳ thú với nhiều ngọn núi lửa đang hoạt động.

Đúng lúc đó, tôi đang ngồi nghỉ giải lao trên bãi cỏ thì một người đàn ông lên ngựa. Khi nhìn thấy điều đó, tôi đã nhanh chóng lấy điện thoại thông minh của mình và chụp lại cảnh đó. Sau đó, tôi đã cố gắng chỉnh sửa màu sắc bằng các ứng dụng trong điện thoại thông minh của mình nhưng tôi chỉ làm một chút để bức ảnh trở nên sống động.

Ngày nay khi nhìn lại bức ảnh, nó vẫn khiến tôi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân của mình khi năm nào tôi cũng đi du lịch một mình một lần. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới. Thành thật mà nói, tôi thích bức ảnh này vì nó là một trải nghiệm độc nhất vô nhị đối với tôi. Mặc dù tôi đã đi xem rất nhiều cảnh quan, nhưng ngọn núi lửa thực sự là ngọn núi lửa tuyệt vời nhất. Cuối cùng, đó cũng là bước đầu tiên để tôi trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Vì vậy, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi hy vọng ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia của tôi sẽ thành hiện thực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

 Describe a picture
Bài mẫu tham khảo

Bài 3 – band 8.0+

Okay, this is such a great honor for me to share with you my photographic experience with the photo I took by myself which makes me profoundly proud whenever I see it.

Well, if my memory serves me right, back in 2017 when I was on a backpacking trip to Indonesia in the summer, I had a chance to visit a volcano called Bromo on Java island, which, you know, is an incredible place with marvelous natural scenes highlighted by a range of active volcanoes. One fun geographical fact I’d like to tell is that Indonesia lies on the Pacific Ring of Fire where many volcanic eruptions and earthquakes occur. This might sound scary but actually, it helps Indonesia with the fertile farmland as well as impressive natural landscapes that are appealing to international tourists.

It was early in the morning when I was walking towards the volcano crater from a small village nearby. As I had walked a lot, I decided to sit down to take a break and breathe in the fresh air of the highlands. From far away, a man who worked as a horse rider to bring the tourists from the village to the volcano on a horse came by. The horse was trotting with a rhythmic speed on the background of a green mountain range and blue sky. As I saw that, I quickly grabbed my smartphone and snapped that scene. After the photo was taken I managed to adjust the colors with the applications in my smartphone but I knew I should only do a little bit so that the photo would become truly vibrant.

Nowadays when I take a glance at my work of art, all of my memories about being a globetrotter are recalled. Oftentimes, I kinda miss my youth when I was traveling solo every year. In addition, that trip was also my first time at one of the world’s greatest natural wonders: an active volcano. To be honest, I love this photo as it was a unique experience for me. Though I had gone to see so many landscapes, the volcano was actually the first place where I found myself so small in this giant Earth. Lastly, this photo proved that I am somewhat talented in pinpointing the right moment to snap a picture which is a trigger point for being a professional photographer in the future.

So those are the reasons why I choose to talk about my backpack trip and my all-time favorite photo. I truly believe that if I am able to backpack to further destinations all around the world, I will capture more breathtaking moments like the one I have taken in the photo I have just mentioned. Thank you for your listening.

 • this is such a great honor for me to share with you my photographic experience: đây là một vinh dự lớn đối với tôi khi được chia sẻ với các bạn trải nghiệm chụp ảnh
 • when I take a glance at my work of art, all of my memories about…: khi tôi nhìn lại tác phẩm nghệ thuật của mình, tất cả những kỷ niệm của tôi về 

Bản dịch:

Vâng, đây là một vinh dự lớn đối với tôi khi được chia sẻ với các bạn trải nghiệm chụp ảnh của tôi với bức ảnh do chính tôi chụp khiến tôi vô cùng tự hào mỗi khi nhìn thấy nó.

Chà, nếu trí nhớ của tôi phù hợp với tôi, vào năm 2017, khi tôi đang trong một chuyến du lịch ba lô đến Indonesia vào mùa hè, tôi đã có cơ hội đến thăm một ngọn núi lửa có tên là Bromo trên đảo Java, bạn biết đấy, là một nơi đáng kinh ngạc với những điều kỳ diệu cảnh thiên nhiên nổi bật bởi một loạt các ngọn núi lửa đang hoạt động. Một sự thật thú vị về địa lý mà tôi muốn kể là Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi xảy ra nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất. Điều này nghe có vẻ đáng sợ nhưng thực sự, nó giúp Indonesia có đất canh tác màu mỡ cũng như cảnh quan thiên nhiên ấn tượng hấp dẫn du khách quốc tế.

Mới sáng sớm khi tôi đang đi bộ về phía miệng núi lửa từ một ngôi làng nhỏ gần đó. Vì đã đi bộ nhiều nên tôi quyết định ngồi nghỉ một chút và hít thở không khí trong lành của vùng cao. Từ đằng xa, một người đàn ông làm nghề cưỡi ngựa đưa du khách thập phương lên núi lửa trên một con ngựa đi ngang qua. Vó ngựa phi nước kiệu với tốc độ nhịp nhàng trên nền là dãy núi xanh và bầu trời xanh. Khi nhìn thấy điều đó, tôi nhanh chóng lấy điện thoại thông minh của mình và chụp lại cảnh đó. Sau khi chụp ảnh, tôi đã cố gắng điều chỉnh màu sắc bằng các ứng dụng trong điện thoại thông minh của mình nhưng tôi biết mình chỉ nên làm một chút để bức ảnh trở nên thực sự sống động.

Ngày nay, khi tôi nhìn lại tác phẩm nghệ thuật của mình, tất cả những kỷ niệm của tôi về việc trở thành một người vận động toàn cầu đều được nhớ lại. Thông thường, tôi hơi nhớ tuổi trẻ của mình khi đi du lịch một mình hàng năm. Ngoài ra, chuyến đi đó cũng là lần đầu tiên tôi đến một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới: một ngọn núi lửa đang hoạt động. Thành thật mà nói, tôi thích bức ảnh này vì nó là một trải nghiệm độc nhất vô nhị đối với tôi. Mặc dù tôi đã đi xem rất nhiều cảnh quan, nhưng ngọn núi lửa thực sự là nơi đầu tiên tôi thấy mình thật nhỏ bé trong Trái đất khổng lồ này. Cuối cùng, bức ảnh này đã chứng minh rằng tôi có phần tài năng trong việc xác định đúng thời điểm để chụp một bức ảnh, đây là điểm khởi đầu để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong tương lai.

Vì vậy, đó là những lý do tại sao tôi chọn để nói về chuyến đi ba lô và bức ảnh yêu thích nhất mọi thời đại của tôi. Tôi thực sự tin rằng nếu tôi có thể xách ba lô đến những điểm đến xa hơn trên khắp thế giới, tôi sẽ ghi lại được nhiều khoảnh khắc ngoạn mục hơn như những gì tôi đã chụp trong bức ảnh tôi vừa đề cập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Xem thêm:

Describe a tourist attraction

Bài viết trên đây là tổng hợp một số bài mẫu band điểm 5.0+, 6.5+, 8.0+ chủ đề Describe a picture kèm theo từ vựng và cấu trúc hữu ích giúp bạn tự tin ôn tập Speaking tại nhà. Các bạn có thể mở rộng thêm kiến thức tại thư viện IELTS SPeaking nhé! Hy vọng bạn đã có một buổi học hiệu quả, hẹn gặp lại bạn ở các bài học tới!

Bình luận

Bình luận